Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тематичний план практичних занять

Тематичний план лекцій.

МОДУЛЬ 2

Структура підсумкового контролю засвоєння модуля 1

Вид завдання Термін виконання Стандарт відповіді Максимальна кількість балів
Усна відповідь на 3 теоретичні запитання 90 хв. Підручник «Гістологія, цитологія та ембріологія», лекції. 40 балів
Вирішення тесту із 40 тестових завдань. 40 хв. «Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології» 20 балів
Діагностика 2 гістологічних препаратів. 20 хв. «Практикум з гістології, цитології та ембріології» 10 балів
Діагностика 2 електронних мікрофотографій. 20 хв. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму 10 балів

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С., Пасечко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас).-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-96 с.

3. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гісто

 

 

"СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ"

№ з\п Тема Кількість годин
1. Серцево-судинна система.
2. Нервова система. Органи чуття. Загальний покрив.
3. Центральні та периферійні органи кровотворення, імунного захисту. Ендокринна система.
4. Органи ротової порожнини. Слинні залози. Травна система.
5. Дихальна система. Органи сечостатевої системи.
  Разом
№ з\п ТЕМА Кількість годин.
Змістовий модуль 3 “Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем”.
1. Серцево-судинна система. Артерії, артеріоли, капіляри.
2. Серцево-судинна система. Вени. Серце. Лімфатичні судини.
3. Центральна і периферійна нервова система. Спинний мозок. Спинномозковий вузол. Нерви.
4. Центральна нервова система. Головний мозок. Мозочок. Автономна (вегетативна) нервова система.
5. Органи чуття. Орган зору. Ембріогенез. Будова і функції оболонок ока.
6. Орган зору. Будова сітківки. Допоміжний апарат ока.
7. Орган слуху і рівноваги.
8. Шкіра та її похідні.
9. Центральні органи кровотворення. Червоний кістковий мозок. Тимус. Мієлоїдне кровотворення.
10. Периферійні органи кровотворення. Селезінка. Лімфатичні вузли. Мигдалики. Лімфоїдне кровотворення.
11. Ендокринна система. Щитовидна і прищитовидні залози.
12. Епіфіз. Надниркові залози.
13. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпофіз.
14. Контроль засвоєння змістового модуля 3.
Змістовий модуль 4. “Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів”.
15. Травний апарат. Розвиток порожнини рота. Зябровий апарат та його похідні.
16. Будова губ, щік.
17. Будова ясен, твердого і м’якого піднебіння.
18. Язик. Розвиток, будова, функція. Орган смаку.
19. Великі слинні залози порожнини рота. Привушна слинна залоза.
20. Великі слинні залози порожнини рота. Підщелепна та під’язикова слинні залози.
21. Ембріональний розвиток зубів. Рання стадія розвитку зуба.
22. Ембріональний розвиток зубів. Пізня стадія розвитку зуба.
23. Закладка постійних зубів. Заміна молочних зубів постійними.
24. Мікро-і субмікроскопічна будова емалі.
25. Мікро-і субмікроскопічна будова дентину і пульпи.
26. Гістологічна структура цементу. Підтримуючий апарат зуба. Періодонт. Пародонт.
27. Будова глотки, стравоходу і різних відділів шлунка.
28. Будова і функція різних відділів тонкої і товстої кишки. Дисоційована ендокринна система шлунково-кишкового тракту.
29. Будова і функція печінки та підшлункової залози.
30. Дихальний апарат. Повітроносні шляхи. Орган нюху.
31. Дихальний апарат. Легені.
32. Сечові органи.
33. Чоловіча статева система.
34. Жіноча статева система. Яєчник. Маткові труби..
35. Жіноча статева система. Матка. Піхва. Циклічні зміни в матці та яєчнику.
36. Контроль засвоєння змістового модуля 4.
37. Підсумковий контроль засвоєння Модуля 2. Практична частина.
38. Підсумковий контроль засвоєння модуля 2. Теоретична частина.
  Разом

Завдання для самостійної роботи студентів.№ п\п Тема. Кількість годин
1. Розвиток серцево-судинної системи.
2. Ембріональний гемопоез. Розвиток крові як тканини.
3. Розвиток нервової системи.

 

4. Дисоційована ендокринна система.
5. Розвиток ротової порожнини і органів травної системи.
6. Морфофункціональна характеристика слинних залоз.
7. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2.
  Разом

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.