Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правила користування мiкроскопом

Читайте также:
 1. I Цели, задачи и правила коммуникационной политики
 2. II. Правила исчисления сроков.
 3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення
 4. Аудит финансовых вложений в отчетности, составленной по правилам РСБУ
 5. БОбщие правила
 6. Види надрокористування
 7. Виды и правила аналогии
 8. Вопрос 4. Общие правила наложения взысканий за административные правонарушения
 9. Для чого потрібні загальні правила формування вибірки?
 10. Доказательств того, что аудиторская проверка проводилась в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
 11. Дополнения к правилам
 12. Еколого-економічні засади раціонального природокористування

1. Мiкроскоп переносять, тримаючи однiєю рукою за колонку, а другою - пiдтримуючи основу.

2. Мiкроскоп розмiщують на робочому мiсцi так, щоб колонка була бiля спостерiгача, а дзеркало було спрямоване до джерела свiтла. Зошит для зарисовки слiд покласти з правої сторони.

3. Перевiрити револьвер мiкроскопа, поставити об'єктив малого збiльшення (8х) i за допомогою макрогвинта наблизити його нижнiй край на вiдстань 1 см вiд предметного столика.

4. Встановити освiтлення, повертаючи дзеркало до такого положення, коли усе поле мiкроскопа буде освiтлене рiвномiрно і достатньо iнтенсивно. Встановлення освiтлення контролювати, дивлячись в окуляр лiвим оком.

5. На предметний столик помiстити мiкропрепарат покривним склом догори. Зрiз повинен знаходитись над отвором столика.

6. Обертаючи макрогвинт, знайти чiтке зображення структур органа або тканини на зрiзi, пiдiбрати дiлянку для вивчення, поставити її в центр поля зору мiкроскопа. Пiсля цього мiкропрепарат можна закрiпити клемами.

7. При необхiдностi переходу на велике збiльшення треба: пiдняти тубус мiкроскопа обертанням макрогвинта на себе, плавним рухом повернути револьвер i встановити об'єктив великого збiльшення (40х), почувши при цьому клацання. Далi, дивлячись збоку на мiкроскоп, обертати макрогвинт вiд себе, поки фронтальна лiнза об'єктиву максимально наблизиться до покривного скла мiкропрепарату. Пiсля цього, дивлячись в окуляр, дуже повiльно обертати макрогвинт на себе, поки не з'явиться бiльш-менш чiтке зображення. Слiд за цим перейти до повiльного обертання мiкрогвинта до появи чiткого зображення. Необхiдно пам'ятати, що необережним рухом можна розчавити мiкропрепарат.

8. У разi переходу до вивчення iншої дiлянки мiкропрепарата, слiд повернутися до малого збiльшення i повторити пп. 6 i 7.

9. Розглянути i вивчити препарат при великому збiльшеннi і приступити до його зарисовки.

10. Пiсля закiнчення роботи з мiкроскопом встановлюють об'єктив малого збiльшення.

 

Вивчіть електронні мікрофотографії:

Эукаріотична клітина (плазмоцит) (зб.14000) (рис. 1*).

Позначення: 1-клітинна оболонка-плазмолема, 2-цитоплазма, 3-ядро, 4-міжклітинна речовина.

Щільно розташовані клітини печінки (гепатоцити) (зб.10000) (рис. 2)

Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-цитолема сусідніх клітин і вузький міжклітинний простір.

Клітина круглої форми (лімфоцит) (зб.10000) (рис. 3).

Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-цитолема.

Келихоподібна клітина (екзокриноцит) (зб.8000) (рис. 4).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма з секреторними гранулами, 3-цитолема, 4-базальний полюс, 5-апікальний полюс.

Клітина з відростками (нейроцит) (зб.8000) (рис. 5).Позначення: 1-ядро, 2-цитоплазма, 3-цитолема, 4-відросток.

Циліндричні клітини (стовпчасті епітеліоцити) (зб.4000) (рис. 6).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-цитолема, 4-ворсинки на апікальному полюсі

Без'ядерні клітини (еритроцити) (зб.5000) (рис. 7).

Позначення: 1-плазмолема, 2-гемоглобін.

Без'ядерні структури (тромбоцити) (зб.5000) (рис. 8).

Позначення: 1-плазмолема, 2-цитоплазма.

Міжклітинна речовина (пухка волокниста сполучна тканина) (зб.9000) (рис. 10).

Позначення: 1-клітина (фібробласт), 2-міжклітинна речовина: а) волокнисті структури, б) аморфний компонент.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С., Пасечко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас).-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-96 с.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МІКРОСКОП. МІКРОСКОПІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА | Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння. Тут і далі нумерація рисунків приведена відповідно до посібника-атласу Волков К.С., Пасечко Н.В

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1034; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.