Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З'єднання кісток хребта

З'єднання кісток черепа.

Більшість кісток черепа з'єднуються нерухомо шва­ми. Тільки нижня щелепа з'єднується зі скроневою кісткою рухомо, утворюючи скроне­во-нижньощелепний суглоб, який за будовою складний, оскільки між суглобовими по­верхнями обох кісток міститься хрящовий диск. За характером руху цей суглоб двовіс­ний. Крім того, є суглоби між окремими члениками під'язикової кістки.

Самостійна робота студентів.

Перший шийний хребець з'єднується рухомо з поти­личною кісткою черепа, утворюючи простий за будовою і двовісний за рухом атланто-потиличний суглоб.

Перший шийний хребець з'єднується рухомо з другим шийним хребцем, утворю­ючи простий за будовою і одновісний за рухом атланто-осьовий суглоб.

Тіла інших хребців хребта з'єднуються між собою міжхребцевими дисками,а також поздовжніми зв'язками. Міжхребцеві диски побудовані з волокнистого хряща, в центрі якого лежить пульпозне ядро, що є видозміненим залишком хорди. Воно має вигляд склоподібної драглистої маси. Пульпозне ядро по периферії оточене фіброзним кіль­цем. Суглобові відростки хребців з'єднуються капсулами, дужки хребців — міждужковими, остисті відростки — міжостистими зв'язками і ще надостистою зв'язкою. Надостиста зв'язка в ділянці шиї переходить у добре розвинену вийну зв'язку

Мал. Зв'язки хребців великої рогатої худоби:

1 — канатикова частина потиличної зв'язки; 2 — її плас­тинчаста частина; 3 — міжостисті зв'язки; 4 — надостиста зв'язка; 5 — поздовжня вентральна зв'язка; 6 — міжхребцевий волокнистий хрящ

Мал. З'єднання ребер з хребцями:

А — вигляд спереду; Б — вигляд знизу; 1 — ос­тистий відросток; 2 — ребра (відрізані); з — тіло хребця; 4 - суглобовий відросток; 5 - частина голівки ребра; 6 - поперечний відросток; а-міжхребцевий хрящ; б — зв'язка реберного горбка; в - зв'язка реберної шийки; г - зв'язка реберної голівки (радіальна); д — сполучна зв язка

(ligamentum nuchae), яка має канатикову і пластинчасту частини (Мал.). Канатикова частина цієї зв'язки починається на лусці потиличної кістки черепа, подвійним тяжем тягнеться вздовж шиї, формуючи її верхній контур. Пластинчаста частина її розміщена між ший­ними хребцями та канатиковою частиною. Вийна зв'язка складається з еластичних во­локон сполучної тканини і допомагає м'язам тримати голову, а при опусканні голови во­на розтягується.

Ребра з'єднуються з тілами хребців та їх поперечними відростками капсулами суг­лобів та додатковими зв'язками (Мал.).

Протилежні кінці ребер з'єднуються з реберними хрящами синхондрозом, які в свою чергу у справжніх ребер з'єднуються з грудною кісткою. У несправжніх ребер ре­берні хрящі прилягають один до одного, утворюючи реберну дугу.

Інд. Самостійна робота студентів.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 728; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.