Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відображення в обліку результатів виконання бюджету


ІІІ. Меморандні і позабалансові рахунки.

ІІ. Бюджетні рахунки (рахунки доходів в видатків бюджету).

Клас 5 «Результат виконання бюджету».

Результат виконання загального та спеціального фондів бюджету.

 

Клас 6 «Доходи бюджету».

Доходи державного та місцевих бюджетів.

 

Клас 7 «Видатки бюджету».

Видатки державного та місцевих бюджетів.

 

Клас 8 «Управлінський облік».

Технічні рахунки, які є елементом управлінського обліку і не входять в баланс про виконання бюджету.

 

Клас 9 «Позабалансовий облік».

Планові показники за доходами та видатками бюджетів; кошторисні призначення; асигнування; розрахункові документи, не оплачені у встановлений термін та ін.

 

Бухгалтерський облік відображає операції з бюджетними коштами на рахунках 1-4 класів, фінансовий – на рахунках 5-7 класів, управлінський - 8-9 класів.

 

Залежно від того, для яких статей балансу відкриваються рахунки, вони бувають:

- активні;

- пасивні;

- активно-пасивні.

 

Активні рахунки –призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом і розміщенням.

Активними є всі рахунки 1-го; частково – 7-го, 8-го та 9-го класів.

 

Пасивні рахунки – для обліку джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

Пасивними є всі рахунки 2-го, 3-го, 6-го; частково – 8-го та 9-го класів.

 

Активно-пасивні рахунки – для обліку взаємних розрахунків, які виникають між бюджетами в процесі їх виконання; результатів виконання загального та спеціального фондів бюджетів; розрахунків за операціями з кредитами бюджетів.

Активно-пасивними є всі рахунки 4-го, 5-го; частково – 7-го класів.

 

 

 

До закінчення бюджетного року в органах казначейської служби проводиться інвентарізація рахунків по обліку доходів та видатків бюджетів, на основі якої визначається стан рахунків, відкритих в органах казначейства протягом бюджетного року, та доцільність їх відкриття на наступний бюджетний період.

 

При наявності залишків невикористаних асигнувань (крім власних надходжень бюджетних установ) на рахунках розпорядників коштів на кінець року вони списуються (повертаються) до відповідного бюджету.

У розпорядників коштів місцевих бюджетів вони можуть не списуватися, але у наступному році на суму невикористаних коштів (залишків) зменшується сума бюджетних асигнувань.

Залишки коштів за власними надходженнями бюджетних установ переносяться на відкриті рахунки наступного бюджетного періоду.

 

В останній робочій день поточного бюджетного року органи казначейства визначають результати виконання бюджетів окремо по загальному та спеціальному фондах.Територіальні органи казначейства (управління) визначають результати виконання конкретних мсцевих бюджетів.

Результат виконання державного бюджету визначається у ДКСУ. Для цього інформація по обліку надходжень та видатків державного бюджету подається територіальними органами казначейської служби на центральний рівень, де вона консолідується і підлягає детальній обробці й аналізу.

 

Після виведення результатів виконання бюджетів (не пізніше 31 грудня) органи казначейської служби проводять річне закриття рахунків (ст. 57 Бюджетного кодексу).

За виняткових обставин Міністр фінансів може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через 5 робочих днівпісля закінчення бюджетного періоду.

 

По завершенню бюджетного року органи казначейської служби складають річну фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.

Сформована на рівні територіальних управлінь звітність про виконання бюджетів подається до ДКСУ для подальшої консолідації.

Звітність про виконання місцевих бюджетів крім того подається територіальним фінансовим органам та органам місцевого самоврядування.

 

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
План рахунків з обліку виконання бюджету | Звітність бюджетних установ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 569; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.