Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Артерії таза і тазової кінцівки

Черевна аорта перед входом у тазову порож­нину розгалужується на дві зовнішні клубові артерії (аа. iliacae externae), дві внутрішні клубові, або тазові, артерії (аа. iliacae internae) й одну крижову (a. sacralis).

Кожна зовнішня клубова артерія опускається по тазовій кінцівці, проникає в стег­новий канал і називається стегновою артерію (a. femoris ). Від зовнішньої клубової ар­терії відходять: 1) глибока окружна клубова артерія (a. circuniflexa ilii profunda), яка розгалужується в поперекових м'язах і м'язах черевної стінки; 2) зовнішня сім'яна ар­терія (a. spermatica externa), у самця вона живить оболонки мошонки, а в самок на­зивається середньою матковою артерію ( a. uterina media) і живить матку; 3) глибока артерія стегна (a. profunda femoris), від якої відходять гілки для живлення м'язів стег­на і загальний стовбур задньої надчеревної та соромітної артерій (truncus puden-doepigastricus), одна з гілок цього стовбура — задня надчеревна артерія (a. epigas-trica) живить м'язи живота, досягає ділянки мечоподібного хряща, де й анастомозує з передньою надчеревною артерією, яка є продовженням внутрішньої грудної артерії; друга гілка — зовнішня соромітна артерія (a. pudenda externa) проходить у паховий канал (у самців) і віддає гілки для живлення оболонок мошонки, статевого члена й препуція. У самок ця артерія досягає вим'я і живить його.

Стегнова артерія розгалужується на такі гілки:1) передню артерію стегна (а. femoris cranialis) — для живлення чотириголового м'яза стегна; внутрішню шкірну ар­терію стегна (a. saphena), верхню артерію коліна (a. denus suprema), каудальну арте­рію стегна (a. femoris caudalis), яка розгалужується в м'язах заднього контура стегна.

У ділянці кута колінного суглоба стегнова артерія називається підколінною артері­єю (a. poplittea), яка розгалужується на задню великогомілкову та передню великого­мілкову артерії.

Задня великогомілкова артерія (a. tibialis posterior) опускається по задній повер­хні гомілки і розгалужується на гілки для м'язів — згиначів пальцьових суглобів і колінного суглоба,

Мал. Схема розгалуження артерій тазової кінцівки:

А, Б — рогатої худоби; В — коня; 1 — черевна аорта; 2 — внутрішня клубова і 3 — зовнішня клубова ар­терії; 4 — надчеревносоромітний стовбур і артерії, що відходять від нього; 5 — каудальна надчеревна і 6 — зовнішня соромітна артерії; 7 — дорсальна артерія стопи; 8 — проколююча заплеснова, 9 — до­рсальна плеснова, 10 — загальна пальцьова і 11 — дорсальна пальцьова артерії; 12 — глибока стегнова і 13 — стегнова артерії; 14 — відкрита (підшкірна) артерія (сафена); 15 — підколінна, 16 — передня вели­когомілкова, 17 — задня великогомілкова і 18 — поверхневі плеснові артерії; 19 — проксимальна план-тарна дуга; 20 — глибокі плеснові артерії; 21 — дистальна плантарна дуга

позаду заплеснового суглоба вона поділяється на латеральну й медіаль­ну плантарні плеснові артерії, які переходять у пальцьові артерії.

Передня великогомілкова артерія (a. tibialis anterior) віддає гілки для живлення краніальних м'язів гомілки й великогомілкової кістки, а потім продовжується як лате­ральна дорсальна плантарна артерія, загальна пальцьова артерія, які поділяються на дві бокові пальцьові артерії.

Кожна внутрішня клубова артерія, в свою чергу, розгалужується на декілька артерій: 1) внутрішня соромітна артерія — живить у самок пряму кишку, задню частину матки, а в самців — придаткові статеві залози та сечівник; 2) клубово-поперекова артерія — жи­вить поперекові, сідничні м'язи, м'язи — розгиначі хребта; 3) краніальна сіднична арте­рія — живить сідничні м'язи; 4) затульна артерія — живить сечовий міхур, затульні м'я­зи, у самця — пеніс, у самок — клітор; 5) латеральні крижові артерії — живлять крижо­ві кістки, спинний мозок, його оболонки і переходять у хвостові артерії; 6) каудальна сіднична артерія — живить м'язи задньостегнової групи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: Артерії грудної і тазової кінцівки | Характеристика і значення лімфатичної системи
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2319; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.