Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відображення операцій з вибуття необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку


Необоротні активи вибувають з різних причин:

– повного фізичного зносу і непридатності до подальшого використання;

– відчуження (реалізації) надлишкових об’єктів і таких, що не використовуються;

– нестач у зв’язку із втратами, псуванням та розкраданням;

– пошкодження внаслідок аварій чи стихійного лиха;

– безоплатного передавання іншим бюджетним установам за розпорядженням відповідних органів;

– переведення до складу оборотних активів;

– знесення будівель і споруд через недоцільність їх використання та з метою будівництва на їхньому місці нових об’єктів.

Слід пам’ятати, що завершення встановленого терміну служби необоротних активів не може бути підставою для їх списання, якщо вони ще придатні для використання за цільовим призначенням і подальша експлуатація їх не заборонена відповідною документацією заводів-виробників або нормативно-правовими актами.

Всі цінності (деталі, вузли, агрегати) розібраного й демонтованого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються.

Деталі й вузли, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу об’єктів, підлягають здаванню
на підприємства або в організації України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Господарські операції, пов’язані з вибуттям необоротних активів, відображають в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення необоротних активів (форма № 438 (бюджет), меморіальний ордер № 9) (рис. 2.2).

 

 

Рис. 2.2. Схема обліку необоротних активів

Порядок відображення операцій із вибуття необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Основні кореспонденції рахунків з обліку вибуття необоротних активів

№ з/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Безоплатно передано необоротні активи: – в частині накопиченого зносу; 131-133 101-122
– в частині залишкової вартості 101-122
Списано непридатні для використання (знищені, втрачені) необоротні активи за актами й інспекторськими свідоцтвами: – в частині накопиченого зносу; 131-133 101-122
– в частині залишкової вартості 101-122
Оприбутковано матеріали, вузли та запасні частини, отримані внаслідок розбирання необоротних активів, які підлягають списанню, і придбані: – за рахунок загального фонду; 231, 234, 238, 239 701, 702
– за рахунок спеціального фонду 231, 234, 238, 239 711-713
Списано накопичений знос та залишкову вартість реалізованих установою будинків та споруд 131, 401
Відображено: – дохід від реалізації будинків та споруд; 364, 675
– сума коштів від реалізації, що підлягають передачі до бюджету

 Особливістю відображення у фінансовій звітності бюджетних установ інформації про необоротні активи є наведення даних не лише про їх стан, зміни, але й про видатки, здійснені установами на
їх придбання. Крім того, для відображення наявності та стану необоротних активів на початок і кінець звітного періоду,
їх надходження та вибуття (у розрізі відповідних джерел) за
звітний рік складається окрема форма звітності “Звіт про рух необоротних активів” (ф. № 5).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік проведення ремонтних робіт | Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 611; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.