Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Скронева кістка. Лускова, кам’яниста й барабанна частини. Відростки

ЗАНЯТТЯ 10

 

Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа, зокрема скроневої, має значення для лікарів-отоларингологів, невропатологів, сурдологів, стоматологів і інших спеціальностей при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) розташування скроневої кістки на черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) складові частини скроневої кістки;

в) анатомічну будову луски скроневої кістки;

г) анатомічну будову кам’янистої частини скроневої кістки;

д) анатомічну будову барабанної частини скроневої кістки;

е) скостеніння скроневої кістки;

є) аномалії процесів скостеніння скроневої кістки.

ВМІТИ:

а) показати скроневу кістку, її основні частини, анатомічні утворення;

б) відрізнити праву скроневу кістку від лівої;

в) показати внутрішню будову соскоподібного відростка на спеціальних розпилах скроневої кістки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) анатомічну будову скроневої кістки;

в) анатомічну будову луски скроневої кістки;

г) анатомічну будову кам’янистої частини скроневої кістки;

д) анатомічну будову барабанної частини скроневої кістки;

е) скостеніння скроневої кістки.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Скронева кістка, її розташування в черепі, взаємовідношення її з іншими кістками, анатомічна будова, частини.

2. Анатомічна будова лускової частини скроневої кістки.

3. Анатомічна будова кам’янистої частини скроневої кістки, її поверхні, краї.

4. Анатомічні утворення передньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

5. Анатомічні утворення задньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

6. Анатомічні утворення нижньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

7. Анатомічна будова барабанної частини скроневої кістки.

8. Соскоподібний відросток, будова, практичне значення.9. Скостеніння скроневої кістки.

10. Аномалії скостеніння скроневої кістки.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову скроневої кістки черепа. На живому демонструють її проекцію на голову. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено spina tympanica minor ?

A. 23

B. 11

C. 16

D. 17

E. 20

 

2. Яким номером на малюнку позначено fissura petrotympanica?

 

A. 13

B. 12

C. 23

D. 7

E. 20

 

3. Яким номером на малюнку позначено fissura petrosquamosa?

 

A. 12

B. 13

C. 23

D. 7

E. 20

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено hiatus canalis n. petrosi majoris?

A. 5

B. 4

C. 13

D. 18

E. 2

 

5. Яким номером на малюнку позначено hiatus canalis n. petrosi minoris?

A. 4

B. 5

C. 13

D. 18

E. 2

 

6. Яким номером на малюнку позначено sulcus sinus petrosi superior?

A. 15

B. 4

C. 2

D. 18

E. 16

 

7. Яким номером на малюнку позначено impressio trigemini?

A. 17

B. 7

C. 11

D. 20

E. 9

 

8. Яким номером на малюнку позначено aperture externa aqueductus vestibuli?

 

A. 12

B. 14

C. 13

D. 17

E. 10

 

9. Яким номером на малюнку позначено aperture externa canaliculi cochleae?

A. 17

B. 14

C. 13

D. 12

E. 10

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено eminentia arcuata?

A. 4

B. 13

C. 19

D. 16

E. 10

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

A. Paries tegmentalis

B. Paries membranaceus

C. Paries labyrinthicus

D. Paries mastoideus

E. Paries jugularis

 

2. Хворий з гнійним правобічним запаленням середнього вуха доставлений в ЛОР-відділення. При огляді виявлено підшкірну флегмону в ділянці соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проник гній?

A. Задню

B. Передню

C. Нижню

D. Медіальну

E. Верхню

 

3. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній.

A. Задню.

B. Передню.

C. Медіальну.

D. Латеральну.

E. Верхню.

 

4. Дитина 3-х років поступила до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

A. В соскоподібну печеру

B. В зовнішній слуховий прохід

C. В задню черепну ямку

D. У внутрішнє вухо

E. В слухову трубу

 

5. При зіткненні двох автомобілів водій одного вдарився головою об двері. Візуально: забій бічної частини голови зліва, гематома. Яка кістка ймовірно уражена?

A. скронева

B. потилична

C. лобова

D. тім’ яна

E. верхня щелепа

 

6. З яких частин складаєтья скронева кістка?

A. лускової, барабанної, кам’янистої

B. основної, бічної, лускової

C. барабанної, кам’янистої

D. бічної, присередньої

E. лускової, тіла

 

7. Позаду вушної раковини пальпується тверде кісткове утворення. Це є:

A. соскоподібний відросток скроневої кістки

B. шилоподібний відросток скроневої кістки

C. кам’яниста частина скроневої кістки

D. барабанна частина скроневої кістки

E. луската частина скроневої кістки

 

8. Кам’яниста частина скроневої кістки має такі поверхні як:

A. передню, задню, нижню

B. передню, верхню, задню

C. латеральну, медіальну, верхню

D. нижню, ліву, праву

E. верхню, нижню, передню, задню

 

9. Лускова частина скроневої кістки має такі краї:A. margo parietalis, sphenoidalis

B. margo frontalis, occipitalis

C. margo anterior, posterior

D. margo lateralis, medialis

E. всі вище перераховані

 

10. В результаті травми голови у хворого виявлено перелом шилоподібного відростка. На якій частині скроневої кістки знаходиться цей відросток?

A. кам’янистій

B. лусковій

C. барабанній

D. основній

E. на тілі

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.