Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння. Актуальність теми:Передній відділ травної трубки включає ротову порожнину зі всіма її структурними утвореннями

БУДОВА ГУБ, ЩІК.

Заняття 38

Актуальність теми:Передній відділ травної трубки включає ротову порожнину зі всіма її структурними утвореннями, глотку і стравохід. До органів ротової порожнини відносяться губи, щоки, ясна, тверде і м'яке піднебіння, язик, мигдалики, слинні залози, зуби. Знання особливостей гістологічної будови ротової порожнини має істотне значення для розуміння причин захворювань, вроджених вад розвитку, а також для розробки раціональних методів лікування і профілактики захворювань ротової порожнини.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову губ, щік.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах губу. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Інтерпретуйте зародкові листки і їх похідні. 2. Будова епітеліальної тканини. 3. Формування первинної ротової ямки. 4. Стінки і похідні ротової бухти. 5. Залози.

Вивчіть тему за підручником і конспектом лекції. Проконтролюйте свої знання з таких питань:

1. Розвиток органів ротової порожнини: тканинні джерела. 2. Гістологічні особливості будови губи: шкірна, проміжна, слизова частини. 3. Гістологічні особливості будови щік: мандибулярна, максилярна і проміжна частини.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат:

Рис.1. Губа

Забарвлення: гематоксилін-еозин

Збільшення: 40х10

Позначення: А - Слизова частина: 1-багатошаровий плоский незроговілий епітелій, 2-власна пластинка слизової оболонки, 3-губні, малі слинні залози; Б - Перехідна частина; В - Шкірна частина: 4-епідерміс, 5-волосяний мішечок, 6-сальні залози.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Дєльцова О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнинт.- Івано-Франківськ:Вік,1994. – 92 с.

4.Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 204; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.