Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Принцип роботи дозиметричних приладів

Класифікація приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю

ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ І ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ

 

За призначенням всі прилади поділяються на такі групи.

Індикаторинайпростіші прилади радіаційної розвідки, за допомогою яких розв'язу­ються задачі виявлення випромінювання і їх орієнтовна оцінка, потужність дози, головним чином β- і γ-випромінювань. За допомогою індикаторів можна встановити, чи збільшується потужність дози, чи, навпаки, зменшується. Ці прилади мають найпростіші електричні схеми із світловою або звуковою сигналізацією. Давачами є газорозрядні лічильники. До цієї групи приладів належать індикатори ДП-63, ДП-63А, ДП-64.

Рентгенометрипризначені для вимірювання потужності дози рентгенівського або γ-випромінювання. Вони мають діапазон вимірювання від сотих часток рентгена до декількох сот рентген за годину (Р/год). Як давачі в цих приладах застосовують іонізаційні камери або газорозрядні лічильники. До цієї групи належать рентгенометри ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В, ДП-ЗВ, вимірювачі потужності дози ИМД-1А (1Р,1С).

Радіометри (вимірювачі радіоактивності) – призначені для виявлення і визначення ступеня радіоактивного забруднення поверхонь і повітря, головним чином α- і (β-випро­мінювання). Радіометрами можливе вимірювання і невеликих рівнів γ-випромінювань. Давачами радіометрів є газорозрядні та сцинтиляційні лічильники. До цієї групи належать радіометри ДП-12 базові універсальні, β- γ-радіометр Луч-А, радіометр Тисс радіометричні установки ДП-100М, ДП-100АДМ.

Дозиметрипризначені для визначення сумарної дози опромінення, яку отримує населення за часзнаходження на зараженій місцевості, головним чином γ-випромінювання. Індивідуальні дозиметри є малогабаритними іонізаційними камерами або фотокасетами з плівкою. Набір, який складається з комплекту камер і зарядно-вимірювального пристрою, називається комплектом індивідуальних дозиметрів. Комплекти індивідуальних дозиметрівДК-02, ДП-22В, ДЛ-24, ИД-1, ИД-11, ИД-0,2.За типом давачів і характером електричних сигналів, які перетворюються схемою при­ладу, дозиметричні прилади можуть бути розділені на дві групи: прилади,в яких частинки реєструються в торцевих газорозрядних сцинтиляційних лічильниках або лічильниках на фото­опорах та прилади із застосуванням іонізаційних камер.

За визначенням виду випромінювання дозиметричні прилади можна розділити на прилади для визначення γ-випромінювання, β-частинок нейтронного потоку.

 

Принцип виявлення іонізуючих випромінювань оснований на їх здатності іонізувати речовину середовища, в якому вони розповсюд­жуються. Тобто іонізація є причиною фізичних і хімічних перетворень у речовині. До таких перетворень середовища насамперед належать:

- зміна електропровідності газів, рідин, твердих матеріалів;

- люмінесценція деяких речовин, засвічування фотоплівок;

- зміни кольору і прозорості.

Для виявлення і визначення іонізуючих випромінювань використовують фотографічні, сцинтиляційні, хімічні та іонізаційний методи.

В сучасних дозиметричних приладах широко розповсюджений іонізаційний метод виявлення і визначення рівня випромінювань. Суть цього методу така. Під дією випромі­нювань в ізольованому об'ємі проходить іонізація повітря (газу). Електрично нейтральні атоми (молекули) повітря (газу) розділяються на позитивні та негативні іони. Якщо в цей об'єм помістити два електроди, до яких прикладена постійна напруга, то між ними виникає електричне поле. За наявності електричного поля в іонізованому повітрі (газі) виникає іонізаційний електричний струм. Вимірюючи електричний струм, можна судити про інтенсив­ність іонізуючих випромінювань.

Прилади, які працюють на основі іонізуючого методу, мають принципово однакову будову. Зокрема, вони містять сприймаючий пристрій (іонізаційна камера або газорозрядний лічильник), підсилювач іонізаційного струму, реєструвальний пристрій (мікроамперметр або аналого-цифровий перетворювач), а також джерело живлення (сухі елементи або акумулятори).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 636; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.