Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Напрямки еволюції органічного світу
 

Вивчав О. М. Северцов

 

Біологічний прогрес: Біологічний регрес:

під ним трозуміємо збільшення Зменшення ознак пристосованості

ознак пристосованості до умов до умов існування, звуження ареалу

існування, зростання чисельності та зменшення чисельності.

та розширення ареалу. Відбувається під впливом діяльності Шляхи біологічного прогресу:людини зі зміною абіотичних ароморфоз, ідіоадаптація, деге- факторів та в результаті нерація. життєвого змагання

 


Гіпотеза чистоти гамет: пари альтернативних ознак, що знаходяться в організмі, не зміщуються і при утворенні гамет по одній від кожної пари переходять в них у чистому вигляді.

 

Контрольні питання:

1. Яких особин називають гомозиготними, а яких гетерозиготними?

2. Сформулюйте закон одноманітності гібридів 1 покоління.

3. Подумайте: чому горох посівний виявився вдалим об’єктом для генетичних досліджень?

4. Сформулюйте закон розщеплення та незалежного комбінування ознак.

5. Проміжний характер успадкування.

Література:

1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор.76 - 90

2. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 38 – 41

 

 

 

 

P AABB x aabb

F1 AaBb- жовтий колір насіння гладенька форма

P2AABb x AaBb

AB AB

Ab Ab

aB aB

ab ab

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.