Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поточний облік демографічних подій
Читайте также:
 1. Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки
 2. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».
 3. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 4. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій
 5. Вибір форми обліку як основи технології і організації обліку на підприємстві.
 6. Видатки установ. Облік касових видатків бюджетних установ
 7. Види господарського обліку і їх характеристика
 8. Види обліку. Вимоги до обліку.
 9. Визнання запасів, їх оцінка та облік
 10. Відображення в обліку результатів виконання бюджету.
 11. Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку
 12. Відображення операцій з вибуття необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Переписи населення, як уже говорилося, дають чисельність і структуру населення на той чи інший визначений момент часу.Дані про демографічні події за той чи інший період часуодержують з їхнього поточного обліку, тобто реєстрації по мірі виникнення цих подій. При цьому народження, смерті, шлюби і розлучення в нашій країні реєструються в органах запису актів цивільного стану (ЗАГС), а переїзди – в органах внутрішніх справ і прикордонної охорони (у випадку зовнішньої міграції).

Реєстрація демографічних подій ведеться згідно із заявчим принципом, тобто населення саме повинне звертатися у відповідні органи і повідомляти про ту чи іншу подію. Це створює проблему можливої неповноти обліку демографічних подій. Для того, щоб зняти зменшити цю проблему, законодавство багатьох країн встановлює обов'язковість реєстрації демографічних подій у визначений термін покладає відповідальність за інформування державних органів на відповідні установи: родильні будинки, похоронні бюро і т.д. Також цьому служить і видача на руки свідоцтв про народження, смерть, про реєстрацію шлюбу і реєстрацію розлучення. Ці свідчення мають юридичний зміст для тих, кому вони видаються, оскільки створюють відповідні права й обов'язки. Тим самим підвищується мотивація для реєстрації демографічної події.

Якщо говорити про міграції, то в СРСР у часи, коли існувала обов'язкова прописка, реєстрація переїздів з місця на місце здійснювалася “автоматично” у моменти зняття з прописки за колишнім місцем проживання і прописки на новому місці. Зараз, коли прописка скасована, облік внутрішньої міграції став більш проблематичним. Зовнішня міграція як і раніше фіксується в момент перетинання границі.

Що стосується народжень, смертей, шлюбів і розлучень, то в даний час їхня реєстрація здійснюється відповідно до закону.

Акт цивільного стану (відповідно, програма поточної реєстрації) включає запитання, які можна умовно розділити на дві групи. Перша група – це запитання, які мають чисто адміністративний характер і не представляють інтерес для демографів (наприклад, персональні дані про те, з ким відбулася дана подія – прізвище, ім'я, по батькові; місце і дата його реєстрації і т.п.). Друга група запитань – це власне змістовні запитання, які характеризують подію, а також осіб, з якими вона відбулося.

Дані поточного обліку і переписів населення є взаємно додатковими і повинні використовуватися спільно. Тільки знаючи кількість народжень, смертей і переїздів з місця на місце, можна розраховувати чисельність населення в міжпереписні періоди. Тільки володіючи інформацією про чисельність і структуру населення, можна обчислювати відносні показники демографічних процесів, про які мова буде йти нижче. Таким чином, поточний облік демографічних подій і переписи населення утворюють нерозривну єдність.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1836; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.