Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Ізолювальні протигази


Розміри шолом – масок

Протигаз (шолом маска) Вертикальне охоплення голови, см, для розміру
ГП-5М (ШМ-62) до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71 і більше
ГП-5М (ШМ-66МУ) до 63 63,5-65,5 66-68 68,5 і більше -
ГП-7, ГП-7В (ШМГ) - 62,5-65,5 66-67,5 68-69 69,5 і більше

 

Використання фільтрувальних протигазів при високих концентраціях СДОР, а також за нестачі кисню неприпустиме, тому, виконуючи рятувальні та інші невідкладні роботи, коли необхідно забезпечити надійний захист органів дихання, застосовують ізолювальні протигази.

Перевагою ізолювальних дихальних апаратів є те, що вони забезпечують органи дихання людини необхідною кількістю чистого повітря незалежно від складу навколишньої атмосфери. До них належать:

- автономні дихальні апарати, що забезпечують органи дихання людини дихальною сумішшю із балонів зі стисненим повітрям або стисненим киснем чи за рахунок регенерації кисню за допомогою кислотомісних продуктів;

- шлангові дихальні апарати, за допомогою яких повітря подається до органів дихання по шлангу від повітродувок або від компресорних магістралей.

Ізолювальний протигаз ИП-4 (ИП-4М) (рис.11.3) призначений для захисту органів дихання, шкіри, обличчя і очей від будь-яких шкідливих домішок незалежно від їх концентрації. Використовується для роботи на суші: ИП-4 складається із шолом-маски із з’єднувальною трубкою, регенеративного патрона, дихального мішка, каркаса, сумки.

 

Рис.11.4. Принципова схема

Рис.11.3. Ізолювальний протигаз протигаза ИП-4.

ИП-4М. 1 – регенеративний патрон; 2 - дихальний мішок;

3 – клапан надлишкового тиску; 4 – пусковий брикет.

В основі роботи ИП-4 (рис.11.4) лежить принцип хімічного відновлення в регенеративному патроні 1 повітря, яке видихається, тобто поглинання вуглекислого газу і парів води та виділення кисню, що супроводжується виділенням тепла, тому в процесі використання регенеративний патрон нагрівається. Дихальний мішок 2 служить резервуаром для видихуваної газової суміші і кисню, що виділяється регенеративним патроном.Час роботи в протигазі ИП-4 в залежності від фізичного навантаження становить від 30 хв до 180 хв.

Ізолювальний протигаз ИП-5 призначений для виходу із затоплених об’єктів методом вільного спливання із швидкістю до 1 м/с або методом поступового підняття на поверхню води, а також дозволяє виконувати під водою на глибині до 7 м невеликі роботи, може використовуватись і на суші.

Максимально допустимий час роботи під водою при легкому фізичному навантаженні становить 90 хв, на поверхні 200 хв.

Для проведення першочергових заходів ліквідації аварій та евакуації промислового персоналу з небезпечної зони застосовуються портативні дихальні апарати(рис.11.5). Вони готові до використання в будь-який час, переважно одноразової дії, але при заміні регенеративного патрону можуть використовуватися багато разів.

 

 

Рис.11.5. Портативний дихальний Рис.11.6. Шланговий протигаз.

апарат ПДА

Для роботи в замкнених відсіках, колодязях, де менше 18% кисню та більше 0,5% шкідливих речовин,передбаченішлангові протигази (рис.11.6). Вони комплектуються лицевими частинами від промислового протигаза (одним або двома різних розмірів) з двома послідовно з’єднаними гофрованими трубками, до яких монтується повітропровідний шланг, що закріплений на металічному барабані. До зовнішнього кінця шлангу закріплюється фільтрувальна коробка для очищення від пилу повітря, що вдихається. Також в комплект протигаза входить запобіжний пояс, на якому закріпляється повітропровідний шланг та сигнально-спасальна мотузка. Довжина шланга може бути від 10 до 40 м.

Для тривалої роботи в забрудненому середовищі застосовуються шлангові дихальні апарати. Їх відмінністю від протигазів є те, що до апарату підводиться стиснуте повітря від зовнішнього джерела (балони зі стиснутим повітрям або заводська магістраль повітря середнього тиску). В комплект апарата входять також панорамна маска та пристосування для носіння балонів за спиною.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фільтрувальні протигази | Перелік поглинальних і фільтрувально-поглинальних коробок до промислових протигазів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1247; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.