Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Імунна система, органи і клітини імунної системи


Імунна система - сукупність органів, тканин і клітин, що забезпечують захист організму від усього генетично чужорідного і збереження клітинно-генетичної сталості організму.

Імунна система складається із приблизно 1012 імунних клітин і 1020 молекул антитіл. Клітини об’єднані у лімфоїдні органи та тканини.

Зрілі імунні клітини мігрують у вторинні лімфоїдні органи, до яких відносяться селезінка, лимфовузли, та лімфоїдна тканина слизових оболонок, до якої відносяться мигдалини, апендікс та так звані Пейєрові бляшки в кишечнику. Частина клітин знаходиться у кровотоці та лімфоїдних протоках.

Органи імунної системи:

1) центральні – червоний кістковий мозок, підгрудинна залоза (тимус) – тут відбувається утворення та дозрівання імунних клітин.;

2) периферійні - селезінка, лімфатичні вузли, мигдалики, апендикс, скупчення лімфоїдної тканини в слизовій оболонці кишечнику і т.п. – сюди мігрують зрілі імунні клітини.

Імунними клітинами є лімфоцити. Це досить специфічний тип клітин, які при кровотворенні дуже рано відокремлюються від інших клітин крові. Морфологічно вони однорідні, але насправді – дуже різноманітні за своїми функціями. Від інших клітин їх відрізняє наявність антиген-специфічних рецепторів, що кодуються особливими генами.

Антигеном називають будь-яку речовину, що за певних умов викликає імунну відповідь при потраплянні в організм. Звичайно антигенами є відносно великі молекули (в основному білки). Менші молекули, названі гаптенами (деякі ліпіди, вуглеводи і різні ліки) можуть здобувати антигенні властивості при об'єднанні з білковими «носіями».

Введення антигену до організму (природне чи штучне) називається імунізацією. Реакція організму на імунізацію – імунна відповідь. Корінна відзнака імунної відповіді від інших форм захисту організму – це її специфічність. На молекулярному рівні це означає, що молекули антигену і рецепторів лімфоцитів є взаємно комплементарними, тобто підходять один до одного як ключ до замка.

Розрізняють два головні типи лімфоцитів: Т- і В-лімфоцити, які беруть участь в імунітеті по-різному, але постійно взаємодіють між собою.Т-лімфоцити називаються так тому, що після утворення у кістковому мозку вони проходять дозрівання у тимусі. В-лімфоцити отримали свою назву від так званої бурси Фабриціуса – органу, в якому у птахів відбувається дозрівання цього типу лімфоцитів. У ссавців цей процес проходить у кістковому мозку (bone marrow). Головною функцією В-лімфоцитів є продукція антитіл, а також специфічне представлення антигену Т-лімфоцитам.

Антитіла – це білкові молекули, що утворюється у відповідь на антиген і здатні специфічно зв’язувати його. Організм реагує на появу антигенів виробленням антитіл з такою формою, щоб вони фізично могли зв’язатися з антигеном. Антитіла - специфічні білки гама-глобулінової природи, які називають імуноглобулінами. Кожен В-лімфоцит виробляє тільки який-небудь один вид (клас) антитіл – з п’яти класів імуноглобулінів: IgA, IgM, IgG, IgD, IgE.

Функції Т-лімфоцитів полягають у розпізнанні антигену, цитотоксичному знищенню інфікованих клітин і регуляції імунної відповіді. Як В-, так і Т-лімфоцити несуть на своїй поверхні антиген-специфічні рецептори, але тільки В-лімфоцити можуть секретувати ці рецептори у розчин у вигляді антитіл.

У розвитку імунної відповіді, крім лімфоцитів, приймають участь і інші, клітини, регуляція імунної відповіді відбувається за участі нервової та ендокринної системи. На рівні організму говорять про тріаду нервової, імунної та ендокринної систем.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття про імунітет. Форми імунітету | Основні типи імунної відповіді

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1067; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.