Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атмосфера- повітряна оболонка Землі, її загальна характеристика

Тютюновий дим, його вплив на стан атмосфери.

Моніторинг атмосферного повітря.

Джерела забрудення атмосфери і наслідки її забруднення (парниковий ефект, озонова дірка, смоги, кислотні дощі).

Атмосфера- повітряна оболонка Землі, її загальна характеристика.

План.

Проблеми атмосфери і наслідки її забруднення

Питання для повторення.

1. Що таке жива речовина?

2. Які сутнісні характеристики визначають феномен біосфери Землі?

3. У чому полягає роль біохімічних функцій живого в організованості біосфери?

4. Чим принципово відрізняється тлумачення біосфери та ноосфери в працях В.І.Вернадського?

5. Коли виникла біосфера Землі?

6. Чому є необхідним комплексний підхід у пізнанні біосфери?

7. Що таке ноосфера?

8. Наведіть докази цілісності біосфери.

9. Як відбувається кругообіг речовини та енергії у біосфері?

 

Література:

1. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - Київ.: 1998, с

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.-К.: Либідь, 1995. с.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К: Либідь, 2004. с.

Вивчивши цей матеріал, Ви зрозумієте:

· чому існуючий хімічний склад атмосфери є найліпшим для існування біосфери;

· яку роль атмосфера відіграє в функціонуванні біосфери;

· основні принципи класифікації забруднень атмосфери і їх практичне значення;

· хімічну та фізико-хімічну поведінку забруднень в атмосфері;

· хімічну та фізико-хімічну сутність «парникового ефекту», кислотних опадів, «озонової дірки».

 

Атмосфера – це газова оболонка, що оточує Землю. Наявність атмосфери – одна з найголовніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходитися місяць, без води – тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин.

Атмосфера, як елемент глобальної екосистеми виконує кілька основних функцій:

· захищає живі організми від згубної дії космічного випромінювання та ударів метеоритів;

· регулює сезонні і добові коливання температури (якби не було на Землі атмосфери, то добові коливання температури досягали б 200 С);

· є носієм тепла і вологи;

· є депо газів, які беріть участь у фотосинтезі й забезпечують дихання;

· зумовлює низку скалдних екзогенних процесів (вивітрювіання гірських порід, діяльність природних вод, мерзлоти, льодовиків тощо);

· є середовищем помешкання живих істот;

· є природним ресурсом.

Основні компоненти атмосфери: азот (78,084%), кисень (20,946%), аргон (0,934%), крім того, неон, ксенон, криптон, вуглекислий газ, водень, метан і водяна пара.

Маса атмосфери становить приблизно одну мільонну маси Землі – 5,15.10 т. Та атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерпним природним ресурсом. Річ у тім, що людині необхідне повітря певної якості, а під впливом її ж діяльності хімічний склад і фізичні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично не залишилось місць, де повітря зберегло совї первозданні чистоту та якість, а деяких промислових центрах стан атмосфери вже просто загрозливий для людського здоров`я.

Атмосфера складається з таких шарів: тропосфера (до висоти 18 км), стратосфера (до 50), мезосфера (до 80), термосфера (1000), екзосфера (1900), геокорона (умовно до 20 тис.км); далі атмосфера поступово переходить у міжпланетний космічний вакуум. Основна маса повітря (90%) зосереджено в нижньому шарі – тропосфері. Тут же відбуваються найінтенсивніші теплові процеси, причоуц атмосфера нагрівається знизу, від поверхні океану і суходолу. Надзвичайно важливе екологічне значення для біосфери має озоновий шар у стратосфері, повітря якого збагачене триатомним киснем. Він розташований на висотц 20-50 км і захищає все живе на Землі від згубної дії «жорсткого» ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Крім газів, у повітрі атмосфери містяться ще й домішки так званих аерозолів, тобто дуже дрібних крапель рідин і твердих частинок як приодного, так і штучного походження, сірчистих, мінеральних, вуглеводневих, морських та ін.

 

2. Джерела забрудення атмосфери і наслідки її забруднення (парниковий ефект, озонова дірка, ядерна зима, смоги, кислотні опади)

Забруднення атмосфери відбувається внаслідок привнесення у повітря чи

утворення у ньому фізичних агентів, хімічних речовин або організмів, які несприятливо впливають на середовище життя чи завдають збитків матеріальним цінностім. Серед антропогенних джерел забрудення найбільшого тиску на атмосферу завдають паливно-енергетичний комплекс, металургія, хімічна промисловість і автомобільний транспорт. В багатьох промислових містах України забрудення досягло небезпечного для життя людини рівня.

Наслідки забруднення атмосфери такі: парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового екрану, смоги.

Парниковий ефект. Клімат Землі, що залежить в основному від стану її атмосфери, протягом геологічної історії періодично змінювався: чергувалися епохи істотного похолодання і епохи поетпління. Та в останній час всені-метеорологи б`ють на сполох: сьогодні атмосфера Землі розігрівається набагато швидше, ніж будь-коли в минулому. Це зумовлено діяльністю людини: по-перше, людина підігріває атмосферу, спалюючи велику кількість традиційного палива і вводячи в дію атомні електростанції; по-друге, в результаті спалювання органічного палива, а також унаслідок знищення лісів у атмосфері нагромаджується вуглекислий газ, вмість якого за останні 100 років в повітрі збільшився на 17%. У земній атмофері вуглекислий газ діє як скло в теплиці чи парнику: він вільно пропускає сонячні промені до поверхні Землі, але втримує її тепло. Це спричиняє розігрівання атмосфери, відоме як парниковий ефект. У чому ж полягає його небезпека? Розрахунки і моделювання на ЕОМ свідчать: підвищення середньорічної температури спричинить зміни таких найважливіших кліматичних параметрів, як кількість опадів, хмарнив покрив, океанічні течії, розміри полярних крижаних шапок. Внутрішні райони континентів стануть сухішими, а узбережжя – вологішими, зима буде коротшою і теплішою, а літо – тривалішим і спекотнішим. Основні кліматичні зони в північній півкулі змістяться на північ приблизно на 400 км. Це зумовить потепління в зоні тундри, танення шару вічної мерзлоти й полярних крижаних шапок. У середніх широтах, тобто в головних «хлібних» районах клімат стане напівпусельним, і врожаї зерна різко скоротяться. Глобальне потепління призведе до танення льодовиків Гренландії, Антарктиди й гір, рівень Світового океану підвищиться на 6-10 метрів, при цьому буде затоплено близько 20% суходолу, де мешкають сотні мільонів людей.

Останнім часом тривога вчених із приводу парникового ефекту ще посилилася. Виявилося, що крім вуглекислого газу, парниковий ефект спричиняють також дефкі інші гази: метан, оксиди азоту, фреони – вмст яких через антропогенний вплив стімко зростає.

Руйнування озонового шару атмосфери. Життя на Землі залежить від енергії Сонця. Надходить ця енергія на Землю у вигляді світла видимого випромінювання, а також інфрачервоного, або теплового й ультрафіолетового випромінювань. Ультрафіолетове несе найбільшу енергію і є фізіологічно активним, тобто інтенсивно діє на живу речовину. Одним із складників УФ є, так званий, «жорсткий ультрафіолет», надзвичайно шкцдливий для всього живого: вони призводять до порушення структури білків та нуклеїнових кислот і врешті-решт до загибелі клітин. Від цього випромінювання все живе на Землі захищає озоновий щит Землі. Останнім часом учені надзвичайно занепокоєні зниженням умісту озону в озоновому шарі атмосфери. Цей небажаний і небезпечний процес відбувається пфід дією деяких хімічних речовин – хлор- і бром похідних вуглецю (фреонів), які широко застосовуються у техніці і побуті як холодоагенти, розпорошувачі в аерозольних упаковках тощо. Світове виробництво фреонів на початку 90-х років ХХ століття перевищило 1,4 млн т за рік. Під дією УФ випромінювання фреони розкладаються з виділенням атомарного хлору, який є ефективним каталізатором розщеплення озону на молекулярний і атомарний кисень. Так, один атом хлору прихводить до розкладання 100 тис. Атомів озону. Руйнування озонового шару спричинюють також ракетна і космічна техніка та сучасні надзвукові літаки. Викиди продуктів спалювання палива з їхніх двигунів також розкладають озон.

За оцінками НАСА (США), з 1978 по 1990 рік кількість озону в озоновому шарі зменшилася на 45 %. Цей процес зменшення концентрації озону невпинно триває і швидкість цього процесу складає 0,224% на рік. Як показали супутникові спостереження, за останні 15 років УФ випромінювання на поверхні Землі зросло більш ніж на 10%, а в районах Антарктиди – більш ніж на 40%. Йце призводить до зниження імунітету та збільшення частоти інфекційних захворювань людей і тварин. Як стверджує «Грінпис»,, зменшення товщини озонового шару на 10% призводить до збільшення захворювань на рак шкіри 300 тис. населення.

З метою запобігання подальшому руйнуванню озонового шару атмосфери уряди багатьох країн підписали в 1985 р. у Відні (Австрія) Конвенцію про охорону атмосферного озону і скорочення виробництва феронів та інших речовин, що руйнують озон.

Ядерна зима. Надзвичайно небезпечними є забруднення атмосфери радіонуклідами, яке трапляється під час аварійна атомних електростанціях та інших ядерних об’єктах і випробувань ядерної зброї. Особливо небезпечною, навіть катастрофічною, була б ядерна війна, чяка призвела б до загибелі не тільки людства, але і всього живого на Землі. Розрахунки, виконані на ЕОМ вченими, свідчать, що в разі ядерного конфлікту з використанням ядерних зарядів потужністю 1000 Мт тротилу, незалежно від місяця вибуху, виникнуть величезні пожежі, які спричинять потепління на 1 С. Це супроводжуватиметься буревіями і призведе до значних руйнувань будівель та рослинного покриву. Радіонукліди течіями повітря швидко поширяться по всій земній кулі. Внаслідок пожеж і руйнування нафтових і газових свердловин в атмосферу виділиться багато «парникових газів», значна кількість пилу і сажі. Це примведе до підвищення температури ще на 4-5 С, танення льодовиків та підвищення рівня поди в Світовому океані, в результаті чого будуть затоплені величезні території суходолу. Надходження в стратосферу значної кількості оксидів нітрогену спричинить істотнє руйнування озонового шару, що значно збільшить УФ опромінення Землі. У повітря здійметься понад 5 млрд т дрібнодисперсних часточок пилу і попелу, які чорною хмарою затягнуть усе небо над землею, прозорість атмосфери зменшиться у 200 разів. Настане ядерна ніч, що призведе до повної загибелі рослинного покриву біосфери.

При цьому відбуватиметься нагрівання тропосфери й охолодження приземного шару повітря на 15-30 С упродовж першого місяця конфлікту. Локальні зниження температури сягатимуть -40... -50 С. Настане ядерна зима, що триватиме кілька місяців. Після осідання пилу і сажі атмосфера прогріється на 20-30 С вище норми, що спричинить повені на великих площах і селі в гірських рафонах, які супроводжуватимуться буревіями та снігопадами, масовою загибеллю рослин, тварин і людей. Поширяться епідемії хвороб. Таким чином, локальний ядерний конфлікт може спричинити загибель людства, а, можливо, і взагалі життя на Землі.

Смоги (фотохімічні тумани). Атмосферне повітря завдяки нерівномірному нагруванню сонячним промінням у різних широтах, особливо між полярними й екваторіальними зонами, інтенсивно циркулює. Циркуляція повітря усереднює склад компонентів у ньому та сприяє переміщенню водяної пари з океанів у континентальні райони і забруднень на великі відстані. Крім переміщення забруднень відбуваються їх різноманітні хімічні перетворення. В атмосфері під дією йонізуючих випромінювань відбуваються фотохімічні процеси з утворенням оксидів нітрогену, сірки, молекул озону та ін.. озон утворюється у повітрі під впливом УФ-випромінювання з довжиною хвилі 253 нм, а оксид нітрогену – до 100 нм. Під час взаємодії вуглеводнів з озоном або атомарним оксисеном утворюються вільні пероксидні високоактивні речовини, здатні вступати в реакцію з оксидами нітрогену та інші сполуки з окислювальними валстивостіми – оксид анти. Наявність вільних радикалів в атмосферному повітрі призводить до утворення смогу. Основними продуктами фотохімічних реакцій є альдегіди, кетони, оксиди карбону, органічні нітрати та оксид анти. У забрудненій атмосфері за одночасною наявністю SO3, NO, NO2 та вуглеводнів, під час опромінення олефінів і ароматичних сполук утворюються значні кількості аерозолів. Кількість аерозолів зменшується з підвищенням відносної вологості повітря.

Атмосферні забруднення спричинюють гострі та хронічні отруєння, чинять метатоксичну й промоторну дію. Широко відомі випадки масових отруєнь людей унаслідок короткочасного підвищення рівня забруднення атмосферного повітря. Так, у 1930 році в Бельгії в долині річки Маас унаслідок виникнення токсичного туману захворілди тисячі людей, померло 60 осіб. У 1948 році в США в м. Донора захворіло 50% населення, 20 осіб померли. У 1952 році внаслідок утворення токсичного туману в Лондоні померло 4 тис. чоловік.

У разі утворення смогу різко збільшується забруднення повітря сажею й сірчистими сполуками, вуглеводнями, озоном та оксидами нітрогену. Утворенню смогу сприяє температурна інверсія, що настає в ясні сонячні дні при охолодженні землі за рахунок випромінення. При цьому в безвітряну погоду всі забруднення поширюються в поверхневому шарц. Під час смогу особливо потерпають і частіше гинуть люди з хронічними респіраторними та серцево-судинними захворюваннями.

Кислотні опади. Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапили в атмосферу, окислюються і, сполучаючись із водою, утворюють туманоподібні краплі сульфатної та нітратної кислот. Переносячись вітрами на значні відстані, вони згодом випадають разом з дощем, який має кислу реакцію. Кислотними називають взагалі будь-які опади (дощ, сніг, туман), якщо значення їх рН становить менш ніж 7,0.

Під впливом кислотних опадів відбувається затиснення водойм і грунтів, вимивання з грунту калію, магнію, кальцію та зменшення врожайності сільськогосподарських культур на 3-8%, деградація флори і фауни. У закиснених водоймах гине риба і численні види комах. Внаслідок випадання кислотних дощів гинуть ліси, особливо букові, тисові та кедрові. Загибель лісів зумовлює гірські зсуви та селі. Кислотні опади прискорюють руйнування житлових будинків і архітектурних памяток, оздоблених мармуром і вапняком. Кислотний сніг завдає ще більшої шкоди, ніж дощ, оскільки він може накопичуватись упродовж тривалого часу, що призводить до значного затиснення грунту під час танення снігу навесні. Кислотність талої води в десятки разів вища від кислотності дощової. У багатьох країнах кислотні дощі завдають значних збитків.так, в Україні за останні 35 років площа кислих грунтів зросла на 33%. Ці грунти потребюу.ть вапнування, що підвищує собівартість сільськогосподарської продукції.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою | Тютюновий дим, його вплив на стан атмосфери
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1024; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.