Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація надзвичайних ситуацій. Загальноприйнятої класифікації надзвичайних ситуацій не існує

Загальноприйнятої класифікації надзвичайних ситуацій не існує. В основу існуючих класифікацій кладуть масштаб та глибину НС. Згідно з цим принципом надзвичайні ситуації поділяють на: локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, національні, глобальні.

Локальна надзвичайна ситуація – це така ситуація, коли загроза її виникнення чи розповсюдження наслідків (у випадку настання) обмежена виробничим приміщенням.

Об’єктова надзвичайна ситуація – це така ситуація, коли загроза її виникнення чи розповсюдження наслідків (у випадку настання) обмежена об’ємом та територією об’єкта.

Місцева надзвичайна ситуація – це така ситуація, коли загроза її виникнення чи поширення наслідків (у випадку настання) обмежена територією міста (району) чи області.

Регіональна надзвичайна ситуація – це така ситуація, коли загроза її виникнення чи розповсюдження наслідків (у випадку настання) обмежена територією краю, декількох областей.

Глобальна надзвичайна ситуація – це така ситуація, коли загроза її виникнення чи розповсюдження наслідків (у випадку настання) обмежена територією декількох суміжних країн.

Більш повна класифікація враховує сутність та причини виникнення подій надзвичайної ситуації. Це дозволяє виділити наступні надзвичайні ситуації: техногенні, природні, екологічні, соціальні. У свою чергу, надзвичайні події, що лежать в основі НС, можуть бути класифіковані за :

- суттю та характером подій і процесів, які становлять їх основу;

- найважливішими ознаками прояву;

- характером уражаючих факторів чи джерел небезпеки (теплові, хімічні, радіаційні, біологічні та ін.);

- місцем виникнення чи відомчої належності;

- основними причинами виникнення (конструктивні, виробничі, експлуатаційні, погодні та ін.);

- інтенсивністю прнабрякання;

- масштабами ураження чи впливу;

- характером впливу (руйнування, зараження, затоплення та ін.).

У кінцевому підсумку в загальній класифікації НС техногенного, природного, екологічного та соціального характеру, виконаної для практичних цілей, за головну ознаку буде взята систематизація за суттю та характером базових подій та процесів, які мають місце в надзвичайних ситуаціях із врахуванням важливих ознак їх впливу. Серед надзвичайних ситуацій особливе місце займають події, пов’язані із застосуванням сучасних засобів ураження, вплив яких на об’єкти та людей дорівнює розмірам стихійних лих чи катастроф або перевищує їх. Вищесказане дозволяє пропонувати наступну класифікацію НС.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття надзвичайної ситуації | Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 373; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.