Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка

Стимулювання охорони праці.

 

Засоби захисту можуть бути об’єктивні (огородження, блокування, запобіжні пристрої) і суб’єктивні(запобіжні знаки і надписи, сигнальні пристрої, умовне забарвлення об’єктів). З метою підвищення уваги працюючих, попередження їх про можливу небезпеку на робочому місці рекомендується фарбування машини та устаткування у сигнальні кольори. Встановлені такі сигнальні фарбування відповідно до міждержавного стандарту «Цвета сигнальные. Знаки безопасности»:

- червоний – заборона, безпосередня небезпека, засіб пожежогасіння;

- жовтий – попередження, можлива небезпека;

- зелений – припис, безпека;

- синій – вказівка, інформація.

Для кращого сприймання сигнальні кольори слід використовувати на фоні контрасних кольорів: жовтий – на чорному, зелений чи червоний – на білому. Для зниження рівня травматизму і підвищення культури праці будівельно-монтажне оснащення та устаткування фарбують у жовтий сигнальний колір. У цей же колір фарбують і посудини, що містять небезпечні та шкідливі речовини.

У зелений колір фарбують сигнальні лампи нормального режиму роботи обладнання. У червоний колір фарбують внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини машин і механізмів. У синій – вказівні знаки. Відкриті трубопроводи фарбують:

- червоний для пари;

- голубий – для повітря;

- коричневий – для масла;

- сірий – для кислоти;

- зелений – для води;

- темно-коричневий – для лугу.

Колір одягу для осіб, які працюють у небезпечній зоні, має різко контрастувати з фоном місцевості.

Знаки безпеки призначені для привертання уваги працюючих до: безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу на виконання відповідних дій з метою забезпечення безпеки, а також для необхідної інформації.

Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на навколишньому фоні і знаходитися у полі зору людей, яких вони стосуються. Форма, розмір і колір знаків безпеки повинні відповідати чинним стандартам.

Знаки безпеки можуть бути: заборонні(червоний), попереджувальні (жовтий), приписуючи (зелений) та вказівні (синій).

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження виробничого травматизму та профілактики профзахворювання.(Закон «Про охорону праці»

Серед стимулюючих заходів передбачених законодавством, слід відзначити:

- отримання підприємствами на безповоротній основі фінансової допомоги від ФССНВ для розв’язання гострих проблем з охорони праці.;

- отримання безкоштовних консультацій і допомоги при створенні та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

- диференціація внесків на державне соціальне страхування.

Описана вище система стимулювання охорони праці – зовнішнє стимулювання.

Не менш важливе значення має – внутрішньофірмове стимулювання.

Економічний механізм управління охороною праці повинен передбачати систему заохочення для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог охорони праці, не допускають порушень правил і норм особистої та колективної безпеки, приймають активну і творчу участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві. Колективний договір повинен закріплювати різного роду моральні і матеріальні заохочення цих працівників: оплата праці, премії, винагороди. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для колективів що досягли найкращих результатів з охорони паці.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії | Навчання з питань охорони праці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6809; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.