Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння
МІКРО- І СУБМІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ДЕНТИНУ І ПУЛЬПИ.

Заняття 47

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Інтерпретуйте зародкові листки і їх похідні. 2. Ротова бухта і її похідні. 3. Мезенхіма. 4. Пухка волокниста сполучна тканина. 5. Будова хрящової і кісткової тканин. 6. Анатомічна будова молочних і постійних зубів.

Вивчіть тему за підручником і конспектом лекції. Проконтролюйте свої знання з таких питань:

1. Закладка постійних зубів: джерела розвитку. 2. Зубна пластинка. 3. Зубні зачатки. 4. Терміни прорізування молочних і постійних зубів. 5. Розвиток емалі. 6. Хімічний склад емалі. 7. Особливості будови емалевих призм. 8. Дентино-емалеве з'єднання. 9. Емалеві пучки, емалеві пластинки.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть і замалюйте в альбомі електронну мікрофотографію:

Рис.1. Амелобласт. Ультраструктура (зб.50000)

Позначення: 1-відросток Томса, 2-секреторні гранули, 3-апарат Гольджі, 4-гранулярна ендоплазматична сітка, 5-ядро, 6-мітохондрії.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Дєльцова О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини.- Івано-Франківськ:Вік,1994. – 92 с.

4.Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

 

Актуальність теми: Основною тканиною зуба є дентин – різновид безклітинної кісткової тканини, яка містить багато дентинних канальців. Вивчення будови і функцій дентину і пульпи має істотне значення для розуміння процесів розвитку карієсу, пульпітів, розробки методів профілактики і лікування захворювань зубів.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, мікро- і субмікроскопічну будову і функції дентину та пульпи зуба.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах дентин і пульпу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Інтерпретуйте колагенововолокнисту кісткову тканину. 2. Характеристика пластинчастої кісткової тканини. 3. Пухка волокниста сполучна тканина.

Вивчіть тему за підручником і конспектом лекції. Проконтролюйте свої знання з таких питань:

1. Розвиток дентину і пульпи: тканинні джерела. 2. Утворення дентину і відростків Томса. 3. Будова дентину: особливості плащового і колопульпарного дентину. 4. Будова пульпи. 5. Характеристика зон пульпи.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

Рис.1. Одонтобласт (зб.10000).

Позначення: 1-одонтобласт, 2-відростки Томса, 3-предентин, 4-дентин.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Дєльцова О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини.- Івано-Франківськ:Вік,1994. – 92 с.

4.Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.