Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Призначення та основні технічні характеристики

Прилад хімічної розвідки ВПХР

Послідовність роботи з дозиметрами ДКП-50А, ИД-1

Дозиметр під час роботи на зараженій радіоактивними речовинами території носять у кишені одягу. Періодично дивлячись в окуляр дозиметра, за розташуванням нитки на шкалі визна­чають дозу γ- (γ-нейтронного) випромінювання, отриманого під час роботи. Відлік прово­диться тільки при вертикальному положенні нитки. Дозиметри необхідно оберігати від ударів. Заряджання дозиметрів при зберіганні необхідно проводити не рідше ніж один раз на три місяці.

Виявлення і визначення ступеня зараження отруйними (ОР) і сильнодійними отруйними речовинами (СДОР) повітря, місцевості, будівель, транспорту, засобів індивідуального захисту, одягу, води та інших об'єктів проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки або в хімічних лабораторіях.

Принцип виявлення і визначення ОР і СДОР приладами хімічної розвідки базується на зміні забарвлення індикаторів при взаємодії їх з ОР і СДОР. Залежно від того,який буввзятий індикатор іяквін змінює забарвлення, визначають тип ОР і СДОР, а порівняння інтенсивності отриманого забарвлення з еталоном дає змогу зробити висновок про приблизну концентрацію ОР і СДОР в повітрі та щільність зараження.

Основним приладом хімічної розвідки є прилад хімічної розвідки – ВПХР. Для виявлення СДОР використовують, залежно від характеру виробництва, також різного виду промислові прилади (УГ-2 – універсальний газоаналізатор і ін.).

Прилад хімічної розвідки ВПХР призначений для визначення у повітрі, на місцевості, техніці, обладнанні таких отруйних речовин як зарин, зоман, іприт, фосген, синильна кислота, хлорціан, парів V-газів, а також інших СДОР при температурі +4-40 оС і –4-40 оС та відносній вологості повітря до 100 %.

До складу приладу входить корпус з кришкою, де розміщуються: насос, паперові касети з індикаторними трубками, протидимові фільтри, насадка до насоса, захисні ковпачки, електричний ліхтар, грілка і патрони до неї. Крім цього, в комплект входять лопатка, інструкція-пам'ятка з експлуатації. Вага приладу 1,8 кг.Індикаторні трубки призначені для визначення ОР і являють собою запаяні скляні трубки, всередині яких розміщені наповнювач і одна-дві скляні ампули з реактивами (індикаторні трубки з одним жовтим кільцем ампул не мають). Кожна індикаторна трубка має умовне мар­кування, яке показує тип ОР, що вона визначає. Маркування нанесене на верхній частині трубки.

Трубки мають таке маркування:

• 20 трубок для визначення зарину, зоману і V-газів – червоне кільце і червона крапка;

• 10 трубок для визначення фосгену, дифосгену, синильної кислоти і хлорціану – три зелені кільця;

• 10 трубок для визначення іприту – жовте кільце. Залежно від завдань хімічної розвідки кількість індикаторних трубок і їх комплект мають бути змінені.

Грілка призначена для розігрівання індикаторних трубок, якщо температура навколишнього повітря від –40оС до +15оС. У комплект приладу входять 15 патронів до грілки, розміщених у спеціальних касетах. При температурі повітря –40оС температура грілки повинна до­сягати +35…+85оС через 3 хвилини з моменту розбиття патрону і через 7 хв повинна бути не нижчою ніж +20оС; при температурі повітря –20оС досягає +85оС через 3 хв, а через 7 хв повинна бути не нижчою, ніж +30оС, темпе­ратура грілки +15…20оС зберігається 15–20 хв.

Дляпідготовки приладу до роботипотрібно перевірити наявність у комплекті приладу всіх предметів і переконатись у їх справності. Розмістити касети з індивідуальними трубками в такій послі­довності: зверху касети з трубками з червоним кільцем і крапкою, потім касети з трубками з трьома зеленими кільцями, внизу касети з трубками з жовтим кільцем. Зняти з протидимових фільтрів поліетиленовий чохол.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Конструкція зарядних пристроїв | Визначення 0Р на місцевості, техніці та інших предметах

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.