Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність і платники податку


Акцизний податок

ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування

2.1.1. Сутність і платники податку.

2. 1.2. Об'єкти оподаткування.

2.1.3. База оподаткування

2.1.4. Перелік підакцизних товарів і ставки податку.

2.1.5. Порядок визначення податкового зобов’язання.

2.1.6. Порядок обчислення податку

2.1.7. Строки сплати акцизного податку і подання декларації.

2.1.8. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

2.1.9. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) (ст.. 14.1.4.).

Як правило, це податок на високорентабельні й монопольні товари. Він є одним із найдавніших податків.

Згідно зі ст..212.1. ПКУ платниками податку є:

1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

4. Особа, яка реалізує підакцизні товари, що конфісковані або визнані безхазяйними та перейшли у власність держави;

5. Особа, яка ввезла або отримала підакцизну продукцію із звільненням від оподаткування як сировину для виробництва інших підакцизних товарів та використала її не за призначенням.

6. Особа, яка отримує або ввозить підакцизні товари в режимі звільнення від оподаткування, у разі порушення такого режиму;

7. Особа, яка використовує підакцизні товари (продукцію), ввезені або отримані за нульовою ставкою акцизного податку (спирт, нафтопродукти), не за цільовим призначенням

8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

Юридичні особи, що здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, реєструються в органах державної податкової служби, як платники акцизного податку (фізичні особи - підприємці за місцем проживання) на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Туристичний збір | Об'єкти оподаткування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 181; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 2. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 3. Види бідності та їх сутність
 4. Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?
 5. Дайте визначення поняття «економічна соціологія» та розкрийте сутність її предмету, завдання та функції.
 6. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?
 7. Дихотомічне уявлення про сутність наукового знання : інтерналізм та екстерналізм.
 8. Економічна сутність і класифікація інновацій
 9. Економічна сутність інвестиції. Основні поняття та суб’єкти інвестиційної діяльності
 10. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу
 11. Економічна сутність основних виробничих фондів, їх склад та структура.
 12. Економічна сутність основних фондів та значення підвищення ефективності їхнього використання

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.