Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні відмінності між західно-європейською і американською соціальною психологією

Соціальної психології

Місце соціальної психології серед інших наук та структура

Визначаючи місце соціальної психології серед інших наук, в першу чергу необхідно враховувати саме співвідношення складових в понятті „соціальна психологія”. Звісно, що соціальна психологія бере свій початок з двох джерел: соціології та психології, тому вона не має чітких меж, але диференціація є важливим аспектом для будь якої науки.

Місце соціальної психології по відношенню до соціології та психології визначається такими підходами:

1. Міждисциплінарний підхід (інтердисциплінарний) – соціальна психологія виникла на „нічиїй” території. Прихильників такого підходу не має.

2. Дисциплінарний підхід (інтрадисциплінарний) – соціальна психологія виникла між соціологією та психологією. Прихильниками такого підходу є вітчизняні вчені.

3. Соціальна психологія виникла всередині соціології. Прихильники – вчені західної Європи.

4. Соціальна психологія виникла всередині психології. Прихильники – вчені США. У США офіційно існують 2 соціальні психології й 2 асоціації соціальної психології: Американська соціальна асоціація та Американська психологічна асоціація.

Таким чином, виокремлюють Соціологічну соціальну психологію (західно-європейська) та Психологічну соціальну психологію (американська).

У західно-європейській і американській традиціях соціально-психологічних досліджень можна виділити їх системне ядро, або основну парадигму, що було виконане Шихірєвим.

Парадигма (з греч. – приклад, зразок) – сукупність теоретичних передумов, що визначають конкретне наукове дослідження і визнаних науковою громадськістю на даному етапі. Парадигма розглядається як підстава вибору проблем, а також модель, зразок для вирішення дослідницьких задач.

Елементи парадигми США (парадигма пояснення) Західна Європа (парадигма розуміння)
1. Вибір базової науки як методологічної основи досліджень Загальна та експериментальна психологія Соціологія, філософія, етика.
2. Відношення теорії і методу. Основні методи Пріоритет методу перед теорією; індуктивний хід дослідження – від експерименту до теорії; провідний метод – нозологічний лабораторний експеримент. Визнання пріоритету теорії перед методом; дедуктивний хід дослідження – від теорії до методу; провідний метод – спостереження та опитування.
3. Предмет соціальної психології Особистість в групі Соціальні групи
4. Фокус досліджень Міжособистісні відносини та взаємовплив Соціальні типології
5. Засновники К.Левін, Л.Фестінгер, С.Аш, Г.Олпорт Дж.Мід, Р.Бейлс, Г.Хайдер.

Структура соціальної психології в кожний історичний період її розвитку є результатом взаємодії двох протилежних, але тісно пов'язаних процесів:а) диференціації, тобто поділу, подрібнення соціальної психології на складові її частини, розділи;

б) інтеграції її з іншими, не тільки психологічними галузями науки, причому інтеграції соціальної психології як у цілому, так і окремими складовими її частинами.

Процеси поділу соціальної психології відбуваються за багатьма підставами:

1. За провідною орієнтацією на різні (теоретичний, емпіричний, зокрема, експериментальні й практичний) методи аналізу соціально-психологічних явищ, поділяється на:

· теоретична соціальна психологія;

· емпірична соціальна психологія (включаючи експериментальну)

· практична соціальна психологія.

2. За видами життєдіяльності людини і її спільнот:

· психологія праці;

· психологія спілкування;

· психологія соціального пізнання й творчості, гри.

У свою чергу, у соціальній психології праці сформувалися галузі, що вивчають окремі види трудової діяльності: керування, керівництво, підприємництво, інженерна праця тощо.

3. За використанням соціально-психологічних знань у різних сферах громадського життя:

· промислова психологія;

· психологія сільського господарства;

· психологія торгівлі,

· психологія освіти,

· політична психологія;

· психологія масових комунікацій;

· психологія спорту;

· психологія мистецтва;

· соціальна психологія економіки;

· психологія реклами;

· психологія дозвілля.

4. За об'єктами дослідження:

· соціальна психологія особистості;

· психологія міжособистісної взаємодії (спілкування й відносин);

· психологія малих груп;

· психологія міжгрупової взаємодії;

· психологія великих соціальних груп і масових явищ.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1024; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. Адміністративно-командна система та її основні риси.
 3. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 4. Банківська система України: формування та основні функції
 5. Бульдозери. Конструктивні схеми. Основні механізми
 6. Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їхнього подолання.
 7. Витоки індивідуальності. Відмінності у розумовому розвитку та рівні сформованості самосвідомості.
 8. Географічна оболонка, її межі, основні властивості та закономірності
 9. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.
 10. Державне регулювання економіки. Основні поняття.
 11. Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом
 12. Економічна політика держави і її основні напрямки. Стабілізаційна політика

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.