Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ідентифікувати електронні мікрофотографії


1. Одношаровий призматичний залозистий епітелій. Епітеліальна пластинка слизової оболонки шлунка

2. Головні екзокриноцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка

3. Парієтальний екзокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка

4. Додаткові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка

5. Шийкові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка

6. Ендокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка

7. Епітеліальна пластинка. Ворсинки слизової оболонки тонкої кишки

8. Мікроворсинка. Апікальна ділянка стовпчастих епітеліоцитів

9. Епітеліальна пластинка. Крипта тонкої кишки (поперечний переріз)

10. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки

11. Ендокриноцит.Епітеліальна пластинка ворсинки тонкої кишки

12. Власна пластинка слизової оболонки тонкої кишки

13. М`язова пластинка слизової оболонки тонкої кишки

14. Епітеліальна пластинка крипти слизової оболонки товстої кишки

15. Гепатоцит у складі часточки печінки

16. Біліарні полюси гепатоцитів

17. Двоядерний гепатоцит

18. Фрагмент гемокапіляра і васкулярного полюса гепатоцита

19. Міжчасточкова жовчна протока

20. Панкреатоцити (апікальна частина)

21. Панкреатоцити (базальна частина)

22. Інсулоцити. Панкреатичний острівець

23 Апікальна частина війкових епітеліоцитів. Епітеліальна пластинка слизової оболонки дихальної ділянки носової порожнини.

24. Альвеоли в складі альвеолярного мішечка. Респіраторний відділ легень

25. Респіраторний епітеліоцит – альвеолоцит 1 типу

26. Великий секреторний епітеліоцит – альвеолоцит 2 типу

27. Аерогематичний бар’єр – стінка альвеоли

28. Фрагмент ниркового тільця. Кіркова речовина нирки

29. Контакт подоцитів із гемокапілярами. Ниркове тільце

30. Фільтраційний бар’єр у складі ниркового тільця

31. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона. Кіркова речовина нирки

32. Фрагмент базальної частини епітеліоцита дистального відділу нефрона

33. Фрагмент стінки звивистого сім`яного канальця

34. Сперматозоїд

35. Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника36. Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки

Зміст заняття: Протягом 90 хв. проводиться усний або письмовий контроль знань та ступінь засвоєння мікропрепаратів з попередніх тем. При аналізі гістологічних мікропрепаратів вміти визначати методи приготування та забарвлення мікропрепаратів.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Дєльцова О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнинт.- Івано-Франківськ:Вік,1994. – 92 с.

4.Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Заняття 58 | Заняття 59-60

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 300; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.