Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документальний облік виробничих запасів

Форми первинних документів для обліку виробничих запасів:

М-1 Журнал обліку надходження вантажів - Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з отриманням вантажів із залізниць, водних шляхів та оприбуткуванням їх на склад підприємства

М-2 Доручення - Призначено дія оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства під час отримання запасів

М-3 Прибутковий ордер - Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників або з переробки. Заповнюється при відсутності якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів з переробки. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку надходження запасів

М-5 М-6 Товарно-транспортна накладна - Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом.

М-7 Акт про приймання матеріалів - Застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника, а також при прийманні запасів, що надійшли без документів.

М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск)матеріалів - Заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих потреб.

М-12 Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів - Застосовується для обліку руху матеріалів всередині підприємства. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного і синтетичного обліку руху запасів в бухгалтерії.

М-13 Реєстр приймання - здачі документів - Оформлюється приймання-передача первинних документів. Складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою і передається до бухгалтерії підприємства разом з первинними документами і необхідними додатками

М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі - Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує рух матеріальних цінностей на складі за день

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп. Кожна з груп виробничих запасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру — номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру і, по можливості, облікову ціну запасу.М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 найменувань матеріалів)

М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

М-15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу

М-17 Акт про виявлені дефекти устаткування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 511; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.