Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Текстові тестові завдання 14 страница. 1591. Які залози містяться в слизовій оболонці тонкої кишки?

A. Кардіальні.

B. Прості і складні.

C. Власні і кардіальні.

D. *Пілоричні.

E. Власні.

1591. Які залози містяться в слизовій оболонці тонкої кишки?

A. Змішані.

B. Власні.

C. Кардіальні.

D. *Залози Ліберкюна (крипти).

E. Пілоричні.

1592. Які залози наявні в підслизовій основі стравоходу?

A. Пілоричні.

B. Кардіальні.

C. Слинні залози.

D. *Власні залози стравоходу.

E. Немає залоз.

1593. Які залози наявні у власній пластинці слизової оболонки стравоходу?

A. Власні залози стравоходу.

B. Пілоричні.

C. Слинні залози.

D. *Кардіальні.

E. Немає залоз.

1594. Назвіть залози шлунку:

A. Білкові і слизові.

B. Прості і складні.

C. Основні і додаткові.

D. *Власні, кардіальні і пілоричні.

E. Слинні і шлункові.

1595. Які зони розрізняють у пульпі зуба?

A. Безклітинну, клітинну.

B. Периферійну, проміжну, клітинну.

C. Периферійну, проміжну, безклітинну.

D. *Периферійну, проміжну, центральну.

E. Мезенхімну, клітинну.

1596. Які клітини входять в склад смакових бруньок.

A. Рецепторні, келихоподібні, підтримуючі.

B. Головні, підтримуючі, базальні.

C. Базальні, келихоподібні, головні.

D. *Рецепторні, підтримуючі, базальні.

E. Рецепторні, головні, келихоподібні.

1597. Які компоненти слизової оболонки утворюють ворсинки тонкої кишки?

A. Ділянки слизової, обмежені прошарками сполучної тканини із судинами.

B. Утвори слизової оболонки та підслизової основи.

C. Утвори м’язової оболонки.

D. *Пальцеподібне вростання власної пластинки у епітелій.

E. Пальцеподібне вростання епітелію у власну пластинку.

1598. Які морфофункціональні особливості будови підслизової основи прямої кишки?

A. Погано виражена.

B. Не має лімфатичних фолікулів.

C. Містить судинно-нервові сплетення.

D. *Містить сплетення гемороїдальних вен.

E. Має залишки потових залоз.

1599. Які оболонки має травна трубка?

A. Епітеліальну, м’язову.

B. Підслизову, м’язову.

C. Слизову, м’язову.

D. *Слизову, підслизову, м’язову, зовнішню.

E. Епітеліальну, підслизову і м’язову.

1600. Які оболонки розрізняють в стінці тонкої кишки?A. Слизову та м’язову.

B. Підслизову, м’язову та адвентиційну.

C. Підслизову та адвентиційну.

D. *Слизову, підслизову, м’язову та серозну.

E. Слизову, підслизову та м’язову.

1601. Які сполуки синтезують клітини Панетта і кишкові ендокриноцити червоподібного відростка?

A. Антианемічний фактор і слиз.

B. Слиз і дипептидази.

C. Дипептидази і соляну кислоту.

D. *Серотонін і мелатонін.

E. Соляну кислоту і слиз.

1602. Які структури знаходяться в місці переходу стравоходу в шлунок?

A. Пілоричні залози.

B. Ворсинки.

C. Власні залози.

D. *Кардіальні залози.

E. Ямки.

1603. Які структури наявні у власній пластинці слизової оболонки проміжної зони нижньої частини прямої кишки?

A. Кров’яні лакуни.

B. Гемороїдальні вени.

C. Циркум-анальні залози.

D. *Секреторні відділи сальних залоз.

E. Анальні залози.

1604. Які структури наявні у власній пластинці слизової оболонки шкірної зони нижньої частини прямої кишки?

A. Кров’яні лакуни.

B. Секреторні відділи сальних залоз.

C. Залози гемороїдальні вени.

D. *Волосяні фолікули, циркум-анальні та сальні.

E. Анальні залози.

1605. Які структури наявні у слизовій оболонці та підслизовій основі стовпчастої зони нижньої частини прямої кишки?

A. Кров’яні лакуни.

B. Секреторні відділи сальних залоз.

C. Волосяні фолікули, циркум-анальні та сальні залози.

D. *Анальні залози.

E. Гемороїдальні вени.

1606. Які структури утворюють рельєф стравоходу?

A. Складки, поля і ямки.

B. Ворсинки і крипти.

C. Циркулярні складки.

D. *Поздовжні складки.

E. Крипти.

1607. Які структури характерні для рельєфу шлунка?

A. Поздовжні складки.

B. Ворсинки і крипти.

C. Циркулярні складки.

D. *Складки, поля і ямки.

E. Крипти.

1608. Які тканини входять до складу кореня зуба?

A. Емаль, пульпа.

B. Емаль, дентин.

C. Дентин, цемент.

D. *Цемент, дентин, пульпа.

E. Дентин, пульпа .

1609. Які шари включає слизова оболонка товстої кишки?

A. Епітеліальну та м’язову пластинки.

B. Власну та м’язову пластинки.

C. Слизову та епітеліальну пластинки.

D. *Епітеліальну, власну та м’язову пластинки.

E. Епітеліальну та сполучнотканинну.

1610. Якою тканиною вкрита носоглоткова поверхня м’якого піднебіння?

A. Багатошаровим плоским зроговілим епітелієм.

B. Одношаровим кубічним епітелієм.

C. Перехідним епітелієм .

D. *Одношаровим багаторядним війчастим епітелієм.

E. Багатошаровим плоским незроговілим епітелієм.

1611. Якою тканиною вкрита ротоглоткова поверхня м’якого піднебіння?

A. Одношаровим кубічним епітелієм .

B. Багатошаровим плоским зроговілим епітелієм.

C. Псевдобагатошаровим війчастим епітелієм.

D. *Багатошаровим плоским незроговілим епітелієм.

E. Перехідним епітелієм.

1612. Якою тканиною утворене тверде піднебіння?

A. Хрящовою.

B. Епітеліальною.

C. Сполучною.

D. *Кістковою.

E. Слизовою.

1613. Якою тканиною утворений періодонт?

A. Хрящовою тканиною.

B. Пухкою сполучною тканиною.

C. Емалевими призмами.

D. *Щільною сполучною тканиною.

E. Дентинними трубочками.

1614. Яку назву має оболонка яка вкриває зовні емаль?

A. Пелікула.

B. Емалева пластинка.

C. Емалева призма.

D. *Кутикула.

E. Циркулярна зубна зв’язка.

1615. Яку назву мають клітини, що синтезують дентин?

A. Фіброцити.

B. Цементоцити.

C. Енамелобласти.

D. *Одонтобласти.

E. Мезенхімні клітини.

1616. Яку функцію виконують М-клітини кишкового епітелію?

A. Виділення слизу.

B. Беруть участь в травленні .

C. Ендокринну регуляцію.

D. *Беруть участь в клітинному імунітеті .

E. Синтез дипептидаз.

1617. Вкажіть клітинний склад смакових бруньок.

1. А. Рецепторні, головні, келихоподібні.

B. Головні, підтримуючі, базальні.

C. Рецепторні, келихоподібні, підтримуючі.

D. *Рецепторні, підтримуючі, базальні.

E. Базальні, келихоподібні, головні.

1618. Назвіть тип органів чуття до якого відносяться смакові бруньки?

A. Моторних закінчень.

B. Нейросенсорних.

C. Ефекторних закінчень.

D. *Вторинночутливих.E. Первинно чутливих.

1619. Які ви знаєте м які тканини зуба?

A. Цемент, емаль, пульпа.

B. Емаль, дентин, періодонт.

C. Цемент, дентин, пульпа.

D. *Пульпа, періодонт.

E. Емаль, дентин, цемент.

1620. Які тканини є в складі коронки зуба?

A. Емаль, пульпа.

B. Емаль, дентин.

C. Емаль, цемент, пульпа.

D. *Емаль, дентин, пульпа.

E. Дентин, цемент.

1621. Вкажіть тканини, що є в складі кореня зуба?

A. Емаль, дентин.

B. Емаль, пульпа.

C. Дентин, цемент.

D. *Цемент, дентин, пульпа.

E. Дентин, пульпа.

1622. Яка частина зуба містить пульпу?

A. Коронка і корінь.

B. Шийка і корінь.

C. Корінь.

D. *Коронка, шийка, корінь.

E. Коронка і шийка.

1623. Яку назву має структурна одиниця емалі?

A. Каналець.

B. Цементоцит.

C. Одонтобласт.

D. *Емалева призма.

E. Енамелобласт.

1624. Які клітини синтезують емаль?

A. Фібробласти.

B. Одонтобласти.

C. Цементоцити.

D. *Енамелобласти.

E. Мезенхімні клітини.

1625. Вкажіть хімічний склад емалі:

A. 40 % мінеральних речовин, 60 % органічних.

B. 20 % мінеральних речовин, 80 % органічних.

C. 80 % мінеральних речовин, 20 % органічних.

D. *97 % мінеральних речовин, 3 % органічних.

E. 50 % мінеральних речовин, 50 % органічних.

1626. Які клітини зуба утворюють дентин?

A. Мезенхімні клітини.

B. Цементоцити.

C. Фіброцити.

D. *Одонтобласти.

E. Енамелобласти.

1627. В якій оболонці зуба локалізуються тіла одонтобластів?

A. В припульпарному шарі дентину.

B. В ділянці кореня зуба.

C. В мантійному шарі дентину.

D. *В периферійні частині пульпи зуба.

E. На поверхні зуба.

1628. Вкажіть хімічний склад дентину:

A. 30 % мінеральних речовин і 70 % органічних.

B. 40 % мінеральних речовин і 60 % органічних.

C. 97% мінеральних речовин і 3 % органічних.

D. *72% мінеральних речовин і 28 % органічних.

E. 80 % мінеральних речовин і 20 % органічних.

1629. Як називаються клітини, які утворюють цемент зуба?

A. Енамелобласти.

B. Одонтобласти.

C. Фібробласти.

D. *Цементоцити.

E. Мезенхімні клітини.

1630. Які зони утворюють пульпу зуба?

A. Периферійна, проміжна, клітинна.

B. Безклітинна, клітинна.

C. Периферійна, проміжна, безклітинна.

D. *Периферійна, проміжна, центральна

E. Мезенхімна, клітинна.

1631. Якою тканиною утворений періодонт?

A. Емалевими призмами.

B. Пухкою сполучною тканиною.

C. Хрящовою тканиною.

D. *Щільною сполучною тканиною.

E. Дентинними трубочками.

1632. Вкажіть, яка тканина лежить в основі твердого піднебіння:

A. Кісткова.

B. Епітеліальна.

C. Сполучна.

D. *Кісткова.

E. Слизова.

1633. Епітелій, який вистилає ротоглоткову поверхню м’якого піднебіння називається:

A. Псевдобагатошаровий війчастий.

B. Одношаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский зроговілий.

D. *Багатошаровий плоский незроговілий .

E. Перехідний.

1634. Епітелій, який вистилає носоглоткову поверхню м’якого піднебіння називається:

A. Багатошаровий плоский незроговілий.

B. Одношаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский зроговілий.

D. *Псевдобагатошаровий війчастий.

E. Перехідний .

1635. Який рельєф слизової оболонки характерний для піднебінного мигдалика?

A. Поля.

B. Ворсинки.

C. Складки.

D. *Крипти, складки.

E. Ямки.

1636. Вкажіть особливості будови епітелію мигдаликів:

A. Містить поля.

B. Інфільтрований лімфатичними фолікулами.

C. Містить складки.

D. *Інфільтрований лімфоцитами і нейтрофільними гранулоцитами.

E. Інфільтрований клітинами крові.

1637. Що таке лімфо-епітеліальне глоткове кільце Пирогова-Вальлейєра?

A. Скупчення лімфоцитів.

B. Скупчення нейтрофільних гранулоцитів.

C. Скупчення лімфатичних фолікулів.

D. *Сукупність мигдаликів глотки.

E. Скупчення складок слизової оболонки.

1638. Назвіть оболонки, якими утворена стінка стравоходу.

A. Підслизова, м’язова та адвентиційна.

B. Слизова та м’язова.

C. Підслизова та адвентиційна.

D. *Слизова, підслизова, м’язова та адвентиційна.

E. Слизова, підслизова та м’язова та серозна.

1639. Чим представлений периферійний відділ смакового аналізатора?

A. Смаковою ямкою.

B. Нервовими клітинами.

C. Смаковою порою.

D. *Смаковою брунькою.

E. Смаковими сосочками.

1640. Слизова оболонка стравоходу утворена такими пластинками:

A. Епітеліальною та сполучнотканинною.

B. Епітеліальною та м’язовою пластинкою.

C. Власною та м’язовою пластинкою.

D. *Слизовою та епітеліальною.

E. Епітеліальною, власною та м’язовою пластинкою.

1641. Назвіть епітелій, що вкриває слизову оболонку стравоходу:

A. Одношаровий кубічний

B. Одношаровий призматичний залозистий

C. Одношаровий призматичний з облямівкою

D. *Багатошаровий плоский незроговілий

E. Псевдобагатошаровий

1642. Вкажіть особливості будови м’язової оболонки верхньої третини стравоходу:

A. Два шари гладких міоцитів.

B. Один шар гладких міоцитів.

C. Три шари гладких міоцитів.

D. *Два шари посмугованої м’язової тканини.

E. Три шари посмугованої м’язової тканини.

1643. Вкажіть особливості будови м’язової оболонки нижньої третини стравоходу:

A. Два шари посмугованої м’язової тканини.

B. Один шар гладких міоцитів.

C. Три шари гладких міоцитів.

D. *Два шари гладких міоцитів.

E. Три шари посмугованої м’язової тканини.

1644. Вкажіть залози, що містяться в слизовій оболонці стравоходу?

A. Власні залози стравоходу.

B. Власні та кардіальні залози.

C. Пілоричні залози.

D. *Кардіальні залози.

E. Там немає залоз.

1645. Вкажіть залози, що містяться в підслизовій основі стравоходу.

A. Кардіальні залози.

B. Пілоричні залози.

C. Слинні залози.

D. *Власні залози стравоходу.

E. Немає залоз.

1646. Яку назву має зовнішня оболонка у верхній частині стравоходу?

A. Слизова.

B. Підслизова.

C. М’язова.

D. *Адвентиція.

E. Серозна.

1647. Яку назву має зовнішня оболонка у нижній частині стравоходу?

A. Слизова.

B. Підслизова.

C. М’язова.

D. *Серозна.

E. Адвентиція.

1648. Рельєф шлунка містить такі структури:

A. Поздовжні складки.

B. Ворсинки і крипти.

C. Циркулярні складки.

D. *Складки, поля і ямки.

E. Крипти.

1649. Що таке шлункові ямки?

A. Вростання власної пластинки у епітелій.

B. Утвори слизової оболонки та підслизової основи.

C. Ділянки слизової, обмежені прошарками сполучної тканини із судинами.

D. *Вростання епітелію у власну пластинку.

E. Утвори м’язової оболонки

1650. Що таке шлункові поля?

A. Утвори слизової оболонки та підслизової основи.

B. Утвори м’язової оболонки.

C. Вростання власної пластинки у епітелій.

D. *Ділянки залоз в слизовій оболонці, обмежені прошарками сполучної тканини із судинами.

E. Вростання епітелію у власну пластинку.

1651. Який тип епітелію характерний для шлунка?

A. Одношаровий призматичний з облямівкою.

B. Багатошаровий плоский незроговілий.

C. Одношаровий кубічний.

D. *Одношаровий циліндричний залозистий.

E. Псевдобагатошаровий.

1652. Вкажіть види шлункових залоз.

A. Основні і додаткові.

B. Прості і складні.

C. Білкові і слизові.

D. *Власні, кардіальні і пілоричні.

E. Слинні і шлункові.

1653. Які клітини залоз шлунка виділяють білки-ферменти?

A. Головні і парієтальні екзокриноцити.

B. Головні і парієтальні екзокриноцити та ендокриноцити.

C. Ендокриноцити.

D. *Головні екзокриноцити.

E. Парієтальні екзокриноцити.

1654. Яку функцію виконують головні екзокриноцити шлунка?

A. Регенерація епітелію.

B. Виділення іонів Н+ та Сl–.

C. Синтез слизу.

D. *Синтез пепсиногену та хімозину.

E. Ендокринна регуляція.

1655. Вкажіть функцію парієтальних екзокриноцитів шлунка?

A. Синтез пепсиногену та хімозину.

B. Синтез слизу.

C. Ендокринна регуляція.

D. *Виділення іонів Н+ та Сl–.

E. Регенерація епітелію.

1656. Вкажіть функцію парієтальних екзокриноцитів шлунка?

A. Синтез пепсиногену та хімозину.

B. Синтез слизу.

C. Ендокринна регуляція.

D. *Виділення іонів Н+ та Сl–.

E. Регенерація епітелію.

1657. Яка функція шийкових мукоцитів шлунка?

A. Ендокринна регуляція.

B. Виділення іонів Н+ та Сl–.

C. Синтез пепсиногену та хімозину.

D. *Регенерація епітелію.

E. Синтез слизу.

1658. Які клітини шлунка синтезують антианемічний фактор Кастла?

A. Додаткові мукоцити.

B. Головні екзокриноцити.

C. Ендокриноцити.

D. *Парієтальні екзокриноцити.

E. Шийкові мукоцити.

1659. Яка функція ендокриноцитів шлункових залоз?

A. Синтез слизу.

B. Виділення іонів Н+ та Сl–.

C. Синтез пепсиногену та хімозину.

D. *Ендокринна регуляція.

E. Регенерація епітелію.

1660. Яка функція додаткових мукоцитів шлунка?

A. Виділення іонів Н+ та Сl–.

B. Синтез слизу.

C. Синтез пепсиногену та хімозину.

D. *Регенерація епітелію.

E. Ендокринна регуляція.

1661. Які клітини шлунка здійснюють регенераторну функцію?

A. Ендокриноцити.

B. Парієтальні екзокриноцити.

C. Головні екзокриноцити.

D. *Шийкові і додаткові мукоцити.

E. Стовпчасті епітеліоцити безоблямівки.

1662. М’язова пластинка слизової оболонки шлунка утворена:

A. Двома шарами посмугованої м’язової тканини.

B. Двома шарами гладких міоцитів.

C. Одним шаром гладких міоцитів.

D. *Трьома шарами гладких міоцитів.

E. Трьома шарами посмугованої м’язової тканини

1663. Якою тканиною представлена підслизова основа шлунка?

A. Адвентиційною.

B. Щільною оформленою волокнистою сполучною тканиною.

C. Щільною неоформленою волокнистою сполучною тканиною.

D. *Пухкою сполучною тканиною.

E. Серозною оболонкою.

1664. Чим утворена м’язова оболонка шлунка?

A. Двома шарами посмугованої м’язової тканини.

B. Двома шарами гладких міоцитів.

C. Одним шаром гладких міоцитів.

D. *Трьома шарами гладких міоцитів.

E. Трьома шарами посмугованої м’язової тканини

1665. Назвіть залози, які знаходяться в кардіальній частині шлунка:

A. Власні залози стравоходу.

B. Слинні залози.

C. Пілоричні залози.

D. *Кардіальні залози.

E. Власні залози шлунка.

1666. Назвіть залози, які є в пілоричній частині шлунка:

A. кардіальні залози.

B. власні залози стравоходу.

C. слинні залози.

D. *пілоричні залози.

E. власні залози шлунка.

1667. Назвіть залози, які є в тілі шлунка:

A. Кардіальні залози.

B. Власні залози стравоходу.

C. Пілоричні залози.

D. *Власні залози шлунка

E. Слинні залози.

1668. Які клітини переважають у власних залозах шлунка?

A. Шийкові мукоцити.

B. Парієтальні екзокриноцити.

C. Ендокриноцити.

D. *Головні екзокриноцити.

E. Додаткові мукоцити.

1669. Назвіть оболонку, яка найкраще виражена в тілі шлунка:

A. Підслизова основа.

B. Серозна.

C. М’язова.

D. *Слизова.

E. Всі оболонки рівномірно виражені.

1670. Назвіть оболонку, яка найкраще виражена в пілоричній частині шлунка:

A. Слизова.

B. Підслизова основа.

C. Серозна.

D. *М’язова.

E. Всі оболонки рівномірно виражені.

1671. Назвіть оболонки з яких складається стінка тонкої кишки:

A. Підслизової та адвентиційної.

B. Слизової та м’язової.

C. Слизової, м’язової та адвентиційної.

D. *Слизової, підслизової, м’язової та серозної.

E. Слизової, підслизової та м’язової.

1672. Які структури утворюють рельєф тонкої кишки?

A. Крипти.

B. Складки, поля і ямки.

C. Циркулярні складки.

D. *Циркулярні складки, ворсинки і крипти.

E. Поздовжні складки.

1673. Назвіть пластинки слизової оболонки тонкої кишки:

A. Епітеліальна та м’язова пластинка

B. Слизовий та епітеліальний

C. Власна та м’язова пластинки

D. *Епітеліальна, власна та м’язова пластинка.

E. Епітеліальна та сполучнотканинна

1674. Який епітелій вистилає слизову оболонку дванадцятипалої кишки

A. Одношаровий кубічний.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Багатошаровий плоский незроговілий.

D. *Одношаровий циліндричний з облямівкою.

E. Псевдобагатошаровий.

1675. Що таке ворсинка дванадцятипалої кишки?

A. Ділянки слизової, обмежені прошарками сполучної тканини із судинами.

B. Утвори слизової оболонки та підслизової основи.

C. Утвори м’язової оболонки.

D. *Пальцеподібне випинання слизової оболонки.

E. Пальцеподібне вростання епітелію у власну пластинку.

1676. Що таке крипта дванадцятипалої кишки?

A. Утвори м’язової оболонки.

B. Утвори слизової оболонки та підслизової основи.

C. Ділянки слизової, обмежені прошарками сполучної тканини із судинами.

D. *Вростання епітелію у власну пластинку.

E. Пальцеподібне вростання власної пластинки у епітелій.

1677. Який епітелій вистилає слизову оболонку порожньої кишки:

A. Одношаровий кубічний.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Багатошаровий плоский незроговілий.

D. *Одношаровий циліндричний з облямівкою.

E. Псевдобагатошаровий .

1678. Який епітелій вистилає слизову оболонку клубової кишки:

A. Одношаровий кубічний.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Багатошаровий плоский незроговілий.

D. *Одношаровий циліндричний з облямівкою

E. Псевдобагатошаровий.

1679. Якою тканиною представлена зовнішня оболонка тонкої кишки?

A. Щільною неоформленою сполучною тканиною.

B. Щільною оформленою сполучною тканиною.

C. Хрящовою.

D. *Пухкою сполучною тканиною.

E. Колагеновими волокнами.

1680. Як називаються залози дванадцятипалої кишки?

A. Кардіальні залози кишки.

B. Пілоричні залози кишки.

C. Брижові.

D. *Дуоденальні.

E. Церумінозні.

1681. З яких оболонок складається травна трубка?

A. Епітеліальної, власної, м’язової.

B. Слизової, м’язової.

C. Підслизової, м’язової.

D. *Слизової, підслизової, м’язової, зовнішньої.

E. Епітеліальної, м’язової, зовнішньої.

1682. Який тип епітелію характерний для верхньої поверхні язика?

A. Одношаровим плоский.

B. Багатошаровий плоский зроговілий.

C. Перехідний.

D. *Багатошаровим плоским незроговілий.

E. Псевдобагатошаровий.

1683. Які структури утворюють сосочки язика?

A. Слизова оболонка та підслизова основа.

B. Епітелій.

C. Епітелій, власна пластинка та м’язова пластинка.

D. *Епітелій та власна пластинка слизової оболонки.

E. Складки слизової оболонки.

1684. Назвіть, які сосочки язика вистелені багатошаровим плоским зроговілим епітелієм?

A. Листоподібні.

B. Грибоподібні.

C. Жолобкуваті.

D. *Ниткоподібні.

E. Конічні.

1685. На яких сосочках язика відсутні смакові бруньки?

A. На листоподібних, грибоподібних, жолобкуватих.

B. На грибоподібних, ниткоподібних

C. На жолобкуватих, ниткоподібних.

D. *На ниткоподібних.

E. На конічних.

1686. Які сосочки розташовані на межі тіла і кореня язика?

A. Конічні.

B. Грибоподібні.

C. Листоподібні.

D. *Жолобкуваті.

E. Нитковидні.

1687. Назвіть клітини, які утворюють епітеліальне вистелення ворсинки тонкої кишки:

A. Стовпчасті клітини з облямівкою.

B. Келихоподібні клітини.

C. Стовпчасті клітини з облямівкою, келихоподібні клітини, Панета та ендокринні.

D. *Стовпчасті клітини з облямівкою, келихоподібні та ендокринні..

E. Стовпчасті з облямівкою та без облямівки.

1688. Вкажіть морфофункціональну особливість стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою:

A. Наявність щільних контактів.

B. Велика кількість мітохондрій.

C. Велика кількість лізосом.

D. *Наявність мікроворсинок на апікальній поверхні.

E. Видовжена форма.

1689. Вкажіть морфофункціональну особливості ендокриноцитів тонкої кишки:

A. Овальна форма.

B. Велика кількість мітохондрій.

C. Розміщення біля базальної мембрани.

D. *Наявність дрібних секреторних включень.

E. Наявність мікроворсинок на апікальній поверхні.

1690. Вкажіть клітинний склад кишкових крипт:

A. Келихоподібні клітини, клітини Панета та ендокринні клітини.

B. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою, келихоподібні та ендокринні клітини.

C. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою, келихоподібні клітини, ендокриноцити.

D. *Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою та без облямівки, келихоподібні клітини, клітини Панета та ендокринноцити.

E. Стовпчасті з облямівкою та без облямівки.

1691. Вкажіть, яку функцію виконують стовпчасті епітеліоцити без облямівки тонкої кишки:.

A. Всмоктування.

B. Синтез дифензинів та захисна.

C. Ендокринна регуляція.

D. *Регенерація епітелію.

E. Синтез слизу.

1692. Вкажіть, яку функцію виконують клітини Панетта тонкої кишки:

A. Ендокринна регуляція.

B. Всмоктування.

C. Синтез слизу.

D. *Синтез дифензину та лізоциму.

E. Регенерація епітелію.

1693. Назвіть клітини, які забезпечують регенерацію кишкового епітелію:

A. Келихоподібні клітини.

B. Клітини Панета.

C. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою.

D. *Стовпчасті епітеліоцити без облямівки.

E. Ендокринні клітини.

1694. Вкажіть локалізацію клітин, які забезпечують регенерацію епітелію тонкої кишки:

A. В середній частині крипт.

B. В середній частині ворсинок.

C. На межі ворсинок і крипт.

D. *В дні крипт.

E. На верхівці ворсинок.

1695. Що таке М-клітини епітелію кишки?

A. Різновид клітини Панета.

B. Різновид ендокринних клітин.

C. Різновид стовпчастих клітин.

D. *Кишкові макрофаги.

E. Різновид келихоподібних клітин.

1696. Пейєрова бляшка це:

A. Скупчення крипт.

B. Скупчення ендокринних клітин.

C. Скупчення усіх клітин шлунково-кишкового тракту.

D. *Груповий лімфатичний фолікул.

E. Кишкові сфінктери.

1697. Назвіть оболонку дванадцятипалої кишки в якій містяться дуоденальні залози:

A. Зовнішня оболонка.

B. Слизова оболонка.

C. М’язова оболонка.

D. *Підслизова основа.

E. Слизова оболонка і підслизова основа.

1698. Вкажіть функцію дуоденальних залоз:

A. Синтез шлункового соку.

B. Синтез підшлункового соку соку.

C. Синтез слизу.

D. *Нейтралізація кислих складників шлункового соку та синтез дипептидаз.

E. Зволоження кишкового вмісту.

1699. Назвіть одноклітинні залози тонкої кишки:

A. Церумінозні залози.

B. Ендокринні клітини.

C. Власні залози кишки.

D. *Келихоподібні клітини.

E. Дуоденальні залози.

1700. Який епітелій вкриває шкірну частину губи?

A. Багатошаровий плоский незроговілий.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Одношаровий призматичний з (облямівкою).

D. *Багатошаровий плоский зроговілий.

E. Псевдобагатошаровий.

1701. Назвіть епітелій, який вистилає слизову частину губи:

A. Багатошаровий плоский зроговілий.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Одношаровий призматичний з (облямівкою).

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Псевдобагатошаровий.

1702. Назвіть зони слизової поверхні щоки:

A. Слизова, шкірна зони.

B. Прикріплена та вільна зони.

C. Слизова, максилярна та мандибулярна.

D. *Максилярна, мандибулярна, проміжна

E. Зона вільна від сосочків.

1703. У якій зоні слизової поверхні щоки відсутні слинні залози:

A. Мандибулярній та максилярній.

B. Шкірній.

C. Мандибулярній.

D. *Проміжній.

E. Максилярній.

1704. Назвіть частини губи:

A. Максилярна, мандибулярна, проміжна.

B. Слизова, максилярна та мандибулярна.

C. Слизова, шкірна.

D. *Слизова, проміжна, шкірна.

E. Шкірна, проміжна, максилярна.

1705. Назвіть епітелій, який вистилає слизову оболонку ясен:

A. Багатошаровий плоский зроговілий.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Одношаровий призматичний .

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Псевдобагатошаровий.

1706. Назвіть епітелій, який вистилає слизову оболонку нижньої поверхні язика:

A. Багатошаровий плоский зроговілий.

B. Одношаровий призматичний залозистий.

C. Одношаровий призматичний .

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Псевдобагатошаровий.

1707. Назвіть сосочки язика, які є найчисельніші:

A. Жолобкуваті.

B. Конічні.

C. Листоподібні.

D. *Ниткоподібні.

E. Грибоподібні.

1708. Назвіть сосочки, які знаходяться на бічних поверхнях язика:

A. Жолобкуваті.

B. Грибоподібні.

C. Ниткоподібні.

D. *Листоподібні.

E. Конічні.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 838; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.108 сек.