Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗА ХАРАКТЕРОМ ШЛЮБУ, ВЕРХОВЕНСТВА, РОЗПОДІЛОМ ВЛАДИ, СКЛАДОМ, ЗАГАЛЬНОЮ ЧИСЕЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ І ВІКОМ ПОДРУЖЖЯ

Сім'я є одним із фундаментальних інститутів суспільства, пер­шоосновою його структури. З іншого боку, сім'я є малою соціаль­ною групою. Сім'я — засноване на шлюбі та кровній спорідненості об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту і взаємною мо­ральною, матеріальною і правовою відповідальністю.

Нині за різними підходами і критеріями вчені нараховують по­над сорок типів та форм сімей. Відповідно розглянемо деякі з них.

1. За характером шлюбу: моногамія — шлюб складається з двох суб'єктів подружжя:

між одним чоловіком та однією жінкою;

• полігамія — це шлюбний союз більш як двох партнерів, який може бути реалізований у варіантах полігінії, коли один чоловік має двох і більше дружин, та поліандрії — одна жінка перебуває у шлюбі

більше, ніж з одним чоловіком одночасно.

2. За типом верховенства;

• матріархат — влада в сім'ї належить жінці;

• патріархат — влада в сім'ї належить чоловікові,

3. За розподілом влади:

• демократичні (егалітарні) — де офіційної «голови сім'ї» не існує, визначаються особливою жзггтєстійкістю та цілеспрямова­ністю, міцними родинними зв'язками;

• ліберальні — поважливі у взаємостосунках та контролі над не­гативними явищами;

• авторитарні, тобто владні, жорсткі, грунтуються на сліпому беззаперечному підпорядкуванні авторитетові. У такій сім'ї вста­новлюються непрості стосунки, особливо між дорослими і дітьми.

4. За складом:

• повна — є обидва члени сімейної пари і дитина;

• неповна — сімґя, при якій один з батьків виховує дитину.

5. За загальною чисельністю:

• нуклеарна — складається лише з батьків і дітей;

• розширена — коли разом проживають батьки, діти і будь-хто з родичів подружжя.

6. За кількістю дітей:

• бездітні — тобто сім'я складається з чоловіка та жінки, у яких дітей немає;

t однодітні — крім чоловіка та жінки в сім'ї є одна дитина;

• малодітні — в сім'ї дві дитини;

• багатодітні — в сім'ї є три та більше дітей.

7. За вікам подружжя: • молодіжна — сім'я, де вік подружжя складає від 16 до 35 років;

• молода — сім'я, яка щойно створилася і чекає дитину — в цій сім'ї, як правило, подружжя надзвичайно турботливе і уважне один до одного;

• середнього подружнього віку — від 3-х до 10 років подружньо­го життя. Це найкритичніший, найвіддовщальніший період у житті родини;

• сім'я старшого подружнього віку — 10—20 років подружнього життя.

Крім того, виділяють сімейний тип — за вибором подружжя — це нетрадиційні одностатеві сім'ї (Швеція, Нідерланди, Англія тощо).

Отже, на практиці існують різноманітні типи і види сучасних сімей, кожний з яких має свої особливості, характеризує різні ас­пекти шлюбного союзу. Знання про те дозволяють розрізняти, вірно орієнтуватися і використовувати на практиці.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.