Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Асортимент та особливості застосування газоподібного палива

Використовуючи газоподібне паливо, необхідно пам'ятати таке. Маючи високу теплоту і температуру згоряння і достатньо низьку температуру займання, всі вуглеводневі гази надзви­чайно пожежонебезпечні при розгерметизації трубопроводів і ємкостей, в яких вони транспортуються і зберігаються. Навіть при незначних витіканнях в атмосфері погано провентильова­них приміщень можуть утворюватися вибухонебезпечні газоповітряні суміші. Межі займання бутану 1,5-8,5 %, метану 5-15 %. Одним із засобів зниження вибухонебезпечності є змішування природних газів з деякими штучними (крекінговим, світиль­ним), у яких менші межі вибуховості, тому часто до споживачів, як відзначалось раніше, надходить змішаний подвійний або потрійний газ.

Відсутність запаху і кольору у більшості газів (у всіх газо­подібних вуглеводнів) створює труднощі для виявлення його при витіканні. Отож цьому газу надають специфічний запах, додаючи до складу речовини з гострим запахом, які назива­ють одорантами. Як одоранти використовують меркаптан і його сполуки, найчастіше — метил- і етилмеркаптан. У пев­них концентраціях меркаптани нешкідливі для організму лю­дини і не руйнують матеріали, що застосовуються в системі живлення.

Запах, наприклад, етилмеркаптану відчувається навіть при концентрації 0,19 г в 1000 м3 повітря.

Одоризацію природних газів здійснюють на газорозподіль­них станціях, а скраплених — на газонафтопереробних заво­дах. Наприклад, на 100 л скрапленого газу додають 2,5 г етил­меркаптану і при такій концентраціі можна визначити витікання 0,4-0,5 % газу в повітрі. Концентрація вибухобезпечна, оскільки складає всього 20 % нижньої межі займання. Разом з тим необхідно відмітити, що меркаптан має особливість нагромаджу­ватись у невеликій кількості в моторній оливі, системах жив­лення і пуску.

Природні гази легше за повітря і тому "збираються" у верхній частині приміщення, а пари скраплених газів за густи­ною перевищують повітря і нагромаджуються в низьких місцях, які погано провітрюються, наприклад, в оглядових ямах. При атмосферному тиску вуглеводневі гази не токсичні, але їх при­сутність в приміщенні понижує в ньому вміст кисню, що може викликати у людини кисневий голод і навіть смерть. Потра­пивши на шкіру людини, рідка фаза пропан-бутанової суміші обумовлює обмороження, що нагадує опік. Санітарними нор­мами передбачається максимально допустима концентрація в повітрі приміщення насичених вуглеводнів — 300, а ненасичених — 100 мг/м3.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 730; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.