Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Порожня кишка

Дванадцятипала кишка

Тема: Будова і топографія тонкого відділу кишечника.

Лекційне заняття №17

Тонка кишка — intestinum tenue — являє собою звужений відділ кишко­вої трубки, в якому перетравлюється корм і всмоктуються в кров і лімфу по­живні речовини. Слизова оболонка тонких кишок утворює численні колові або злегка спіралеподібні складки, які особливо розвинуті у травоїдних тва­рин. Вона ніжна, бархатиста, має ворсинки — villi intestinales, які, скорочую­чись, виконують ритмічні рухи їх кіль­кість і форма по довжині тонких кишок неоднакові (в кінцевих відділах їх менше). Ворсинки містять судини, нерви і м'язові волокна.

Ворсинки бувають неоднакових форми й розміру. Так, у коня кожна вор­синка відділена, у жуйних, свині й собаки вони в основі з'єднані в складки. Найдовші ворсинки у собаки й кішки (0,96 мм), у коня вони короткі і особ­ливо короткі у жуйних і свині (0,36 мм). Ворсинки значно збільшують всмо­ктувальну поверхню кишок (до 20 разів).

У слизовій оболонці тонких кишок міститься значна кількість травних залоз.

До тонкої кишки належать три кишки: дванадцятипала, порожня і клу­бова. У ссавців спостерігається чітка межа між тонкою і товстою кишками.

Дванадцятипала кишка— intestinum duodenum — початковий відділ тонкої кишки, зв'язана з підшлун­ковою залозою, має вигляд великої петлі. Вона відносно коротка і у тварин не відповідає назві ( її довжина у людини дорівнює ши­рині дванадцяти складених пальців). Вона часто ширша за інші кишки. Кишка підвішена на короткій брижі в правому підребер'ї і лише дис­тальним кінцем входить у ниркову ділянку, де повертає справа наліво і пе­реходить у порожню кишку. В початковий відділ дванадцятипалої кишки відкривається протока печінки, а разом з нею і основна протока підшлунко­вої залози, утворюючи більший сосочок дванадцятипалої кишки — papilla duodeni major.Каудальніше знаходиться менший сосочок дванадцятипалої кишки — papilla duodeni minor, в який відкривається протока підшлункової залози. Це свідчить про те, що в ембріо­нальний період життя із стінки дванадцятипалої кишки розвивалися за­стінні залози (печінка, підшлункова залоза), які залишилися зв'язаними з кишкою своїми вивідними протоками.

Порожня кишка— intestinum jejunum (ієюнум) — називається так тому, що при розтині трупа в ній майже не помітно вмісту. Вона дещо ширша за клубову кишку і виділяється більш світло-рожевим кольором. Кишка підвішена на довгій брижі й утворює численні петлі — ansae intestinales. Порожня кишка без помітних меж переходить у клубову кишку.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1907; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.