Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова та функції нервової тканини
Нервова тканина становить основу органів нервової системи і побудована з фун­кціональних нервових клітин — нейронів (невронів) та допоміжних клітин нейроглії. В ор­ганізмі ця тканина виконує функції сприйняття подразнень і проведення збудження (Мал.).

Нейрон має тіло з ядром і спеціальними органелами в цитоплазмі — нейрофібрила­ми. Від тіла відходять відростки: короткі — дендрити, або рецепторні (чутливі), по яких проходять нервові імпульси до тіла нейрона, і один довгий відросток — аксон (нейрит), по якому імпульси передаються від нейрона до робочих органів.

За рахунок відростків нейрона формуються нервові волокна, а з них нерви. Розріз­няють м'якушеві (мієлінові) і безм'якушеві (безмієлінові) нервові волокна. Нейрони та їх волокна за функцією бувають: чутливі (аферентні, доцентрові), які сприймають подраз­нення і передають збудження від рецепторів до головного та спинного мозку; рухові (еферентні, відцентрові), що посилають імпульси до робочих органів (м'язів, залоз то­що); вставні, які зв'язують один нейрон з іншим.

Мал.. Нервова тканина: А — загальний вигляд чутливого і Б — рухового нейронів з нейроглією (стрілки показують напрям проведення нервового імпульсу в рефлекторній дузі); В — частина нейрона за даними електронної мікроскопії; 1 — тіло нейрона; 2 — ядро; З — сприймаючі відростки (де­ндрити); 4 — нейрит (аксон); 5— закінчення нерва;

6— синапс; 7 — астроцит; 8 — клітини мікроглії й 9 — макроглії — олігодендроцити; 10 — м'якушева (мієлінова) обо­лонка; 11 — неврилема; 12— перехват Ранв'є; 13— синаптичний міхурець; 14— постсинаптична мембрана

Контактування нейронів між собою забезпечується з допомогою синапсів. Усі ці ней-рони разом утворюють рефлекторну дугу. З тіл нейронів складається сіра мозкова ре­човина головного і спинного мозку та спинномозкові ганглії, з нервових волокон — біла мозкова речовина головного і спинного мозку та нерви, які відходять від цих органів.

Нейроглія заповнює проміжки між тілами нейронів та їх відростками і поділяється на макроглію та мікроглію. До макроглії належать клітини зірчастої форми — астроци­ти, олігодендроцити й клітини епендими, які виконують опорну, трофічну та секретор­ну функції. Мікроглія також складається з клітин зірчастої форми, досить рухомих. Во­ни виконують захисну функцію (фагоцитоз).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6524; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.