Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

У якій з відповідей найповніше й найглибше розкрито предмет соціології?
Читайте также:
 1. I. Предмет стилистики
 2. I. Структура социологии, её объект, предмет, метод и функции.
 3. Административное право: предмет, метод, источники.
 4. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 5. БЖД как наука. Предмет, цели, задачи дисциплины
 6. Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту.
 7. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ФИЗИКИ.
 8. Введение. Предмет фармакологии, ее история и задачи
 9. Введение. Предмет фармакологии, ее история и задачи
 10. Визначення 0Р на місцевості, техніці та інших предметах
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 12. Визначення предмету курсу

Варіант 2

Хто такий респондент?

Виберіть з наведених прикладів правильні способи розв’язання конфлікту?

Котрий з перерахованих методів є методом розв’язання конфлікту?

Яка з стадій конфлікту є правильною?

Вибиріть які з перерахованих критеріїв є критеріями стратифікації.

А) дохід, освіта, влада, престиж;
В) гроші, машина, будинок;

С) робота, колектив;

Д) сім’я, кохання.

53. Який з перерахованих нижче статусів є аскрептивним:

А) ректор;

В) студент;

С) принц;

Д) кондуктор.

54. Автором класичної соціологічної роботи “Сомогубство” є:

А) К.Маркс;

В) М.Вебер;

С) Е.Дюркгейм;

Д) Г.Спенсер.

А) інцедент, ескалація, стадія завершення конфлікту;

В) передконфліктна ситуація. Інцидент, ескалація, кульмінація, стадія завершення конфлікту, післяконфліктна ситуація;

С) передконфліктна ситуація, ескалація, післяконфліктна ситуація;

Д) передконфліктна ситуація, ескалація, інцидент, кульмінація, стадія завершення конфлікту.

А) уникання конфлікту;

В) бійка;

С) суперечка;

Д) метод третейського розгляду.

57. Кому належить дане визначенн конфлікту ”Боротьба за цінності та домогання на певний статус, владу та ресурси, в якій цілями супротивника є нейтралізація, нанесення ушкодження або усунення суперника.”

А) Г.Козер;

В) М.Вебер;

С) А.Ішмуратов;

Д) А.Анцупов.

А) насильницькі;

В) збройні;

С) ненасильницькі;

Д) локальні.

А) особа, що бере участь у опитуванні;
В) особа, що проводить опитування;

С) людина яка задає запитання;

Д) людина яка підраховує наслідки анкетування.

60. Стандартизоване інтерв’ю характеризується:

А) інтерв’ю яке заздалегідь передбачається;

В) коли немає плану і запитань;

С) фальсифікацією всіх даних;

Д) коли є певний стандарт у застосуванні.

 

1. Зазначте, що є об’єктом соціологічного пізнання:

А) виробнича діяльність людей;

В) суспільство як цілісна соціальна реальність;

С) взаємозв’язок природи і суспільства;

Д) психологія поведінки людей.

2. Яка з функцій конфлікту є позитивною:

А) уявлення про переможених як про ворогів;

В) стимолювання до змін та розвитку;

С) складне становище ділових відносин;

Д) всі відповіді правильні.

А) це наука, що вивчає і аналізує соціальні факти;

В) це наука, що вивчає специфіку соціального;

С) це система наукового знання, яка пояснює поведінку людей як представників великих соціальних груп;

Д) це наука про суспільство як єдину соціальну систему, про тенденції, закони і функціонування і розвитку, про появи даних законів і закономірностей в діяльності соціальних суб’єктів малих і великих соціальних груп і спільностей людей, а також окремих особистостей.4.Соціологія як наука виникла:

А) після Другої світової війни;

В) в першій половині ХІХ ст.;

С) на початку ХХ ст..;

Д) у ХVІІІ ст.

5. Оберіть правильні елементи соціальної структури суспільства:

А) соціальні групи та спільноти, індивіди;

В) підручники;

С) музеї;

Д) будинки.

6. Виберіть найбільш важливий сьогодні підхід до розуміння соціології:

А) соціологія – це наука про соціальні спільноти;

В) соціологія - це наука про людину і суспільство;

С) соціологія – це наука про суспільство;

Д) соціологія – це наука про суспільну свідомість.

7. До галузевих соціологічних теорій належать:

А) соціологія малих груп;

В) етносоціологія;

С) економічна соціологія;

Д) соціологія медицини.

8. Хто із соціологів вража, що в системі складних соціальних відносин найголовнішими є глибинні економічні відносин:

А) М.Вебер;

В) Е.Дюркгейм;

С) К.Маркс.

Д) Ф.Енгельс.

9. Надпрацездатність, самопожертвування, героїзм властива:

А) негативній девіації;

В) позитивній девіації;

С) основна ознака девіації;

Д) всі відповіді невірні.

 

10. Зазначте, які категорії не входять до поняття „соціальні інститути”.

А) соціологія натовпу;

В) соціологія культури;

С) соціологія праці;

Д) Соціологія сім'ї;

11. Термін соціології запропонував і вперше використав у своїх творах:

В) К. Маркс;

С) Е. Дюргейм;

Д) О. Конт;

Е) М. Вебер.

12. Вчення про суспільно-економічні формації належить:

А) К. Марксу;

В) Г. Спенсеру;

С) М. Вебер;

Д) Дж. Уотсону.

13. Галузь соціології, яка вивчає природу, механізм виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв’язання суперечок, вивчає:

А) соціологія конфлікту;

В) економіка;

С) політологія;

Д) релігія.

14. Наростання ступення напруги у відносинах конфліктуючих сторін це:

А) ескалація;

В) кульмінація;

С) автономність;

Д) післяконфліктна ситуація.

15. За цим критерієм всі існуючі суспільства поділяють на традиційні, індустріальні, постіндустріальні. Про який критерій класифікації суспільства йдеться?

А) наявність писемності;

В) ступінь соціальної диференціації;

С) чисельність рівнів управління;

Д) способів здобування засобів для існування.

16. Повторне соціологічне дослідженя – це дослідження:

А) разове;

В) розвідувальне;

С) аналітичне;

Д) повторне.

17. Дослідження спрямоване на вивчення певного соціального явища або процесу,сконцентрованена одному об’єкті, який виступає представником цілого класу подібних об’ктів, в соціології називається:

А) аналітичним дослідженням;

В) монографічним дослідженням;

С) описовим дослідженням;

Д) разовим дослідженням.

18. В якому із зазначених суспільств поєднуються як головні їхні ознаки промисловість, корпоративність, гроші як мета діяльності?

А) протосуспільство;

В) традиційне суспільство;

С) індустріальне суспільство;

Д) постіндустріальне суспільство.

19. Пілотажне соціологічне дослідження – це дослідження:

А) описове;

В) аналітичне;

С) панельне;

Д) розвідувальне.

 

20. Зародження держави, міста, класів, писемності пов’язують з таким типом суспільства:

А) протосуспільство;

В) традиційне суспільство;

С) індустріальне суспільство;

Д) постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство.

21. Когортне дослідження в соціології трактується як:

А) дослідження, об’єктом якого є певна вікова група, яка залишається постійною

в певному періоді часу;

В) дослідження, яке дається тільки один раз одній людині;

С) дослідження, з допомогою моніторингу;

Д) всі відповіді неправильні.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 234; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.007 сек.