Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 8 страница. E. Клітини лежать на базальній мембрані
Читайте также:
 1. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 2. Благодарности 1 страница
 3. Благодарности 10 страница
 4. Благодарности 11 страница
 5. Благодарности 12 страница
 6. Благодарности 13 страница
 7. Благодарности 14 страница
 8. Благодарности 15 страница
 9. Благодарности 2 страница
 10. Благодарности 3 страница
 11. Благодарности 4 страница
 12. Благодарности 5 страница

E. Клітини лежать на базальній мембрані.

820. Яка органела гландулоцита відповідає за упаковку секрету в мембранні міхурці?

A. Мітохондрія.

B. ГЕС.

C. Лізосома.

D. *Комплекс Гольджі.

E. Клітинний центр.

821. Яка особливість будови епітеліоцитів мезотелію?

A. Чіткої гексагональної форми епітеліоцити.

B. Призматичної форми клітини із базальною посмугованістю.

C. Циліндричні клітини з війками.

D. *Плоскі, полігональної форми клітини із звивистими краями.

E. Кубічні епітеліоцити з облямівкою.

822. Яка структура запобігає вростанню епітелію в сполучну тканину?

A. Мікроворсинки.

B. Війки.

C. Десмосоми.

D. *Базальна мембрана.

E. Нексуси.

823. Яка структура забезпечує синтез секрету в залозистій клітині?

A. Мітохондрія.

B. Центріолі.

C. Лізосома.

D. *Ендоплазматична сітка.

E. Пероксисома.

824. Яка структура розташована між епітелієм та сполучною тканиною?

A. Аморфна речовина.

B. Колагенові волокна.

C. Еластична мембрана.

D. *Базальна мембрана.

E. Цитолема.

825. Яка структура щільно з’єднує епітеліоцити з базальною мембраною?

A. Синапс.

B. Нексус.

C. Десмосома.

D. *Напівдесмосома.

E. Пальцеподібний контакт.

826. Яка структурна ознака характерна для апікального полюса епітеліоцитів?

A. Напівдесмосомами прикріплений до базальної мембрани.

B. Містить численні міжклітинні контакти.

C. Через базальну мембрану контактує з гемокапілярами.

D. *Вільний край клітини з мікроворсинками.

E. Містить ядро і більшу частину органел.

827. Яка тканина належить до спеціальних тканин?

A. Епітеліальна.

B. Кісткова.

C. Хрящова.

D. *М’язова.

E. Волокниста сполучна.

828. Яка тканина належить до спеціальних тканин?

A. Епітеліальна.

B. Кісткова.

C. Хрящова.

D. *Нервова.

E. Волокниста сполучна.

829. Яка тканина не входить в першу гістологічну класифікацію, запропоновану Лейдігом і Келікером в ІІ половині ХІХ ст.?

A. Епітеліальна.

B. Сполучна.

C. М’язова.

D. *Скелетна.

E. Нервова.

830. Яка функція келихоподібних гландулоцитів одношарового облямованого епітелію кишки?

A. Опорна.

B. Камбіальна.

C. Травна.

D. *Залозиста.

E. Скоротлива.

831. Яка функція не характерна для епітеліальних тканин?

A. Секреторна.

B. Захисна.

C. Покривна.

D. *Трофічна.

E. Транспортна.

832. Який епітелій утворює вивідну протоку екзокринних залоз?

A. Залозистий.

B. Перехідний.

C. Мезотелій.

D. *Покривний.

E. Вивідних проток ці залози не мають.

833. Який епітелій утворює вивідну протоку ендокринних залоз?

A. Покривний.

B. Залозистий.

C. Перехідний.

D. *Вивідних проток ці залози не мають.

E. Ендотелій.

834. Який епітелій називають анізоморфним?A. Одношаровий циліндричний з облямівкою.

B. Багатошаровий перехідний.

C. Багатошаровий незроговілий.

D. *Одношаровий багаторядний, з клітинами різної форми.

E. Багатошаровий зроговілий.

835. Який епітелій називають ізоморфним?

A. Залозистий.

B. Одношаровий багаторядний.

C. Багатошаровий незроговілий.

D. *Одношаровий однорядний.

E. Багатошаровий зроговілий.

836. Який епітелій називають миготливим?

A. Мезотелій.

B. Багатошаровий перехідний.

C. До складу якого входять клітини з джгутиками.

D. *Епітеліоцити мають війки.

E. Епітеліоцити мають джгутики.

837. Який епітелій належить до перехідного?

A. Який перетворюється з одношарового в багатошаровий.

B. Який перетворюється із незроговілого в зроговілий.

C. Який перетворюється із незалозистого в залозистий.

D. *Форма поверхневих клітин якого змінюється з грушеподібної на плоску.

E. Який не змінює розташування клітинних шарів.

838. Який епітелій утворює секреторний відділ залоз зовнішньої секреції?

A. Одношаровий.

B. Багатошаровий.

C. Перехідний.

D. *Залозистий.

E. Псевдобагатошаровий.

839. Який міжклітинний контакт запобігає просочуванню плазми крові через ендотеліальний пласт стінки судин?

A. Десмосоми.

B. Синапси.

C. Нексуси.

D. *Щільний замикальний контакт.

E. Адгезивний контакт.

840. Який міжклітинний контакт не виявляється в пластах епітеліоцитів?

A. Щільний замикальний контакт.

B. Зона злипання.

C. Десмосома.

D. *Синапс.

E. Напівдесмосома.

841. Який орган зсередини вистелений одношаровим циліндричним залозистим епітелієм?

A. Стравохід.

B. Сечовий міхур.

C. Трахея.

D. *Шлунок.

E. Рогівка ока.

842. Який процес забезпечує накопичення відмінностей у клітинах внаслідок чого вони набувають певної спеціалізації (урізноманітнення клітин)?

A. Детермінація.

B. Комітування.

C. Імпотенція.

D. *Диференціація.

E. Плюрипотенція.

843. Який різновид міжклітинного контакту не характерний для епітеліоцитів?

A. Десмосома.

B. Адгезивний поясок.

C. Щільний замикальний контакт.

D. *Синапс.

E. Зона злипання.

844. Який різновид покривного епітелію вистеляє ротову порожнину, стравохід і зовнішню поверхню рогівки ока?

A. Одношаровий призматичний залозистий.

B. Одношаровий призматичний облямований.

C. Одношаровий кубічний.

D. *Багатошаровий плоский незроговілий.

E. Перехідний епітелій.

845. Який спосіб виведення секрету характерний для ендокринних гландулоцитів?

A. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів.

B. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів.

C. Секрет виділяється з руйнуванням мікроворсинок гландулоцитів.

D. *Секрет виділяється базальною поверхнею клітини в кровоносне русло.

E. Секрет виділяється шляхом екзоцитозу у просвіт альвеоли.

846. Який тип епітелію згідно філогенетичної класифікації Н.Г. Хлопіна вистеляє порожнини органів центральної нервової системи?

A. Ангіодермальний.

B. Целомічний.

C. Кишковий.

D. *Епендимогліальний.

E. Шкірний.

847. Який шар багатошарового плоского зроговілого епітелію містить найменш диференційовані клітини, здатні до поділу?

A. Блискучий.

B. Остистий.

C. Роговий.

D. *Базальний.

E. Зернистий.

848. Який шар епідермісу складається з найбільш високо диференційованих живих клітин?

A. Базальний.

B. Остистий.

C. Зернистий.

D. *Блискучий.

E. Роговий.

849. Який шар епідермісу містить відмерлі клітини, що постійно злущуються?

A. Базальний.

B. Остистий.

C. Зернистий.

D. *Роговий.

E. Блискучий.

850. Яким гістологічним терміном позначають процес поновлення структур тканин після пошкодження?

A. Реставрація.

B. Фізіологічна регенерація.

C. Патологічна регенерація.

D. *Репаративна регенерація.

E. Відродження.

851. Яким терміном позначають залозисті клітини?

A. Ендотеліоцити.

B. Епінефроцити.

C. Нейроцити.

D. *Гландулоцити.

E. Міоцити.

852. Які відділи мають екзокринні залози?

A. Секреторний і кінцевий.

B. Передній і задній.

C. Секреторний і початковий.

D. *Секреторний і вивідна протока.

E. Передній і кінцевий.

853. Які дві групи тканин виділяють в сучасній класифікації?

A. Опорні і сполучні.

B. Внутрішні і зовнішні.

C. Покривні і тканини внутрішнього середовища.

D. *Загальні і спеціальні.

E. Нервову і епітеліальну.

854. Які з нижче наведених органел знаходяться в клітинах багатошарового епітелію?

A. Нейрофібрили.

B. Міофібрили.

C. Мікроворсинки.

D. *Тонофібрили.

E. Війки.

855. Які з ознак не характерні для екзокринних залоз?

A. Синтезовані речовини виділяються на поверхню епітелію.

B. Наявна вивідна протока.

C. Наявна вивідна протока і секреторний відділ.

D. *Гормони, що синтезуються, надходять в кров.

E. Секрет виділяється апікальною поверхнею гландулоцитів.

856. Які залози виділяють секрет за голокриновим типом?

A. Молочні.

B. Потові.

C. Ендокринні.

D. *Сальні.

E. Екзокринні.

857. Які зони виділяють в епітеліоциті?

A. Центральну і периферійну.

B. Екто– і ендоплазму.

C. Перинуклеарну і кіркову.

D. *Базальну і апікальну.

E. Ядерну і зону органел.

858. Які існують типи секреції?

A. Мерокриновий, апокриновий, накопичувальний.

B. Мерокриновий, апокриновий, змішаний.

C. Макроапокриновий, мікроапокриновий, септокриновий.

D. *Мерокриновий, макроапокриновий, мікроапокриновий, голокриновий.

E. Мерокриновий, апокриновий, криптокриновий.

859. Які клітини епідермісу формують росткову зону?

A. Остисті.

B. Зернисті.

C. Клітини блискучого шару.

D. *Базальні та нижні остисті.

E. Зроговілі.

860. Які органели переважають в залозистих епітеліоцитах?

A. Мікротрубочки і мікрофіламенти.

B. Лізосоми і пероксисоми.

C. Вільні рибосоми і протеасоми.

D. *Ендоплазматична сітка і комплекс Гольджі.

E. Центріолі і мітохондрії.

861. Які органи людського тіла вистелені ендотелієм?

A. Органи травного тракту.

B. Перикард, очеревина, плевра.

C. Матка і маткові труби.

D. *Судини і серце.

E. Сечовивідні органи.

862. Які особливості будови характерні для базальної поверхні епітеліоцита?

A. Вільний край клітини з численними мікроворсинками.

B. Містить численні міжклітинні контакти.

C. Контактує з зовнішнім середовищем.

D. *Напівдесмосомами прикріплена до базальної мембрани.

E. Може містити війки.

863. Які особливості виведення секрету з екзокриноцита мерокриновим способом?

A. Секрет виділяється шляхом екзоцитозу через базальну поверхню клітини.

B. Секрет виділяється з руйнуванням мікроворсинок гландулоцитів.

C. Секрет виділяється з руйнуванням верхівок гландулоцитів.

D. *Секрет виділяється шляхом екзоцитозу через апікальну поверхню клітини.

E. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів.

864. Які структури розмежовує двошарова базальна мембрана?

A. Два пласти епітеліальних клітин.

B. Епітелій і нервові закінчення.

C. Строму і паренхіму будь-якого внутрішнього органу.

D. *Епітелій і пухку сполучну тканину.

E. Кісткову і хрящову тканини.

865. Які тканини із перелічених є тканинами спеціального призначення?

A. Епітеліальна і м’язова.

B. Сполучні тканини.

C. Кров і лімфа.

D. *М’язова і нервова.

E. Тканини внутрішнього середовища.

866. Які шари епітеліоцитів є в складі багатошарового плоского незроговілого епітелію?

A. Зернистий, роговий, покривний.

B. Роговий, остистий, зернистий.

C. Остистий, базальний, зернистий.

D. *Базальний, остистий, покривний.

E. Базальний, покривний, роговий.

867. Які шари епітеліоцитів є в складі перехідного епітелію?

A. Остистий, базальний, проміжний.

B. Базальний, зернистий, поверхневий.

C. Проміжний, остистий, зернистий.

D. *Базальний, проміжний, покривний.

E. Поверхневий базальний, зернистий.

868. Яку товщину має базальна мембрана?

A. >10 мкм.

B. 100 мкм.

C. 1мм – 10мм.

D. *100нм – 1мкм.

E. 10 нм.

869. Білкове голодування викликає:

A. Порушення жирового обміну.

B. Порушення вуглеводневого обміну.

C. Порушення сольового обміну.

D. *Набряки тканин.

E. Підвищення осмотичного тиску.

870. Близько третини (32%) циркулюючих лейкоцитів периферійної крові - це:

A. Базофіли.

B. Еозинофіли.

C. Нейтрофіли.

D. *Лімфоцити.

E. Моноцити.

871. Скільки лейкоцитів міститься в 1 л крові?

A. 4.0-7.0*109.

B. 4.0-12.0*109.

C. 5.0-8.0*109.

D. *4.0-9.0*109.

E. 6.0-12.0*109.

872. В будові тканин внутрішнього середовища переважають:

A. Клітини.

B. Волокна.

C. Аморфна речовина.

D. *Міжклітинна речовина.

E. Мезенхіма.

873. В сухому залишку плазми крові білки становлять:

A. 2%.

B. 4%.

C. 5%.

D. *7%.

E. 3%.

874. В умовному експерименті в червоному кістковому мозку, синтез якого специфічного білка порушиться в поліхроматофільних еритробластах, якщо зруйнувати рибосоми?

A. Актин.

B. Міозин.

C. Гістони.

D. *Гемоглобін.

E. Тубуліни.

875. В чому полягає гомеостатична функція крові?

A. Перенесення кисню.

B. Перенесення поживних речовин.

C. Виведення шлаків.

D. *Підтримання сталості внутрішнього середовища.

E. Перенесення біологічно активних речовин.

876. В чому полягає гуморальна функція крові?

A. Перенесення кисню.

B. Перенесення вуглекислоти.

C. Перенесення поживних речовин.

D. *Перенесення біологічно активних речовин.

E. Виведення шлаків.

877. В чому полягає дихальна функція крові?

A. Перенесення вуглекислоти.

B. Перенесення поживних речовин.

C. Виведення шлаків.

D. *Перенесення кисню та вуглекислого газу.

E. Пернесення біологічно активних речовин.

878. В чому полягає трофічна функція крові?

A. Перенесення кисню.

B. Перенесення вуглекислоти.

C. Виведення шлаків.

D. *Перенесення поживних речовин.

E. Пернесення біологічно активних речовин.

879. В яких клітинах гранулоцитопоезу нагромаджується специфічна зернистість і відбувається чіткий поділ на базофільні еозинофільні та нейтрофільні гранулоцити?

A. СКК.

B. Попередницях мієлопоезу.

C. Мієлобластах.

D. *Мієлоцитах.

E. Промієлоцитах.

880. В яких одиницях вимірються ШОЕ?

A. км/год.

B. мм/хв.

C. мм/сек.

D. *мм/год.

E. см/год.

881. В якому кровотворному органі відбувається тромбоцитопоез?

A. Селезінка.

B. Лімфатичні вузли.

C. Гемолімфатичні вузли.

D. *Кістковий мозок.

E. Кров.

882. В якому органі вперше зароджуються клітини крові?

A. Печінка.

B. Селезінка.

C. Червоний кістковий мозок.

D. *Жовтковий мішок.

E. Тимус(вилочкова залоза).

883. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у імунологічній реакції відторгнення гетеротрансплантату:

A. Т–лімфоцити–хелпери.

B. В–лімфоцити.

C. Т–лімфоцити–супресори.

D. *Т– кілери.

E. Плазмоцити.

884. Відсоток яких клітин зросте в лейкоцитарній формулі крові, якщо у дитини виявлені глисти?

A. Лімфоцитів.

B. Моноцитів.

C. Базофілів.

D. *Еозинофілів.

E. Нейтрофілів.

885. Вказати три групи формених елементів крові:

A. Еритроцити,моноцити, тромбоцити.

B. Тромбоцити, еритроцити, гранулоцити.

C. Еритроцити, лімфоцити, тромбоцити.

D. *Еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

E. Лейкоцити, мегакаріоцити, еритроцити.

886. Скільки води знаходиться в еритроцитах?

A. 90-95%.

B. 70%.

C. 80-85%.

D. *60%.

E. 40-60%.

887. Гемоглобін в клітині еритропоетичного диферону починає накопичуватись на стадії:

A. СКК.

B. Базофільного еритробласта.

C. Оксифільного еритробласта.

D. *Поліхроматофільного еритробласта.

E. Ретикулоцита.

888. Гемоглобін в сухому залишку еритроцитів становить:

A. 50%.

B. 60%.

C. 70%.

D. *95%.

E. 80-85%.

889. Що входить до складу агранулоцитів?

A. Лімфоцити, плазмоцити.

B. Плазмоцити, моноцити.

C. Ацидофіли, моноцити.

D. *Лімфоцити, моноцити.

E. Нейтрофіли, лімфоцити.

890. Дискоцити в нормі становлять:

A. 20%.

B. 40%.

C. 60%.

D. *80%.

E. 100%.

891. Для стовбурових клітин крові характерно:

A. Морфологічно не ідентифіковані.

B. Поліпотентність.

C. Самопідтримання.

D. *Всі відповіді вірні.

E. Рідко діляться в нормі.

892. До групи гранулярних лейкоцитів відносяться наступні клітини:

A. Нейтрофіли, базофіли, ацидофіли, лімфоцити.

B. Нейтрофіли, еозинофіли, лімфоцити.

C. Нейтрофіли, ацидофіли.

D. *Нейтрофіли, еозинофіли, базофіли.

E. Нейтрофіли, ацидофіли, моноцити.

893. До тканин внутрішнього середовища відносяться:

A. Кров, лімфа, епітелій.

B. Кров, лімфа, кісткова тканина.

C. Кров, лімфа, нервова тканина.

D. *Кров, лімфа, сполучна тканина.

E. Кров, лімфа, м’язова тканина.

894. До яких змін приведе пригнічення синтезу еритропоетину?

A. Порушення мієлопоезу.

B. Прушення гранулоцитопоезу.

C. Порушення тромбоцитопоезу.

D. *Прушення еритропоезу і синтезу гемоглобіну.

E. Порушення лімфоцитопоезу.

895. До якого гемопоетичного ряду належать мегакаріобласти?

A. Моноцитарного.

B. Еритроїдного.

C. Лімфоцитарного.

D. *Тромбоцитарного.

E. Гранулоцитарного.

896. Еритроцити у мазках крові людини фарбуються:

A. Базофільно.

B. Поліхроматофільно.

C. Хроматофобно.

D. *Оксифільно.

E. Метахроматично.

897. Еритроцити,які можна побачити в усіх гістологічних препаратах мають середній діаметр:

A. 0,72мкм.

B. 72мкм.

C. 72Å.

D. *7,2мкм.

E. 0,72-7,2мкм.

898. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові повʼязано збільшення кількості плазмоцитів?

A. Т–супресорів.

B. Т–хелперів.

C. Тканинних базофілів.

D. *В–лімфоцитів.

E. Т–кілерів.

899. З якої тканини дифернціюються стовбурові клітини крові в ембріогенезі?

A. Ретикулярної.

B. Епітеліальної.

C. Мієлоїдної.

D. *Мезенхіми.

E. Кісткової.

900. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів на введення антигену?

A. Еозинофілів.

B. Базофілів.

C. Т–лімфоцитів.

D. *В–лімфоцитів.

E. Моноцитів.

901. За якими клітинами крові визначають групову належність людини

A. Тромбоцити.

B. Лімфоцити.

C. Моноцити.

D. *Еритроцити.

E. Нейтрофіли.

902. За якими ознаками поєднані різні тканини в єдиний тип тканин внутрішнього середовища?

A. Спільність будови.

B. Спільність походження.

C. Спільність функції.

D. *Спільність будови, походження та функції.

E. Спільність фізичних властивостей.

903. За яких умов ШОЕ знижується?

A. Глистна інвазія.

B. Злоякісні новоутвори крові.

C. Фізичне навантаження.

D. *При виздоровленні.

E. Вагітність.

904. За яких умов ШОЕ зростає?

A. В нормі.

B. Глистна інвазія.

C. Фізичне навантаження.

D. *Злоякісні новоутвори.

E. Вагітність.

905. Завдяки чому кількість еритроцитів у жінок менша, ніж у чоловіків?

A. Анатомічні особливості.

B. Фізіологічні особливості.

C. Стиль життя.

D. *Гормональний фон.

E. Вагітність.

906. Завдяки яким білкам плазми крові здійснюється процес згортання крові?

A. Альбумінам.

B. Альфа-глобулінам.

C. Бета- глобулінам.

D. *Фібриногену.

E. Гама- глобулінам.

907. Збільшення кількості лейкоцитів позначають терміном:

A. Метахромазія.

B. Поліхроматофілія.

C. Лейкопенія.

D. *Лейкоцитоз.

E. Еозинофілія.

908. Зниження кількості еритроцитів в крові позначається терміном:

A. Анізоцитоз.

B. Пойкілоцитоз.

C. Базофілія.

D. *Еритропенія (анемія).

E. Еритроцитоз( поліцитемія).

909. Кількість гемоглобіну в 1л крові в нормі:

A. 100-110г.

B. 110-120г.

C. 120-130г.

D. *130-160г.

E. 140-180г.

910. Кількість еритроцитів у жінок становить:

A. 3.7-7.0 ∙1012 /л.

B. 4.5-.5.5∙1012 /л.

C. 4.5-7.0 ∙1012 /л.

D. *3.7-5.5 ∙1012 /л.

E. 5.0-6.0 ∙1012 / л.

911. Кількість еритроцитів у чоловіків становить:

A. 3.0-4.0 ∙ 1012 /л.

B. 3.0-5.0 ∙ 1012 /л.

C. 3.9-7.0 ∙ 1012/л.

D. *3.9-6.0 ∙ 1012/л.

E. 4.5-6.5 ∙ 1012/л.

912. Кількість яких формених елементів крові зміниться одразу після виконання тяжкої фізичної праці?

A. Лімфоцитів.

B. Моноцитів.

C. Тромбоцитів.

D. *Еритроцитів.

E. Нейтрофілів.

913. Кінцева клітина диферону моноцитопоезу:

A. Моноцитобласт.

B. Промоноцит.

C. Моноцит.

D. *Макрофаг.

E. Макрофаг-гістіоцит.

914. Клітини якого класу в червоному кістковому мозку здатні утворювати колоніальий ріст?

A. I.

B. III.

C. IV.

D. *II.

E. V.

915. Коли в нормі в периферійній крові знаходяться мегалоцити?

A. У старому віці.

B. У віці до 1 року.

C. У віці від 1 до 30 років.

D. *В ембріональному періоді.

E. Під час вагітності.

916. Кому належить кров,якщо у лейкоцитарній формулі 25% нейтрофілів і 65% лімфоцитів.?

A. Новонародженій дитині.

B. П`ятирічній дитині.

C. Дорослій людині.

D. *Однорічній дитині.

E. Людині похилого віку.

917. Мезенхіма побудова із:

A. Клітин циліндричної форми.

B. Клітин кубічної форми.

C. Клітин веретеноподібної форми.

D. *Клітин зірчастої форми і драглистої міжклітинної речовини.

E. Клітин круглої форми і міжклітинної речовини.

918. На якій стадії гранулоцитопоезу починається диференціація ядра і поділ клітин на юні, паличкоядерні та сегментоядерні?

A. Мієлоцита.

B. Промієлоцита.

C. Мієлобласта.

D. *Метамієлоцита.

E. Уніпотентної клітини-попередниці.

919. На якій стадії еритропоезу зникає ядро в клітині?

A. Ретикулоцита.

B. Еритроцита.

C. Поліхроматофільного еритробласта.

D. *Оксифільного еритробласта та ретикулоцита.

E. Базофільного еритробласта.

920. Відомо, що диференціація стовбурових клітин крові в певному напрямку регулюється їх мікрооточенням.Які структури виконують дану функцію?

A. Остеобласти кісткового мозку.

B. Жирові клітини та ендотеліальні клітини судин.

C. Ретикулярна клітина.

D. *Всі перечислені структури.

E. Немає вірної відповіді.

921. Назвати білки плазми крові:

A. Альбуміни і глобуліни.

B. Глобуліни і фібриноген.

C. Альбуміни і фібриноген.

D. *Альбуміни, глобуліни і фібриноген.

E. Глобуліни.

922. Назвати ефекторні клітини крові, які відторгнуть трансплантат, якщо опікову рану закрити шкірою свині?

A. Т-хелпери.

B. Т-супресори.

C. В-лімфоцити.

D. *Т-кілери.

E. Природні кулери.

923. Назвати формений елемент крові, що в першу чергу приймає участь в зсіданні крові при пораненні.

A. Еритроцити.

B. Лімфоцити.

C. Нейтрофіли.

D. *Тромбоцити.

E. Еозинофіли.

924. Назвіть гемопоетичну тканину червоного кісткового мозку.

A. Ретикулярна.

B. Лімфоїдна.

C. Мезенхіма.

D. *Мієлоїдна.

E. Кісткова.

925. Назвіть джерело розвитку тканин внутрішнього середовища.

A. Ектодерма.

B. Ентодерма.

C. Мезодерма.

D. *Мезенхіма.

E. Екто- та ентодерма.

926. Назвіть органи, які являються джерелом отримання стовбурових клітин крові для експериментальних досліджень.

A. Кров.

B. Червоний кістковий мозок.

C. Печінка.

D. *Пуповина, кров, червоний кістковий мозок.

E. Селезінка.

927. Найбільш оптимальною формою еритроцитів є:

A. Куляста (сфероцити).

B. Плоска (планоцити).

C. Із шипоподібними виростами (ехіноцити).

D. *Двоввігнута (дискоцити).

E. Зі щілинами в центрі (стоматоцити).

928. Нормоцити - це:

A. Еритроцити без ядра.

B. Еритроцити діаметром більше 8 мкм.

C. Еритроцити,що мають залишки органел.

D. *Еритроцити діаметром 7,1-7,9 мкм.

E. Еритроцити у формі двоввігнутих дисків.

929. Об’єм плазми крові становить?

A. < 35%.

B. 60-70%.

C. 45-55%.

D. *55-60%.

E. 35-45%.

930. Об’єм формених елементів крові становить:

A. 55-60%.

B. 35-45%.

C. 45-55%.

D. *40-45%.

E. < 35%.

931. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити заключення, що кров належить людині жіночої статі?

A. Еритроцитів.

B. Лімфоцитів.

C. Моноцитів.

D. *Нейтрофільних лейкоцитів.

E. Базофільних лейкоцитів.

932. Переносниками речовин плазми крові є білки:

A. Альфа- глобуліни.

B. Бета-глобуліни.

C. Гама- глобуліни.

D. *Альбуміни.

E. Фібриногени.

933. Підвищення кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові позначається терміном:

A. Анізоцитоз.

B. Пойкілоцитоз.

C. Базофілія.

D. *Еритроцитоз (поліцитемія).

E. Еритропенія.

934. Показник ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) в нормі становить:

A. 0,5-1 мм/год.

B. 2-5 мм/год.

C. 5-20 мм/год.

D. *6-12 мм/год.

E. 1-5 мм/год.

935. При проведенні судово-медичного дослідження мазка крові у нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного із сегментів ядра хромосома виступає у вигляді барабанної палички. Як називається таке структурне утворення?

A. Тільце Лайон.

B. Деконденсований хроматин.

C. Еухроматин.

D. *Тільце Барра.

E. Тільце Пачіні.

936. Про що можуть свідчити зміни в лейкоцитарній формулі, якщо виявлена еозинофілія?

A. Гострий запальний процес.

B. Хронічне соматичне захворювання.

C. Хронічне інфекційне захворювання.

D. *Про алергічний стан організму.

E. Крововтрата.

937. Пунктат кісткового мозку отримують з:

A. Плечової кістки.

B. Стегнової.

C. Ліктьової.

D. *Грудини.

E. Лопатки.

938. Скільки відсотків маси тіла становить кров?

A. 8-12.

B. 12.

C. < 5.

D. *5-9.

E. ˃ 10.

939. Скільки класів клітин становить система кровотворення?

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. *6.

E. 5.

940. Сполука гемоглобіну з чадним газом має назву:

A. Гемоглобін.

B. Оксигемоглобін.

C. Карбгемоглобін.

D. *Карбоксигемоглобін.

E. Метгемоглобін.

941. У дорослої людини НbА становить:

A. 2%.

B. 80%.

C. 20%.

D. *98%.

E. 40%.

942. У крові новонародженого міститься НbF:

A. 20%.

B. 98%.

C. 50%.

D. *80%.

E. 2%.

943. В нормі кількість ретикулоцитів у крові становить:

A. 0-1%.

B. 1-2%.

C. 2-7%.

D. *1-5%.

E. 3-8%.

944. Фізіологічний анізоцитоз це:

A. Кількість марко- і мікроцитів біля 50%.

B. Кількість еритроцитів більше 6.0*1012/л.

C. Багато змінених форм еритроцитів.

D. *Кількість макро- і мікроцитів не більше 25%.

E. Збільшення кількості лейкоцитів.

945. Функції крові:

A. Захисна, гомеостатична.

B. Дихальна, гуморальна.

C. Трофічна, екскреторна.

D. *Захисна, дихальна, гуморальна, гомеостатична, трофічна, екскреторна.

E. Захисна, дихальна, трофічна, опорна.

946. Функції тканин внутрішнього середовища:

A. Трофічна.

B. Захисна.

C. Опорна.

D. *Опорна, трофічна, захисна, пластична.

E. Опорна, трофічна.

947. Хімічний склад плазми крові:

A. 70% води і 30% сухого залишку.

B. 80% води і 20% сухого залишку.

C. 85-90% води і 10-15% сухого залишку.

D. *90-93% води і 7-10% сухого залишку.

E. 75-85% води і 15-25% сухого залишку.

948. Чим відрізняються молоді еритроцити (ретикулоцити) від зрілих?

A. Не містять Hb.

B. Містять ядро.

C. Містять всі органели.

D. *Містять залишки органел та менше Hb.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 147; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.08 сек.