Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ЕПІФІЗ. НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ


Заняття 34

Актуальність теми: Гормони або біологічно активні речовини є посередниками при регуляції функцій органів і систем організму. При дії надсильних факторів зовнішнього середовища, які можуть складати загрозу для життя, велике значення відіграють гормони надниркових залоз, які мобілізують захисні сили організму. Вивчення мікро- та ультрамікроскопічної будови епіфіза і наднирників має важливе значення для розуміння процесів регуляції росту, статевого дозрівання та стресових станів організму.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову епіфіза та наднирників.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах епіфіз та наднирники. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-вміння:

1. Анатомія епіфіза та наднирників. 2. Дані про еволюцію наднирників. 3. Топографія наднирників та епіфіза в організмі.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Тканинні джерела розвитку епіфіза та наднирників. 2. Особливості гістологічної будови епіфіза. 3. Гормони епіфіза. 4. Будова наднирників. 5. Будова кіркової речовини наднирників. 6. Будова мозкової речовини наднирників. 7. Гормони наднирників. 8. Зв’язок епіфіза та наднирників з іншими ендокринними залозами.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Надниркова залоза.

Забарвлення: гематоксилін-еозин або залізний гематоксилін за Гейденгайном.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А- сполучнотканинна капсула, Б- кіркова речовина, В- мозкова речовина, 1- кровоносні судини, 2- нервові стовбурці, 3- нервові ганглії, 4- клубочкова зона, 5- пучкова зона, 6- сітчаста зона, 7- тяжі і острівці хромафінних клітин, 8- синусоїдні гемокапіляри.

Рис.2. Епіфіз.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1- сполучнотканинна капсула, 2- міжчасточкові перегородки, 3- тяжі клітин - пінеалоцити, 4- мозковий пісок (конкреції).Вивчіть електронні мікрофотографії:

Адренокортикоцит пучкової зони кори надниркової залози (зб.35000) (рис. 27)

Позначення:1-ядро, 2-ліпосома, 3-мітохондрія, 4-агранулярная ендоплазматична сітка.

Хромаффінні клітини мозкової речовини надниркової залози (зб.4000) (рис. 28)

Позначення:1-епінефроцит: а) секреторні гранули, 2-просвіт гемокапіляра.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЩИТОПОДІБНА І ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ | Мал. 1. Гіпофіз

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 475; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.