Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Асортимент зарубіжних автомобільних бензинів

Асортимент вітчизняних автомобільних бензинів

 

Бензини в Україні випускають відповідно до ДСТУ 4063-2001 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 208477), ТУ У 00149943.501-98, ТУ У 320.00158764. 025-99 і ГСТУ 320.00149943.015-2000.

Автомобільні бензини за стандартом ДСТУ 4063-2001 (чин­ним від 01.07.2002) не етиловані, призначені для карбюратор­них автомобільних і мотоциклетних двигунів, а також дви­гунів іншого призначення. Залежно від октанового числа вста­новлено такі марки бензинів:

А-76 — з октановим числом за моторним методом не менше 76;

А-80 – з октановим числом за дослідним методом не менше 80;

А-92 — з октановим числом за дослідним методом не менше 92;

А-95 – з октановим числом за дослідним методом не менше 95;

А-98 – з октановим числом за дослідним методом не менше 98.

Приклад умовного позначення бензину у разі замовлення: ‘Бензин автомобільний А-80 за ДСТУ 4063-2001» .

 

У більшості промислово розвинутих країн використовуються, в основному, дві марки бензинів — «Premium» з ОЧ/Д 97-98 і «Regular» з ОЧ/Д 90-94. У США, Англії і ФРН існує ще ере ганяє «Super» з ОЧ/Д 100-101, виробництво якої не перевищує 4-6 % від загального виробництва автомобільних бензинів. У багатьох країнах використовують бензин тільки однієї марки. Деталізовані вимоги до якості бензинів у більшості країн установлюються фірмовими або військовими специфікаціями. Технічні умови, що діють в державному масштабі, нормують лише загальні вимоги за найбільш важливими показниками.

У країнах Європейської економічної співдружності (EC) відповідно до стандарту EN 228:1993 встановлено мінімальні вимоги до ере ганяється бензинів марок «Premium» і «Regular», які регламентують детонаційну стійкість, обмежують вміст свин­цю, бензолу, сірки та фактичних смол. Крім того, залежно від тиску насиченої пари та фракційного складу, бензини поділяють на 9 класів випарності. Відповідно до цих вимог у всіх державах EC прийняті відповідні національні стандарти на ере ганяєтьс бензини. В національних додатках до міжнародного стандарту рег­ере ганяєть: допустимий вміст ере ганяєть сполук, а також вимоги до детонаційної стійкості та сезонні умови застосування бензинів певного класу випарності.

Так, у Німеччині розроблено стандарт DIN EN 228:1993, який відповідає мінімальним вимогам названого вище європейського стандарту і одночасно конкретизує національні вимоги до не-етилованих бензинів марок Super Plus, Super, Normal. Аналогічні стандарти прийняті й в інших країнах EC.

За національними специфікаціями США виробляються неети-ловані бензини марок «Regular», «Midgrade», «Premium» та «Super Premium». Головна їх відмінність від європейських у більш жорст­кій регламентації вмісту свинцю (не більше 0,0026 r/л) і сірки.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1234; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.