Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види соціально-психологічних явищ. Лекція 1. Загальна характеристика соціальної психології як галузі
Психологічних знань

Лекція 1. Загальна характеристика соціальної психології як галузі

Доступ до метаданих. Огляд безпеки SQL Server 2005.

 

SQL Server не дает гарантии того, что подсказки блокировки будут соблюдаться в запросах, осуществляющих доступ к метаданным через представления каталога, представления совместимости, представления информационной схемы и встроенные функции, создающие метаданные.

Внутри системы компонент SQL Server Database Engine использует для доступа к метаданным только уровень изоляции READ COMMITTED. Если у трансляции есть уровень изоляции, например SERIALIZABLE, а внутри транзакции делается попытка осуществления доступа к метаданным при помощи представления каталога или встроенных функций, создающих метаданные, то эти запросы будут выполняться до завершения выполнения как READ COMMITTED. Однако в изоляции моментальных снимков доступ к метаданным будет запрещен из-за одновременных операций DDL. Это происходит из-за несоответствия версий метаданных. Таким образом, доступ в изоляции моментальных снимков может быть запрещен из-за:

· представлений каталога;

· представлений совместимости;

· представлений информационной схемы;

· встроенных функций, создающих метаданные;

· групп хранимых процедур sp_help;

Процедуры каталога SQL Server Native Client динамических административных представлений и функций.

В следующей таблице приведена сводка доступов к метаданным в различных уровнях изоляции.

Уровень изоляции Поддерживается Соблюдается
READ UNCOMMITTED Нет Не гарантируется
READ COMMITTED Да Да
REPEATABLE READ Нет Нет
SNAPSHOT ISOLATION Нет Нет
SERIALIZABLE Нет Нет

 

Література

1. Бурков А.В. Проектирование информационных систем по технологии клиент – сервер в «Microsoft SQL Server 2008» и «Microsoft Visual Studio 2008» 194с.

2. Бучек Г.ASP .NET. Учебный курс — СПб.: Питер, 2002. — 512 с.: ил.

3. Вийера Р. Програмирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 для профессионалов / Р. Вийера // 2008. 256с.4. Волоха А. В. Microsoft SQL Server 2005. Новые возможности. — СПб.: Питер, 2006. — 304 с.: ил.

5. Дж.Боуман, С.Эмерсон, М.Дарновски - Практическое руководство по SQL

6. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора / Пер. с англ. — М.: Издатель ство «Рус ская Ре дак ция», 2008. — 544 с.: ил.

 

1.1 Предмет соціальної психології

1.2 Місце соціальної психології серед інших наук та структура соціальної психології

1.3 Історія розвитку соціальної психології

1.4 Методологія та методи соціально-психологічного дослідження

 

    1. Предмет соціальної психології .

Сучасні уявлення про предмет соціальної психології є надзвичайно диференційованими, тобто такими, що відрізняються один від одного, що характерно для більшості суміжних галузей науки, до яких відноситься соціальна психологія .

Вона вивчає наступні явища:

  • психологічні процеси, стани й властивості індивіда, які проявляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, у різні соціальні групи (родину, навчальні й трудові групи й т.д.) і в цілому в систему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських, правових і ін.). Найбільш часто вивчаються такі прояви особистості в групах, як: товариськість, агресивність, сумісність із іншими людьми, конфліктність та ін.;
  • феномен взаємодії між людьми, зокрема, феномен спілкування. Взаємодія може бути не тільки міжособистісною , але й між особистістю й групою, а також міжгруповою;
  • психологічні процеси, стани й властивості різних соціальних груп як цілісних утворень, які відрізняються один від одного. Найбільший інтерес соціальних психологів викликають дослідження соціально-психологічного клімату групи й конфліктних відносин (групових станів), лідерства й групових дій (групових процесів), згуртованості, спрацьованості й конфліктності (групових властивостей)та ін.;
  • масові психічні явища, такі як: поведінка юрби, паніка, слухи, мода, масові ентузіазм, радість, апатія, страхи тощо.

Поєднуючи різні підходи до розуміння предмета соціальної психології , можна дати наступне її визначення:

Соціальна психологія – це галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності й механізми поведінки, спілкування й діяльності людей, обумовлених їх включеністю в соціальні групи, а також психологічні особливості самих груп.

Іншими словами, соціальна психологія вивчає психологічні явища (процеси, стани й властивості), що характеризують індивіда й групу як суб'єктів соціальної взаємодії.

Залежно від того або іншого розуміння предмета соціальної психології виділяються основні об'єкти її вивчення, тобто носії соціально-психологічних явищ.

До них відноситься:

  • особистість у групі (системі відносин), взаємодія в системі „особистість – особистість” (батько – дитина, керівник – виконавець, лікар –- хворий, психолог – клієнт і т.д.);
  • мала група (родина, шкільний клас, трудова бригада, група друзів і т, і .), взаємодія в системі „особистість – група” (лідер - ведені, керівник - трудовий колектив, новачок - шкільний клас тощо), взаємодія в системі „група – група” (змагання команд, групові переговори, міжгрупові конфлікти тощо);
  • велика соціальна група (етнос, партія, суспільний рух, соціальні прошарки, територіальна, конфесіональна групи тощо);

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.