Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Центри яких рефлексів знаходяться в довгастому мозку?

  1. Зору;
  2. Слуху
  3. * травлення
  4. нюху
  5. всіх видів чуття
 1. У хворого в результаті травми порушено інервація жувальних м’язів. Де може локалізуватись ураження?
  1. Середній мозок.
  2. Довгастий мозок.
  3. * Міст.
  4. Гіпоталамус.
  5. Мозочок.

238. У хворого в результаті травми уражено задній мозок. До власне заднього мозку відносяться наступні утворення:

  1. Мозочок, перешийок ромбовидного мозку
  2. * Перешийок ромбовидного мозку, міст, мозочок
  3. Довгастий мозок, міст, мозочок і IV шлуночок
  4. Мозочок, довгастий мозок і IV шлуночок
  5. Жодне з вищезгаданих утворень
 1. У хворого в результаті травми уражено середній мозок. У середньому мозку розрізняють наступні утворення:
  1. * Ніжки мозку, чотирьохгорбкове тіло і водопровід мозку
  2. Чотирьохгорбкове тіло , водопровід мозку і покришка ніжок
  3. Ніжки мозку і чотирьохгорбкове тіло
  4. Червоне ядро, ніжки мозку і передня продірявлена речовина
  5. Жодне з вищезгаданих утворень
 2. У хворого відмічені болі в області кореня язика, піднебінних мигдаликах, верхньому відділі глотки, вусі, втрачено смак у задній третині язика. Пошкодженням якого нерва це може бути викликано?
  1. Трійчастого
  2. Блукаючого
  3. Язикового
  4. Барабанної струни
  5. * Язико-глоткового

241. У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі основної кістки проходить цей нерв?

  1. * Круглий
  2. Овальний
  3. Яремний
  4. Рваний
  5. Остистий
 1. У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?
  1. Язико-глоткового
  2. Блукаючого
  3. * Під'язикового
  4. Лицевого
  5. Додаткового
 2. У хворого пухлина на межі спинного та головного мозку. Які утворення складають границю між спинним і довгастим мозком:
  1. * Великий потиличний отвір, місце виходу I пари спинномозкових нервів, місце пірамідного перехрестя
  2. Місце виходу корінців XII пари головних нервів
  3. Місце виходу корінців XI пари головних нервів
  4. Нижній край нижніх олив
  5. Жодне з вищезгаданих утворень

244. У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробах виконати активне скорочення м’язів лиця. Про пошкодження якого нерва повинен думати лікар?  1. * Лицевого (його рухової частини)
  2. Трійчастого І - гілки
  3. Трійчастого ІІ - гілки
  4. Трійчастого ІІІ - гілки
  5. Під’язикового

245. У хворого спостерігається зниження тактильного та смакового відчуття слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологією якого нерва це пов’язано?

  1. * Язико-глоткового
  2. ІІІ гілкою трійчастого нерва.
  3. Лицевого.
  4. Під’язикового.
  5. ІІ гілки трійчастого нерва.
 1. У хворого уражена половина лиця. Параліч мімічних мязів. Який нерв уражено?
  1. * Лицевого.
  2. Трійчастого.
  3. Язикоглоткового.
  4. Додаткового.
  5. Під’язикового.
 2. ?У чоловіка 40 років внаслідок удару по голові з’явились порушення слуху і парез мімічних м’язів. Лікар поставив йому діагноз - гематома мосто-мозочкового кута. В мосто-мозочковому куті від стовбура головного мозку відходять:
  1. VIII, IX пари черепних нервів
  2. IX, X, XI пари черепних нервів
  3. V, VI, VII пари черепних нервів
  4. VI пара черепних нервів
  5. * VII, VIII пари черепних нервів

248. У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під’язичної та підщелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву порушена?

  1. Х пари
  2. VI пари
  3. XIІ пари
  4. * VII пари
  5. XI пари

249. Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

  1. * Лицевий нерв
  2. Очний
  3. Верхньощелепний
  4. Нижньощелепний
  5. Окоруховий
 1. Хворому 60 років важко формувати і рухати харчову грудку, це порушує процес ковтання їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Причиною цього могло стати порушення:
  1. Додаткового нерва.
  2. Трійчастого нерва.
  3. Язикоглоткового нерва.
  4. * Ядра під’язикового нерва.
  5. Ядра лицевого нерва.

251. Який із відділів мозку має на кору великих півкуль найбільш характерний висхідний неспецифічний активуючий вплив?

  1. * Ретикулярна формація.
  2. Таламус.
  3. Гіпокамп.
  4. Мозочок.
  5. Базальні ганглії

252. Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розгладжена, розширена права очноямкова щілина (її не вдаєтьсязакрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?

  1. N. glossopharyngeus sinister.
  2. N. abducens dexter
  3. * N. facialis dexter.
  4. N. vagus dexter.
  5. N. trigeminus dexter
 1. В хворого пропала здатність читати, складати з літер слова і фрази. У якій ділянці кори головного мозку не відновлена функція?
  1. Gyrus supramarginalis;
  2. * Gyrus angularis;
  3. Cuneus;
  4. Sulcus calcarinus;
  5. Gyrus parietalis superior.
 2. Патологоанатомом було видалено головний мозок з порожнини черепа. При зовнішньому дослідженні основи мозку він знаходить:
  1. * Великий мозок, мозочок, стовбур мозку і гіпоталамус;
  2. Базальні ядра, бокові шлуночки, мозочок, гіпоталамус;
  3. Гіпоталамус, стовбур мозку, зоровий горб;
  4. Міст, довгастий мозок, зоровий горб;
  5. Півкулі, мозочок, базальні ядра.
 3. Пацієнт [правша] скаржиться на втрату здатності тонких рухів, необхідних для накреслення букв, слів [аграфія]. Яка область кори головного мозку уражена?
  1. Середня частина передцентральної звивини ліворуч;
  2. Задній відділ середньої лобової звивини праворуч;
  3. Середня частина прецентральної звивини праворуч;
  4. Кутова звивина і шпорна борозна в обох півкулях;
  5. * Задній відділ середньої лобової звивини в лівій півкулі.
 4. Під час рентгенологічного обстеження черепа виявлено патологічні зміни турецького сідла внаслідок пухлиноподібного утвору головного мозку. Яка частина головного мозку зазнала змін?
  1. Epithalamus;
  2. Tectum mesencephali;
  3. * Hypothalamus;
  4. Thalamus dorsalis;
  5. Metathalamus.
 5. Після крововиливу в мозок (геморагічний інсульт) хворий з великим зусиллям почав вимовляти слова, тобто виникла моторна афазія. Яка звивина мозку при цьому ушкоджена?
  1. Нижня вискова;
  2. * Нижня лобова;
  3. Верхня лобова;
  4. Середня лобова;
  5. Верхня вискова.
 6. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смакуЯкі кіркові центри кінцевого мозку постраждали?
  1. * uncus
  2. operculum frontale
  3. gyrus temporalis superior
  4. gurus postcentralis
  5. sulCalcarinus
 7. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти предмети на дотик. Який відділ кори мозку пошкоджений?
  1. Задня центральна звивина;
  2. * Тім’яна частка кори;
  3. Лобна частка кори;
  4. Передня центральна звивина;
  5. Потилична частка кори.
 8. При патологоанатомічному обстеженні були виявлені зміни у ділянці перехресту медіальної петлі довгастого мозку. Який провідний шлях був порушений у потерпілого?
  1. Кірково-ядерний шлях;
  2. Інтерорецептивний шлях;
  3. * Пропріоцептивний шлях кіркового напряму;
  4. Екстрапірамідний шлях;
 9. У дитини діагностовано перелом основи черепа з бульбарними розладами. В області якої черепної ямки є перелом?
  1. Підскроневої;
  2. * Задньої;
  3. Передньої;
  4. Середньої;
  5. Скроневої
 10. У дитини, яка перенесла полімієліт, спостерігається в’ялий параліч нижніх кінцівок, атрофія м’язів. Де локалізовані рухові ядра, що уражені патологією?
  1. cornu dorsalis medullae spinalis;
  2. cornu lateralis medullae spinalis;
  3. funiculus ventralis medullae spinalis;
  4. funiculus dorsalis medullae spinalis;
  5. * cornu ventralis medullae spinalis.
 11. У жінки виявлене порушення з боку дотикової чутливості. Яка ділянка мозку ушкоджена?
  1. * Задня центральна звивина кори.
  2. Довгастий мозок.
  3. Мозочок.
  4. Передня центральна звивина кори.
  5. Скронева ділянка кори.
 12. У людини розвився гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?
  1. * Гіпофіза;
  2. Епіфіза;
  3. Щитоподібної;
  4. Вилочкової;
  5. Надниркових .
 13. У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою ?
  1. * Задня центральна звивина
  2. Потилична ділянка
  3. Тім’яна ділянка кори
  4. Лобна ділянка кори
  5. Передня центральна звивина
 14. У хворого визначається виразне порушення сприйняття запахів. Ураження якого відділу нервової системи полягає в основі цього порушення ?
  1. пригіпокампальна кора.
  2. потилична кора.
  3. * цингулярна кора.
  4. прецентральна кора.
 15. У хворого відзначається виразне порушення функції з боку таламусу. Функціональна активність якого аналізатору зберігається ?
  1. нюхове відчуття.
  2. зір.
  3. слух.
  4. * свідома пропріоцепція.
  5. смакове відчуття.
 16. У хворого знижений слух на ліве вухо. У якому утворенні локалізовані ядра ураженого нерва?
  1. Thalamus opticus;
  2. * Pons;
  3. Medulla oblоngata;
  4. Pedunculi cerebellaris medii;
  5. Pedunculi cerebri.
 17. У хворого знижений слух на ліве вухо. В якому утворенні локалізовані ядра ураженого нерва?
  1. * Fossa rhomboidea
  2. Pedunculi cerebri.
  3. Thalamus opticus.
  4. Pedunculi cerebelli.
  5. Medulla oblоngata.
 18. У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла праворуч. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?
  1. Верхня скронева;
  2. Середня скронева;
  3. Нижня скронева;
  4. Передцентральна;
  5. * Зацентральна.
 19. У хворого спостерігається втрата можливості чітко вимовляти слова. Ураження якої ділянки кори головного мозку викликало порушення мовно-рухового центру?
  1. Gyrus temporalis superior;
  2. * Gyrus frontalis inferior;
  3. Gyrus angularis;
  4. Gyrus supramarginalis;
  5. Gyrus precentralis.
 20. У хворого спостерігається параліч м’язів верхньої і нижньої кінцівок зліва. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?
  1. Нижня лобова;
  2. Верхня лобова;
  3. Зацентральна;
  4. * Передцентральна;
  5. Середня лобова.
 21. У хворої М., 62 р., в ділянці gyrus angularis утворилася гематома. Після проведенного лікування хвора не може читати і розуміти написане (алексія), але зорова функція не порушена. Ядро якого аналізатора було пошкоджено?
  1. * ядро зорового аналізатора письмової мови
  2. ядро рухового аналізатора письмової мови
  3. ядро слухового аналізатора усної мови
  4. ядро зорового аналізатора
  5. ядро рухового аналізатора усної мови
 22. Хворий 82 років скаржиться на втрату смакової чутливості. Всебічне обстеження встановило кіркову локалізацію патологічного процесу. Де саме?
  1. * Гачку та нижній ділянці зацентральної звивини
  2. Гачку і гіпокампі (морському конику)
  3. Нижній лобовій звивині та підмозолистому полі
  4. Кутовій звивині та звивині морського коника
  5. Підмозолистому полі та поясній звивині
 23. Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, музика). Яка частка мозку ушкоджена?
  1. lobus occipitalis;
  2. lobus frontalis;
  3. lobus parietalis;
  4. insula;
  5. * lobus temporalis.
 24. Хворий втратив здатність читати. У якій частині головного мозку ураження?
  1. Середня лобова закрутка лобової частки великого мозку;
  2. Зацентральна закрутка тім’яної частки великого мозку;
  3. Передцентральна часточка лобової частки великого мозку;
  4. Верхня вискова закрутка вискової частки великого мозку;
  5. * Кутова закрутка тім’яної частки великого мозку.
 25. Хворий втратив здатність читати. У якій частині головного мозку ураження?
  1. Середня лобова закрутка лобової частки великого мозку;
  2. Зацентральна закрутка тім’яної частки великого мозку;
  3. Передцентральна часточка лобової частки великого мозку;
  4. Верхня вискова закрутка вискової частки великого мозку;
  5. * Кутова закрутка тім’яної частки великого мозку.
 26. Хворий звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може виконувати столярні роботи, що потребують точності рухів (права рука робить багато нецілеспрямованих рухів). При дослідженні виявлено, що у хворого пошкоджена:
  1. * Gyrus supramarginalis;
  2. Gyrus precentralis;
  3. Gyrus postcentralis;
  4. Gyrus temporalis superior;
  5. Gyrus angularis.
 27. Хворий не може розмовляти, але розуміє звернену до нього мову. Про ушкодження якої зі структур головного мозку йде мова?
  1. Gyrus frontalis superior;
  2. Gyrus precentralis;
  3. Gyrus postcentralis;
  4. Gyrus temporalis superior;
  5. * Gyrus frontalis inferior.
 28. Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?
  1. Нижня лобова;
  2. Зацентральна;
  3. Верхня тім’яна часточка;
  4. Нижня тім’яна часточка;
  5. * Верхня скронева.
 29. Хворий переніс тяжке захворювання [грип], після чого з’явилися стійки зміни базальної температури тіла. З яким пошкодженням, вірогідніше всього, це пов’язано:
  1. * Пошкодженням гіпоталамічної області
  2. Із зміною функції судинно-рухового центру довгастого мозку
  3. Порушенням продукції тепла печінкою
  4. Зниженням м’язової активності
  5. Порушенням м’язового термогенезу
 30. Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до написання букв і цифр. У якій частці мозку виникла патологія?
  1. Lobus temporalis;
  2. Lobus parietalis;
  3. Insula;
  4. * Lobus frontalis;
  5. Lobus occipitalis.

283. Внаслідок перенесеної травми хребта у хворого відсутня пропріоцептивна чутливість нижньої половини тіла і нижніх кінцівок. Пошкодження якого провідного шляху може бути причиною цього?  1. Fasciculus cuneatus (Бурдаха)
  2. Tr. spino-thalamicus lateralis
  3. Tr. spino-thalamicus anterior
  4. * Fasciculus gracilis (Голля).
  5. Tr. spino-cerebellaris ventralis (Говерса)
 1. Дитина 5 років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?
  1. * М’язовотрубний канал.
  2. Каналець барабанної струни.
  3. Сонно-барабанні канальці.
  4. Барабанний каналець.
  5. Сонний канал.

285. Під час проведення комп’ютерної томографії головного мозку у хворого виявлено крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули. Який з вказаних провідникових шляхів постраждає внаслідок крововиливу?

  1. tractus corticospinalis
  2. radiationes thalamicae anteriores
  3. * tractus corticonuclearis
  4. radiatio acustica
  5. radiatio optica
 1. Після обстеження хворому поставлено діагноз: синдром паркінсонізму. Які структури головного мозку втягнуті в патологічний процес?
  1. * Смугасте тіло.
  2. Внутрішня капсула.
  3. Таламус.
  4. Лімбічна кора.
  5. Ретикулярна формація.
 2. Після обстеження хворому поставлено діагноз: синдром паркінсонізму. Які структури головного мозку втягнуті в патологічний процес?
  1. * Смугасте тіло
  2. Внутрішня капсула.
  3. Таламус.
  4. Лімбічна кора.
  5. Ретикулярна формація.

288. Після травми на виробництві постраждалого доставлено у лікарню з пошкодженням хребта. Виявлено ураження задніх канатиків спинного мозку на рівні 1-го грудного хребця. Які провідні шляхи постраждали при цьому?

  1. Больової та температурної чутливості
  2. * Тактильної та пропріоцептивної чутливості
  3. Спиномозочкові
  4. Корково-спинномозкові
  5. Екстрапірамідні
 1. При обстеженні хворого, виявлене новоутворення у білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?
  1. * Tr. pyramidalis
  2. Tr. frontothalamicus
  3. Тr. thalamocorticalis
  4. Tr. frontopontinus
  5. Tr. Parietooccipitopontinus
 2. При односторонньому пошкодженні волокон латерального кірково-спинномозкового шляху розвивається
  1. * параліч м'язів на протилежній стороні тіла
  2. параліч м'язів на своїй стороні
  3. параліч м'язів на обох сторонах
  4. втрата шкірної чутливості на протилежній стороні
  5. втрата шкірної чутливості на своїй стороні
 3. При односторонньому пошкодженні волокон переднього кірково-спинномозкового шляху розвивається.
  1. * параліч м'язів на протилежній стороні тіла
  2. параліч м'язів на своїй стороні тіла
  3. параліч м'язів на обох сторонах
  4. втрата шкірної чутливості на протилежній стороні тіла
  5. втрата шкірної чутливості на своїй стороні
 4. При пошкодженні спинного мозку порушується координація рухів, втрачається уявлення про положення частин тіла в просторі.
  1. * на стороні виникнення пропріоцептивних імпульсів
  2. на протилежній стороні тіла
  3. на обох сторонах тіла
  4. на правій половині тіла
  5. на лівій половині тіла
 5. При травмі мозкового стовбура порушується координація рухів, втрачається уявлення про положення частин тіла в просторі.
  1. * на протилежній стороні тіла
  2. на обох сторонах тіла
  3. на своїй стороні
  4. на правій половині тіла
  5. на лівій половині тіла
 6. У хворого загублене м'язево-суглобове відчуття в нижніх кінцівках. Що уражене?
  1. Задні роги спинного мозку.
  2. Крижове сплетення.
  3. Зоровий горб.
  4. * Задні стовпи /шлях Голля/.
  5. Внутрішня капсула.
 7. У хворого порушений один із відділів мозку, який має на кору великих півкуль найбільш характерний висхідний неспецифічний активуючий вплив. Який це відділ ?
  1. * Ретикулярна формація.
  2. Таламус.
  3. Гіпокамп.
  4. Мозочок.
  5. Базальні ганглії.

296. У хворого пухлиною пошкоджено піраміди довгастого мозку. У якому з провідних шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?

  1. Tr. spinocerebellaris
  2. Tr. corticonuclearis
  3. Tr. corticopontinus
  4. Tr. dentatorubralis
  5. * Tr. corticospinalis
 1. У хворого, внаслідок тривалого хронічного захворювання головного мозку, виникли мимовільні рухи, порушився тонус м’язів тулуба. На порушення якого провідного шляху вказують ці симптоми?
  1. * Tractus rubrospinalis.
  2. Tractus corticospinalis.
  3. Tractus corticonuclearis.
  4. Tractus olivospinalis.
  5. Tractus tectospinalis.
 2. У чоловіка 40 років внаслідок удару по голові з’явились порушення слуху і парез мімічних м’язів. Лікар поставив йому діагноз – гематома мосто-мозочкового кута. В мосто-мозочковому куті від стовбура головного мозку відходять:
  1. * VII, VIII пари черепних нервів
  2. V, VI, VII пари черепних нервів
  3. VIII, IX пари черепних нервів
  4. IX, X, XI пари черепних нервів
  5. VI пара черепних нервів
 3. Як зміниться відчуття дотику і тиску при пошкодженні однієї половини спинного мозку
  1. * знижуеться на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  2. знижується на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження
  3. повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  4. повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження і знижується на тій же стороні
  5. повністю зникає на протилежній стороні тіла вище місця пошкодження
 4. Як змінюється больова і температурна чутливість при пошкодженні однієї половини спинного мозку
  1. * повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  2. повністю зникає на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження
  3. знижується на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  4. знижується на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження
  5. зникає на протилежній стороні тіла нижче за пошкодження і знижується на тій же стороні
 5. Як змінюється больова і температурна чутливість при пошкодженні однієї половини спинного мозку
  1. * повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  2. повністю зникає на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження
  3. знижується на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження
  4. знижується на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження
  5. зникає на протилежній стороні тіла нижче за пошкодження і знижується на тій же стороні

302. В очне відділення доставлений 40 річний чоловік, який два тижнітому переніс опік очного яблука. Які з перелічених структур постраждали?

  1. Райдужка
  2. Війкове тіло
  3. * Рогівка
  4. Кришталик.
  5. Склисте тіло.

303. В очне відділення доставлено електрозварювальника, який переніс опік очного яблука. Які з перелічених нижче структур постраждали?

  1. Corpus vitreum
  2. Camera anterior bulbi (humor).
  3. Camera posterior bulbi (humor).
  4. Lens.
  5. * Corneа.
 1. Всі наступні твердження відносно функцій водянистої вологи вірні, за винятком?
  1. Заповнює передню камеру ока;
  2. Заповнює задню камеру ока;
  3. * Продукується кришталиком;
  4. Постійно омиває кришталик;
  5. Відтікає у венозну пазуху склери.
 2. Дитину 5-ти років доставлено в клініку з підозрою на менінгоенцефаліт. Вкажіть місце спинномозкової пункції.
  1. * Між 3-4 поперековими хребцями
  2. Між 1-2 поперековими хребцями
  3. Між2-3 поперековими хребцями
  4. Між 11-12 грудними хребцями
  5. Між 4-5 поперековими хребцями
 3. Менінгіт може розвинутись внаслідок просування інфікованого тромба з носа в:
  1. Верхній сагітальний синус;
  2. * Печеристий синус;
  3. Сигмоподібний синус;
  4. Нижній сагітальний синус;
  5. Поперечний синус.

307. Під час обстеження у хворого виявлено відсутність зору в присередніх половинах полів зору обох очей. Яка частина зорового шляху вірогідно ушкоджена?

  1. * Chiasma opticus
  2. N. opticus
  3. Tractus opticus
  4. Sulcus calcarinus
  5. Corpus geniculatum laterale

308. При блокаді лікворних шляхів на рівні серединного і бічних отворів IV шлуночка розвивається оклюзивний синдром. В яку порожнину затруднений відтік ліквора при цій патології через ці шляхи?

  1. Водопровід мозку
  2. Бічні шлуночки
  3. * Субарахноідальний простір
  4. ІІІ шлуночок
  5. ІV шлуночок

309. У дитини М., 6 років гнійне запалення середнього вуха ускладнилось гнійним запаленням комірок сосцеподібного відростка. Виникла необхідність трепанації (розтину) сосцеподібного відростку. Про близьке розташування якого венозного синуса слід пам'ятати хірургу, щоб уникнути його пошкодження?

  1. * Сигмоподібного.
  2. Верхнього сагітального.
  3. Нижнього сагітального.
  4. Поперечного.
  5. Печеристого.
 1. У офтальмологічне відділення поступила хвора із скаргами на часткову втрату зору. Обстеження виявило випадіння однойменних половинок поля зору з боку обох очей (гомонімна геміанопсія). На якому рівні відбулося пошкодження волокон зорового нерва?
  1. На рівні стовбура правого зорового нерва
  2. На рівні стовбура лівого зорового нерва
  3. * На рівні одного із зорових шляхів
  4. На рівні перехреста зорових нервів
  5. На рівні обидвох зорових шляхів
 2. У пацієнта з глаукомою порушений відтік водянистої вологи з передньої камери ока у венозне сплетення через дренажну систему. Який анатомічний утвір уражений?
  1. М’язи райдужки
  2. Кришталик
  3. Війковий м’яз
  4. * Шлемів канал
  5. Циннова зв’язка
 3. У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?
  1. * Sinus sagittalis superior.
  2. Sinus transversus.
  3. Sinus petrosus superior.
  4. Sinus rectus.
  5. Sinus sagittalis inferior.
 4. У хворого 12 років запальний процес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження оболонок мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між субарахноїдальним простором головного мозку та передлімфатичним простором внутрішнього вуха. Це відбулось через:
  1. * Аqueductus vestibuli
  2. Fossa subarcuata
  3. Hiatus canalis n. petrosi majoris
  4. Hiatus canalis n. petrosi minoris
  5. Fissura petrosquamosa
 5. У хворого 45 років з підозрою на запалення оболон мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3-L4). Через яку зв’язку повинна проникнути голка при пункції?
  1. * Жовту зв’язку.
  2. Клубово-поперекову
  3. Передню поздовжню
  4. Задню поздовжню
  5. Міжпоперечну зв’язку.
 6. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?
  1. * Сигмоподібної
  2. Нижньої кам’янистої
  3. Верхньої сагітальної
  4. Поперечної
  5. Прямої
 7. У хворого травма склепіння черепа. Які синуси можуть бути ушкоджені?
  1. * Верхній сагітальний
  2. Верхній кам'янистий
  3. Нижній кам'янистий
  4. Нижній сагітальний
  5. Сигмовидний

317. У хворого, який поступив у клініку, відмічаються: сильний головний біль, ригідність м’язів потилиці, повторна блювота, болючість при перкусії черепа, підвищена чутливість до світлових подразників. Встановлений діагноз — менінгіт. Показана спинномозкова пункція. Вкажіть місце, де потрібно робити пункцію:

  1. Між 12 грудним та 1 поперековим хребцями
  2. Між 1 та 2 поперековими хребцями
  3. * Між 3 та 4 поперековими хребцями
  4. Між 5 поперековим та основою крижів
  5. Між 11 та 12 грудними хребцями

318. У хворої діагностовано пухлина шишкоподібної залози. На рівні якого анатомічного утворення може бути порушенoвідтік спинномозкової рідини із III шлуночка мозку?

  1. Міжшлуночкового отвору
  2. * Водопроводу мозку
  3. Заднього рогу бокового шлуночка
  4. Переднього рогу бокового шлуночка
  5. Четвертого шлуночка
 1. Унаслідок травми у хворого спостерігається розширення діаметра зіниць та порушення зіничного рефлексу. Діяльність якого м’яза блоковано?
  1. Musculus rectus superior
  2. Musculus ciliaris
  3. Musculus dilatator pupillae
  4. * Musculus sphincter pupillae
  5. Musculus rectus inferior

320. Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

  1. spatium subdurale
  2. * spatium subarachnoideum
  3. spatium epidurale
  4. cavum trigeminale
  5. cisterna cerebellomedullaris posterior
 1. Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно виражені менінгеальні симптоми. Встановлена велика кількість лейкоцитів в спинномозковій рідині, яку отримали в результаті пункції. Що було пунктовано?
  1. * spatium subarachnoideum
  2. spatium subdurale
  3. spatium epidurale
  4. cavum trigeminale
  5. cisterna cerebellomedullaris posterior

322. Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного опіку?

  1. Склисте тіло
  2. Кришталик
  3. * Рогівка
  4. Сітківка
  5. Райдужка
 1. Хворий П., 68 років, потрапив в інфекційне відділення з менінгеальними симптомами після укусу кліща. Для підтвердження діагнозу була проведена спинно-мозкова пункція між ІІІ-ІV поперековими хребцями. Які анатомічні утворення пройде пункційна голка до того, як з’явиться liguor?
  1. * cutis, підшкірна клітковина, lig. flavum, spatium epiduralis, dura mater, spatium subdurale, arachnoideа spinalis, spatium subarachnoideale
  2. шкіра, підшкрна жирова клітковина, lig. flavum, dura mater, spatium subdurale
  3. шкіра, підшкірна жирова клітковина, dura mater spinalis, pia mater spinalis, spatium subarachnoideale
  4. шкіра, підшкірна жирова клітковина, lig.supraspinale, lig. longitudinale anterior, dura mater spinale, spatium epidurale
  5. шкіра, підшкірна жирова клітковина, spatium epidurale, spatium subarachnoideale
 2. Які симптоми спостерігаються при подразненні симпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?
  1. Звуження очної щілини;
  2. * Розширення зіниці;
  3. Птоз;
  4. Енофтальм;
  5. Порушення акомодації.
 1. Виявлена патологія середнього вуха. Які структури входять у склад середнього вуха?
  1. Передні напівколові канальці.
  2. Маточка.
  3. * Молоточок.
  4. Драбина присінка.
  5. Мішечок.
 2. ?Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?
  1. * Барабанної струни
  2. Великого кам’янистого нерва
  3. Малого кам’янистого нерва
  4. Глибокого кам’янистого нерва
  5. Під’язикового нерва
 3. Дитина 5 років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?
  1. * М’язовотрубний канал.
  2. Каналець барабанної струни.
  3. Сонно-барабанні канальці.
  4. Барабанний каналець.
  5. Сонний канал.
 4. Дитина, 7 років, часто хворіє на ОРЗ, в неї сильно збільшений глотковий мигдалик. Він закриває глотковий отвір (tuba auditiva), що призводить до зниження слухової чутливості у дитини. На якій стінці барабанної порожнини відкривається tuba auditiva?
  1. * paries caroticus
  2. paries jugularis
  3. Paries labyrinthicus
  4. Paries mastoideus
  5. Paries tegmentalis
 5. У тварини при підготовці демонстраційного експерименту було проведено нейрохірургічне втручання, унаслідок якого кішка втратила здатність до акомодації і конвергенції очей. Які нервові структури були ушкоджені?
  1. Верхній шийний ганглій симпатичного стовбура.
  2. Парасимпатичні центри довгастого мозку.
  3. Мозочок.
  4. * Покришка середнього мозку.
  5. Таламус.
 6. У хворого виявляється пошкодження волокон VII пари черепно-мозкових нервів. Який вид смакової чутливості буде зниженим за цих умов ?
  1. * всі види смаку, за винятком гіркого.
  2. відчуття солоного.
  3. відчуття солодкого.
  4. відчуття кислого.
  5. відчуття гіркого.
 7. У хворого після застудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
  1. * Крилопіднебінний
  2. Вушний
  3. Війчастий
  4. Піднижньощепепний
  5. Під'язиковий
 8. У хворого фолікулярна ангіна ускладнилася гострим отитом (запаленням середнього вуха). Які існують анатомічні передумови для цього?
  1. * Євстахієва труба.
  2. Лімфоепітеліальне кільце Пирогова.
  3. Фаллопієва труба.
  4. Вади розвитку глотки.
  5. Наявність грушоподібного закутка.
 9. Унаслідок нейрохірургічного втручання у тварини виникає розширення зіниць та параліч акомодації. Руйнування яких нервових центрів було виконано ?
  1. Спинного мозку.
  2. Рухового ядра окорухового нерва.
  3. * Парасиматичних центрів середнього мозку.
  4. Нижніх горбиків чотиригорбикового тіла.
  5. Латеральних колінчатих тіл.
 10. Хвора А, 75 р., доставлена в офтальмологічне відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть спостерігатися у хворої?
  1. * випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей
  2. випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей
  3. випадіння зору в обох половинах лівого ока
  4. випадіння зору в обох половинах правого ока
  5. випадіння зору в сітківках обох очей
 11. Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м’яза ока має місце в даному випадку?
  1. * М’яза-звужувача зіниці
  2. М’яза – розширювача зіниці
  3. Верхнього косого м’яза
  4. Нижнього косого м’яза
  5. Очноямкового м’яза

336. До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутнього зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

A. Підборідні

B. Бічні шийні

C. Передні шийні

D. * Піднижньощелепні

E. Лицеві

 1. Під час операції хірург виконує серединний розріз поверхневих шарів шиї над рукояткою грудини. Гілки якого венозного анастомозу повинен перев’язати хірург для зупинення кровотечі?

A. Нижніх щитоподібних вен

B. * Яремної дуги

C. Вен вилочкової залози

D. Внутрішніх яремних вен

E. Плечоголовної вени

 1. Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії найвірогідніше мало місце?

A. Висхідної глоткової артерії

B. * Нижньої коміркової артерії

C. Язикової артерії

D. Висхідної піднебінної артерії

E. Верхньої коміркової артерії

339. Потерпілому 37 років була нанесена травма гострим предметомв нижню ділянку сонного трикутника шиї. Яка судина при цьомубула пошкоджена?

A. * загальна сонна артерія

B. зовнішня сонна артерія

C. зовнішня яремна вена

D. верхня щитоподібна артерія

E. внутрішня сонна артерія

340. При видаленні у хворого щитоподібної залози, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

A. spatium antescalenum

B. spatium pretrachealе

C. spatium retropharyngealе

D. spatium interscalenum

E. * spatium interaponeuroticum suprasternalе.

341. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив вреанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

A. spatium antescalenum

B. spatium pretrachealе

C. spatium retropharyngealе

D. spatium interscalenum

E. * spatium interaponeuroticum suprasternalе.

342. У дитини пошкоджена нижня губа в області правого кута роту. З рани тонким струменем ллється яскраво-червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені при травмі?

A. Хребетної артерії

B. Язичної артерії

C. * Лицевої артерії

D. Висхідної глоткової артерії

E. Верхньощелепної артерії

 1. У зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід її видалити. В якому місці легко знайти язичну артерію і перев'язати її?

A. * Трикутнику Пирогова

B. У сонному трикутнику

C. У лопатково-підключичному трикутнику

D. У лопатково-трапецієподібному трикутнику.

E. У лопатково-трахейному трикутнику.

 1. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які супроводжувались масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні?

A. * A. carotis externa et а. carotis interna

B. A. carotis externa et а. subclavia

C. A. carotis interna et а. subclavia

D. A. subclavia et а. ophthalmica

E. A. carotis interna et а. ophthalmica

345. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

A. III

B. V

C. IV

D. * VI

E. II

 1. У потерпілого 23 років ножове поранення яремної венозної дуги. Визначте місце поранення.

A. Надключична ямка

B. * Надгрудинний простір

C. Занижньощелепна ямка

D. Ключично-грудний трикутник

E. Грудний трикутник

 1. У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута нижньої щелепи. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі?

A. A.alveolaris inferior

B. A.carotis internа

C. A.temporalis superficialis

D. * A.facialis.

E. A.lingvalis

348. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їхз'єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A. Sinus sagittalis inferior

B. Sinus transversus

C. Sinus petrosus superior

D. Sinus rectus

E. * Sinus sagittalis superior

349. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A. * До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B. До хребта у верхній частині шиї.

C. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

350. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A. * Зовнішня яремна вена

B. Передня яремна вена

C. Внутрішня яремна вен

D. Задня вушна вена

E. Поперечна вена шиї.

351. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдитом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A. Прямої

B. Поперечної

C. Верхньої сагітальної

D. * Сигмоподібної

E. Нижньої кам’янистої

 1. У хворого кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія ймовірніше всього пошкоджена?

A. * Лицева

B. Верхньощелепна

C. Язикова

D. Поверхнева скронева

E. Кутова

 1. У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки кровотечі?

A. Дорзальну артерію язика

B. * Язикову артерію

C. Глибоку артерію язика

D. Лицеву артерію

E. Висхідну артерію глотки

354. У хворого під час тонзилектомії виникла надзвичайно сильна кровотеча. Яка артерія була пошкоджена під час операції?

A. Низхідна піднебінна артерія

B. Висхідна глоткова артерія

C. Щелепна артерія

D. * Внутрішня сонна артерія

E. Висхідна піднебінна артерія

355. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканинобличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути ушкоджена?

A. Верхня кам’яниста пазуха

B. Верхня сагітальна пазуха

C. Потилична пазуха

D. Сигмоподібна пазуха

E. * Печериста пазуха

356. У чоловіка 40 років із флегмоною обличчя гнійне запалення та значний набряк м’яких тканин спричинили перетиснення просвіту лицьової вени і ретроградний (зворотній) напрямок току венозної крові. Інфікування якої венозної пазухи можливе?

A. Прямої

B. Верхньої кам’янистої

C. Нижньої кам’янистої

D. * Печеристої

E. Сигмоподібної

 1. Хворий Б. 50 років скаржиться на осиплість голосу, ускладнене дихання. При обстеженні діагностована пухлина гортані в області голосових зв’язок. В які регіональні лімфатичні вузли можливе метастазування?

A. Піднижньощелепні

B. Заглоткові

C. * Глибокі шийні

D. Подборідні

E. Поверхневі шийні

 1. Хворий страждає на параліч очних м’язів, порушення зіниць, біль за ходом трійчастого нерва. Про аневризму (розширення) якого венозного синуса можливо думати?

A. Sinus transversus

B. * Sinus cavernosus

C. Sinus petrosus superior

D. Sinus sagittalis superior

E. Sinus occipitalis

359. Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A. * V. emissariaе mastoideaе

B. V.v. labyrinthi

C. V.v. tympanicae

D. V. facialis

E. V.v. auriculares

 1. В яку порожнину черепа буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в ділянці яремного отвору?
  1. Субдуральний простір
  2. Передня черепна ямка
  3. Субарахноідальний простір
  4. Середня черепна ямка
  5. * Задня черепна ямка

361. Внаслідок бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростку шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

  1. Піднижньощелепному трикутнику
  2. * Сонному трикутнику
  3. Трикутнику Пірогова
  4. Лопатково-трахеальному трикутнику
  5. Лопатково-ключичному

362. До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

  1. Підборідні
  2. Бічні шийні
  3. Передні шийні
  4. * Піднижньощелепні
  5. Лицеві

363. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча, яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію ушкоджено?

  1. * Низхідну піднебінну артерію
  2. Висхідну піднебінну артерію
  3. Висхідну глоткову артерію
  4. Клиноподібну артерію
  5. Задню верхню альвеолярну артерію

364. Після операції на шлунку у хворого розвилося ускладнення у вигляді ослаблення його перистальтики, зменшення секреції залоз й ослаблення стискача воротаря. Який нерв постраждав при оперативному втручанні?

  1. Шлункове вегетативне сплетення
  2. Діафрагмальний
  3. * Блукаючий
  4. Малий нутрощевий нерв
  5. Великий нутрощевий нерв
 1. Після операції на шлунку у хворого розвилося ускладнення у вигляді ослаблення його перистальтики, зменшення секреції залоз й ослаблення стискача воротаря. Який нерв постраждав при оперативному втручанні?
  1. Шлункове вегетативне сплетення
  2. Діафрагмальний
  3. * Блукаючий
  4. Малий нутрощевий нерв
  5. Великий нутрощевий нерв

366. Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії найвірогідніше мало місце?

  1. Висхідної глоткової артерії
  2. * Нижньої коміркової артерії
  3. Язикової артерії
  4. Висхідної піднебінної артерії
  5. Верхньої коміркової артерії

367. Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція потрапила в цю пазуху?

  1. * Через v.angularis
  2. Через v. maxillarіs
  3. Через v. profunda faciei
  4. Через v. transversa faciei
  5. Через v. diploicae frontalis

368. У дитини М., 6 років гнійне запалення середнього вуха ускладнилось гнійним запаленням комірок сосцеподібного відростка. Виникла необхідність трепанації (розтину) сосцеподібного відростку. Про близьке розташування якого венозного синуса слід пам'ятати хірургу, щоб уникнути його пошкодження?

  1. * Сигмоподібного.
  2. Верхнього сагітального.
  3. Нижнього сагітального
  4. Поперечного.
  5. Печеристого.
 1. У потерпілого в автомобільній катастрофі рана у скроневій ділянці. Під час клінічного обстеження виявлено перелом виличної кістки і ознаки внутрішньо-черепної кровотечі. Ушкодження якої артерії слід запідозрити в першу чергу ?
  1. * Середньої менінгеальної артерії
  2. Поверхневої скроневої артерії
  3. Передньої менінгеальної артерії
  4. Верхньощелепної артерії
  5. Лицевої артерії
 2. У потерпілого скальпована рана скроневої області голови справа з пошкодженням гілок поверхневої скроневої артерії. В якому місці зручно виконати притиснення артеріальної судини для зупинення кровотечі?
  1. Позаду вушної раковини
  2. В області соскоподібного відростка
  3. В області виличної кістки
  4. В області надочноямкового краю
  5. * Попереду слухового проходу вище виличної дуги.
 3. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?
  1. Sinus sagittalis inferior
  2. Sinus transversus
  3. Sinus petrosus superior
  4. Sinus rectus.
  5. * Sinus sagittalis superior
 4. У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?
  1. * Середня оболонна артерія
  2. Середня мозкова артерія
  3. Задня сполучна артерія
  4. Передня оболонна артерія
  5. Передня мозкова артерія

373. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

  1. * До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.
  2. До хребта у верхній частині шиї.
  3. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця
  4. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.
  5. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

374. У хворого 25 років запалення середнього вуха ускладнилось гнійним запаленням комірок сосцеподібного відростка. Виникла необхідність трепанації (розтину) сосцеподібного відростку. Про близьке розташування якого венозного синуса слід пам'ятати хірургу, щоб уникнути його пошкодження?

  1. * Сигмоподібного.
  2. Верхнього сагітального.
  3. Нижнього сагітального
  4. Поперечного.
  5. Печеристого.

375. У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно-нервового пучка . Які складові формують цей пучок?

  1. A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis externa
  2. A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna
  3. A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior
  4. * A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna
  5. A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis externa

376. У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

  1. nodi lymphatici mandibulares
  2. nodi lymphatici retropharyngeales
  3. * nodi lymphatici parotidei
  4. . nodi lymphatici cervicales superficiales
  5. nodi lymphatici cervicales profundi

377. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдитом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

  1. Прямої
  2. Поперечної
  3. Верхньої сагітальної
  4. * Сигмоподібної
  5. Нижньої кам’янистої

378. У хворого Л.27 років з остеомієлітом нижньої щелепи в патологічний процесі задіяна вена, яка проходить в каналі нижньої щелепи. В результаті запалення у хворого виник набряк обличчя в ділянці нижньої щелепи. Яка вена вражена?

  1. V. labialis inferior
  2. V. submentalis
  3. V. lingualis
  4. * V. alveolaris inferior
  5. V. sphenopalatina

379. У хворого після травми в скроневій ділянці виявлена епідуральна гемотома. Яка артерія була пошкоджена?

  1. Глибока вушна артерія
  2. Глибока скронева артерія
  3. Нижня барабанна артерія
  4. * Середня оболонна артерія
  5. Верхня барабанна артерія
 1. У хворого порушення серцевого ритму й болі в ділянці серця. При рентгеноскопічному обстеженні хворого виявлені збільшені лімфатичні вузли кореня легень. Гілки якого нерва, на думку лікаря, здавлюються збільшеними лімфатичними вузлами?
  1. n.phrenicus
  2. n.splanchnicus major
  3. * n.vagus
  4. n.intercostalіs
  5. n.vertebralis

381. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканинобличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути ушкоджена?

  1. Верхня кам’яниста пазуха
  2. Верхня сагітальна пазуха
  3. Потилична пазуха
  4. Сигмоподібна пазуха
  5. * Печериста пазуха
 1. У чоловіка 40 років із флегмоною обличчя гнійне запалення та значний набряк м’яких тканин спричинили перетиснення просвіту лицьової вени і ретроградний (зворотній) напрямок току венозної крові. Інфікування якої венозної пазухи можливе?
  1. Прямої
  2. Верхньої кам’янистої
  3. Нижньої кам’янистої
  4. * Печеристої
  5. Сигмоподібної

383. Хворий страждає на параліч очних м’язів, порушення зіниць, біль за ходом трійчастого нерва. Про аневризму (розширення) якого венозного синуса можливо думати?

  1. Sinus transversus
  2. * Sinus cavernosus
  3. Sinus sagittalis superior
  4. Sinus petrosus superior
  5. Sinus occipitalis

384. Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

  1. * V. emissariaе mastoideaе
  2. V.v. labyrinthi
  3. V.v. tympanicae
  4. V. facialis
  5. V.v. auriculares
 1. В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?
  1. N. ophthalmicus
  2. R. inferior n.oculumotorii
  3. N. trochlearis
  4. N. abducens
  5. * R. superior n.oculumotorii

386. Внаслідок бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням внутрішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростку шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

  1. Піднижньощелепному трикутнику
  2. * Сонному трикутнику
  3. Трикутнику Пірогова
  4. Лопатково-трахеальному трикутнику
  5. Лопатково-ключичному
 1. Внаслідок травми голови утворилася гематома з локалізацією в ділянці середньої черепної ямки зліва. Внаслідок цього на стороні ураження виникло розширення зіниці. Який нерв пошкоджено?
  1. * n.oculomotorius
  2. n.abduceus
  3. n.opticus
  4. n.trochlearis
  5. n.trigeminus
 2. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м’яза блоковано?
  1. Musculus rectus superior
  2. Musculus ciliaris
  3. Musculus rectus lateralis
  4. * Musculus sphincter pupillae
  5. Musculus rectus inferior
 3. Дитині 2-х років поставлений діагноз – косоокість, що розходиться. Який м’яз очного яблука вражений?
  1. Нижній прямий
  2. Латеральний прямий
  3. Верхній прямаий
  4. * Медіальний прямий
  5. Нижній косий
 4. Під час обстеження у хворого виявлено відсутність зору в присередніх половинах полів зору обох очей. Яка частина зорового шляху вірогідно ушкоджена
  1. * Chiasma opticus
  2. N. opticus.
  3. Tractus opticus
  4. Sulcus calcarinus
  5. Corpus geniculatum laterale
 5. Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?
  1. * Відвідний
  2. Окоруховий
  3. Блоковий
  4. Зоровий
  5. Лицевий
 6. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?
  1. A. meningea media
  2. A. carotis externa
  3. * A. carotis interna
  4. A. auricularis posterior
  5. A. temporalis superficsalas
 7. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширену зіницю, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?
  1. Зоровий
  2. Очний
  3. Блоковий
  4. Відвідний
  5. * Окоруховий
 8. При огляді травмованого у дорожньо-транспортній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?
  1. * N.abducens
  2. N.trochlearis
  3. N.oculomotorius
  4. N.ophthalmicus
  5. N. infraorbitalis

395. При огляді хворого виявлено косоокість, око відведено всередину і неможливість відвести очне яблуко назовні. Який нерв порушено?

  1. Блоковий
  2. Окоруховий
  3. Зоровий
  4. * Відвідний
  5. Очний

396. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні?

  1. * A. carotis externa et а. carotis interna
  2. A. carotis externa et а. subclavia
  3. A. carotis interna et а. subclavia
  4. A. subclavia et а. ophthalmica
  5. A. carotis interna et а. ophthalmica
 1. У пацієнта при епідемічному енцефаліті спостерігаються одно- або двосторонній птоз (опущення повіки), розхідна косоокість, порушення акомодації. Зіниці розширені. Ядра якої пари черепно-мозкових нервів уражені?
  1. * ІІІ
  2. ІV
  3. V
  4. VII
  5. VI

398. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

  1. III
  2. V
  3. IV
  4. * VI
  5. II
 1. У хворого косоокість, що сходиться. Який з м'язів очного яблука пошкоджено ?
  1. Musculus rectus oculi medialis
  2. * Musculus rectus oculi lateralis
  3. Musculus rectus oculi superior
  4. Musculus rectus oculi inferior
  5. Musculus obliqus oculi superior
 2. У хворого під час тонзилектомії (видалення піднебінного мигдалика) виникла надзвичайно сильна кровотеча. Яка артерія була пошкоджена під час операції?
  1. Низхідна піднебінна артерія
  2. Висхідна глоткова артерія
  3. Щелепна артерія
  4. * Внутрішня сонна артерія
  5. Висхідна піднебінна артерія
 3. У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна геміанопсія). Яка нервова структура приймає у цьому участь?
  1. * Зорове перехрестя
  2. Лівий зоровий тракт
  3. Правий зоровий тракт
  4. . Сітківка ока.
  5. Зорові нерви
 4. У хворого порушений зір у вигляді випадіння медіального поля зору справа та латерального поля зору зліва. Яка частина зорового аналізатору порушена?
  1. Правий зоровий нерв
  2. Правий зоровий тракт
  3. Зорове перехрестя
  4. * Лівий зоровий тракт
  5. Лівий зоровий нерв
 5. У хворого порушений зір у правих половинах полів зору обох очей. Яка нервова структура уражена?
  1. Лівий зоровий тракт
  2. Зорове перехрестя
  3. * Правий зоровий тракт
  4. Сітківка ока
  5. Зорові нерви

404. У хворого порушений процес акомодації ока. Який м'яз пошкоджений?

  1. Musculus dilatator pupillae
  2. Musculus sphincter pupillae
  3. * Musculus ciliaris
  4. Musculus rectus superior
  5. Musculus rectus inferior

405. Ушкодження якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявить відсутність чутливості до світлових подразників медіальної половини сітківки обох сторін?

  1. * Зорове перехрестя
  2. Правий зоровий тракт
  3. Лівий зоровий тракт
  4. Правий зоровий нерв
  5. Лівий зоровий нерв

406. Хвора А, 75 р., доставлена в офтальмологічне відділення лікарнізі скаргами на погіршення зору. Під час об’єктивного дослідження встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть спостерігатися у хворої?

  1. * випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей
  2. . випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей
  3. випадіння зору в обох половинах сітківки лівого ока
  4. випадіння зору в обох половинах сітківки правого ока
  5. випадіння зору в сітківках обох очей

407. Хворий звернувся зі скаргами на порушення зору, що супроводжується опущенням повіки, неможливістю повернути око вгору та до середини. При огляді у хворого відмічено, що око відведене назовні, зіниця розширена та не реагує на світло, хворий не бачить близько. Який нерв ушкоджено?

  1. * Окоруховий
  2. Блоковий
  3. Відвідний
  4. Зоровий
  5. Трійчастий
 1. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?
  1. Х
  2. * ІХ
  3. VIII
  4. V
  5. XII

409. В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була порушена

  1. * Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва
  2. Язикові гілки язико-глоткового нерва
  3. Язикові гілки під’язикового нерва
  4. Барабанна струна лицевого нерва
  5. Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

410. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика та сльозовиділення. Пошкодженням якого нерва це викликано?

  1. * Лицевого
  2. Під’язикового
  3. Нижньощелепного
  4. Блукаючого
  5. Барабанного.

411. До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя вділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть, яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

  1. . Нижньощелепний нерв
  2. Великий кам’янистий нерв лицевого нерва
  3. Очний нерв трійчастого нерва
  4. * Верхньощелепний нерв трійчастого нерва
  5. Барабанна струна лицевого нерва
 1. Після перенесеного простудного захворювання у хворого з'явилось оніміння в ділянці правої половини обличчя. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості правої половини обличчя. Який нерв ушкоджено?
  1. * Трійчастий
  2. Лицевий
  3. Язико-глотковий
  4. Блукаючий
  5. Під'язиковий
 2. При ковтанні їжі хворий відмітив затруднення, що пов’язано з паралічем м’якого піднебіння. Який нерв пошкоджено?
  1. Під’язиковий нерв
  2. Лицевий нерв
  3. І гілка трійчастого нерва
  4. ІІ гілка трійчастого нерва
  5. * ІІІ гілка трійчастого нерва
 3. При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено згладженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?
  1. Блукаючий
  2. Окоруховий
  3. Трійчастий
  4. * Лицевий
  5. Додатковий

415. У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар приогляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка ?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 670; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аппараты для переработки концентрированных гидролизных сред
 2. В точці еквівалентності титрант та речовина яку визначаємо знаходяться в еквівалентних кількостях.
 3. Величина відцентрової сили для центрифугування
 4. Гальмування умовних рефлексів.
 5. Исследование формы эллипса. Его эксцентриситет, фокусы и директрисы.
 6. Какое уравнение используется для описания процессов адсорбции для концентрированных растворов?
 7. Класифікація центрифуг
 8. Концентрированный маркетинг
 9. Концентрированный маркетинг
 10. Кто впервые предложил использовать ультрацентрифугу для определения размера коллоидных частиц, и кто использовал эту идею для разработки конструкций ультрацентрифуг?
 11. Лидерство концентрирует внимание на удовлетворении интересов персонала организации, что является основным критерием ее эффективной деятельности.
 12. Мембранные методы выделения, концентрирования и обогащения продуктов биосинтеза

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.079 сек.