Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників

I. Задачі економічного аналізу трудових показників

Тема 11 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Економічний аналіз трудових показників проводиться на підприємствах з метою здійснення постійного контролю за ходом виконання плану з праці і заробітної плати та виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва.

У методиці аналізу трудових показників виділяють такі об’єкти дослідження:

· фактори і шляхи інтенсифікації і підвищення ефективності використання праці;

· трудові показники – трудовий потенціал (забезпеченість трудовими ресурсами) і продуктивності праці;

· використання фонду заробітної плати;

· вплив трудових показників на кінцеві результати господарської діяльності підприємства – обсяг, асортимент і якість продукції, її собівартість і фінансові результати.

Основними показниками, які характеризують ефективність використання праці є:

· рівень і динаміка продуктивності праці;

· економія живої праці (чисельності працівників) порівняно з плановими завданнями;

· темпи зростання продуктивності праці;

· частка приросту обсягу продукції в результаті зростання продуктивності праці;

· фондоозброєність праці;

співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати.

 

Задачами аналізу чисельності персоналу підприємства є:

· визначення відповідності між фактичною і плановою чисельністю працівників в цілому і за окремими категоріями;

· розподіл працівників за характером виробництва (основне і допоміжне);

· визначення складу працівників за статтю, стажем, віком, кваліфікацією, освітою;

· з’ясування причин відхилення фактичної чисельності від планової;

· встановлення якісних змін у складі працівників;

· визначення рівня фондоозброєності праці робітників;

· визначення рівня руху робочої сили та відповідності її потребам підприємства.

Для визначення відповідності між фактичною чисельністю працівників за кожною категорією і плановою необхідно визначити абсолютні й відносні надлишки або нестачу працівників. Абсолютні величини надлишку або нестачі дорівнюють різниці між фактичною і плановою чисельністю:де Чфакпл - відповідно фактична і планова середньооблікова кількість працівників, осіб.

Відносний надлишок або відносна нестача визначається з урахуванням виконання плану випуску продукції:

де Кпл – коефіцієнт виконання плану випуску продукції.

Детальний аналіз чисельності персоналу з використанням функціонального розподілу праці дає змогу виявити тенденції в зміні чисельності працівників.

Степінь інтенсивності використання робочої сили на рівні підприємства можна характеризувати певними показниками: коефіцієнт змінності, зайнятості активною роботою, зайнятості важкою фізичною працею, зайнятості на непрестижних роботах, відчуження від основної роботи, виконання норм.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1104; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.