Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автомобільний шум та заходи по його зниженню. Транспортний шум - це перевищення природного рівня шуму, спричиненого роботою двигунів, колесами, гальмами i аеродинамічними особливостями транспортного


Транспортний шум - це перевищення природного рівня шуму, спричиненого роботою двигунів, колесами, гальмами i аеродинамічними особливостями транспортного засобу.

Абсолютно 6езшумний автомобіль на дорогах такий же неприйнятний як i дуже шумний. У разі 6езшумного автомобіля водій втрачає зворотній зв`язок з автомобілем — вiн не відчуває швидкості та резервів потужності автомобіля. Окрім того пішохід, взагалі не відчуває наближення небезпеки і це може призвести до небажаних наслідків для усіх учасників дорожнього руху.

Характеристика звукових хвиль.

Шум – сукупність багато чисельних звукових коливань, які швидко змінюються за силою і частотою. Вплив шуму на людину виявляється у широкому діапазоні: від появи роздратованості, до втрати слуху. Шум заважає людям повноцінно відпочивати, зменшує продуктивність праці, викликає головний біль, підвищує втомлюваність. Під впливом шуму можливе виникнення «шумової хвороби», яка призводить до захворювань нервової системи людини, втрати слуху, розвитку гіпертонічної хвороби, виникнення серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця. Окрім того, шум може спричинити швидкий розвиток вже існуючих хвороб. Шум скорочує тривалість життя в межах 8-12 років. Надмірний шум може стати причиною нервового виснаження, психічної пригніченості, вегетативного неврозу (розлад нервової системи, що регулює обмін речовин і діяльність внутрішніх органів), виразки, зміни функціонального стану центральної нервової системи.

Джерело звуку характеризується звуковою потужністю, частотним спектром випромінювання і характеристикою направленості.

Перенесення енергії під час поширення звукової хвилі характеризується вектором миттєвої інтенсивності звуку, яку називають щільністю потоку звукової потужності.

Основні види і джерела шуму і двигуна автомобіля.

Загальний шум автомобіля, що рухається, складається з шуму, який створюється двигуном, агрегатами автомобіля, кузовом, додатковим обладнанням, коченням шин, потоком повітря. Шум, який виникає під час роботи двигуна і автомобіля в цілому можна поділити на дві групи: аеродинамічний і механічний.Аеродинамічний шум виникає в результаті газообміну в двигуні під час процесів впуску свіжого заряду і випуску відпрацьованих газів, а також в результаті взаємодії лопатей вентилятора з повітрям.

Механічний шум спричиняють процес згоряння і динамічні процеси, що відбуваються в кривошипно-шатунному механізмі, газорозподільному механізмі, системі живлення, системі охолодження, мащення тощо.

Аеродинамічний шум передається повітряним середовищем, механічний шум - зовнішньою поверхнею двигуна i агрегатами автомобіля.

В цілому для автомобіля характерний механічний i аеродинамічний шум, що мають велику кількість джерел шуму.

Автомобілі в цілому — складне джерело шуму, тому що його звукове поле формується великою кількістю окремих джерел. Шум автомобiля є типовим широкосмуговим шумом.

В практиці розрізняють зовнішній i внутрішній шум автомобіля.

3овнішній шум автомобіля одне з основних джерел міського шуму. Близько 60...80% шумового фону міст створює автомо6ільний транспорт. Транспортний шум в містах сягає близько 80 – 100 дБ .

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Продукти фотохімічного синтезу | Зменшення шуму автомобілів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Автомобільний шум та заходи по його зниженню.
 2. Відрахування на соціальні заходи від фонду оплати праці.
 3. Загальні заходи безпеки в маршруті і порядок пересування
 4. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, МЕТА І ПІДСТАВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
 5. Заходи адміністративного попередження
 6. Заходи антиінфляційної політики у розвинених країнах і в перехідній економіці
 7. Заходи безпеки під час атмосферних електричних розрядів
 8. Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств
 9. Заходи безпеки при роботах в умовах зараження шкідливими речовинами
 10. Заходи безпеки при роботі в гірських умовах, районах лісів, тайги, на Крайній Півночі, в Антарктиці, пустелі, напівпустелі, в тропіках і субтропіках
 11. Заходи безпеки при роботі в річкових долинах, заболоченій місцевості, ярах і карстах

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.