Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Агротехнічні умови

Грунтово-кліматичні умови

Вплив ґрунту на врожайність культур визначається запасами в ньому елементів живлення (див. розділ) і вологи, реакцією ґрунтового розчину і вмістом у ґрунті органічної речовини, фізичними і біологічними властивостями ґрунту.

Так, на дерново-підзолистих, світло-сірих і сірих лісових ґрунтах мінеральні добрива вносять у співвідношенні N:Р2О52О=1,2...1,3 :1:1,2...1,3;

- на темно-сірих лісових ґрунтах, чорноземах опідзолених, вилугуваних і реградованих -1 : 1 : 1;

- на чорноземах Степу - 1 : 1...1,3 : 1 (якщо вони засолені 1 : 1...1,3 : 0).

Ці співвідношення можуть змінюватись залежно від біологічних особливостей культур.

Ефективність добрив значною мірою залежить від кліматичних умов, насамперед від водного режиму ґрунту, який, у свою чергу, залежить від його фізичних властивостей. Якщо вологи в ґрунті не вистачає, то ефективність добрив знижується. Тому в районах з недостатнім зволоженням важливо передбачати глибину заробляння добрив та доцільність проведення підживлення сільськогосподарських рослин. За достатнього зволоження або під час зрошення мінеральні добрива вносять у підвищених нормах, підбирають відповідні їх форми та строки внесення для запобігання вимиванню поживних речовин у нижчі шари ґрунту.

1. Залежність ефективності добрив від рівня агротехніки. Внесенням порівняно невеликих норм добрив на фоні високого рівня агротехніки досягають значного ефекту, а високі норми на фоні низького рівня агротехніки дуже часто врожаєм не окуповуються.

2. Вплив попередника. У разі розміщення добрив у сівозмінах треба враховувати вплив попередньої культури на їх ефективність. Одна й та сама культура в межах однієї сівозміни на фоні однакових ґрунтово-кліматичних умов має отримувати добрива в різних кількостях і різного складу з урахуванням місця в сівозміні.

3. Тривалість дії добрив. Добрива, внесені в сівозміні, діють протягом кількох років. Особливо тривала післядія спостерігається після внесення хімічних меліорантів, високих норм підстилкового гною та компостів, фосфоритного борошна. В сівозмінах, де під сільсько-господарські культури систематично вносили органічні і мінеральні добрива, норми їх зменшують, а в сівозмінах, де добрива в попередні роки вносили в недостатній кількості, - збільшують. Від ротації до ротації сівозміни ефективність добрив підвищується. Однак за систематичного внесення добрив змінюється ефективність їх окремих видів: знижується дія на врожай культур фосфорних добрив і, навпаки, підсилюється ефективність азотних і калійних.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 459; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.