Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і топографія гортані

Гортань (larynx) міститься між глоткою і трахеєю в куті, що утворюється головою йшиєю. Гортань проводить повітря в трахею, не допускає потрапляння корму в дихаль­ні шляхи, містить голосовий апарат тварини і закріплює трахею на під'язиковій кістці. Основу гортані становлять п'ять хрящів: кільцеподібний, щитоподібний, два черпакува-

тих хрящі та надгортанний (рис. 68). Хрящі гортані з'єднуються між собою рухомо, а рух­ливість їх забезпечується м'язами.

Хрящі зумовлюють зяяння порожнини гор­тані, внаслідок чого повітря проходить через неї вільно. Вхід у гортань обмежує надгортан­ник з еластичного хряща та надгортанно-чер­пакуваті складки. Всередині гортань вистеле­на слизовою оболонкою, побудованою з ми­готливого епітелію, а зовні вкрита адвентицією з пухкої сполучної тканини. На бокових стінках слизова оболонка утворює пристінкову та го­лосові складки з голосовою щілиною між ними. В основі голосової складки містяться голосова зв'язка з щільної еластичної сполучної тканини і голосові м'язи з поперечносмугастої скелет­ної м'язової тканини. Зовні до хрящів гортані прикріплюються кілька м'язів, які звужують і розширюють порожнину гортані.

Мал. Хрящовий скелет гортані корови:

I — надгортанний; 2 — черпакуватий; 3 —щитоподібний і 4 — кільцеподібний хрящі;5 — кільця трахеї; 6 — великий ріг під'язи­кової кістки; 7 — зв'язка гортані; 8 — ки­шенькова складка; 9—10 — кільця трахеї; II— малий ріг; 12 — язиковий відросток під'язикової кістки

Під час ковтання корму надгортанник при­тискається до черпакуватих хрящів і закриває вхід у гортань, запобігаючи потраплянню частинок корму в дихальні шляхи. Потрапляння сторонніх частинок у гортань спричи­нює кашель.

У підслизовій основі гортані розгалужується значна кількість судин, які зігрівають повітря, і нервових закінчень, завдяки яким гортань стає досить чутливою.

Самостійна робота студентів.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2518; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.