Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад 3

Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату в сумі 1500 грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 9000 грн., а виручка за її реалізацію – 12000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20%. Необхідно вирахувати норму прибутку, отриманого підприємцем, і відповісти на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?

Рішення

В сільському господарстві W (Ц) = К + Р + R

Р = 12000 грн. – 9000 грн. – 1500 грн. = 1500 грн.

Відповідь: Оскільки середня норма прибутку на вкладений капітал в інших галузях була на рівні 20%, то підприємцю не вигідно вкладати свій капітал в оренду землі, отримуючи лише 16,7 % прибутку на вкладений капітал.

САМОСТІЙНА РОБОТА:

Задача 1.

Користуючись даними таблиці, розрахувати: а) середній прибуток; б) індивідуальну ціну 1 ц зерна; в) індивідуальну ціну виробництва всього зерна; г) суспільну ціну 1 ц зерна; д) суспільну ціну виробництва всього зерна; е) земельну ренту; є) вказати вид цієї ренти, назвати умови її утворення та ким привласнюється.

 

Ділян- ки землі за родю-чістю Витра- ти вироб- ництва в грн. (Кав) Зерно в ц   (Q) Се- редня норма при- бутку в % Серед-ній прибу-ток грн. () Індиві- дуальна ціна вироб- ництва всього зерна грн. Індиві-дуальна ціна вироб- ництва 1 ц зерна грн. Суспіль на ціна вироб- ництва 1 ц зерна грн. Суспі- льна ціна вироб- ництва всього зерна грн. Рента грн. (r)
           
           
           

 

Задача 2

Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату в сумі 2000 грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 10000 грн., а виручка за її реалізацію – 15000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20%. Необхідно вирахувати норму прибутку, отриманого підприємцем, і відповісти на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?

Задача 3

Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату в сумі 2000 грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 8000 грн., а виручка за її реалізацію – 11000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20%. Необхідно вирахувати норму прибутку, отриманого підприємцем, і відповісти на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?

 

Задача 4

Капіталовкладення фермера склали 50 тис. грош. од., норма прибутку 20%, розмір додаткової вартості 12 тис. грош. од. Визначите розмір ренти.

Задача 5

Спрос на землю можно представить Qd = 5000 - 2R, где Qd – площадь земли, которая используется (га), R – рента (в грн за га). Цена земли 12184 грн., процент по депозитам 18%. Определите предложение земли.

Задача 6

Банк принимает вклады под 25% годовых. Первый участок земли в дает его собственнику 8840 д.е. земельной ренты. Второй участок – 4062,5 д.е., третий – 5525 д.е. ренты. Определите цену 1 га на каждом участке, если суммарная площадь трех участков 1400 га, первый участок в два раза больше второго участка, а второй на 100 га меньше третьего участка.

 


[1] Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. № 2908-ІІІ // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2002. – 23 січня /№ 14 (2185)/. – С. 1-8.

 

[2] Комісія з питання нагляду і регулювання банків НБУ 4 грудня 2002 р. ухвалила рішення виключити Іпотечний комерційний акціонерний банк (Київ) з державного реєстру банків. [Виключено з держреєстру //Урядовий кур’єр. – 2002. – 12 грудня /№232 (2403). – С. 3.]

[3] Перші наслідки реформування АПК – обнадійливі // Урядовий кур’єр. – 2001. – 10 січня /№ 3 (1930)/. – С. 3.

[4] Закон України «Про форми власності на землю» //Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 18. – С. 225.

[5] Прогнозируются убытки // Приазовский рабочий. – 29 октября 1999 г. – С. 2.

[6] Петрусенко М. Прожитковий мінімум залежить від розвитку економіки // Урядовий кур’єр. – № 10 (1937). – 19 січня 2001. – С. 2.

[7] Стратегічний курс – структурно-інноваційна перебудова // Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 червня /№ 113 (2775)/. – С. 4.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приклад 2 | Входящими в сплав. Свойства сплава

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 664; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.