Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАРОДКОВІ ЛИСТКИ І ЇХ ПОХІДНІ. УТВОРЕННЯ ОСЬОВИХ І ПОЗАЗАРОДКОВИХ ОРГАНІВ

Читайте также:
 1. Анатомо-фізіологічна характеристика органів виділення. Нирки. Механізми сечоутворення, регуляція
 2. Анатомо-фізіологічна характеристика органів виділення. Шкіра та її похідні. Молочні залози
 3. В автономних утвореннях формуються такі самі органи, як у звичайних адміністративно-територіальних одиницях.
 4. Визначення методів ціноутворення.
 5. Визначення методів ціноутворення.
 6. Економіка – соціальне утворення в суспільстві
 7. ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ. ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ.
 8. Інформування найвищого управлінського персоналу та регуляторних та правоохоронних органів.
 9. Клімат як фактор ґрунтоутворення
 10. Лекція 9. Методи маркетингового ціноутворення.
 11. Методи ринкового ціноутворення

ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ГАСТРУЛЯЦИЯ. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕЗОДЕРМИ.

ЗАНЯТТЯ 5

Актуальність теми:Вивчення процесів гаструляції у хребетних тварин у порівняльному аспекті дозволяє розібратися в складних процесах ембріонального розвитку людини. Студенти одержують уявлення про ембріональні джерела походження тканин у процесі еволюції. Ці знання необхідні для засвоєння інших медичних дисциплін (акушерство) із метою розуміння причин виникнення вад розвитку в онтогенезі.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Суть і шляхи гаструляції, диференціації мезодерми, утворення зародкових листів і їх похідних у хребетних.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах соміти, зародкові листки і осьові органи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Біогенетичний закон. 2. Статеві клітини. 3. Класифікація жіночих статевих клітин за вмістом жовтка. 4. Інтерпретувати ранні стадії розвитку зародків у різних представників хордових тварин. 5. Види запліднення і дроблення запліднених яйцеклітин у різних представників хордових. 6. Види бластул у зародків різних представників хордових. 7. Види гаструляції і утворення зародкових листків. 8. Осьові органи - хорда і нервова трубка. Їх утворення і диференціація.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Етапи ембріогенезу. 2. Гаструляція. Визначення. 3. Типи гаструляції у хордових. 4. Зародкові листки і їх похідні. 5. Диференціація мезодерми. 6. Позазародкові органи.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми (соміти).

Забарвлення: гематоксилін.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-ектодерма, 2-нервова трубка, 3-невроцель, 4-хорда, 5-ентодерма, 6-соміти, 7-сегментні ніжки, 8-парієтальний листок спланхнотома, 9-вісцеральний листок спланхнотома, 10-целом.

Рис.2. Поперечний зріз зародка курки на стадії утворення тулубової й амніотичної складок.

Забарвлення: гематоксилін

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-нервова трубка, 2-невроцель, 3-хорда, 4-черевні аорти, 5-склеротом соміта, 6-міотом соміта, 7-дерматом соміта, 8-ектодерма, 9-парієтальний листок спланхнотома, 10-вісцеральний листок спланхнотома, 11-тулубова складка, 12-амніотична складка, 13-амніотичний шов, 14-серозна оболонка, 15-порожнина амніона, 16-целом, 17-ентодерма.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.2. Волков К.С., Пасечко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас).-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-96 с.

3. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. СТАТЕВІ КЛІТИНИ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ДРОБЛЕННЯ. БЛАСТУЛА | ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. ПРОГЕНЕЗ. СТАТЕВІ КЛІТИНИ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ДРОБЛЕННЯ. БЛАСТОЦИСТА

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 653; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.