Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
Читайте также:
 1. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
 2. III. Планування фонду заробітної плати
 3. SWOT - аналіз.
 4. Алгоритм виконання команд
 5. Алгоритм планування нових товарів
 6. Аналіз вартості капіталу
 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 8. Аналіз використання робочого часу
 9. Аналіз використання фонду заробітної плати.
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 11. Аналіз внутрішніх чинників по функціональних підсистемах

I. Задачі економічного аналізу трудових показників

Тема 11 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Економічний аналіз трудових показників проводиться на підприємствах з метою здійснення постійного контролю за ходом виконання плану з праці і заробітної плати та виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва.

У методиці аналізу трудових показників виділяють такі об’єкти дослідження:

· фактори і шляхи інтенсифікації і підвищення ефективності використання праці;

· трудові показники – трудовий потенціал (забезпеченість трудовими ресурсами) і продуктивності праці;

· використання фонду заробітної плати;

· вплив трудових показників на кінцеві результати господарської діяльності підприємства – обсяг, асортимент і якість продукції, її собівартість і фінансові результати.

Основними показниками, які характеризують ефективність використання праці є:

· рівень і динаміка продуктивності праці;

· економія живої праці (чисельності працівників) порівняно з плановими завданнями;

· темпи зростання продуктивності праці;

· частка приросту обсягу продукції в результаті зростання продуктивності праці;

· фондоозброєність праці;

співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати.

 

Задачами аналізу чисельності персоналу підприємства є:

· визначення відповідності між фактичною і плановою чисельністю працівників в цілому і за окремими категоріями;

· розподіл працівників за характером виробництва (основне і допоміжне);

· визначення складу працівників за статтю, стажем, віком, кваліфікацією, освітою;

· з’ясування причин відхилення фактичної чисельності від планової;

· встановлення якісних змін у складі працівників;

· визначення рівня фондоозброєності праці робітників;

· визначення рівня руху робочої сили та відповідності її потребам підприємства.

Для визначення відповідності між фактичною чисельністю працівників за кожною категорією і плановою необхідно визначити абсолютні й відносні надлишки або нестачу працівників. Абсолютні величини надлишку або нестачі дорівнюють різниці між фактичною і плановою чисельністю:

де Чфакпл - відповідно фактична і планова середньооблікова кількість працівників, осіб.

Відносний надлишок або відносна нестача визначається з урахуванням виконання плану випуску продукції:

де Кпл – коефіцієнт виконання плану випуску продукції.

Детальний аналіз чисельності персоналу з використанням функціонального розподілу праці дає змогу виявити тенденції в зміні чисельності працівників.

Степінь інтенсивності використання робочої сили на рівні підприємства можна характеризувати певними показниками: коефіцієнт змінності, зайнятості активною роботою, зайнятості важкою фізичною працею, зайнятості на непрестижних роботах, відчуження від основної роботи, виконання норм.Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 410; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.91.185.49
Генерация страницы за: 0.002 сек.