Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Ситуаційні задачі

1. В експерименті у зародка видалена гангліозна пластинка. До чого це призведе?

A. До порушення утворення спинного мозку.

B. До порушення уворення головного мозку.

C. До порушення утворення нейроглії.

D. *До порушення утворення спинномозкового і вегетативного ганглію.

E. До порушення утворення органів центральної нервової системи.

2. В мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення в скелетній мускулатурі тулуба. Вкажіть дане ядро.

A. Власне ядро переднього рогу.

B. Центральне ядро.

C. Проміжне латеральне ядро.

D. *Проміжне медіальне ядро.

E. Власне ядро заднього рогу.

3. В результаті патологічного процесу порушена функція центральної ланки еферентної частини симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Вкажіть, де можлива локалізація процесу в спинному мозку?

A. Власне ядро задніх рогів.

B. Медіальне проміжне ядро бічних рогів.

C. Дорзальне ядро задніх рогів.

D. *Латеральне проміжне ядро бічних рогів.

E. Центральне ядро передніх рогів.

4. В результаті пошкодження спинного мозку, сегментів С4–Th1 перестали функціонувати м’язи верхніх кінцівок. Які клітини постраждали?

A. Псевдоуніполярні нейроцити спинномозкових вузлів.

B. Мультиполярні нейрони локалізовані в n. Intermediolateralis.

C. Мотонейрони медіального ядра передніх рогів спинного мозку.

D. *Мотонейрони, які локалізуються в латеральному ядрі передніх рогів спинного мозку.

E. Уніполярні нейроцити спинномозкових вузлів.

5. Відомо, що фактором який гальмує регенерацію нерва є утворення сполучнотканинного рубця. Які фактори із перерахованих нижче сприяють швидкій регенерації і стимулюють ріст нервів?

A. Антимітотичні фактори (цитостатики).

B. Нейротрофічні фактори.

C. Фактори, які стимулюють мітози.

D. *Шванівські клітини.

E. Епендимоцити.

6. При вивченні мікропрепарату за великого збільшення мікроскопа видно, що тіла псевдоуніполярних нейронів спінального ганглію оточені дрібними клітинами з округлими ядрами. Що це за клітини?A. Корінцеві клітини.

B. Астроцити.

C. Епендимоцити.

D. *Мантійні гліоцити.

E. Спонгіобласти.

7. На гістологічному препараті у задніх рогах сірої речовини спинного мозку видно скупчення мультиполярних нейронів, що формують ядро Кларка. Визначте, до складу яких провідних шляхів входять аксони цих клітин?

A. Tractus vestibulospinalis.

B. Tractus Golla.

C. Tractus Burdacha.

D. *Tractus spinocerebellaris.

E. Tractus spinothalamicus.

8. На препараті спинного мозку бачимо клітини, які вистеляють стінку центрального спинномозкового каналу. Що це за клітини?

A. Олігодендроцити.

B. Астроцити.

C. Спонгіобласти.

D. *Епендимоцити.

E. Нейролемоцити.

9. Під час спинномозкової пункції лікар-невропатолог пунктує тверду мозкову оболонку. Яка тканина її утворює?

A. Слизова тканина.

B. Пухка сполучна тканина.

C. Гладка м’язова тканина.

D. *Щільна сполучна тканина.

E. Хрящова тканина.

10. При гістологічному дослідженні органу, що належить до нервової системи, можна бачити капсулу, від якої відходять перетинки та субкапсулярно розташовані псевдоуніполярні нейроцити, оточені гліальними клітинами. Ближче до центру органа розташовані відростки нейроцитів. Який це орган?

A. Частина спинного мозку.

B. Вегетативний ганглій.

C. Нервовий стовбур.

D. *Спинномозковий ганглій.

E. Частина головного мозку.

11. Тварині перерізали аксони мотонейронів передніх рогів спинного мозку. Який нерв при цьому постраждає?

A. Мієлінові волокна.

B. Чутливий.

C. Змішаний.

D. *Руховий.

E. Вставний.

12. Тварині перерізали дендрити чутливих клітин псевдоуніполярного нейрона. Який нерв при цьому постраждає?

A. Руховий.

B. Мієлінові волокна.

C. Змішаний.

D. *Чутливий.

E. Нервові закінчення.

13. Тварині перерізали руховий нерв. Відростки яких нейроцитів пошкоджені?

A. Дендрити чутливих клітин псевдоуніполярного нейрона.

B. Дендрити мотонейронів передніх рогів спинного мозку.

C. Аксони чутливих клітин.

D. *Аксони мотонейронів передніх рогів спинного мозку.

E. Аксони і дендрити.

14. Тварині перерізали чутливий нерв. Відростки яких нейроцитів пошкоджені?

A. Дендрити мотонейронів передніх рогів спинного мозку.

B. Аксони мотонейронів передніх рогів спинного мозку.

C. Аксони чутливих клітин.

D. *Дендрити чутливих клітин псевдоуніполярного нейрона.

E. Аксони і дендрити.

15. У хворого в результаті травми ушкоджені задні корінці спинного мозку. Функція яких клітин при цьому буде порушена?

A. Нейроцитів губчастої речовини.

B. Нейроцитів грудного ядра.

C. Нейроцитів власного ядра.

D. *Псевдоуніполярних нейронів спинномозкових вузлів.

E. Нейроцитів желатинозної речовини.

16. У хворого внаслідок травми зруйновані передні корінці спинного мозку. Функція яких органів порушена?

A. Спинного мозку.

B. Органів чуття.

C. Головного мозку.

D. *М’язів.

E. Шкіри.

17. У хворого поліомієлітом, що характеризується ураженням спинного мозку, порушена функція скелетних м’язів. Деструкцією яких нейронів можна це пояснити?

A. Вставних.

B. Псевдоуніполярних.

C. Вставних і моторних.

D. *Моторних нейронів.

E. Псевдоуніполярних і вставних.

18. Які клітини постраждали, якщо в результаті пошкодження спинного мозку, перестали функціонувати м’язи тулуба?

A. Псевдоуніполярні нейроцити спинномозкових вузлів.

B. Мультиполярні нейрони локалізовані в n. Intermediolateralis.

C. Мотонейрони, які локалізуються в латеральному ядрі передніх рогів спинного мозку.

D. *Мотонейрони медіального ядра передніх рогів спинного мозку.

E. Уніполярні нейроцити спинномозкових вузлів.

19. Тварині перерізали аксони мотонейронів передніх рогів спинного мозку. Який нерв при цьому постраждає?

A. Мієлінові волокна.

B. Чутливий.

C. Змішаний.

D. *Руховий.

E. Нервові закінчення.

20. Що таке ампутаційна неврома?

A. Це сполучнотканинний рубець на місці перерізу в який без всякого порядку вростають аксони що регенерують.B. Відсутність проміжку між центральним і периферійним відрізками перерізаного нерва.

C. Це сполучнотканинний рубець, який утворився на місці перерізаного нерва.

D. *Це проміжок який розділяє відрізки перерізаного нерва.

E. Культя перерізаного нерва.

21. Захворювання поліємієлітом супроводжується ураженням спинного мозку та порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище.

A. Нейронів задніх рогів.

B. Пучкових нейронів передніх рогів.

C. Вставних нейронів передніх рогів.

D. *Корінцевих нейронів передніх рогів.

E. Нейронів бічних рогів.

22. Внаслідок алкогольної інтоксикації виникає порушення координації рухів і рівноваги. Функція яких клітин мозочка страждає насамперед?

A. Кошикових.

B. Зірчастих.

C. Клітин Беца.

D. *Клітин Пуркіньє або грушоподібних.

E. Зернистих.

23. У гістологічному препараті видно клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Яка частина головного мозку вивчається?

A. Спіральний орган внутрішнього вуха.

B. Кора головного мозку.

C. Сітківка органу зору.

D. *Кора мозочку.

E. Спинномозковий вузол.

24. З дендритами яких клітин утворюють синапси аксони клітин–зерен?

A. Клітин Гольджі II типу.

B. Клітин–Пуркіньє.

C. Кошикоподібних клітин.

D. *Зірчастих клітин.

E. З усіма перерахованими клітинами.

25. На гістологічному препараті видно нейроцити різних розмірів, які мають пірамідну форму. Від їхньої верхівки і бічних поверхонь відходять короткі відростки, а від основи – один довгий. Які клітини на препараті?

A. Клітини Беца.

B. Зірчасті клітини.

C. Клітини-зерна.

D. *Клітини Пуркіньє.

E. Пірамідні клітини.

26. На гістологічному препараті кори великих півкуль головного мозку діагностується шар у вигляді оксифільної смужки на поверхні кори, бідний на клітинні елементи. Назвіть цей шар.

A. Зернистий.

B. Гранулярний.

C. Гангліонарний.

D. *Молекулярний.

E. Пірамідний.

27. Відомо, що вегетативні нейрони синтезують і секретують нейромедіатори і модулятори. Які з нижчеперерахованих речовин виділяються цими нейронами?

A. Гістамін.

B. Серотонін.

C. Соматостатин.

D. *Aцетилхолін.

E. Норадреналін.

28. В одному із шарів сірої речовини мозочка бачимо велику кількість дрібних нейроцитів. Що це за клітини?

A. Грушоподібні (кл. Пуркіньє).

B. Кошикові.

C. Дрібні зірчасті.

D. *Клітини-зерна.

E. Великі зірчасті.

29. Електростимулятором подразнювали тіло грушоподібного нейроцита кори мозочка. При цьому було зареєстровано підвищення біоелектричної активності нейронів молекулярного та зернистого шарів. Які клітини кори мозочка здійснювали генерацію імпульсу?

A. Великі зірчасті.

B. Кошикові.

C. Дрібні зірчасті.

D. *Грушоподібні (кл. Пуркіньє).

E. Клітини-зерна.

30. На препараті кори мозочка бачимо великі клітини розташовані в один ряд, дендрити яких йдуть в одному напрямку. Назвати ці клітини.

A. Великі зірчасті.

B. Кошикові.

C. Дрібні зірчасті.

D. *Грушеподібні (кл. Пуркіньє).

E. Клітини-зерна.

31. На препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, видно нейроцити різних розмірів пірамідної форми. Від їхньої верхівки і бічних поверхонь відходять короткі відростки, а від основи – один довгий. Яка структура на препараті?

A. Кора мозочка.

B. Спіральний орган внутрішнього вуха.

C. Сітківка ока.

D. *Кора півкуль великого мозку.

E. Спинномозковий вузол.

32. Назвіть орган нервової системи, який складається з двох півкуль, вкритих сірою речовиною, і який забезпечує координацію рухів тіла і підтримання тонусу м’язів.

A. Ретикулярна формація.

B. Спинний мозок.

C. Кора великих півкуль.

D. *Мозочок.

E. Довгастий мозок.

33. Назвіть орган нервової системи, який складається з двох півкуль, вкритих білою речовиною, і який забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

A. Ретикулярна формація.

B. Спинний мозок.

C. Довгастий мозок.

D. *Кора великих півкуль.

E. Мозочок.

34. При мікроскопічному дослідженні органу ЦНС виявлено сіру речовину, в якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонариний і зернистий. Назвіть нейрони, які формують другий шар.

A. Великі зірчасті.

B. Кошикові.

C. Дрібні зірчасті.

D. *Грушеподібні (кл. Пуркіньє).

E. Клітини-зерна.

35. При мікроскопічному дослідженні органу ЦНС виявлено сіру речовину, в якій нейрони утворюють шість шарів. Назвіть нейрони, які формують п’ятий шар.

A. Грушеподібні (кл. Пуркіньє).

B. Веретеноподібні клітини.

C. Клітини Меркеля.

D. *Клітини Беца.

E. Клітини-зерна.

36. Специфічна функція якого з зазначених органів найменшою мірою залежить від впливів автономної нервової системи?

A. Кишечник.

B. Серце.

C. Сечовий міхур.

D. *Скелетний м’яз.

E. Слинні залози.

37. У досліді виявлено посилення серцевої діяльності, підвищення артеріального тиску, розширення бронхів і зниження перистальтики кишки. Тонус якого відділу вегетативної нервової системи переважає в даному випадку?

A. Парасимпатичного відділу.

B. Метасимпатичного відділу.

C. Периферійного відділу.

D. *Cимпатичного відділу.

E. Немає правильної відповіді.

38. У досліді виявлено послаблення серцевої діяльності, зниження артеріального тиску, звуження бронхів і посилення перистальтики кишки. Тонус якого відділу вегетативної нервової системи переважає в даному випадку?

A. Cимпатичного і парасимпатичного відділів.

B. Метасимпатичного відділу.

C. Периферійного відділу.

D. *Парасимпатичного відділу.

E. Немає правильної відповіді.

39. У хворого виникли дегенеративні зміни в клітинах ІІІ і V шарів кори великих півкуль головного мозку, які приводять до демієлізації і дегенерації волокон пірамідних шляхів. Функція якої ефекторної тканини порушується у цього хворого?

A. Епітеліальна тканина.

B. Гладка м’язова тканина.

C. Сполучна тканина.

D. *Скелетна м’язова тканина.

E. Нервова тканина.

40. У хворого внаслідок травми пошкоджений блукаючий нерв. Функція яких вузлів автономної нервової системи постраждала?

A. Парасимпатичного відділу.

B. Метасимпатичного відділу.

C. Периферійного відділу.

D. *Cимпатичного і парасимпатичного відділів.

E. Немає правильної відповіді.

41. У хворого внаслідок травми пошкоджено блукаючий нерв. Відростки яких нейронів пошкоджені при цьому?

A. Аксони центральних симпатичних нейронів.

B. Дендрити центральних симпатичних нейронів.

C. Дендрити центральних парасимпатичних нейронів.

D. *Аксони центральних парасимпатичних нейронів.

E. Аксони і дендрити периферичних парасимпатичних нейронів.

42. У хворого на пухлину мозочка виникло порушення координації рухів. Яка структура ушкоджена?

A. Кошикові клітини.

B. Дрібні зірчасті клітини.

C. Великі зірчасті клітини.

D. *Клітини Пуркіньє.

E. Клітини-зерна.

43. Який відділ центральної нервової системи має пошарове розміщення нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні?

A. Довгастий мозок.

B. Мозочок.

C. Гіпоталамус.

D. *Кора великих півкуль головного мозку.

E. Спинний мозок.

44. В результаті крововиливу в оці хворий не бачить предмети в центрі поля зору. Де стався крововилив?

A. В судинній оболонці.

B. В сліпій плямі.

C. В циліарній частині сітківки.

D. *В жовтій плямі.

E. В райдужній частині сітківки.

45. В гістологічному препараті видно клітини, периферичний відділ яких складається із зовнішнього і внутрішнього сегментів. В зовнішньому сегменті виявляються мембранні напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця клітина?

A. В органі рівноваги.

B. В органі смаку.

C. В органі нюху.

D. *В органі зору.

E. В органі слуху.

46. Пацієнт не розрізняє кольори. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?

A. Амакринні нейрони.

B. Паличкові нейрони.

C. Біполярні нейрони.

D. *Колбочкові нейрони.

E. Горизонтальні нейрони.

47. При гістологічному дослідженні сітківки тварини в клітинах її зовнішнього пігментного шару виявлено багато фагосом. Яка функція пігментоцитів при цьому проявляється?

A. Регенераторна.

B. Чутливість.

C. Проникність.

D. *Захисна.

E. Активуюча.

48. В гістологічному препараті видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска. Назвіть цю структуру?

A. Рогівка.

B. Скловидне тіло.

C. Кришталик.

D. *Війкове тіло.

E. Склера.

49. Після травми центра ока скалкою скла на рогівці утворилось більмо, яке різко знизило зір. За рахунок якого шару рогівки відбулося утворення більма?

A. Переднього епітелію рогівки.

B. Заднього епітелію рогівки.

C. Передньої пограничної мембрани.

D. *Власної речовини рогівки.

E. Задньої пограничної мембрани.

50. Хворий втратив здатність чути. Які клітини при цьому пошкоджені?

A. Внутрішні підтримуючі.

B. Фалангові.

C. Зовнішні підтримуючі.

D. *Рецепторні волоскові клітини.

E. Клітини стовпи.

51. В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерний і гангліонарний шар. Яке утворення ока має дану морфологічну будову?

A. Судинна оболонка.

B. Райдужка.

C. Склера.

D. *Сітківка.

E. Війкове тіло.

52. В умовному експерименті в ембріона було пошкоджено слухові плакоди внутрішнього вуха. Які рецептори не будуть сформовані?

A. Пляма еліптичного мішечка.

B. Пляма сферичного мішечка.

C. Ампульні гребінці.

D. *Плями еліптичного і сферичного мішечків, ампулярні гребінці та спіральний орган завитки.

E. Спіральний (кортіїв) орган завитки.

53. Внаслідок лазерної корекції зору по лінії надрізу руйнується багатошаровий плоский епітелій рогівки. За рахунок яких клітин відбувається регенерація епітелію?

A. Остистих епітеліоцитів.

B. Фібробластів.

C. Фіброцитів.

D. *Базальних епітеліоцитів.

E. Лімфоцитів.

54. Внаслідок травми правого ока окуліст у пацієнта діагностував відшарування зорової частини сітківки від судинної оболонки ока. Яка ймовірна причина сліпоти хворого?

A. Пошкодження фоторецепторного нейрона.

B. Пошкодження біполярного нейрона.

C. Пошкодження гангліозного нейрона.

D. *Порушення живлення сітківки.

E. Пошкодження зорового нерва.

55. До лікаря звернувся хворий з травмою ока. При огляді рогівки виявлені зміни з боку переднього епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A. Одношаровий багаторядний.

B. Багатошаровий плоский зроговілий.

C. Багатошаровий кубічний.

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Багатошаровий циліндричний.

56. На електронній мікрофотографії однієї з оболонок органу зору видно сполучнотканинні пластинки, які взаємно перехрещуються під кутом. В кожній пластинці визначаються паралельно розташовані волокна, між якими знаходяться відростчаті клітини. Яка з перерахованих оболонок представлена на електронній мікрофотографії?

A. Склера.

B. Судинна оболонка.

C. Сітківка.

D. *Рогівка.

E. Райдужна оболонка.

57. На мікропрепараті очного яблука плода спостерігаємо пошкодження судинної оболонки. Який ембріональний матеріал у процесі розвитку ока, ймовірно, був пошкоджений?

A. Ектодерма.

B. Ентодерма.

C. Зовнішній шар очного келиха

D. *Мезенхіма.

E. Внутрішній шар очного келиха.

58. На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка, ймовірно, була уражена в процесі ембріонального розвитку?

A. Ентодерми.

B. Мезодерми.

C. Зовнішнього шару очного келиха.

D. *Ектодерми.

E. Внутрішнього шару очного келиха.

59. Пацієнт не розрізняє кольорів. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?

A. Паличкові нейрони.

B. Біполярні нейрони.

C. Амакринові нейрони.

D. *Колбочкові нейрони.

E. Горизонтальні нейрони.

60. Пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?

A. Паличкові нейрони.

B. Біполярні нейрони.

C. Амакринні нейрони.

D. *Колбочкові нейрони.

E. Горизонтальні нейрони.

61. На мікропрепараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска. Назвіть цю структуру?

A. Війкове тіло.

B. Скловидне тіло.

C. Рогівка.

D. *Кришталик.

E. Склера.

62. Тварина задовільно утримує рівноважну антигравітаційну позу при нахилах голови, при рухах з лінійним прискоренням, проте часто втрачає рівновагу (падає) при рухах з кутовим прискоренням. Функції яких структур порушуються?

A. Отолітові вестибулорецептори.

B. Волокна nervus vestibulocohlearis.

C. Латеральні вестибулярні ядра Дейтерса.

D. *Вестибулорецептори півколових каналів.

E. Вестибулоспинальні шляхи.

63. У пацієнта 60-років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?

A. М’язи середнього вуха.

B. Євстахієва труба.

C. Основна мембрана завитки біля гелікотреми.

D. *Основна мембрана завитки біля овального віконця.

E. Барабанна перетинка.

64. У хворих, які отримували великі дози антибіотиків (стрептоміцин) або інші лікарські речовини, іноді втрачається слух. Будова і функція яких клітин порушується?

A. Клітин-стовпів.

B. Клітин Дейтерса.

C. Клітин Бейтерса.

D. *Волоскових.

E. Клітин Клаудіуса.

65. У хворого з пониженим зором в правому оці діагностовано пошкодження зорового нерва. Вказати, який нейрон сітківки ока пошкоджений.

A. Біполярний асоціативний.

B. Фотосенсорний.

C. Горизонтальні асоціативні клітини.

D. *Гангліозний.

E. Амакринові асоціативні клітини.

66. У хворого пошкоджено циліарне тіло. Який функціональний апарат ока при цьому постраждає?

A. Світловідчуваючий апарат ока.

B. Світлопровідний апарат ока.

C. Захисний апарат ока.

D. *Акомодацiйний апарат ока.

E. Трофічний апарат ока.

67. Хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. Де стався крововилив?

A. В судинній оболонці.

B. В циліарній частині сітківки.

C. В райдужній частині сітківки.

D. *В жовтій плямі.

E. В сліпій плямі.

68. В результаті інфаркту міокарда наступила блокада серця: передсердя і шлуночки його скорочуються несинхронно. Пошкодження яких структур є причиною цього явища?

A. Скоротливих міоцитів шлуночків.

B. Пейсмейкерних клітин синусо-передсердного вузла.

C. Нервових волокон n.vagi .

D. *Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса .

E. Cимпатичних нервових волокон .

69. Внаслідок інфаркту міокарда загинула ділянка серцевих м’язових волокон. Назвати джерело репаративної регенерації місця некрозу кардіоміоцитів.

A. Міофібрили.

B. Кардіоміоцити .

C. Міосателітоцити.

D. *Сполучна тканина .

E. Вставні диски.

70. На гістологічному препараті представлений орган серцево-судинної системи. Одна з його оболонок утворена анастомозуючими між собою волокнами, що складаються з клітин, які в ділянці контакту утворюють вставні диски. Оболонка якого органу представлена на препараті?

A. Аорти.

B. Артерії м’язового типу.

C. Вени м’язового типу.

D. *Серця.

E. Артеріоли.

71. На гістологічному препараті стінки серця основну масу міокарду утворюють кардіоміоцити, які за допомогою вставних дисків формують м’язові волокна. Сполучення якого типу забезпечує електричний зв’язок сусідніх клітин?

A. Десмосома.

B. Напівдесмосома.

C. Щільний контакт.

D. *Щілинний контакт (нексус).

E. Простий контакт.

72. На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A. Вена безмязового типу.

B. Артерія мязового типу.

C. Артерія змішаного типу.

D. *Артерія еластичного типу.

E. Вена мязового типу.

73. На електронній мікрофотографії міокарду видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, секреторні гранули. Назвіть клітини.

A. Шлуночкові кардіоміоцити.

B. Пейсмейкерні клітини.

C. Перехідні атипові клітини.

D. *Передсердні кардіоміцити.

E. Клітини пучка Гіса.

74. На електронній мікрофотографії фрагменту внутрішньої оболонки судини визначаються клітини, що лежать на базальній мембрані і зв’язані між собою за допомогою десмосом і щільних контактів. Назвіть ці клітини.

A. Мезотеліоцити.

B. Епідермоцити.

C. Епітеліоретикулярні клітини.

D. *Ендотеліоцити.

E. “Берегові” макрофаги.

75. На мікропрепараті скелетного м’яза виявляються артерії м’язового типу, які мають звужений просвіт. Які структурні елементи стінки артерії в найбільшому ступені відповідальні за цю реакцію стінки кровоносної судини:

A. Колагенові волокна.

B. Гладкі міоцити.

C. Ендотеліоцити.

D. *Еластичні волокна.

E. Ліпоцити .

76. На препараті селезінки виявляється судина, стінка якої складається із базальної мембрани з ендотелієм, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A. Венула .

B. Артерія м’язового типу.

C. Артеріола .

D. *Вена безм’язового типу .

E. Артерія еластичного типу.

77. Після перенесеного інфаркту міокарда у хворого спостерігається порушення ритму серцевих скорочень. Назвати клітини, які є водіями ритму, що генерують імпульси до скорочення.

A. Перехідні клітини передсердно-шлуночкового вузла.

B. Провідні серцеві міоцити передсердно-шлуночкового пучка (ніжок Гіса).

C. Провідні серцеві міоцити волокон Пуркіньє .

D. *Пейсмекерні (Р-клітини) синусно-передсердного вузла.

E. Типові кардіоміоцити.

78. При гістологічному дослідженні стінки судини, що була вилучена під час операції, виявлена більш розвиненою середня оболонка, що утворена гладкою м’язовою тканиною і невідокремлена еластичними мембранами. Яка це судина?

A. Артерія м’язового типу.

B. Артерія еластичного типу.

C. Артерія змішаного типу.

D. *Вена м’язового типу.

E. Артеріола.

79. При дослідженні гістологічно препарату стінки серця під ендокардом можна бачити видовжені клітини з ядром на периферії, з невеликою кількістю органел та міофібрил, що розташовані хаотично. Які це клітини?

A. Секреторні кардіоміоцити.

B. Скоротливі кардіоміоцити.

C. Гладкі міоцити .

D. *Провідні кардіоміоцити .

E. Посмуговані міоцити.

80. При дослідженні гістологічного преперату виявлена судина мікроциркуляторного русла, в якій у внутрішній оболонці підендотеліальний шар слабо виражений, внутрішня еластична мембрана дуже тонка, середня оболонка утворена 1-2 шарами спірально направлених гладких міоцитів.

A. Венула .

B. Капіляр фенестрованого типу.

C. Капіляр соматичного типу.

D. *Артеріола.

E. Капіляр синусоїдного типу.

81. При дослідженні гістологічного преперату виявлено короткі судини капілярного типу, що з’єднують артеріоли і венули. Як називаються такі анастомози?

A. Півшунти.

B. Справжні анастомози, забезпечені скоротливими структурами.

C. Справжні прості епітеліоїдного типу.

D. *Справжні прості.

E. Справжні складні епітеліоїдного типу.

82. У 45-річного пацієнта кардіолог за даними ЕКГ визначив порушення синхронності фаз серцевого циклу, прискорене проведення збудження по міокарду. Вкажіть, які з названих структур, що забезпечують електричний зв’язок між кардіоміоцитами пошкодженні.

A. Простий контакт.

B. Напівдесмосомний контакт.

C. Місця вплетення міофібрил в сарколему.

D. *Щілинний контакт (нексус).

E. Вставний диск.

83. У онкохворих, клітини злоякісних пухлин у складі тканинної рідини розповсюджуються по системі анастомузуючих судин замкнених з одного кінця. Назвіть ці судини.

A. Кровоносні капіляри.

B. Артеріі.

C. Вени.

D. *Лімфатичні капіляри.

E. Венули.

84. У стані спокою у чоловіка 25 років пульс в середньому дорівнює 70 -80 поштовхів за хвилину. Які клітини синусно-передсердного вузла задають таку частоту серцевих скорочень?

A. Секреторні кардіоміоцити.

B. Клітини Пуркін'є.

C. Міосателітоцити.

D. * Р-клітини.

E. Перехідні клітини.

85. У хворого 75 років з діагнозом гіпертонічна хвороба ІІІ ст. відмічається надмірна секреція передсердного натрійуретичного фактору. Які клітини передсердя виробляють даний пептид?

A. Р-клітини.

B. Перехідні клітини.

C. Клітини Пуркін'є.

D. *Секреторні кардіоміоцити.

E. Міосателітоцити.

86. У хворого на ендокардит виявляється патологія клапанного апарату внутрішньої оболонки серця. Які тканини утворюють клапани серця?

A. Гіалінова хрящова тканина, ендотелій

B. Серцева м’язова тканина, ендотелій

C. Сполучна тканина, ендотелій

D. *Пухка сполучна тканина, ендотелій

E. Еластична хрящова тканина, ендотелій

87. Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

A. Чевоному кістковому мозку.

B. Лімфатичному вузлу.

C. Селезінці.

D. *Тимусу.

E. Печінці.

88. На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. Всередині утворень – центральна артерія. Який орган досліджується ?

A. Лімфатичний вузол.

B. Тимус.

C. Кістковий мозок.

D. *Селезінка.

E. Нирка.

89. У біоптаті лімфатичного вузла у мозкових тяжах виявлені осередки підвищеного плазмоцитогенезу. Вкажіть, антигензалежна стимуляція яких імунокомпетентних клітин викликала їхнє утворення?

A. Макрофагів.

B. Дендритних клітин.

C. Т–лімфоцитів.

D. *В–лімфоцитів.

E. Інтердигітуючих клітин.

90. На гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних за формою часточок. У кожній часточці є кіркова і мозкова речовини. Якому органу належать дані ознаки?

A. Червоподібному відростку.

B. Лімфатичному вузлу.

C. Селезінці.

D. *Мигдаликам.

E. Тимусу.

91. У мікропрепараті представлений орган, строма якого утворена ретикулярною тканиною, добре видно адипоцити, макрофаги, остеогенні клітини. Як називається цей орган?

A. Тимус.

B. Селезінка.

C. Лімфатичний вузол.

D. *Червоний кістковий мозок.

E. Мигдалик.

92. У препаратах подані зрізи органів імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, часточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціація лімфоцитів.

A. Лімфатичні вузли.

B. Селезінка.

C. Мигдалик.

D. *Тимус.

E. Гемолімфатичні вузли.

93. Гістологічно досліджується кровотворний орган, який має часточкову будову. Який це орган?

A. Селезінка.

B. Мигдалик.

C. Червоподібний відросток.

D. *Тимус.

E. Лімфатичний вузол.

94. Морфологічні дослідження селезінки виявили активацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т–лімфоцитів?

A. Центральна зона білої пульпи.

B. Мантійна зона білої пульпи.

C. Маргінальна зона білої пульпи.

D. *Періартеріальна зона білої пульпи.

E. Червона пульпа.

95. Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органа починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A. Центральна зона білої пульпи.

B. Мантійна зона білої пульпи.

C. Червона пульпа.

D. * Периартеріальна зона білої пульпи.

E. Маргінальна зона білої пульпи.

96. На гістологічному препараті виявлено кулясті утвори, які складаються з лімфоцитів. Всередині цих скупчень – артерія дрібного калібру. Який орган досліджується?

A. Лімфатичний вузол.

B. Тимус.

C. Мигдалик.

D. *Селезінка.

E. Нирка.

97. На гістопрепараті представлений орган, утворений трьома видами лімфоїдних структур: лімфатичними вузликами, паракортикальною зоною і мозковими тяжами. Який орган представлений?

A. Червоний кістковий мозок.

B. Тимус.

C. Мигдалик.

D. *Лімфатичний вузол.

E. Селезінка.

98. На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагічної природи, вздовж відростків якої розташовуються еритробласти на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органа представлена?

A. Мигдалика.

B. Тимуса.

C. Селезінки.

D. *Червоного кісткового мозку.

E. Гемолімфатичного вузла.

99. На мікропрепараті представлений орган часточкової будови, строму якого складають епітеліоцити відростчатої форми. Який орган представлений?

A. Селезінка.

B. Червоний кістковий мозок.

C. Мигдалик.

D. *Тимус.

E. Лімфатичний вузол.

100. На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявляються численні капіляри, через стінку яких у кровоносне русло виходять зрілі формені елементи крові. До якого типу належать ці капіляри?

A. Вісцеральні.

B. Лімфатичні.

C. Соматичні.

D. *Синусоїдні.

E. Фенестровані.

101. На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які контактують своїми відростками. Які це клітини?

A. Дендритні.

B. Фібробласти.

C. Макрофаги.

D. *Ретикулярні клітини.

E. Остеоцити.

102. На препараті представлений орган, в ретикулярній стромі якого розташовуються зрілі форменні елементи крові і помітні лімфоїдні утворення. Який це орган?

A. Червоний кістковий мозок.

B. Лімфатичний вузол.

C. Мигдалик.

D. *Селезінка.

E. Тимус.

103. Новонароджена дитина має недорозвинутий тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?

A. Еритропоез.

B. Гранулоцитопоез.

C. Мегакаріоцитопоез.

D. *Лімфопоез.

E. Моноцитопоез.

104. Під час дослідження тимуса чоловіка 40 років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової і сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як називається дане явище?

A. Гіпотрофія.

B. Дистрофія.

C. Атрофія.

D. *Вікова інволюція.

E. Акцидентальна інволюція.

105. Плазматичні клітини виробляють специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазмоцитів збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A. Нейтрофілів.

B. Еозинофілів.

C. Базофілів.

D. *B – лімфоцитів.

E. Т – лімфоцитів.

106. У підлітка внаслідок радіактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Завдяки діяльності якої залози можливе відновлення нормальної формули крові?

A. Підшлункової.

B. Печінки.

C. Щитоподібної.

D. *Загрудинної.

E. Надниркових залоз.

107. У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих у тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть фрменні елементи крові, які утворюються з цих клітин.

A. Еритроцити.

B. Моноцити.

C. Лімфоцити.

D. *Кров’яні пластинки.

E. Гранулоцити.

108. Хворому із значними опіками зробили пересадку шкіри. Але на 8 добу трансплантат набряк і почав відторгатися. Які клітини забезпечують відторгнення чужорідної тканини?

A. В-лімфоцити.

B. Т-хелпери.

C. Т-супресори.

D. *Т-кілери.

E. Плазмоцити.

109. На гістологічному препараті ендокринної залози спостерігаються епітеліальні тяжі, які складаються з хромофільних (ацидофільних, базофільних) і хромофобних клітин. Як називається цей орган?

A. Надниркові залози.

B. Нейрогіпофіз.

C. Щитоподібна залоза.

D. *Аденогіпофіз.

E. Епіфіз.

110. У жінки під час пологів недостатньо сильно скорочуються м’язи міометрію, що проявляється слабкістю родової діяльності. З гіпофункцією яких секреторних ядер гіпоталамусу це пов’язано?

A. Аркуатних ядер.

B. Супрахіазматичних ядер.

C. Дорсомедіальних ядер.

D. *Паравентрикулярних ядер.

E. Супраоптичних ядер.

111. У препараті щитоподібної залози при обробці солями срібла помітні великі аргірофільні клітини, розміщенні в стінці фолікула. Які гормони виділяють дані клітини?

A. Трийодтиронін.

B. Тетрайодтиронін.

C. Тиротропін.

D. *Кальцитонін.

E. Тироліберин.

112. У пропорційно складеної дитини наступило уповільнення росту. З недостачею якого гормону може бути пов’язано це відставання?

A. Інсуліну.

B. Кальцитоніну.

C. Фолітропіну.

D. *Соматотропіну.

E. Окситоцину.

113. У статевонезрілої тварини в експерименті видалений епіфіз. Як зміниться швидкість статевого дозрівання у тварини?

A. Статеве дозрівання уповільниться.

B. Статеве дозрівання припиниться.

C. Відбудеться перебудова тіла, що характерно для протилежної статі.

D. *Статеве дозрівання прискориться.

E. Змін не відбудеться .

114. У стінці бронху відмічено клітини, що здатні накопичувати та декарбоксилювати аміни. До якої системи відносяться дані клітини?

A. До дихальної систем.

B. До травної системи .

C. До органів чуттів.

D. *До APUD–системи.

E. До видільної системи.

115. Спостерігається збільшення маси тіла, зниження температури тіла, сухість шкіри, випадіння волосся, пригнічення функції центральної нервової системи, брадикардія. Фукція якої залози порушена?

A. Прищитоподібної .

B. Підшлункової.

C. Наднирникових залоз .

D. *Щитоподібної.

E. Статевих залоз.

116. Після операції резекції щитоподібної залози у хворого з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Які функції ендокринних залоз порушено?

A. Надниркових .

B. Яєчників .

C. Гіпофізу.

D. *Паращитоподібних.

E. Епіфізу .

117. У хворої, яка страждає протягом 7 років на гіпотиреоз виявлена недостатність тиреоїдних гормонів. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?

A. Соматотропоцити.

B. Гонадотропоцити.

C. Кортикотропоцити.

D. *Тиротропоцити.

E. Мамотропоцити.

118. Пацієнт скаржиться на тахікардію,екзофтальм, підвищену стомлюваність. знижену вагу тіла. Про порушення функції якого органу це свідчить?

A. Гіпофіза.

B. Епіфіза.

C. Гіпоталамуса.

D. *Щитоподібної залози.

E. Прищитоподібної залози.

119. Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену стомлюваність, знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це може бути пов’язано?

A. Апудоцитів.

B. Паратироцитів .

C. Парафолікулярних клітин.

D. *Тироцитів.

E. Ацидофільних ендокриноцитів.

120. В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитоподібної залози розташовуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо– і аргірофільні. Назвіть ці клітини:

A. Паратироцити.

B. Тироцити.

C. Пінеалоцити.

D. *Кальцитоніноцити.

E. Пітуіцити.

121. Хворому з діагностичною ціллю введений тироліберин. Як зміниться швидкість секреції тиротропіну клітинами передньої частки гіпофізу?

A. Зменшиться.

B. Зміниться.

C. Незначно збільшиться.

D. *Збільшиться.

E. Незначно зменшиться.

122. Ендокринні клітини утворюють паралельні тяжі та містять велику кількість елементів гладкої ендоплазматичної сітки та багаточисельні ліпідні краплі. У відповідь на стимуляцію гіпофізарним тропним гормоном клітини секретують:

A. Окситоцин.

B. Катехоламіни.

C. Мінералокортикоїди.

D. *Глюкортикоїди .

E. Тирокальцитонін.

123. З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ратке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

A. Нейрогіпофіз.

B. Медіальна еміненція.

C. Гіпофізарна ніжка.

D. *Аденогіпофіз .

E. Передній гіпоталамус .

124. На гістологічному препараті щитоподібної залози визначаються тироцити призматичної форми, зростання кількості і висоти мікроворсинок на апікальній поверхні, збільшення чисельності інвагінацій цитолеми на базальній поверхні. Для якого функціонального стану характерна така гістологічна картина?

A. Пригнічення функціональної активності.

B. Нормальна гістологічна картина.

C. Інволюційні вікові зміни..

D. *Посилення функціональної активності.

E. Збільшення кількості іонів йоду у сироватці крові.

125. На препараті щитоподібної залози помітні фолікули з високим епітелієм, що заповненні світлим колоїдом з великою кількістю резорбційних вакуолей. Про який функціональний стан свідчить дана картина?

A. Гіпофункцію.

B. Нормофункцію .

C. За даною картиною не можна оцінити стан залози.

D. *Гіперфункцію.

E. Незначно збільшиться .

126. При видаленні залози внутрішньої секреції у експериментальних тварин настає передчасне статеве дозрівання. При видаленні якої залози це відбувається?

A. Гіпофіза.

B. Надниркової залози.

C. Щитоподібної залози.

D. *Епіфіза.

E. Прищитоподібної залози

127. У експериментальної тварини перерізані аксони нейросекреторних клітин, що знаходяться в супраоптичному та паравентрикулярному ядрах гіпоталамуса. Як зміниться вміст нейросекрету в нейрогіпофізі?

A. Кількість нейросекрету збільшиться.

B. Кількість нейросекрету не зміниться .

C. Клітини припинять синтез нейросекрету.

D. *Кількість нейросекрету зменшиться.

E. Клітини будуть мігрувати в нейрогіпофіз.

128. У ембріона в експерименті видалили гіпофізарну кишеню. Розвиток яких частин гіпофізу порушиться?

A. Проміжної частки.

B. Передньої частки.

C. Передньої та середньої частки.

D. *Розвиток гіпофізу припиниться.

E. Задньої частки.

129. В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належ ить дана морфологічна ознака?

A. Щитоподібній залозі.

B. Лімфатичному вузлу.

C. Селезінці .

D. *Наднирковим залозам .

E. Яєчнику.

130. У ендокринолога наглядається хворий,40 років, в якого спостерігається недостатність функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори порушена?

A. Клітин сітчастої зони.

B. Клітин пучкової зони.

C. Клітин суданофобної зони.

D. *Клітин клубочкової зони.

E. Клітин Х–зони.

131. Відомо, що пухлини кори надниркових залоз викликають вірилізм(розвиток вторинних статевих ознак за чоловічим типом). Які гормони надниркових залоз мають андрогенну дію?

A. Стероїдні гормони клубочкової зони.

B. Стероїдні гормони пучкової зони.

C. Адреналін.

D. *Стероїдні гормони сітчастої зони.

E. Норадреналін .

132. 3. У гістологічному препараті кори надниркових залоз видно дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку чстину органу представлено у гістологічному препараті?

A. Пучкова зона.

B. Проміжна зона .

C. Сітчаста зона.

D. *Клубочкова зона.

E. Мозкова речовина.

133. У гістологічному препараті надниркових залоз видно великі клітини кубічної форми розташовані у вигляді тяжів і містять велику кількість ліпідних включень. Яку частину органа представлен у гістологічному препараті?

A. Клубочкова зона.

B. Проміжна зона.

C. Сітчаста зона.

D. *Пучкова зона.

E. Мозкова речовина.

134. В ембріогенезі експериментально порушено процес міграції нейробластів з гангліонарних пластинок. Як це відобразиться на структурі надниркових залоз?

A. Порушиться закладка стчастої зони.

B. Порушиться закладка клубочкової они.

C. Порушиться закладка пучкової зони.

D. *Порушиться закладка мозкової речовини.

E. На закладку не вплине .

135. Ендокринні клітини утворюють паралельні тяжі та містять велику кількість елементів гладкої ендоплазматичної сітки та багаточисельні ліпідні краплі. У відповідь на стимуляцію гіофізарним тропним гормоном клітини секретують:

A. Окситоцин.

B. Катехоламіни.

C. Тирокальцитонін.

D. *Глюкортикоїди.

E. Мінералокртикоїди

136. При стресі (опік, травми, інтоксикація) спостерігається гіперфункція кори надниркових залоз, в результаті чого наступає акцидентальна інволюція вилочкової залози. Переважно які гормони надниркових залоз викликають розрушення лімфоцитів в тимусі?

A. Андрогени.

B. Естрогени

C. Мінералокортикоїди.

D. *Глюкокортикоїди.

E. Катехоламіни.

137. При недостачі глюкокортикоїдної функції надниркових залоз затримується вікова інволюція вилочкової залози, що може привести до тіміко-лімфатичного статусу. Порушення яких структур надниркових залоз зумовлює дану патологію?

A. Клубочкової зони.

B. Мозкової речовини. .

C. Сітчастої зони.

D. *Пучкової зони .

E. Суданофобного шару.

138. В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належ ить дана морфологічна ознака?

A. Щитоподібній залозі.

B. Лімфатичному вузлу.

C. Селезінці .

D. *Наднирковим залозам .

E. Яєчнику.

139. На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

A. Мезенхіма.

B. Мезодерма.

C. Ентодерма.

D. *Ектодерма.

E. Ектомезенхіма.

140. В епідермісі шкіри є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. Кератиноцити зернистого шару.

B. Меланоцити.

C. Кератиноцити базального шару.

D. *Клітини Лангерганса.

E. Кератиноцити остистого шару.

141. При гістологічному дослідженні біоптату шкіри людини виявлена тільки щільна неоформлена сполучна тканина Який шар цього органу був представлений для вивчення?

A. Гіподерма.

B. Епідерма

C. Сосочковий шар дерми

D. * Сітчастий шар дерми.

E. Мязова пластинка

142. При А-авітамінозі посилюються процеси ороговіння шкіри. Який білок при цьому накоплюється в роговому шарі епідермісу?

A. Кератогіалін.

B. Елеідин.

C. Глобуліни.

D. *Кератин.

E. Альбуміни.

143. В гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, які діляться. Який процес забезпечують ці клітини?

A. Репаративну регенерацію.

B. Диференціацію.

C. Адаптацію.

D. *Фізіологічну регенерацію.

E. Апоптоз.

144. Відомо, що в процесі життєдіяльності організму поверхневі лусочки рогового шару епідермісу шкіри постійно злущуються (відриваються). Вказати, який механізм лежить в основі даного процесу:

A. Порушення ліпідного міжклітинного бар'єру.

B. Нагромадження в клітинах білка елеідину

C. Нагромадження в клітинах білка філагрину.

D. *Розчинення міжклітинних десмосом кератиносомами.

E. Нагромадження в клітинах білка кератогіаліну.

145. При опіках І–ІІ ступеню пошкоджується епідерміс шкіри. Визначити за рахунок яких клітинних шарів можлива регенерація епідермісу.

A. Блискучого і шипуватого.

B. Блискучого і зернистого.

C. Зернистого і шипуватого.

D. *Базального і шипуватого.

E. Рогового і блискучого.

146. Вивчення відбитків виступів епідермісу пальців рук (дактилоскопія) використовується в криміналістиці для ідентифікації особи. Рельєф якого шару шкіри обумовлює рисунок?

A. Остистого.

B. Сітчастого.

C. Гіподерми.

D. *Сосочкового.

E. Базального.

147. У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками, які мають гранули темнокоричневого кольору в цитоплазмі. Що це за клітини?

A. Внутрішньо епідермальні макрофаги .

B. Кератиноцити.

C. Клітини Меркеля.

D. *Меланоцити.

E. Лімфоцити .

148. В судово–медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A. Щільна неоформлена сполучна.

B. Щільна оформлена сполучна.

C. Ретикулярна.

D. *Пухка волокниста сполучна.

E. Жирова .

149. У хворого виявлене легке почервоніння шкіри та лущення ділянок шкіри з підвищеною гіперемією. Межі пошкоджених ділянок шкіри чітко окреслені, мають неправильну форму, при пальпації безболісні. Який із епітеліїв вражений мікозом?

A. Перехідний.

B. Багатошаровий кубічний.

C. Багатошаровий плоский не зроговілий.

D. *Багатошаровий плоский зроговілий.

E. Багатошаровий циліндричний війчастий.

150. У хворого діагностовано тепловий удар в результаті довготривалої роботи в резиновому комбінезоні. Яка функція шкіри була порушена?

A. Депонування крові.

B. Захисна.

C. Рецепторна.

D. *Тепловіддача.

E. Екскреторна.

151. Організм знаходиться в умовах голодування. В яких ділянках організму шкіра зберігає шар підшкірної жирової клітковини навіть при крайньому ступені виснаження?

A. В очній ямці .

B. На долонях і підошвах .

C. На обличчі .

D. *На долонях,підошвах,в очній ямці .

E. Між лопатками.

152. Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться або загальмується перш за все?

A. Захисна.

B. Бар’єрна.

C. Всмоктувальна.

D. *Регенеративна.

E. Рецепторна.

153. На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинений апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A. Кератиноцити.

B. Клітини Лангенгарса.

C. Клітини Меркеля.

D. *Меланоцити.

E. Тканинні базофіли.

154. Старіння шкіри людини характеризується утворенням зморщок та складок. Зміни у яких структурах головним чином викликають цей стан?

A. Еластичних волокнах.

B. Епідермісі.

C. Аморфній речовині .

D. *Колагенових волокнах.

E. Підшкірній жировій клітковині.

155. На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать джерелом його регенерації.

A. Шари крилатих клітин.

B. Шари базальних клітин.

C. Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

D. *Шари крилатих і базальних клітин

E. Шари крилатих клітин і блискучого шару

156. В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган?

A. Дно шлунка.

B. Пілоричний відділ.

C. Кардіальний відділ.

D. *Стравохід.

E. Перехід стравоходу в шлунок.

157. В результаті розриву зірчатої вени сталося пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин відбулася його регенерація?

A. Мукоцити слизової оболонки.

B. Ендокриноцити.

C. Парієтальні екзокриноцити.

D. *Шийкові мукоцити.

E. Мукоцити власних залоз шлунку .

158. Деякі захворювання кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з ацидофільними гранулами. Де розташовані ці клітини в нормі?

A. На бокових поверхнях кишкових ворсинок.

B. На апікальній частині кишкових ворсинок.

C. У місці переходу ворсинок в крипти

D. * В ділянці дна кишкових крипт.

E. У верхній частині кишкових крипт.

159. Дитину 9 років турбують частий водянистий об’ємний стілець, сильна блювота, велика спрага, сухість слизових і шкіри. Такі зміни в організмі виникають при порушенні всмоктування у шлунково-кишковому тракті. Які структури при цьому руйнуються?

A. Ендокриноцити.

B. Келихоподібні клітини.

C. Десмосоми між ентероцитами.

D. *Облямівка ентероцитів.

E. Ентероцити.

160. Захворювання шлунку можуть супроводжуватися зниженням чи підвищенням вмісту соляної кислоти у шлунковому соці. З порушенням функціональної діяльності яких клітин це пов’язано?

A. Мукоцити слизової оболонки.

B. Шийкові мукоцити.

C. Мукоцити власних залоз шлунку.

D. *Парієтальні екзокриноцити.

E. Ендокриноцити.

161. Відомо, що кожні дві доби відбувається заміна епітеліальної вистилки тонкої кишки. Назвіть клітини, що обумовлюють фізіологічну регенерацію епітелію тонкої кишки.

A. Ендокриноцити.

B. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою.

C. Келихоподібні клітини.

D. *Стовпчасті епітеліоцити без облямівки.

E. Клітини Панета.

162. На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, при електронній мікроскопії в цих клітинах визначається складна система внутрішньоклітинних канальців. Що продукують ці клітини?

A. Слиз.

B. Серотонін .

C. Пепсиноген.

D. * Соляну кислоту.

E. Гастрин.

163. На гістологічному препараті в підслизовій основі кишки знаходяться кінцеві секреторні відділи білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті ?

A. Голодна кишка.

B. Порожня кишка.

C. Товста кишка.

D. *Дванадцятипала кишка.

E. Перехід стравоходу в шлунок.

164. На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні гранули, цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?

A. Ендокриноцити.

B. Парієтальні клітини.

C. Шийкові мукоцити.

D. *Клітини Панета.

E. Келихоподібні клітини.

165. Після повної резекції шлунку у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин викликає дану патологію?

A. Ендокриноцитів.

B. Головних клітин.

C. Шийкових мукоцитів.

D. * Парієтальних клітин.

E. Келихоподібних клітин.

166. При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка напралена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури.

A. Лінії Гунтера-Шрегера.

B. Емалеві пластини.

C. Емалеві пучки.

D. *Силові лінії Ретціуса.

E. Емалеві веретена.

167. При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які клітини переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?

A. Ендокриноцити.

B. Клітини з ацидофільними гранулами.

C. Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити.

D. *Келихоподібні клітини.

E. Малодиференційовані клітини.

168. При обстеженні хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового травлення. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?

A. Ендокриноцити.

B. Стовпчасті епітеліоцити без облямівки.

C. Келихоподібні клітини.

D. *Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою.

E. Клітини Панета.

169. При ретроспективному вивченні історій хвороб хворих із виразками стравоходу у хірургічному відділенні було встановлено, що у 78 % випадків місце розташування виразок було типовим. Дослідники пов’язали це із розташуванням у цих ділянках кардіальних залоз стравоходу. Які ділянки стравоходу найчастіше пошкоджуються?

A. Немає ніяких особливостей.

B. На рівні 11 грудного хребця.

C. У місці переходу поперечнопосмугованої тканини м’язової оболонки у гладку.

D. *На рівні перснеподібного хряща гортані .

E. На рівні 6 шийного хребця.

170. У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному дослідженні виявлено суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якого відділу шлунку вивчали?

A. Дно шлунка .

B. Тіло шлунка.

C. Кардіальний відділ .

D. *Пілоричний відділ.

E. Перехід стравоходу в шлунок.

171. У новонародженої дитини на язиці є сосочки, які відіграють роль тактильних подразників рецепторів соска молочної залози, що полегшує молоковіддачу. Як називаються ці сосочки?

A. Ниткоподібні .

B. Жолобуваті.

C. Грибоподібні.

D. *Конічні сосочки.

E. Листоподібні .

172. У порожнині шлунку пiдвищений вміст слизу, що затрудняє травлення. З порушенням функціональної діяльності яких клітин це пов’язано?

A. Клітини Панетта.

B. Головні екзокриноцити.

C. Ендокриноцити.

D. *Мукоцити слизової оболонки.

E. Парієтальні екзокриноцити.

173. У хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) виявлено порушення травлення та всмоктування білків в тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості в кишковому соці дипептидаз. З порушенням функції яких клітин це пов язано?

A. Ендокриноцити.

B. Стовпчасті епітеліоцити з облямівкою.

C. Келихоподібні клітини.

D. *Клітини Панета.

E. Стовпчасті епітеліоцити без облямівки.

174. При огляді хворого 20 років виявлено збільшення печінки, у крові наростання вмісту білірубіну, а в сечі — жовчних пігментів. Порушення яких структур зумовлює дані зміни?

A. Ендотеліоцитів.

B. Гепатоцитів.

C. Клітин Високовича –Купфера.

D. *Десмосомних контактів між гепатоцитами.

E. Жирових клітин.

175. Відомо, що в нормі жовч не потрапляє із жовчного капіляра в русло крові. Які ультраструктурні особливості гепатоцитів забезпечують це?

A. Синтез жовчі.

B. Наявність щілинних контактів між гепатоцитами.

C. Наявність десмосомних контактів між гепатоцитами.

D. *Наявність щільних контактів між гепатоцитами.

E. Синтез альбуміну.

176. Досліджується мікропрепарат екзокринної залози, котра виділяє білковий секрет. В клітинах кінцевих секреторних відділів залози апікальна частина клітин зафарбована оксифільно, базальна – базофільно. Яка залоза досліджується?

A. Печінка.

B. Підщелепна залоза.

C. Привушна залоза.

D. *Підшлункова залоза.

E. Під’язикова залоза.

177. В препараті підшлункової залози в полі зору знаходиться група клітин, які оточені багаточисельними широкими капілярами. Одні клітини мають базофільну цитоплазму, другі – ацидофільну, треті – слабобазофільну. Визначте, які клітини знаходяться в полі зору.

A. Ендотеліоцити.

B. Інсулоцити В, А, С.

C. Клітин Купфера .

D. *Інсулоцити В, А, D.

E. Жирові клітини.

178. При вивченні електронограми залозистої клітини пішлункової залози чітко видно полярність. В базальній частині гранулярна ендоплазматична сітка представлена великою кількістю вузьких канальців і цистерн. В апікальній частині – видно велику кількість крупних електроннощільних гранул. Яка залозиста клітина представлена на електронограмі?

A. Інсулоцити А.

B. Інсулоцит В.

C. Інсулоцити D.

D. *Екзокринний панкреатоцит.

E. Інсулоцити D1.

179. В мікропрепараті слинної залози клітини зірчастої форми своїми відростками охоплюють кінцеві секреторні відділи у вигляді кошиків. Вони розміщені між базальною мембраною і основою епітеліальних клітин і містять в цитоплазмі особливі скоротливі фібрили. Назвіть ці клітини.

A. Ендотеліоцити.

B. В-інсулоцити.

C. Клітини Купфера.

D. *Міоепітеліальні клітини.

E. Жирові клітини.

180. Тварині ввели препарат, який вибірково пошкоджує А-клітини панкреатичного острівця підшлункової залози (солі кобальту). Яка функція залози буде порушена?

A. Синтез інсуліну.

B. Синтез соматостатину.

C. Синтез фібриногену.

D. Синтез глюкагону.

E. Синтез тромбопластину.

181. Тварині ввели алоксан, який вибірково пошкоджує В-клітини панкреатичних острівців підшлункової залози. Яка функція залоз буде порушена?

A. Синтез фібриногену.

B. Синтез соматостатину.

C. Синтез глюкагону.

D. *Синтез інсуліну.

E. Синтез тромбопластину.

182. На препараті зафарбованому гематоксиліном еозином складна альвеолярно-трубчаста розгалужена залоза з погано вираженими сполучнотканинними перегородками. Видно небагато білкових ацинусів, розміщених окремими групами та багаточисельні слизові та змішані ацинуси. Назвіть залозу.

A. Печінка.

B. Підшлункова залоза.

C. Підщелепна залоза.

D. *Під’язикова залоза.

E. Привушна залоза.

183. За допомого актиноміцину блокована білоксинтезуюча система клітин слинних залоз. Які клітини не будуть функціонувати?

A. Ендотеліоцити.

B. Міоепітеліальні клітини.

C. Клітини Купфера.

D. *Сероцити.

E. Мукоцити.

184. При мікроскопічному дослідженні печінки в цитоплазмі гепатоцитів виявляється велика кількість грудок глікогену. З якими процесами в організмі зв’язано це явище?

A. З пониженням рівня цукру в крові.

B. З порушенням структури агранулярної ендоплазматичної сітки.

C. З порушенням структури гранулярної ендоплазматичної сітки.

D. *З підвищенням рівня цукру в крові.

E. З порушенням структури комплексу Гольджі.

185. У клініку поступив пацієнт з травмою печінки, під час операції видалено 1/3 її об'єму. Які клітини будуть джерелом репаративної регенерації печінки?

A. Юні фібробласти.

B. Ендотеліоцити.

C. Зрілі фібробласти.

D. *Гепатоцити.

E. Адвентиційні клітини.

186. В раціоні людини велика кількість вуглеводомісткої їжі. Яка функція печінки активізована?

A. Синтез фібриногену.

B. Синтез соматостатину.

C. Синтез глюкагону.

D. *Синтез глікогену.

E. Синтез інсуліну.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1753; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.33 сек.