Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Суспільство як соціальна система


Соціальні відносини.

Соціальна нерівність: теорія класів та теорії стратифікації.

Соціальна структура.

Суспільство як соціальна система.

План

Тема 2. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура

 

5.Соціальні інститути та організації.

 

Література

Короткий словник по соціології.-К.,1999.

Краткий словарь по социологии / Сост. З.М. Коржева, Н.Ф. Наумова.-М.: Политиздат, 1988.-479с.

Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000.- С.54-68.

Подольская Е.А. Социология: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004.-С.63-82.

Полторак В.А. Социология: Конспект курса лекций. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. – С.8-18.

Соціологія: Підручник / За заг.ред. В.П.Андрющенка, М.І.Горлача.-Київ-Харків, 1998.-С.9-27, 178-200.

Якуба Е.А. Социология: Учебное пособие для студентов. -Харьков: Издательство "Константа", 1995, С.6-21.

 

Соціологія вивчає суспільство як цілісний соціальний організм, соціальну систему, саме тому в рамках даної науки особлива увага приділяється характеристиці суспільства. Особливо суттєвим при вивченні даної проблеми є те, що в суспільстві існує велика кількість різноманітних соціальних груп, які нерівні по відношенню одна до одної, посідають різне місце в соціальній ієрархії.

В соціології розрізняють три основних подходи до трактування суспільства: системний, детерміністський, функціональний.

Ми будемо використовувати системний підхід, який переважає в сучасній соціології. Основні його принципи будуть детально викладені в рамках цієї теми. Але виклад був би неповним без короткої характеристики двох інших підходів.

ДЕТЕРМІНІСТСЬКИЙ ПІДХІД до пояснення сутності суспільства в загальних рисах полягає в тому, що виявляються причинно-наслідкові зв”язки між різноманітними сферами суспільного життя: економічною, соціальною, політичною та духовною (ідеологічною). При цьому кожна з названих сфер сама по собі виступає як підсистема суспільства, впливаючи на інші. Так, марксизм вказує на залежність і обумовленість всіх підсистем економічної, яка визначає розвиток соціальної, політичної та духовної сфер життя суспільства.ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД (Г.Спенсер, Р.Мертон, Т.Парсонс та ін.) полягає у виділенні елементів соціальної взаємодії, що підлягають вивченню, та визначенні їх значення (функції) в суспільстві. При цьому, як правило, виникає аналогія між суспільством та людським організмом. Так Г.Спенсер, вважаючи, як і сприбічники системного підходу, що суспільство складається з ряду частин (економічної, політичної та ін.), в той же час підкреслював, що кожна з них може бути зрозумілоюп та вивченою лише в рамках цілосності (т.т. суспільства в цілому), де вона виконує визначені функції. В свою чергу функція будь - якої частини суспільного організму направлена на задоволення певної суспільної потреби.

У цілому ж, не дивлячись на суттєву різницю, всі три підходи, безумовно, взаємопов'язані.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тестові завдання | Соціальна структура

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 223; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.