Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Архітектура типової системи ERP


Опір департаментів у наданні конфіденційної інформації зменшує ефективність системи

Проблема сумісності з колишніми системами підприємства

Невеликі компанії не можуть дозволити собі інвестувати досить грошей в систему і навчити працівників працювати з нею.

9. Система може страждати від проблеми «слабкої ланки» - ефективність всієї системи може бути порушена одним департаментом чи навіть працівником

10. Іноді систему неможливо або дуже складно адаптувати під документообіг компанії і її специфічні процеси

 

Метою більшості ERP-систем є створення платформо-незалежного комплексу додатків, що здатний функціонувати як у розподіленої, так й у централізованому середовищі. Один зі способів досягнення цієї мети укладається у виборі реляційних баз даних для організації й управління даними й стандартних ТСР/ІР-сетей для передачі даних.

Як і більша частина клієнт-серверних технологій, типова ERP-система може бути представлена багаторівневою архітектурою. ERP-система містить наступні рівні:

• рівень бази даних;

• рівень додатків;

• рівень подання.

У фізичній реалізації ці рівні можуть бути скомбіновані в одній комп'ютерній системі, і це найпростіший варіант, або, що зустрічається частіше, кожен рівень може бути реалізований на одному або більше комп'ютерах.

Серцем будь-якої ERP-системи є система керування базою даних. Сервери баз даних - це самий потужний і самий захищений компонент ERP системи. База даних може розміщатися на декількох серверах, що забезпечує резервування і безпеку системи.

Для поліпшення продуктивності й масштабованості ERP-систем дані звичайно ізолюються від програм. Це досягається за рахунок відділення програм додатків від системи баз даних на фізичному рівні; програми додатки при цьому запускаються на комп'ютерах, називаних серверами додатків. Кілька серверів додатків організовані таким чином, що кожний відповідає за специфічну групу додатків або за особливі системні функції, наприклад за контроль доступу, комунікації й керування блокуванням даних. Часто сервери додатків об'єднані в локальну мережу, що дозволяє системам маршрутизації контролювати дотримання строгих вимог безпеки.

Рівень подання забезпечує формування вмісту екранів для відображення даних, отриманих у результаті транзакцій, і звітів у відповідному форматі, доступ до яких відкривається за допомогою меню. Обсяг обробки на цьому рівні невеликий, так що вимоги до потужності клієнта також невеликі. Практично SAP у цей час підтримує користувальницький інтерфейс на портативних машинах з обмеженими можливостями. Крім того, локальний кэш може містити список останніх транзакцій і відповідних даних. Рівень подання може бути реалізований на машинах окремих користувачів або на сервері подання даних, що входить у дану локальну мережу.4.Сучасні програмні продукти на базі стандарту ERP

 

У цей час на світовому ринку близько 500 систем, що відповідають стандартам MRP ІІ й ERP, 5-6 з них розроблені в Росії. Кількість успішних інсталяцій систем даного класу на російських підприємствах близько 300.

Нижче приводяться компанії, що займаються поширенням систем ERP:

• SAP;

• Oracle;

• PeopleSoft;

• BAAN;

• J. D. Edwards.

Варто відмітити, що не всі ERP-системи можуть забезпечити всебічне рішення завдань у будь-якій функціональній області або для всіх галузей промисловості.

Багато розробників ERP починали зі створення систем, що підтримують інформаційні процеси лише в конкретних функціональних сферах або вузьких галузях промисловості, і лише потім розширювали можливості цих систем.

Наприклад, компанія SAP спочатку спеціалізувалася на виробництві й логістиці, її система R3 й у цей час уважається винятково ефективної в завданнях планування продукції, у керуванні ресурсами, логістиці й бухгалтерії.

З іншого боку, перші системи компанії PeopleSoft фокусували увагу на управлінні трудовими ресурсами. Продукт компанії PeopleSoft і донині вважається кращою системою по керуванню трудовими ресурсами, хоча PeopleSoft розробила повний комплекс додатків, і цей комплекс, відповідно до оцінних випробувань, зовсім непоганий у порівнянні з іншими ERP-системами.

У наступній таблиці наведені основні виробники програмних комплексів класу MRP, MRP ІІ й ERP. До цього рівня наблизилися кілька російських фірм: ІBS, Галактика, Парус, Айти (Бос-корпорація); однак, вони ще не досягли повної реалізації зазначених технологій.

 

Розробник Продукт
BaaN Company Triton 3, BaaN IV
IFS Avalon Applications AVALON Application
J.D.Edwards Manufacturing Solutions, One world, Mixed Mode Manufacturing
JBA Sys21
Manufacturing Control Systems MAX
Oracle Corporation Oracle Applications
PeopleSoft PeopleSoft Manufacturing
QAD MFG/PRO, MFG/NT
Ross Systems Renaissance
SAP AG R/2, R/3

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ОСНОВНІ КЛАСИ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | Тема 5. Системи обробки економічної інформації в маркетингу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 488; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.