Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Ж) 1 – “Про освіту. 5 страница 

 

ТАБЛИЦЯ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ № 4


№ питання Вірна відповідь
1. широкому розумінні
2. космічний простір
3. біосфера зовнішня
4. оболонка Землі
5. охоплює частину
6. атмосфери гідросферу
7. верхню частину
8. літосфери взаємопов`язані
9. складними біогеохімічними
10. циклами міграції
11. речовин енергії
12. навколишнє природне середовище
13. газова оболонка
14. Землі обертається
15. разом нею
16. атмосфера
17. А-1,Б-2,В-3,Г-4
18. Г
19. В
20. А, Б, В, Г
21. А-1,Б-2,В-3,Г-4,Д-5
22. Б
23. А
24. Б
25. А, Б, В, Д
26. Г
27. А, Б, В
28. А, Б, В
29. Г
30. водяна пара
31. діоксид вуглецю
32. захищають земну
33. поверхню надмірного
34. охолодження створюючи
35. парниковий ефект
36. Г
37. А, Б, В, Д
38. А, Б, В
39. Г
40. Г
41. багаторічний режим
42. погоди властивий
43. місцевості умови
44. Землі створюються
45. внаслідок взаємопов`язаних
46. процесів теплообмін
47. вологообміну загальної
48. циркуляції атмосфери
49. клімат
50. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
51. З
52. водна оболонка
53. оболонка Землі
54. гідросфера
55. Б, В, Г, Д, Е
56. Б, В, Г, Д, Е
57. Б, В, Г, Д, Е
58. Б, В, Г, Д, Е
59. Б, В, Г, Д, Е
60. Б, В, Г, Д, Е
61. А
62. А
63. А
64. А
65. А
66. А
67. А, Б, В, Г, Д, Е
68. Ж
69. Ж
70. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З
71. Б
72. Г
73. В
74. Б, В, Г, Д
75. А
76. Д
77. тверда оболонка
78. зовнішня Землі
79. земну кору
80. верхньої мантії
81. Землі складається
82. осадових вивержених
83. метаморфічних порід
84. літосферою
85. органічно мінеральний
86. спільної діяльності
87. живих організмів
88. води повітря
89. сонячного тепла
90. Ґрунт світла
91. А, Б, В, Г
92. А, Б, В, Д
93. Г
94. складова біосфери
95. перетворена
96. людиною допомогою
97. прямого непрямого
98. впливу технічних
99. засобів метою
100. найкращої відповідності
101. матеріальним потребам
102. соціально економічним
103. техносфера
104. В, Г, Д
105. А, Б, В, Г
106. А, Б, В, Г
107. Д
108. діяльність спрямована
109. освоєння навколишнього
110. природного середовища
111. матеріальне виробництво
112. А, Б, В
113. загальнопланетна оболонка
114. складу належать
115. нижні шари
116. атмосфери гідросфера
117. верхні шари
118. літосфери склад
119. будова зумовлені
120. сучасною минулою
121. життєдіяльністю сукупності
122. живих організмів
123. біосфера
124. оболонку життя
125. область існування
126. живої речовини
127. біосфера
128. людського розуму
129. біосфера людська
130. свідома діяльність
131. стає визначальним
132. фактором існування
133. сфера розвитку
134. ноосфера
135. А, Б, Г, Д
136. виникають людьми
137. процесі діяльності
138. діяльності спілкування
139. соціальні відносини
140. А, Б, В, Г, Д, Е
141. Ж
142. А, Б, Г, Д, Е
143. В
144. Б, В, Г, Д, Е, Ж
145. А
146. А, Б, В
147. Г
148. реально існуюча
149. сукупність людей
150. об`єднаних відносно
151. стійкими соціальними
152. зв`язками відносинами
153. загальні ознаки
154. умови спосіб
155. життя риси
156. свідомості культури
157. надають неповторної
158. своєрідності цільності
159. соціальна спільнота
160. А, Б, В, Г, Д
161. Е
162. А, В, Г, Д
163. Б
164. А, Б, В
165. Г
166. Б, В, Г
167. А
168. А, Б, В, Д
169. Г
170. Б, В, Г, Д, Е
171. А
     

 
ТАБЛИЦЯ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНІ № 5


№ питання Вірна відповідь
1. випромінювання взаємодія
2. середовищем призводить
3. утворення електричних
4. зарядів різних знаків
5. розрізняють корпускулярне
6. фотонне іонізуюче
7. потік елементарних
8. частинок масою
9. спокою відмінною
10. нуля утворюються
11. радіоактивному розпаді
12. ядерних перетвореннях
13. генеруються прискорювачах
14. нейтрони протони
15. корпускулярне
16. потік електромагнітних
17. коливань поширюються
18. вакуумі постійною
19. швидкістю випромінювання
20. рентгенівське випромінювання
21. фотонне
22. А, Б, В, Г
23. А, Б, В, Г
24. Д
25. випромінювання визначається
26. питомою іонізацією
27. числом пар
28. іонів утворюються
29. частинкою одиниці
30. об`єму маси
31. середовища одиниці
32. довжини шляху
33. іонізуюча спроможність
34. випромінювань визначається
35. розміром пробігу
36. шляхом пройшла
37. частинка речовині
38. повного зникнення
39. проникаюча спроможність
40. А, Б, В
41. Г
42. Г
43. Г, Д, Е, Ж, З
44. А
45. А
46. А
47. А, Б, В, Г
48. Д
49. радіоактивного препарату
50. характеризується кількістю
51. радіоактивних розпадів
52. одиницю часу
53. активність радіоактивного препарату
54. А, Б, В
55. Г
56. Г
57. Г
58. А
59. А
60. А
61. іонізуючого випромінювання
62. середовищі залежить
63. енергії випромінювання
64. оцінюється дозою
65. іонізуючого випромінювання
66. міра дії
67. потенційні можливості
68. характеризує іонізуючу
69. спроможність випромінювання
70. повітрі визначає
71. експозиційна доза
72. іонізуючого випромінювання
73. А, Е
74. А
75. Д
76. А
77. характеризує енергію
78. випромінювання поглинається
79. одиницею маси
80. опроміненої речовини
81. поглинута доза
82. В, Г, Д
83. А
84. А
85. А, Б, В
86. Г
87. Г
88. мірою біологічного
89. впливу випромінювання
90. конкретну людину
91. індивідуальним критерієм
92. небезпеки зумовленим
93. іонізуючим випромінюванням
94. еквівалентна доза
95. А, В, Д
96. Б
97. В
98. Г
99. А, Б, В
100. Г
101. Д
102. іонізуючого випромінювання
103. зумовлений кількістю
104. поглинутої об`єктом
105. опромінюється енергії
106. формою енергія
107. ефект дії
108. А, Б, В, Г
109. Д
110. Б, В, Г, Д
111. А
112. А, Б, В, Г
113. Д
114. променевої хвороби
115. виникає результаті
116. опромінення великими
117. дозами короткий
118. проміжок часу
119. гостра форма
120. променевої хвороби
121. розвивається результаті
122. тривалого опромінення
123. перевищує гранично
124. допустимі дози
125. хронічна форма
126. загального опромінення
127. людини вважається
128. доза знань
129. світлі сучасних
130. повинна викликати
131. значних ушкоджень
132. організму протягом
133. гранично допустима доза
134. іонізуючого випромінювання
135. устрій виключає
136. проникнення радіоактивних
137. речовин навколишнє
138. середовище передбачених
139. умовах експлуатації
140. їхньої зносу
141. закритими джерела
142. А, Б, В
143. Г
144. А, Б, В, Г
145. Д
146. джерела іонізуючого
147. випромінювання використанні
148. можливе потрапляння
149. радіоактивних речовин
150. навколишнє середовище
151. відкритими джерела
152. Б, В, Г, Д
153. Б, В, Г, Д
154. А
155. А
156. А, В, Г, Д, Е
157. Б
158. А, Б, Г, Д, Е
159. В
160. А, Б, В
161. Г
162. А-1, Б-2, В-3, Г-4
163. А-1, Б-2, В-3, Г-4
164. А, Б, В, Г, Е, Ж
165. Д
166. А, Б, В, Г, Е, Ж, З
167. Д
168. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
169. З
170. частина електромагнітного
171. спектра довжиною
172. хвилі енергія
173. 700 нм
174. 100 мкм
175. поглинанні викликає
176. речовині тепловий
177. тепловий ефект
178. інфрачервоне випромінювання
179. Б, В, Г, Д, Е, Ж
180. А
181. частина спектру
182. електромагнітних коливань
183. довжиною хвилі
184. 200 – 400
185. особливістю висока
186. сорбційність поглинає
187. більшість тіл
188. ультрафіолетове випромінювання ультрафіолетове випромінювання
189. А, Б, Г, Д
190. В
191. довжиною хвилі
192. дальній діапазон
193. має дуже
194. велику енергію
195. згубним людини
196. природних умовах
197. хвилі поглинаються
198. озоновим шаром
199. атмосфери поверхні
200. Землі відсутні
201. ультрафіолетове випромінювання

ТАБЛИЦЯ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ № 6
№ питання Вірна відповідь
1. комплекс простих
2. термінових дій
3. спрямованих збереження
4. здоров`я життя
5. перша долікарська допомога
6. А, Б, В, Г, Д, Е
7. Ж
8. А-1,Б-2,В-3,Г-4,Д-5
9. Б, В, Г, Д, Е
10. А, Б, В, Г, Д
11. А, Б, В, Г
12. Д
13. повітря легені
14. асфіксія результаті
15. дихання припиняється
16. людина непритомніє
17. зупинитися серце
18. настати смерть
19. надходження повітря
20. А, Б, Г, Д
21. В
22. А, Б, В, Г, Д
23. Д
24. А, Б, В, Д, Е
25. Г
26. підозра удар
27. живота пошкодження
28. черевної порожнини
29. не можна
30. давати потерпілому
31. давати пити
32. Г
33. недостатність кровонаповнення
34. мозку впливом
35. нервово емоційного
36. збудження страху
37. падіння тіла
38. болю нестачі
39. свіжого повітря
40. призводить памороки
41. Б, В, Г, Д, Е
42. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
43. З
44. Б, В, Г, Д
45. А
46. А, Б, В, Г, Д, Е
47. Ж
48. А, Б, Г, Д, Е, Ж
49. В
50. травматичне пошкодження
51. тканини діяльності
52. мозку внаслідок
53. падіння голову
54. ударах стисненні
55. струс мозку
56. А, Б, В, Г, Е
57. Д
58. задуха викликана
59. кисневим голодуванням
60. надлишком вуглекислого
61. газу крові
62. тканинах настає
63. припинення надходження
64. повітря легені
65. протягом хвилини
66. 2 – 3
67. асфіксія
68. А, Б, В, Г
69. Д
70. Б, В, Г, Д, Е
71. А
72. В
73. стан організму
74. відсутні видимі
75. ознаки життя
76. серцева діяльність
77. дихання згасають
78. функції центральної
79. нервової системи
80. зберігаються обмінні
81. процеси тканинах
82. клінічна смерть
83. А, Б, В, Г
84. Д
85. Б, В, Г, Д
86. А
87. Д
88. пошкодження кровоносних
89. судин внаслідок
90. механічного порушення
91. патологічного порушення
92. причини кровотечі
93. А, Б, Г, Д, Е
94. В
95. А-1, Б-2, В-3
96. А, Б
97. В
98. В
99. Б, В, Г, Д
100. А
101. А, Б, В, Г
102. Д
103. Д
104. Д
105. Г
106. А, В, Г
107. Б
108. супроводжується відхаркуванням
109. яскраво червоною
110. спіненою кров`ю
111. удар легенів
112. А, Б, В, Г, Е
113. Д
114. А, Б, В, Г, Д, Е
115. Ж
116. стійке зміщення
117. суглобних кінців
118. кісток нормальної
119. за межі
120. рухомості розривом
121. суглобної сумки
122. зв`язок виходом
123. кісток сумки
124. вивих
125. А, Б, В, Г
126. Д
127. А, Б, В
128. Б, В, Г
129. А
130. Г
131. порушення цілісності
132. цілісності кісток
133. перелом
134. А, Б, В, Г, Д
135. А, Б, В, Г
136. Д
137. розвивається внаслідок
138. порушення процесів
139. терморегуляції дії
140. організм низьких
141. переохолодження
142. низьких температур
143. виникає тривалій
144. дії холоду
145. контакті тіла
146. холодним металом
147. морозі скрапленими
148. повітрям газами
149. сухою вуглекислотою
150. відмороження
151. А-1, Б-2, В-3, Г-4
152. А, Б, В, Г
153. Д
154. трапляється внаслідок
155. тривалого перебування
156. умовах високої
157. температури вологості
158. сонці захисного
159. одягу фізичному
160. навантаженні нерухомому
161. вологому повітрі
162. перегрівання
163. А, Б, В
164. Г
165. Г
166. А, Б, Г, Д, Е, Ж
167. В
168. виникають дії
169. відкриті ділянки
170. тіла високої
171. температури полум`я
172. потрапляння шкіру
173. гарячої рідини
174. розпечених предметів
175. термічні опіки
176. А-1, Б-2, В-3, Г-4
177. А, В, Д, Е, Ж, З, Л
178. Б
179. Б
180. Б
181. Б
182. виникають внаслідок
183. дії дихальні
184. шляхи шкіру
185. слизові оболонки
186. концентрованих неорганічних
187. органічних кислот
188. лугів фосфору
189. хімічні опіки
190. А, Б, В, Д, Е
191. Г
192. група захворювань
193. викликаних впливом
194. організм отрут
195. різного походження
196. отруєння
197. А, Б, В, Г, Д
198. пошкодження організму
199. спричинені протіканням
200. електричного струму
201. електричною дугою
202. блискавкою
203. електричною травмою
204. А-1, Б-2, В-3, Г-4
205. чітко окреслені
206. місцеві порушення
207. цілісності окремих
208. ділянок тканин
209. тіла впливом
210. електричного струму
211. електричної дуги
212. місцеві електротравми
213. Б, В, Г, Д, Е
214. А

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ж) 1 – “Про освіту. 4 страница | Ж) 1 – “Про освіту. 6 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 214; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.