Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Текстові тестові завдання 12 страница


E. *простата, сечовий міхур, сім'яні міхурці, ампули сім'явиносних протоків.

 

1265. Які частини має пряма кишка?

A. анальний канал;

B. ампула;

C. середню і нижню;

D. передню і задню.

E. *ампула і анальний канал;

 

1266. Через яку анатомічну структуру клубова кишка впадає у сліпу?

A. ілєоцекальний кут;

B. баугінієву заслінку;

C. ілеоцекальний клапан;

D. апендикулярний отвір.

E. *ілєоцекальний отвір;

 

1267. Що розміщується на задньомедіальній поверхні сліпої кишки?

A. складки;

B. ворсинки;

C. вирости;

D. вдавлення.

E. *апендикулярний відросток;

 

1268. Що розміщується на внутрішній поверхні сліпої кишки нижче ілєоцекального клапана?

A. складки;

B. ворсинки;

C. вирости;

D. вдавлення.

E. *отвір апендикулярного відростка;

 

1269. Які згини має ободова кишка?

A. передній і задній;

B. верхній і нижній;

C. передній і верхній;

D. задній і правий.

E. *правий і лівий;

 

1270. Скільки згинів має ободова кишка?

A. 1;

B. 3;

C. 4;

D. 5;

E. *2;

 

1271. Завдяки чому поперечна ободова кишка має властивість зміщуватись?

A. зв'язок;

B. сальника;

C. складок;

D. гаустр.

E. *брижі;

 

1272. У що продовжується сліпа кишка?

A. клубову;

B. сигмоподібну;

C. нисхідну ободову;

D. поперечно-ободову;

E. *висхідну ободову.

 

1273. У що продовжується низхідна ободова кишка?

A. сліпу;

B. поперечно-ободову;

C. клубову;

D. висхідну ободову;

E. *сигмоподібну.

 

1274. У що продовжується сигмоподібна кишка?

A. висхідну;

B. сліпу;

C. нисхідну;

D. клубову;

E. *пряму.

 

1275. Який відділ кишківника впадає у сліпу кишку?

A. порожня;

B. сигмоподібна;

C. висхідна;

D. пряма.

E. *клубова;

 

1276. Яка кишка продовжується у висхідну ободову кишку?

A. сигмоподібна;

B. клубова;

C. низхідна;

D. пряма.

E. *сліпа;

 

1277. Яка кишка продовжується у сигмоподібну кишку?

A. сліпа;

B. висхідна;

C. клубова;

D. пряма.

E. *нисхідна ободова;

 

1278. Яка кишка продовжується у пряму кишку?A. сліпа;

B. висхідна;

C. клубова;

D. порожня;

E. *сигмоподібна.

 

1279. Які листки має очеревина?

A. вісцеральний;

B. парієтальний;

C. передній;

D. задній.

E. *парієтальний і вісцеральний;

 

1280. Коли орган покритий очеревиною з трьох сторін, це називається:

A. екстраперітонеальне;

B. інтраперітонеальне;

C. ретроперітонеальне;

D. заочеревинне.

E. *мезоперітонеальне відношення до очеревини;

 

1281. Орган, покритий очеревиною зі всіх сторін називається:

A. мезоперітонеально;

B. ретроперітонеально;

C. екстраперітонеально;

D. заочеревинно.

E. *інтраперітонеально;

 

1282. Як покритий очеревиною шлунок?

A. екстраперітонеально;

B. мезоперітонеально;

C. ретроперітонеально;

D. заочеревинно;

E. *інтраперітонеально.

 

1283. Як покрита очеревиною селезінка?

A. екстраперітонеально;

B. ретроперітонеально;

C. мезоперітонеально;

D. заочеревинно.

E. *інтраперітонеально;

 

1284. Як покрита очеревиною нисхідна ободова кишка?

A. екстраперітонеально;

B. ретроперітонеально;

C. інтраперітонеально;

D. заочеревинно.

E. *мезоперітонеально;

 

1285. Скільки складок утворює очеревина на передній черевній стінці від лобкового симфізу до пупка?

A. 4;

B. 3;

C. 2;

D. 1.

E. *5;

 

1286. Що розміщується в серединній пупковій складці?

A. нижня надчеревна артерія;

B. пупкова артерія;

C. пупкова вена;

D. верхня надчеревна артерія.

E. *заросла сечова протока;

 

1287. Що розміщується в медіальних пупкових складках?

A. нижні надчеревні артерії;

B. верхні надчеревні артерії;

C. урахус;

D. пупкові вени.

E. *зрослі пупкові артерії;

 

1288. Що розміщується в латеральних пупкових складках?

A. верхні надчеревні артерії;

B. заросла сечова протока;

C. пупкова артерія;

D. пупкова вена.

E. *нижні надчеревні артерії;

 

1289. Якими зв'язками утворений малий чепець?

A. печінково-шлунковою;

B. печінково-12-палою;

C. шлунково-ободовою;

D. шлунково-селезінковою.

E. *печінково-шлунковою, печінково-12-палою;

 

1290. Що розміщується в товщі малого чепця справа наліво?

A. власна печінкова артерія;

B. загальна жовчна протока;

C. загальна печінкова протока;

D. міхурова протока.

E. *загальна жовчна протока, ворітна вена, власна печінкова артерія;

 

1291. Що проектується в латеральній пахвинній ямці?

A. поверхневе пахвинне кільце;

B. сечовий міхур;

C. пряма кишка;

D. сліпа кишка.

E. *глибоке пахвинне кільце;

 

1292. Що проектується в медіальній пахвинній ямці?

A. глибоке пахвинне кільце;

B. урахус;

C. нижня надчеревна артерія;

D. пупкова артерія.

E. *поверхневе пахвинне кільце;

 

1293. Що є межею між верхнім і нижнім поверхами очеревини?

A. клубова кишка;

B. порожня кишка;

C. 12-пала кишка;

D. висхідна ободова кишка;

E. *поперечна ободова кишка і її брижа.

 

1294. Які сумки розміщуються у верхньому поверсі очеревини?

A. печінкова і передшлункова;

B. печінкова і сальникова;

C. сальникова і передшлункова;

D. передшлункова і ниркова.

E. *печінкова, передшлункова і сальникова;

 

1295. Чим відмежований верхній поверх очеревини зверху?

A. поперековою кишкою;

B. висхідною ободовою;

C. нисхідною ободовою;

D. сигмоподібною.

E. *діафрагмою;

 

1296. Що охоплює печінкова сумка?

A. ліву долю печінки;

B. праву нирку з наднирником;

C. ліву нирку з наднирником;

D. селезінку.

E. *праву долю печінки, верхній полюс правої нирки і наднирник;

 

1297. Завдяки якій анатомічній структурі сальникова сумка з'єднується з печінковою?

A. засліпокишковий закуток;

B. верхній клубово-сліпокишковий закуток;

C. нижній клубово-сліпокишковий закуток;

D. анальний отвір.

E. *сальниковий отвір;

 

1298. Чим обмежений сальниковий отвір зверху?

A. малим чепцем;

B. великим чепцем;

C. верхньою частиною 12-палої кишки;

D. шлунком.

E. *хвостатою часткою печінки;

 

1299. Чим обмежений сальниковий отвір знизу?A. малим чепцем;

B. великим чепцем;

C. хвостатою часткою печінки;

D. шлунком.

E. *верхньою частиною 12-палої кишки;

 

1300. Чим обмежений сальниковий отвір спереду?

A. великим чепцем;

B. хвостатою часткою печінки;

C. верхньою частиною 12-палої кишки;

D. задньою стінкою шлунка.

E. *малим чепцем;

 

1301. Чим обмежений сальниковий отвір ззаду?

A. малим чепцем;

B. великим чепцем;

C. хвостатою часткою печінки;

D. квадратною часткою печінки.

E. *парієтальною очеревиною;

 

1302. На які анатомічні структури ділиться нижній поверх очеревини коренем брижі тонкої кишки?

A. правий брижовий синус;

B. лівий брижовий синус;

C. правий ободовий канал;

D. лівий ободовий канал.

E. *лівий і правий брижові синуси;

 

1303. Де розміщується правий бічний канал?

A. між правою латеральною стінкою черевної порожнини;

B. між лівою латеральною стінкою черевної порожнини;

C. між сліпою і висхідною ободовою кишкою;

D. між нисхідною ободовою і сигмовидною.

E. *між правою латеральною стінкою черевної порожнини, сліпою і висхідною ободовою кишкою;

 

1304. Які заглибини є у жінок в порожнині малого таза?

A. верхня клубово-сліпокишкова;

B. нижня клубово-сліпокишкова;

C. засліпокишкова;

D. нижня 12-пала.

E. *прямокишково-маткова і міхурово-маткова;

 

1305. Які заглибини є у чоловіків в порожнині малого таза?

A. верхня клубово-сліпокишкова;

B. міхурово-маткова;

C. нижня клубово-сліпокишкова;

D. засліпокишкова.

E. *прямокишково-міхурова;

 

1306. Який закуток розміщується на лівій стороні брижі сигмовидної кишки?

A. верхній клубово-сліпокишковий;

B. нижній клубово-сліпокишковий;

C. засліпокишковий;

D. верхній 12-палий.

E. *міжсигмовидний;

 

1307. Які закутки розміщуються в місці впадання клубової кишки у сліпу?

A. верхній клубово-сліпокишковий;

B. нижній клубово-сліпокишковий;

C. засліпокишковий;

D. міжсигмовидний;

E. *верхній і нижній клубово-сліпокишкові і засліпокишковий.

 

1308. Чим обмежована сальникова сумка зверху?

A. задньою поверхнею шлунка;

B. лівою ниркою;

C. наднирником;

D. селезінкою.

E. *хвостатою часткою печінки;

 

1309. Чим обмежована сальникова сумка спереду?

A. хвостатою часткою печінки;

B. ниркою;

C. селезінкою;

D. наднирником.

E. *задньою поверхнею шлунка;

 

1310. Чим обмежована сальникова сумка знизу?

A. хвостатою часткою печінки;

B. ниркою;

C. задньою поверхнею шлунка;

D. наднирником.

E. *задньою пластинкою великого сальника;

 

1311. Вліво сальникова сумка простягається до:

A. воріт печінки;

B. лівої нирки;

C. наднирника;

D. шлунка.

E. *воріт селезінки;

 

1312. Як покрита очеревиною висхідна ободова кишка?

A. інтраперітонеально;

B. екстраперітонеально;

C. ретроперітонеально;

D. заочеревинно.

E. *мезоперітонеально;

 

1313. Які симптоми спостерігаються при подразненні парасимпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Розширення зіниці

B. Птоз

C. Енофтальм;

D. Всі перечисленні вище

E. *Звуження очної щілини

 

1314. Вкажіть, які симптоми виникають при подразненні ядер чи стовбура блукаючого нерва?

A. Тахікардія;

B. Підвищення артеріального тиску

C. Пригнічення секреції шлунку

D. Напруження стискачів

E. *Розширення судин

 

1315. Які симптоми спостерігаються при подразненні парасимпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Розширення зіниці

B. Птоз;

C. Енофтальм

D. Всі перечисленні вище

E. *Порушення акомодації

 

1316. Яку функцію забезпечує симпатична іннервація ока ?

A. Звуження зіниць

B. Конвергенцію

C. Підняття верхньої повіки

D. Опускання верхньої повіки

E. *Розширення зіниць

 

1317. Яку функцію забезпечує парасимпатична іннервація ока ?

A. Розширення зіниць

B. Конвергенцію

C. Підняття верхньої повіки

D. Опускання верхньої повіки

E. *Акомодацію

 

1318. Всі названі нижче утвори не проходять через верхню орбітальну щілину за винятком:

A. ІІ гілки трійчастого нерва

B. ІІІ гілки трійчастого нерва

C. Зорового нерва

D. Великого кам’янистого нерва

E. *Окорухового нерва

 

1319. Вкажіть, які симптоми виникають при подразненні ядер чи стовбура блукаючого нерва?

A. Тахікардія

B. Підвищення артеріального тиску

C. Пригнічення секреції шлунку

D. Напруження стискачів

E. *Сповільнення і послаблення роботи серця

 

1320. Всі названі нижче утвори не проходять через верхню орбітальну щілину за винятком:

A. ІІ гілки трійчастого нерва

B. ІІІ гілки трійчастого нерва

C. Зорового нерва

D. Великого кам’янистого нерва

E. *Блокового нерва

 

1321. Всі названі нижче утвори не проходять через верхню орбітальну щілину за винятком:

A. ІІ гілки трійчастого нерва

B. ІІІ гілки трійчастого нерва

C. Зорового нерва;

D. Великого кам’янистого нерва

E. *Відвідного нерва

 

1322. Розрив ІІІ пари черепних нервів у ділянці верхньої орбітальної щілини буде супроводжуватись:

A. Порушенням функції м’яза-розширювача зіниці

B. Паралічем верхнього косого м’яза ока

C. Порушенням сльозовиділення сльозовою залозою

D. Паралічем бічного прямого м’яза ока.

E. *Порушенням функції присереднього прямого м’яза ока

 

1323. Верхні горбики і латеральні колінчасті тіла виконують функцію

A. підкіркових слухових центрів

B. нюхових центрів

C. рухових підкіркових центрів

D. центрів стереогнозії

E. *підкіркових зорових центрів

 

1324. Зоровий перехрест утворений волокнами

A. волокнами медіальної петлі

B. волокнами слухової петлі

C. волокнами III пар черепних нервів

D. ретикулярною формацією

E. *II пари черепних нервів

 

1325. Медіальний корінець зорового тракту закінчується

A. в медіальних колінчастих тілах

B. в сірому горбі

C. в сосцевидних тілах

D. в нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

E. *у верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

 

1326. Підкіркові зорові центри залягають в

A. латеральних колінчастих тілах

B. нижніх горбиках

C. медіальних колінчастих тілах

D. шишковидному тілі

E. *верхніх горбиках і латеральних колінчастих тілах

 

1327. Латеральний корінець зорового тракту закінчується.

A. в латеральному колінчастому тілі

B. в сірому горбі

C. в сосцевидних тілах

D. в медіальному колінчастому тілі

E. *у верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

 

1328. Який з м’язів очного яблука вкорочений при косоокості, що збігається?

A. Латеральний прямий м’яз ока

B. Верхній прямий м’яз ока

C. Нижній прямий м’яз ока

D. Верхній косий м’яз ока

E. *Медіальний прямий м’яз ока

 

1329. При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатора виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальної половини сітківки правого ока і латеральної лівого?

A. Правий зоровий тракт

B. Зорове перехрестя

C. Правий зоровий нерв

D. Лівий зоровий нерв

E. *Лівий зоровий тракт

 

1330. Де локалізується кірковий центр зорового аналізатора?

A. Закрутка Гешля;

B. Зацентральна звивина;

C. Верхня вискова звивина;

D. Лобова частка.

E. *Острогова борозна та клин;

 

1331. Які симптоми спостерігаються при подразненні симпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Звуження очної щілини;

B. Птоз;

C. Енофтальм;

D. Порушення акомодації.

E. *Розширення зіниці;

 

1332. Середній, потовщений відділ судинної оболонки очного яблука

1333. називається.

A. райдужка

B. склера

C. рогівка

D. сітківка

E. *війкове тіло

 

1334. Частинами війкового тіла є.

A. війкові відростки

B. війковий мускул

C. радужка

D. склера

E. *війковий кружок, війкові відростки, війковий м’яз

 

1335. Війковий м'яз складається з...

A. посмугованих м'язових волокон

B. на 1/3 з гладких і 2/3 з посмугованих м'язових волокон

C. на 2/3.из гладких і 1/3 з посмугованих м'язових волокон

D. на 2/3 з непосмугованих м'язових волокон

E. *гладких м'язових волокон

 

1336. Скорочення ціліарного м'яза обумовлює...

A. адаптацію ока

B. конвергенцію

C. ністагм

D. корекцію

E. *аккомодацию ока

 

1337. Ціліарний м'яз іннервується...

A. парасимпатичним відділом вегетативної нервової системи від дорзального ядра Х пар

B. парасимпатичним відділом вегетативної нервової системи від ядра IX пар

C. симпатичним відділом вегетативної нервової системи від спиноціліарного центру

D. соматичною нервовою системою

E. *парасимпатическим відділом вегетативної нервової системи від мезенцефального ядра Якубовича

 

1338. Сфінктер зіниці...

A. іннервується парасимпатичним ядром III пар (ядро Якубовича)

B. іннервується парасимпатичним ядром IX пар

C. отримує симпатичну іннервацію від спиноциліарного центру

D. розташований горизонтально

E. *розміщений циркулярно і іннервується парасимпатичним ядром III пар (ядро Якубовича)

 

1339. Розширювач зіниці...

A. отримує симпатичну іннервацію від кавернозного сплетення

B. іннервується парасимпатичним ядром IX пар

C. іннервується парасимпатичним ядром III пар (ядро Якубовича)

D. розташований циркулярно

E. *розташований радіарно

 

1340. Кришталик має форму...

A. двоввігнутої лінзи

B. диска завтовшки близько 4 мм, поставленого у фронтальній площині

C. кулі

D. циліндра

E. *двоопуклой лінзи

 

1341. Речовина кришталика...

A. безбарвна і м'яка

B. прозора і гладка

C. не містить судин і нервів

D. містить судини і нерви

E. *щільна, безбарвна і прозора

 

1342. Кришталик прикріпляється до війкового тіла при допомозі...

A. гребінчастої зв'язки

B. вінцевої зв'язки, м'яза що звужує зіницю

C. м'яза, що розширює зіницю

D. зубчатого краю

E. *війкового поясочка (цинова зв'язка)

 

1343. Яку функцію забезпечує парасимпатична іннервація ока ?

A. Розширення зіниць;

B. Конвергенцію;

C. Підняття верхньої повіки;

D. Опускання верхньої повіки.

E. *Акомодацію;

 

1344. Які симптоми спостерігаються при подразненні парасимпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Розширення зіниці;

B. Птоз;

C. Енофтальм;

D. Всі перечисленні вище.

E. *Звуження очної щілини

 

1345. Яку функцію забезпечує симпатична іннервація ока ?

A. Звуження зіниць;

B. Конвергенцію;

C. Підняття верхньої повіки;

D. Опускання верхньої повіки.

E. *Розширення зіниць

 

1346. Що належить до допоміжного апарату ока?

A. Кришталик

B. Райдужка

C. Сітківка

D. Рогівка

E. *М’язи ока

 

1347. Що належить до допоміжного апарату ока?

A. Кришталик

B. Райдужка

C. Сітківка

D. Рогівка

E. *Повіки

 

1348. Що належить до допоміжного апарату ока?

A. Кришталик

B. Райдужка

C. Сітківка

D. Рогівка

E. *Слізний апарат

 

1349. Скільки м’язів кріпиться до очного яблука?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

E. *6

 

1350. Чим покрита задня поверхня повіки?

A. Шкірою

B. Слизовою оболонкою

C. Фасцією

D. Склерою

E. *Кон’юнктивою

 

1351. Що знаходиться у медіальному куті ока?

A. Кришталик

B. Слізна залоза

C. Вії

D. Брови

E. *Слізне озеро

 

1352. Що знаходиться у медіальному куті ока?

A. Кришталик

B. Слізна залоза

C. Вії

D. Брови

E. *Слізне м’ясце

 

1353. Що знаходиться у медіальному куті ока?

A. Кришталик

B. Слізна залоза

C. Вії

D. Брови

E. *Слізний сосочок

 

1354. Що розташовано на слізному сосочку?

A. Слізна кома

B. Слізне озеро

C. Склепіння кон’юнктиви

D. Слізна залоза

E. *Слізна точка

 

1355. Які частини має слізна залоза?

A. Очну і надбрівну

B. Надбрівну і повікову

C. Секреторну і екскреторну

D. Верхню і нижню

E. *Орбітальну і повікову

 

1356. Куди відкриваються слізні канальці?

A. В середній носовий хід

B. В нижній носовий хід

C. У верхній носовий хід

D. В ротову порожнину

E. *В слізний мішок

 

1357. Що відходить від слізного мішка?

A. Ротослізний протік

B. Слізно-піднебінний протік

C. Слізно-слизовий протік

D. Слинно-слізний протік

E. *Носослізний протік

 

1358. Куди відкривається носослізний протік?

A. В середній носовий хід

B. В порожнину середнього вуха

C. У верхній носовий хід

D. В ротову порожнину

E. *В нижній носовий хід

 

1359. Скільки нейронів зорового шляху розміщено у сітківці?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

E. *3

 

1360. Відростки яких клітин формують зоровий нерв?

A. Палички

B. Колбочки

C. Біполярні

D. Псевдоуніполярні

E. *Гангліозні

 

1361. Які волокна зорового нерва роблять перехрест?

A. Латеральні

B. Медіальні і латеральні

C. Медіальні справа і латеральні зліва

D. Медіальні зліва і латеральні справа

E. *Медіальні

 

1362. Який нерв іннервує латеральний прямий м’яз ока?

A. Окоруховий

B. Блоковий

C. Лицевий

D. Трійчастий

E. *Відвідний

 

1363. Який нерв іннервує верхній косий м’яз ока?

A. Окоруховий

B. Відвідний

C. Лицевий

D. Трійчастий

E. *Блоковий

 

1364. З чим з’єднується барабанна порожнина за допомогою слухової труби?

A. З ротовою частиною глотки;

B. З гортанною частиною глотки;

C. З зовнішнєм вухом;

D. З внутрішнєм вухом.

E. *З носовою частиною глотки;

 

1365. В якій послідовності від барабанної перетинки розміщуються слухові кісточки?

A. Молоточок, стремінце, коваделко;

B. Коваделко, молоточок, стремінце;

C. Стремінце, коваделко, молоточок;

D. Стремінце, молоточок, коваделко.

E. *Молоточок, коваделко, стремінце;

 

1366. В якій стінці барабанна порожнина продовжується в соскоподібну печеру?

A. Верхній;

B. Нижній;

C. Медіальній;

D. Передній.

E. *Задній;

 

1367. Виявлена патологія середнього вуха. Які структури входять у склад середнього вуха?

A. Передні напівколові канальці.

B. Маточка.

C. Драбина присінка.

D. Мішечок.

E. *Молоточок.

 

1368. В склад середнього вуха входить:

A. З бічні напівколові канальці.

B. Маточка.

C. Драбини присінка.

D. Мішечок

E. *Стремінце.

 

1369. Дитина, 7 років, часто хворіє на ОРЗ, в неї сильно збільшений глотковий мигдалик. Він закриває глотковий отвір (tuba auditiva), що призводить до зниження слухової чутливості у дитини. На якій стінці барабанної порожнини відкривається tuba auditiva?

A. paries jugularis

B. Paries labyrinthicus

C. Paries mastoideus

D. Paries tegmentalis

E. *paries caroticus

 

1370. У хворого фолікулярна ангіна ускладнилася гострим отитом (запаленням середнього вуха). Які існують анатомічні передумови для цього?

A. Лімфоепітеліальне кільце Пирогова.

B. Фаллопієва труба.

C. Вади розвитку глотки.

D. Наявність грушоподібного закутка.

E. *Євстахієва труба.

 

1371. Дитина 5 років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

A. Каналець барабанної струни.

B. Сонно-барабанні канальці.

C. Барабанний каналець.

D. Сонний канал.

E. *М’язовотрубний канал.

 

1372. При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A. В крило-піднебінну ямку

B. В середню черепну ямку

C. В передню черепну ямку

D. В очну ямку

E. *В задню черепну ямку

 

1373. Що належить до зовнішнього вуха?

A. Барабанна порожнина, слухові кісточки

B. Кістковий і перетинчастий лабіринт

C. Внутрішній слуховий прохід

D. Сонний канал

E. *Вушна раковина, зовнішній слуховий прохід

 

1374. Що належить до середнього вуха?

A. Вушна раковина, зовнішній слуховий прохід

B. Кістковий і перетинчастий лабіринт

C. Внутрішній слуховий прохід

D. Сонний канал

E. *Барабанна порожнина, слухові кісточки

 

1375. Що належить до внутрішнього вуха?

A. Вушна раковина, зовнішній слуховий прохід

B. Барабанна порожнина, слухові кісточки

C. Внутрішній слуховий прохід

D. Сонний канал

E. *Кістковий і перетинчастий лабіринти

 

1376. Які структури належать до вушної раковини?

A. Пупок, молоточок

B. Сосковидні комірки

C. Барабанна перетинка

D. Закрутка, викрутка, баранець

E. *Вушна часточка,завиток, козелок

 

1377. Які частини має барабанна перетинка?

A. Пружну і еластичну

B. Верхню і нижню

C. Кісткову і фасціальну

D. Внутрішню і зовнішню

E. *Натягнуту і ненатягнуту

 

1378. Що розташовано в центрі барабанної перетинки?

A. Ость

B. Пуповина

C. Виросток

D. Горбик

E. *Пупок

 

1379. Чим покрита барабанна перетинка ззовні?

A. Серозою

B. Плеврою

C. Очеревиною

D. Слизовою

E. *Шкірою

 

1380. Чим покрита барабанна перетинка зсередини?

A. Серозою

B. Плеврою

C. Очеревиною

D. Шкірою

E. *Слизовою

 

1381. Де розташована барабанна порожнина?

A. В товщі криловидної кістки

B. В товщі лобної кістки

C. В товщі потиличної кістки

D. В товщі тім’яної кістки.

E. *В товщі скроневої кістки

 

1382. Скільки стінок має барабанна порожнина?

A. 2

B. 4

C. 7

D. 8

E. *6

 

1383. Як називається верхня стінка барабанної порожнини?

A. Яремна

B. Лабіринтна

C. Сосковидна

D. Сонна

E. *Покришкова

 

1384. Як називається нижня стінка барабанної порожнини?

A. Покришкова

B. Лабіринтна

C. Сосковидна

D. Сонна

E. *Яремна

 

1385. Як називається медіальна стінка барабанної порожнини?

A. Покришкова

B. Яремна

C. Сосковидна

D. Сонна

E. *Лабіринтна

 

1386. Як називається задня стінка барабанної порожнини?

A. Покришкова

B. Яремна

C. Лабіринтна

D. Сонна

E. *Сосковидна

 

1387. Як називається пердня стінка барабанної порожнини?

A. Покришкова

B. Яремна

C. Лабіринтна

D. Сосковидна

E. *Сонна

 

1388. Як називається латеральна стінка барабанної порожнини?

A. Яремна

B. Лабіринтна

C. Сосковидна

D. Сонна

E. *Перетинчаста

 

1389. Які ви знаєте слухові кісточки?

A. Серпик, хомуток, пеньочок

B. Щипчики, плужок, хомуток

C. Плужок, хомуток, серпик

D. Ковадельце хомуток, серпик

E. *Ковадельце, стременце, молоточок

 

1390. Що з’єднує слухова (Євстахієва) труба?

A. Ротову і носову порожнини

B. Носоглотку і стравохід

C. Ротову і барабанну порожнину

D. Носоглотку і зовнішній слуховий прохід

E. *Носоглотку і барабанну прожнину

 

1391. Які частини має слухова (Євстахієва) труба?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 11 страница | Текстові тестові завдання 13 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 632; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.136 сек.