Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ


ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Козырев Г.И. Осторожно: плагиат! № 11.

Романовский Н.В. Ревизия ревизионизма (О книге Т.И. Ойзермана "Оправдание ревизионизма"). № 5.

Романовский Н.В. Важный проект МСА (О журнале "Международная социология -книжное обозрение"). № 11.

Синелина Ю.Ю. Религия в современной России (О книге М.П. Мчедлова "Религиозные очерки. Религия в духовной и общественной жизни современной России"). № 12.

Шендрик А .И. Учебник, стимулирующий работу мысли...; Глотов М.Е. ...и полемические соображения (О книге Ж.Т. Тощенко "Социология: учебник для студентов вузов"). № 9.

 


ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЧАСОПИСІ

«СОЦІОЛОГЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ» 2006 РОКУ

Амджадін Л., Наєнко Ю., Ходорівська Н. Постчорнобильський соціум: ризики та шанси виживання. № 4, 126.

Арбеніна В.(Харків) Над чим працютьсоціологи України(за результатами конвент-аналізу матеріалів «Харківських соціологічних читань») № 1 166

Бевзенко Л. Евристичний потенціал поняття біфуркації. № 2, 159.

Буко С. Корпоративна соціальна відповідальність як принцип ціннісно зорієнтованого менеджменту. № 2, 149.

Бурлачук В. Влада і тіло: історія кохання. № 2, 24.

Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: «Що таке суспільство?». № 1, 5.

Горбачик О. Комп’ютерна обробка текстів у якісних та кількісних соціологічних дослідженнях. № 1, 124.

Даниленко О.(Харків) Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів. № 1, 110.

Єфременко Т. Економічна культура населення сучасної України (за матеріалами експертного опитування). № 4, 174.

Злобіна О., Резнік О.Громадський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації. № 2, 177.

Злобіна О., Тихонович В. Традиціоналізм та інновація в українському вимірі. № 4, 69.

Клюєнко Е.(Кіровоград) Особливості політичного вибору українських громадян у суспільствах авторитарного й демократичного типу (порівняльний аналіз результатів виборів до Верховної Ради України 2006 року по закордонному округу). № 4, 113.

Коржів Г. (Макіївка) Регіональна ідентичність Донбасу: ґенеза і тенденції розвитку за умов суспільної трансформації. № 4, 38.

Королько В., Некрасова О. Соцієтальна культура і паблик рілейшнз. № 4, 161.

Лавріненко Н.Про нові методологічні підходи до дослідження інституту гендеру. № 2, 103.

Мартинюк Ф., Соболєва Н. Академічна наука у громадській думці та в оцінках експертів. №1, 134.

Міщенко М. Застосування вуличних опитувань у дослідженнях електоральних орієнтацій. № 1, 88.

Оберемко О.(Краснодар) Популярність соціально-структурні ідентифікації: ресурс чи компенсація? № 4, 94.Паращевін М. Теорія секуляризації в європейському науковому дискурсі. № 2, 90.

Пилипенко В. Людина за ринкових умов: вербальна поведінка та оцінка реформ. № 1, 153.

Резнік В. Приватизація в Україні як соціально-економічний процес: об’єктивні показники та суб’єктивні оцінки. № 2, 6.

Рязанова Л. Феномен «зірки» в сучасній масовій культурі (функціональний аналіз). № 1, 54.

Свєженцева Ю. (Харків) Що таке партнерство і як його вимірювати: концепуальні та операційні аспекти соціального феномена. № 2, 133.

Симончук Ю. Робітничий клас в Україні: тренди рекомпозиції структури. № 2, 38.

Солнишкіна А. (Дніпропетровськ) Організаційна культура як інструмент розв’язання соціальних проблем військової сфери. № 4, 195.

Степаненко В. Громадянське суспільство як дискурс та соціальний нормативний порядок у соціології Джефрі Александера. № 2, 5.

Стрельник О. (Полтава) Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень). № 4, 147.

Суїменко Є.Соціальний та індивідуальний способи матеріально-виробничої життєдіяльності людей. №1, 20.

Тарасенко В. Соціальне, суспільне та соціологічне пізнання. № 4, 52.

Хмелько В.Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО і їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій. № 1, 71.

Черниш Н.( Львів), Ровенчак О. (Львів) Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їх у соціології. № 1, 37.

Чигрин В. (Мелітополь) Сільська молодь: методологічні аспекти дослідження. № 2, 116.

Шульга М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності. № 4, 24.

 

6 РОЛЬ КЛАСІВ, ЕЛІТ, ГРОМАДСЬКОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ В УКРАЇНІ

Лейн Д. Еліти, класи та громадське суспільство в період трансформації державного соціалізму. № 3, 14.

Головаха Є, Паніна Н. Основні етапи і тенденції українського суспільства: від перебудови до “помаранчевої революції”. № 3, 32.

Доманьський Г. Формування середнього класу в Польщі: рушійні сили та и перешкоди. №3, 52.

Макеєв С. Статус класового аналізу в сучасній соціології. № 3, 81.

Куценко О. Чи зберігають значення класової підстави політичної участі? № 3, 92.

Оксамитна С.Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні? № 3, 116.

Коваліско Н. Соціальна стратифікація: теоретичні та методичні засади дослідження на регіональному рівні. № 3, 137.

Щербак М. Соціально-класові характеристики політичної культури в Україні: досвід застосування соціологічного тесту “Типи політичної культури”. № 3, 153.

Горбачик А., Жулькевська О. Мережевий підхід до вивчення структури українського парламенту. № 3, 161.

Зоткін А. Прийняття рішень у парламенті України: резутати голосувань щодо законодавчих актів (2002-2004). № 3, 182.

Середа В. Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в офіційному дискурсі президентів України і Росії. № 3, 191.

Костенко Н.Публічні імперативи медіа: час виборів. № 3, 213.

Стегній О. Тенденції розвитку асоціативних груп інтересів (на прикладі екологічного руху в Україні). № 3, 222.

Панькова О., Іващенко К. Страйковий рух в Україні: тенденції та особливості. № 3, 236.

6 СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛИЦИСТИКА

Головаха Є.Хто і як створював науку про природу і суспільство: альтернативний словник. № 2, 195.

Полторак В. Петров О. Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації. № 4, 203.

Тростановский Ж. Культура та інтеграція. № 2, 201.

6 НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Обговорення категорії”стиль життя” на засіданні Соціологічного клубу. № 1, 177.

Ануфрієва Р. Стиль життя осіб похилого віку. № 1, 191.

Бойко Н. Процес інформації як демократизаційна складова стилю життя сучасної молоді. № 1, 193.

Злобіна О. Стиль життя і соціальні типи особистості. № 1, 186.

Іващенко К. Осмислення механізмів соціальних трансформацій у пострадянському суспільстві: досвід взаємодії українських і зарубіжних учених. № 2, 214.

Калайтан М. Стильжиття і життєве кредо особистості. № 1, 200.

Мартинюк І. Можливі напрями дослідження життєвого шляху. № 1, 180.

Панченко С. Становлення та розвиток поняття “стиль життя” в західній соціології. № 1, 182.

Паращевін М. Гедонізація і аскетизація як опозиція в еволюції сучасних стилів життя населення. № 1, 197.

Резнік О. Нові стилі життя як джерело латентної легітимації ринкового суспільства, № 1. 189.

Скокова Л. Стиль життя та культурно-дозвіллєві практики. № 1, 198.

Соболєва Н. Стиль життя особистості як відображення суб’єктивної реальності.№ 1, 188.

Шульга М. Евристичний потенціал категорії “стиль особистості”. № 1, 177.

Ніколенко В. (Дніпропетровськ) Соціологічний вимір регіональних проблем. № 4, 212.

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. № 2, 216.

 

6 СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА

Тарапатова Н. Про європейський вектор розвитку університетських організацій: на шляху до впровадження “європейської” моделі. № 1, 203.

6 СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАНН: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ

Висоцький А. (Люблін) Постмодерна субкультура: зсередини і ззовні. № 4, 221.

Владико О. Рецензія на книжку “Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства. № 1, 215.

Кононов І. Регіоналізація і регіоналізм у сучасній Україні. № 1, 211.

Сохань Л. Людина у ринковому суспільстві. № 2, 210.

Танчер В.Сучасні соціологічні теорії: проблеми визначення і демаркації. № 2, 205.

ПОКАЖЧИК САТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЧАСОПИСІ “СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ” 2005 РОКУ

5

Бабінський Г. (Польща) Національні й етнічні меншини в Польщі у світлі перепису населення 2002 року. № 1, 84.

Головаха Є. Співпраця соціологів України і Польщі: сучасний стан і перспектива, № 1, 5.

Горлях К., Дронг З., Новак П. До дезаграризованого? Сільськке й аграрне населення у світлі вибіркових даних Загального перепису населення. № 2, 85.

Доманьський Х. Відбір за соціальним походженням школи та вищих навчальних закладів. № 2, 24.

Заборовський В. Еволюція соціальної структури: перспектива генерацій. № 1, 8.

Каміньський Марек М. Чи мають партії користь від маніпуляцій ії виборочою системою? Положення про вибори та виборча інженерія у Польщі (1989-1993). № 1, 105.

Корвацький А., Антонович Д. Андерклас і культура бідності в осередках колишніх державних сільських господарств у контексті теоретичних та інтерпретаційних дискусій. № 1, 36.

Кот М. Чи вчаться політичні партії? Оцінка ефективності політичної гри польських партій у процесі прийняття виборчого закону 2001 року. № 2, 98.

Навойчик М. Ринок праці в Польщі. Перспективи і проблеми у світлі результатів Загального національного перепису 2001 року. № 1, 71.

Ранцев-Сікора Д. Конфлікт у польському екологічному дискурсі: спроба конверсаційного аналізу. № 2, 70.

Стик Ю. Характеристика Міського населення згідно з даними Загального національного перепису 2002 року. № 1, 96.

Фірковська-Манкевич А. IQ як прогноз життєвої кар’єри. № 2, 5.

Чарнік Ш. Про погляди поляків на участь держави в економіці. № 2, 48.

Демківм О. Концепція групового соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов. № 4, 104.

Добронравова І., Фінкель Л., Динамічний хаос у соціумі як середовище соціальної самоорганізації. № 1, 168.

Ефременко Т. Економічна культура як соціологічне поняття. № 3, 123.

Клочко М.), Ордешук Пітер К. Часові преференції: добір чи соціалізація (дослідження українських студентів), № 1, 136.

Клюєнко Е. Політична участь: теорія, методологія і вимірювання із застосіваннім методу шкалограмування зв Гутманом. № 4, 46.

Кон М., Хмелько В., Паніотто В., Хунг Го-Фунг Соціальна структура та особістість у процесі радикальних змін: аналіз України в період трансформацій. № 3,24.

Коноплицький С. Інтернет як предмет соціологічного аналізу. № 3, 186.

Коржов Г. Соціокультурна легітимність підприємництва в українському суспільстві першого десятиляття трансформацій. № 3, 165.

Костенко Н. Метаморфоз новин: від довільного знання до політичного факту. № 3, 80.

Куценко О.(Харків) Зигзаги демократизації політичного режиму в Україні. № 3, 65.

Леонов В. Соціологічні аспекти мотивації фінансової поведінки населення. № 4, 132.

Малюк А. Дискурс глобалізації з точки зору світ – системного аналізу. № 2, 176.

М’ягков М., Одрещук Пітер К., Шакін Д. Фальсифікації чи домисли досвід виборів у Росії та в Україні. 2, 116.

Некрасова О.Професія PR-радника: вимоги, умови,та функції (методичні питання). № 1, 181.

Паніна Н. Чинники національної ідентичності, толерантності, ксенофобії та антисемітизму в сучасній Україні. № 4, 26.

Резнік В. Приватна властність крізь призму соціологічного інституалізму. № 4, 119.

Резнік О. Інституціальні чинники стабільності слабоінтегрованого українського суспільства. № 1, 155.

Салморбєкова Р.Місцеве самоврядування як соціальний інститут у період трансформації суспільства. № 3, 178.

Симонцук О. Робітничий клас в Україні: хроніка втрат. № 4, 5.

Стегній О. Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України. № 3, 94.

Степаненко В.Глобальное громадське суспільство: концептуалізації та посткомунічтичні варіації. № 2, 156.

Стрельник О. Гендерна нерівність: теоретика-методологічні підходи до інтерпретації. № 4, 147.

Тарасенко В.Проблема начала і самообгрунтування соціології. № 3, 5.

Черниш Н., Ровенчак О. Соціокультунний підхід у соціогуманітарних науках: обмін сенсами. № 4, 92.

Шостак С.Механізм культурної дифузії. № 3, 142.

Шульга Р.Сучасний простір відносини мистецтва та споживача. № 4, 73.

 

5 СОЦІОГРАФІЯ

Паращевін М. Соціокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення України. № 3, 194.

 

5 СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

Бородянський Ю., Саєнко Ю. Capitalis. № 4, 155.

Головаха Є. Альтернативний соціологічний словник. 2, 197.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. Берендеева А.Б. Предмет исследования - благополучие населения | НАУКОВЕ ЖИТТЯ. Іващенко К., Щербак М. Новий етап співпраці українських та російських соціологів: вивчення національно-громадських ідентичностей і толерантності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 177; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.