Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення вмісту натрій гідрогенкарбонату в питній соді


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Визначення концентрації хлоридної кислоти за допомогою бури

Приклади застосування методу нейтралізації

Робочий розчин хлоридної кислоти необхідної концентрації можна приготувати з концентрованого розчину кислоти, а потім встановити точну його концентрацію за допомогою бури.

Для приготування 1 л 0,1н. розчину хлоридної кислоти необхідно взяти такий її об’єм, в якому міститься 3,65 г HCl. Якщо для приготування кислоти використовують 37,2% розчин HCl (концентрація, в якій випускається хлоридна кислота промисловістю), то такий розчин має густину 1,19 г/см3 (вимірюють ареометром, або визначають за довідниками). Знаходимо скільки грамів такої кислоти необхідно взяти, щоб вміст HCl складав 3,65 г:

100 г – 37,2

х г – 3,65 г.

Звідки х = (100·3,65)/37,2 = 9,81 г.

Обчислюємо об’єм: V=9,81г/1,19г/см3=8,25см3.

Таким чином, щоб приготувати 1 л 0,1н. розчину HCl, необхідно відміряти циліндром 8,25 см3 37,2%-го розчину HCl, розвести його водою до 1 л і перемішати. Точну концентрацію приготованого розчину встановлюють за бурою. Приготування розчину бури див. розділ 8.2.

Для встановлення молярної концентрації еквіваленту хлоридної кислоти, беруть три конічні колби на 150-200 см3 і в кожну з них піпеткою вводять по 25 см3 приготованого розчину бури і по 1-2 краплі індикатора – метилового червоного (див. приклад 2). Розчин титрують приготовленим робочим розчином хлоридної кислоти. З трьох результатів беруть середній, якщо ці результати різняться між собою не більше ніж на 0,1 см3. Інакше титрування повторюють.

Молярну концентрацію еквіваленту хлоридної кислоти знаходять за формулою:

Питна сода (NaHCO3) може містити різні домішки (NaCl, Na2SO4), тому при встановленні якості препаратів соди визначають вміст натрій гідрогенкарбонату. Натрій гідрогенкарбонат гідролізується в водному розчині:

NaHCO3 Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O H2CO3 + OH-, pH > 7

При титруванні такого розчину робочим розчином хлоридної кислоти в точці еквівалентності утворюється карбонатна кислота, і середовище буде кислим, тому у цьому випадку використовують індикатор метиловий оранжевий: NaHCO3 + HCl ® NaCl + CO2­ + H2OДля аналізу беруть питну соду, що є у продажу, обчислюють, яка наважка необхідна для виготовлення 250 см3 розчину з СН = 0,1. Еквівалентна маса натрій гідрогенкарбонату дорівнює його молярній масі, тобто 84,02г/моль. Таким чином, для виготовлення 250 см3 розчину з СН = 0,1 необхідно зважити питної соди:

Спочатку зважують на технічних терезах 2,1 г соди, а потім на аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г. Наважку переносять у мірну колбу на 250 см3 і розчиняють у дистильованій воді, доводячи до риски рівень рідини у колбі. Відбирають піпеткою у конічну колбу ємністю 150-200 см3 25 см3 виготовленого розчину NaHCO3, добавляють 1-2 краплі розчину метилового оранжевого і титрують робочим розчином хлоридної кислоти. З трьох титрувань беруть середній результат і роблять обчислення:

Ø обчислюють молярну концентрацію еквіваленту приготованого розчину соди: ;

Ø обчислюють титр розчину соди, тобто масу соди в грамах у розчині об’ємом 1 см3: ;

де mе – еквівалентна маса NaHCO3, яка дорівнює 84,02 г/моль;

Ø обчислюють масу соди в грамах у 250 см3 виготовленого розчину:

;

Ø обчислюють масову частку NaHCO3 у питній соді, виходячи з маси наважки: .

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Титрування слабкої кислоти лугом | Визначення кислотності хліба

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1175; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.