Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Керівництво програміста. Керівництво оператора. Опис мови


Керівництво системного програміста

По ГОСТ 19.503-79 керівництво системного програміста повинне містити усю інформацію, необхідну для установки програмного забезпечення, його налаштування і перевірки працездатності. Крім того, як вказувалося вище, в нього часто включають і опис необхідного обслуговування, яке раніше приводилося в керівництві оператора (ГОСТ 19.505-79) і/або керівництві по технічному обслуговуванню (ГОСТ 19.508-79). Нині цю схему використовують для складання керівництва системному адміністраторові.

Керівництво системного програміста повинне містити наступні розділи:

· загальні відомості про програмний продукт;

· структура;

· налаштування;

· перевірка;

· додаткові можливості;

· повідомлення системного програміста.

Розділ Загальні відомості про програму повинен включати опис призначення і функцій програми, а також відомості про технічні і програмні засоби, що забезпечують виконання цієї програми (наприклад, об'єм оперативної пам'яті, вимоги до складу і параметрів зовнішніх пристроїв, вимоги до програмного забезпечення і т. п.).

У розділі Структура програми мають бути приведені відомості про структуру програми, її складові частини, про зв'язки між складовими частинами і про зв'язки з іншими програмами.

У розділі Налаштування програми має бути приведений опис дій з налаштування програми на умови практичного застосування.

У розділі Перевірка програми має бути приведений опис способів перевірки працездатності програми, наприклад контрольні приклади.

У розділі Додаткові можливості має бути приведений опис додаткових можливостей програми і способів доступу до них.

У розділі Повідомлення системного програміста мають бути вказані тексти повідомлень, що видаються в ході виконання налаштування і перевірки програми, а також в ході її виконання, опис їх змісту і дій, які необхідно зробити по цих повідомленнях.

Контрольні питання

Назвіть види програмних документів.

Як складається записка пояснення?

Яким чином складається посібник користувача?Як складається керівництво системного адміністратора?

Література

121.Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения: Пер. с англ.— М.: Мир, 1982 — 368 с., ил.

122.Іващук В.В. Курс лекцій «Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях» Національний університет харчових технологій.-К.: НУХТ, 2011. – 77 с.

123.Когутяк М.І., Дранчук М.М., Когуч Я.Р., Шавранський М.В., Лещій Р.М. Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості: Навчальний посібник.–Івано-Франківськ: Факел, 2006.–385с.

124.Конспект лекцій з дисципліни “Системи технологій” : к. т. н., доц. Фесенко М.С. Алчевськ ДонДТУ 2006, 70 стр.

125.Кухнюк Н.В., викладач Технічного коледжу. Інтерактивний комплекс. з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”. 2008, 227 ст.

126.Ларман Крэг. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание.: Пер. с англ. – М. Вильямс, 2004-624 с.:ил.

127.Проць, О.А. Данилюк, Т.Б. Лобур. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, 2008. – 239 с.

128.С.В.Шаповал, Н.Г.Морковська. Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” Харків. ХНАМГ, 2005.- 70 с.

129.Microsoft Corporation Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD/Пер. с англ. -2-е издание. Русская Редакция, 2002 – 736 стр., ил.

130.Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л. Г Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 400 с.: ил. — (Высшее образование).

131.Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с.

132.Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Записка пояснення | Тестування (testing) - процес виконання програми (чи частини програми) з наміром (чи метою) знайти помилки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1595; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.