Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Класифікація методів та моделей менеджменту

Основою моделювання управлінських процесів є розв’язання оптимізаційних задач менеджменту, які бувають різними за змістом і можуть реалізуватися з використанням стандартних програмних продуктів. Такі оптимізаційні задачі відносять до різних класів економіко-математичних моделей.

Економіко-математичні моделі за призначенням бувають:

- імітаційні моделі дозволяють зімітувати реальну управлінську ситуацію та прийняти управлінські рішення;

- оптимізаційні моделі дозволяють з декількох альтернативних варіантів рішень вибрати найкращий варіант за певною ознакою;

- сіткові моделі засновані на використанні сіткового графіку, який дозволяє планування використання трудомістких робіт з великим числом виконавців;

- балансові моделі узгоджують потреби споживачів товарів і послуг з умовами та пропозицією товарів і послуг на ринку.

Економіко-математичні моделі за способом опису бувають:

- аналітичні, в яких показники описуються математичними формулами або системою формул;

- економетричні (статистичні), які призначені для аналізу та прогнозування економічних явищ в умовах невизначеності вихідних даних і реалізуються методами математичної статистики;

- змішані, в яких найбільш прості блоки описуються аналітичними залежностями, а в інших блоках, де опис аналітичними формулами може привести до похибок, використовується економетричне моделювання.

За способом обліку зміни процесу в часі економіко-математичні моделі бувають:

- статичні, у яких передбачається, що вхідні параметри не змінюються в часі;

- багатокрокові, у яких час протікання процесу ділиться на кроки (інтервали) і в рамках одного кроку процес розглядається статичним;

- динамічні, де враховується безперервна зміна явища в часі.

За точністю математичного відображення явищ економіко-математичні моделі бувають:

- лінійні, у яких зв’язок між результативним та факторним показником описується лінійними залежностями;

- нелінійні, у яких зв'язок між результативним та факторним показником описується нелінійними залежностями.За ступенем ймовірності економіко-математичні моделі можна поділити на два класи: детерміновані і стохастичні.

До детермінованих відносять ті моделі, результат реалізації яких повністю і однозначно визначений набором заданих параметрів. Ці моделі ґрунтуються на застосуванні лінійної алгебри і представляють собою систему рівнянь, які спільно розв’язуються з орієнтацією на заданий оптимум.

Стохастичні моделі ґрунтуються на законах теорії ймовірності, тобто при їх реалізації вводиться оцінка ймовірності отримання певного результату.

В рамках цих двох класів економіко-математичних моделей виділяють такі методи, які використовуються в моделюванні управлінських процесів:

- лінійне, нелінійне, динамічне, стохастичне програмування;

- теорії ігор, черг, графів, економічного експерименту;

- економіко-математичне, імітаційне, регресійне моделювання;

- регресійний, кореляційний, факторний аналіз;

- комбінаторні та транспортні задачі;

- сіткове планування та прогнозування.

Існують типові моделі менеджменту, такі як:

- моделі масового обслуговування;

- макроекономічні моделі;

- моделі регіональної економіки;

- моделі маркетингу;

- моделі фінансового менеджменту;

- моделі антикризового менеджменту;

- моделі виробничого менеджменту;

- моделі управління запасами;

- моделі управління обладнанням;

- моделі оптимізації чисельності персоналу.

Також існують прикладні моделі менеджменту, такі як:

- моделі паливно-енергетичного комплексу;

- моделі металургійного виробництва;

- моделі машинобудівного виробництва та ін.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 279; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.