Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

С. Тіло, аксони, дендрити

End

D. Нейроглію

Е. Аксони

9. Якою тканиною утворена середня оболонка внутрішніх порожнистих органів?

A. Гладкою м’язовою тканиною

B. Скелетною м’язовою тканиною

C. Багатошаровим епітелієм

D. Багаторядним епітелієм

E. Однорядним епітелієм

10.Як називається наука, яка вивчає м’язи?

А. Мікологія

В. Гістологія

С. Міологія

D. Остеологія

Е. Артрологія

11.Вкажіть ознаки, характерні для нервової тканини:

А. Складається з нейронів і нейроглії

В. Виконує захисну функцію

С. Містить міофібрили

D. Клітини не мають відростків

Е. Форма клітин веретеноподібна

12. Якою тканиною утворені скелетні м’язи?

A. Гладкою м’язовою тканиною

B. Посмугованою скелетною м’язовою тканиною

C. Багатошаровим епітелієм

D. Багаторядним епітелієм

E. Однорядним епітелієм

13. Яку назву мають клітини серцевої м’язової тканини?

А. Нейроцити

В. Епітеліоцити

С. Хондроцити

D. Кардіоміоцити

Е. Рецептори

14. Короткий відросток відросток нервової клітини:

А. Дендрит

В. Аксон

С. Нервове волокно

D. Нейрофібрила

Е. Синапс

 

 

Скелет тулуба

 

1. Які кістки утворюють скелет тулуба?

А. Грудина, ребра, хребетний стовп

В. Ребра, шийні хребці, грудина

С. Грудні хребці, грудина, ключиця

D. Поперекові хребці, ребра

Е. Грудина, шийні хребці

2.Скільки хребців має хребетний стовп?

А. 33-34 хребців

В. 36-37 хребців

С. 38-39 хребців

D. 39-40 хребців

Е. 40-41 хребців

3.Скільки хребців має шийний відділ хребта?

А. 4 хребців

В. 5 хребців

С. 7 хребців

D. 8 хребців

Е. 12 хребців

4. Яка структура кістки виконує кровотворну функцію?

А. Остеон

В. Остеоцит

С. Жовтий кістковий мозок

D. Червоний кістковий мозок

Е. Остеобласт

5. Який хребець має зуб?

А. І шийний

В. ІІ шийний

С. ІІІ поперековий

D. ІV грудний

Е. VІІ шийний

6. Назвіть хребець, який легко пропальпувати і є кістковим орієнтиром в клінічній практиці?

А. І шийний

В. ІІ шийний

С. ІІІ шийний

D. V шийний

Е. VІІ шийний7. Яку кістку використовують для проведення стернальної пункції?

А. Ребро

В. Поперековий хребець

С. Лопатку

D. Грудину

Е. Плечову кістку

8. На поперечному відростку якого хребця наявний сонний горбок?

A. I шийного

В. II шийного

C. III шийного

D. VI шийного

E. VII шийного

9. Які кістки утворюють грудну клітку?

А. Грудина, ребра, грудні хребці

В. Ребра, шийні хребці, грудина

С. Грудні хребці, грудина, ключиця

D. Поперекові хребці, ребра

Е. Грудина, шийні хребці

10. Як називається непарний відросток хребця?

А. Поперечний

В. Остистий

С. Суглобовий

D. Вирізка

Е. Дуга

11. Які особливості мають грудні хребці?

А. Реберні ямки

В. Отвори на поперечних відростках

С. Остисті відростки роздвоєні

D. Мають мис

Е. Напіврухоме з’єднання

12. Чим утворюється хребтовий канал?

А. Тілами хребців

В. Отворами хребців

С. Дугами хребців

D. Остистими відростками

Е. Міжхребцевими дисками

13. Де розташована борозна ребра?

А. На верхньому краю ззовні

В. На нижньому краю ззовні

С. На верхньому краю зсередини

D. На нижньому краю зсередини

Е. На шийці

 

Скелет кінцівок

 

1. Які відділи верхньої кінцівки?

А. Плечова, ліктьова кістки

В. Пояс, вільна кінцівка

С. Лопатка, ключиця

D. Дистальний, проксимальний

Е. Латеральний, медіальний

2. Які відділи нижньої кінцівки?

А. Стегнова, гомілкова кістки

В. Тазовий пояс, вільна кінцівка

С. Латеральний, медіальний

D. Латеральний, медіальний

Е. Наколінок, п’яткова кістка

3. Назвіть кістки вільної верхньої кінцівки?

А. Плечова, ліктьова

В. Променева, ліктьова

С. Лопатка, ключиця

D. Плечова, променева, ліктьова, кістки кисті

Е. Ліктьова, променева, кістки кисті

4. Назвіть відділи вільної верхньої кінцівки?

А. Плечовий, ліктьовий

В. Променевий, ліктьовий

С. Плече, передпліччя, кисть

D. Плечова, променева, ліктьова кістки

Е. Ліктьова, променева, кістки кисті

5. Які кістки утворюють пояс верхньої кінцівки?

А. Плечова, ліктьова

В. Променева, ліктьова

С. Лопатка, ключиця

D. Плечова, променева

Е. Ліктьова, променева

6.Яка кістка належить до поясу нижньої кінцівки?

А. Стегнова

В. Лобкова

С. Великогомілкова

D. Малогомілкова

Е. Тазова

7. Назвіть відділи вільної нижньої кінцівки?

А. Стегно, гомілка, стопа
В. Лобкова, стегнова, куприк
С. Сіднична, лобкова, крижова
D. Клубова, сіднична, лобкова
Е. Клубова, лобоква, крижова

 

8. Що розташовано на верхньому кінці плечової кістки?

А. Шилоподібний відросток

В. Над виросток медіальний

С. Над виросток латеральний

D. Головка

Е. Ліктьова ямка

 

9. Яка кістка відноситься до скелету нижніх кінцівок??

А. Променева

В. Головчаста

С. Тригранна

D. Горохоподібна

Е. Наколінок

10. Що розташовано на проксимальному епіфізі плечової кістки?

А. Анатомічна шийка

В. Вінцева ямка

С. Вінцевий відросток

D. Надвиростки

Е. Блокоподібна виразка

11. Що знаходиться на верхньому кінці стегнової кістки?

А. Надвиростки

В. Вертлюги

С. Блок

D. Блокоподібна вирізка

Е. Суглобова впадина

12. Які кістки утворюють тазову кістку?
А. Сіднична, крижова, куприк
В. Лобкова, стегнова, куприк
С. Сіднична, лобкова, крижова
D. Клубова, сіднична, лобкова
Е. Клубова, лобова, крижова

13. Які кістки утворюють таз у цілому?
А. Стегнова, крижова, куприк
В. Лобкова, стегнова, куприк
С. Тазові, крижова, куприк
D. Клубова, сіднична, лобкова
Е. Клубова, лобова, крижова

14. Назвіть кістки вільної частини нижньої кінцівки:

А. Стегнова, клубова, сіднична
В. Тазова, великогомілкова, кістки стопи
С. Стегнова, великогомілкова, малогомілкова, кістки стопи
D. Клубова, великогомілкова, малогомілкова, кістки стопи
Е. Стегнова, лобкова, малогомілкова

 

Скелет голови

 

1. Яка кістка відноситься до лицевого черепа?

А. Лобова

В.Скронева

С. Вилична

D. Решітчаста

Е. Тім’яна

2. Яка кістка відноситься до мозкового черепа?А. Клиноподібна

В. Під’язикова

С. Леміш

D. Вилична

Е. Слізна

3. Назвати кістки мозкового черепа:

А. Клиноподібна, решітчаста, вилична

В. Потилична, верхньощелепна, скронева, тім’яна

С. Лобова, решітчаста, клиноподібна, потилична, скронева, тім’яна

D. Решітчаста, клиноподібна, сльозова, потилична, скронева, тім’яна

Е. Верхньощелепна, сльозова, піднебінна

4. Які кістки мозкового черепа мають приносові пазухи?

А. Клиноподібна, решітчаста, лобова, верхньощелепна

В. Потилична, верхньощелепна, скронева, тім’яна

С. Лобова, решітчаста, тім’яна

D. Решітчаста, клиноподібна, сльозова, потилична, скронева, тім’яна

Е. Верхньощелепна, сльозова, піднебінна

5. На якій кістці наявне турецьке сідло (гіпофізарна ямка)?

А. Клиноподібній

В. Потиличній

С. Лобовій

D. Решітчастій

Е. Верхньощелепній

6. Яка кістка лицевого черепа містить гайморову пазуху?

А. Нижньощелепна

В. Вилична

С. Нижня носова раковина

D. Верхньощелепна

Е. Піднебінна

7. Куди відкривається гайморова пазуха?

А. У верхній носовий хід

В. У середній носовий хід

С. У нижній носовий хід

D. У ротову порожнину

Е. У порожнину гортані

8. Яка кістка відноситься до мозкового черепа?

А. Клиноподібна

В. Під’язикова

С. Леміш

D. Вилична

Е. Слізна

9. Який відросток знаходиться на верхній щелепі?

А. Шилоподібний

В. Піднебінний

С. Вінцевий

D. Дзьобоподібний

Е. Соскоподібний

10. Як називається одна з повітроносних кісток черепа?

А. Вилична

В. Нижня носова раковина

С. Потилична

D. Клиноподібна

Е. Нижня щелепа

11. Яка кістка є повітроносною?

А. Носова

В. Вилична

С. Слізна

D. Нижня щелепа

Е. Верхня щелепа

12. Що знаходиться на лобовій кістці черепа?

А. Яремна вирізка

В. Повітроносна пазуха

С. Тім’яний горб

D. Великі крила

Е. Малі крила

 

13. Яка кістка відноситься до повітроносних кісток черепа?

А. Потилична

В. Носова

С. Нижня щелепа

D. Лобова

Е. Тім’яна

14. Назвати кістки лицевого відділу черепа черепу:

А. Клиноподібна, решітчаста, вилична

В. Потилична, верхньощелепна, скронева, тім’яна, лобова,

С. Верхньощелепна, нижньощелепна, вилична, носова, слізна, піднебінна, леміш, нижня носова раковина

D. Решітчаста, клиноподібна, сльозова, потилична, скронева, тім’яна

Е. Верхньощелепна, сльозова, піднебінна

 

 

М’язи тулуба,голови, шиї

 

1. Який м’яз відокремлює грудну порожнину від черевної?

A. Зовнішні міжреберні м’язи

B. Внутрішні міжреберні м’язи

C. Діафрагма

D. Передній зубчастий м’яз

E. Великий грудний м’яз

2.Назвіть отвори діафрагми:

A. Аортальний, нижньої порожнистої вени, стравохідний

B. Трахеальний, аортальний

C. Верхньої порожнистої вени, стравохідний

D. Аортальний, верхньої порожнистої вени

E. -----

4. Який м’яз відноситься до м’язів спини?

A. Передній зубчастий м’яз

B. Трапецієподібний м’яз

C. Зовнішні міжреброві м’яз

D. Триголовий м’яз

E. Прямий м’яз

5. Назвіть м’язи, які не покриваються фасціями, прикріплюються до шкіри і виконують рухи шкіри:

А. Жувальні м’язи

В. Мімічні м’язи

С. Надпід’язикові м’язи

D. Підпід’язикові м’язи

Е. М’язи живота

6. Який із м’язів розташований на спині?

А. Латеральний тракт

В. Передній зубчастий

С. Поперечний м’яз

D. Двоголовий м’яз

Е.Триголовий м’яз

7. Який м’яз живота?

А. Трапецієподібний

В. Прямий

С. Найширший

D. Передній зубчастий

Е. Драбинчастий

8. Як називається один з м’язів шиї?

А. Надосний

В. Підосний

С. Підлопатковий

D. Малий круглий

Е. Грудино-ключично-соскоподібний

9. Який м’яз відноситься до м’язів черевного пресу?

А. Трапецієподібний

В. Прямий

С. Найширший

D. Триголовий

Е. Двоголовий

10. Яке є слабке місце живота?

А. Ліктьова ямка

В. Пахвова ямка

С. Пупкове кільце

D. Підколінна ямка

Е. Вінцева ямка

 

11. Який із м’язів відноситься до м’язів спини?

А. Зовнішній косий

В. Внутрішній косий

С. Прямий

D. Найширший

Е. Квадратний поперековий

 

12. Який м’яз грудної клітки є поверхневим?

А. Зовнішній міжреберний

В. Внутрішній міжреберний

С. Діафрагма

D. Великий грудний

Е. Трапецієподібний

 

13. Який м’яз є м’язом черевного пресу?

А. Передній зубчастий

В. Великий грудний

С. Зовнішній косий

D. Трапецієподібний

Е. Найширший

14. У яких м’язів 2 сухожилок вплітається в шкіру?

А. Мімічні

В. Жувальні

С. М’язи шиї

D. М’язи грудної клітки

Е. М’язи живота

15. Чим утворена біла лінія живота?

А. Латеральним трактом

В. Апоневрозами прямих м’язів

С. Поперечними м’язами

D. Зрощенням апоневрозів зовнішніх і внутрішніх косих і поперечних м’язів

Е. Апоневрозами зовнішніх і внутрішніх косих м’язів

16. Чим утворене пахвинне кільце?

А. Апоневрозом зовнішнього косого м’яза

В. Поперечною фасцією

С. Поперечним м’язом

D. Трапецієподібним м’язом

Е. Найширший м’язом

17. Назвіть поверхи живота:

А. Правий, лівий, середній

В. Епігастріум, мезогастріум, гіпогастріум

С. Прямий, косий, поперечний

D. Латеральний, медіальний

Е. Верхній, нижній

 

М’язи кінцівок

 

1. Назвіть м'яз передньої групи плеча:

А. Круглий пронатор

В. Дельтоподібний м'яз

С. Триголовий м'яз

D. Двоголовий м'яз

Е. Довгий долонний м'яз

2. Який м’яз відноситься до тазового поясу?

А. Зовнішній косий

В. Кравецький

С. Великий сідничний

D. Камбалоподібний

Е. Триголовий

3. Який м’яз відноситься до розгиначів плеча?

А. Двоголовий

В. Триголовий

С. Чотириголовий

D. Дзьобоплечовий

Е. Плечовий

4. Який є м’яз тазового поясу?

А. Внутрішній косий

В. Сідничний середній

С. Зовнішній косий

D. Кравецький

Е. Двоголовий

5. Який м’яз відноситься до плечового поясу?

А. Дельтоподібний

В. Двоголовий

С. Підключичний

D. Дзьобоплечовий

Е. Плечовий

6. Який утвір відноситься до слабкого місця?

А. Синовіальна піхва

В. Пахвова ямка

С. Ліктьова ямка

D. Стегновий канал

Е. Фасція

7. Який м’яз є згиначем верхньої кінцівки?

А. Триголовий

В. Чотириголовий

С. Кравецький

D. Двоголовий

Е. Круглий пронатор

8. Який м’яз використовують для внутрішньо-м’язових ін’єкцій?

А. Грушоподібний

В. Великий грудний

С. Великий сідничний

D. Квадратний м’яз стегна

Е. Попереково-клубовий

9. Як називається один із м’язів гомілки?

А. Кравецький

В. Двоголовий

С. Чотириголовий

D. Триголовий

Е. Грушоподібний

10. До яких м’язів відноситься литковий м’яз?

А. Чотириголового м’язу

В. Триголового м’язу руки

С. Двоголового м’язу руки

D. Двоголового м’язу стегна

Е. Триголового м’язу ноги

11. Який м’яз розташований спереду на стегні?

А. Довгий розгинач пальців

В. Кравецький м’яз

С. Довгий згинач пальців

D. Триголовий м’яз

Е. Двоголовий м’яз

12. Назвіть м'яз задньої групи плеча:

А. Круглий пронатор

В. Дельтоподібний м'яз

С. Триголовий м'яз

D. Двоголовий м'яз

Е. Довгий долонний м'яз

13. Назвіть м'яз тазового поясу:

А. Чотириголовий м'яз

В. Великий сідничний м'яз

С. Триголовий м'яз

D. Кравецький м’яз

Е. Тонкий м’яз

14. До якої групи відноситься чотириголовий м'яз?

А. Передня група стегна

В. Задня група стегна

С. Присередня група стегна

D. Передня група гомілки

Е. Задня група гомілки

 

Анатомія спинного мозку

 

1. Спинний мозок закінчується на рівні:

А. Х – ХІІ гр. хр.

В. ХІ – ХІІ гр. хр.

С. І – ІІ попер. хр.

D. ІV –V попер. хр.

Е. V попер.- І криж. хр.

2. Які нейрони розміщені в бічних рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2?

А. Чутливі нейрони

В. Рухові нейрони

С. Вставні нейрони

D. Нейрони симпатичної нервової системи

Е. Нейрони парасимпатичної нервової системи

3. В якому відділі спинного мозку розташовані центри парасимпатичної нервової системи?

А. Грудному

В. Шийному

С. Поперековому

D. Крижовому

Е. У всіх відділах

4. Біла речовина мозку спинного утворена:

А. Нервовими клітинами

В. Нервовими волокнами

С. Клітинами нейроглії

D. Тілами нервових клітин

Е. Нервовими вузлами

5. В передніх рогах спинного мозку містяться:

А. Чутливі нейрони

В. Рухові нейрони

С. Вставні нейрони

D. Проміжні нейрони

Е. Аксони нервових клітин

6. Спинний мозок розташований:

А. В центральному каналі

В. В під павутинному просторі

С. В хребтовому каналі

D. В ромбоподібній ямці

Е. В бокових шлуночках

7. Які нейрони розміщені в спинномозкову вузлі?

А. Чутливі нейрони

В. Рухові нейрони

С. Вставні нейрони

D. Нейрони симпатичної нервової системи

Е. Нейрони парасимпатичної нервової системи

8. Спинний мозок починається:

А. В задній черепній ямці

В. На схилі черепа

С. На рівні 1 шийного хребця

D. В хребтовому каналі

Е. Біля яремного отвору

9. Що таке сегмент спинного мозку:

А. Найменша частина мозку

В. Найменший відділ мозку

С. Кінцева частина мозку

D. Потовщення спинного мозку

Е. Найменша частина мозку від якої відходить

одна пара спинних нервів

10. В якому відділі мозку є 12 сегментів?:

А. Грудний

В. Шийний

С. Поперековий

D. Крижовий

Е. Куприковий

11. В якому відділі мозку є 5 сегментів?:

А. Грудний

В. Шийний

С. Поперековий

D. Кінцева нитка

Е. Куприковий

12. Рухові нейрони розташовані в:

А. Канатиках спинного мозку

В. Передніх рогах спинного мозку

С. Задніх рогах спинного мозку

D. Бічних рогах спинного мозку

Е. Проміжній речовині спинного мозку

13. Де розташований спинномозковий вузол?:

А. Передній корінець спинного мозку

В. Передній канатик спинного мозку

С. Задній ріг спинного мозку

D. Бічний ріг спинного мозку

Е. Задній корінець спинного мозку

 

 

Анатомія головного мозку

 

1.Які відділи головного мозку?

А. Довгастий, задній, середній, проміжний, кінцевий

В. Середній, проміжний, кінцевий

С. Таламус, гіпоталамус, епіталамус

D. Міст та мозочок, проміжний, кінцевий

Е. Мозолисте тіло, склепіння

2. Задній мозок складається з:

А. Ніжок та покриву ніжок

В. Таламуса, гіпоталамуса, епіталамуса

С. Пірамід, олив

D. Моста та мозочока

Е. Мозолистого тіла, склепіння

3. До проміжного мозку входять :

А. Таламус, гіпоталамус

В. Ніжки і покрив

С. Таламус, гіпоталамус, епіталамус, метаталамус

D. Міст і мозочок

Е. Мозолисте тіло, склепіння

4. Металамус проміжного мозку утворений:

А. Зоровими горбами

В. Підгорбовою ділянкою

С. Колінчастими тілами

D. Епіфізом і повідцями

Е. Мозолистим тілом

5. Гіпоталамус проміжного мозку містить:

А. Зорові горби

В. Колінчасті тіла

С. Епіфіз

D. Гіпофіз

Е. Мозолисте тіло

6. В корі якої частки кінцевого мозку локалізована зорова зона?

А. Скроневій

В. Тім’яній

С. Потиличній

D. Острівцевій

Е. Лобовій

7. Базальні ядра сірої речовини розташовані в:

А. Довгастому мозку

В. Мості заднього мозку

С. Ніжках середнього мозку

D. Кінцевому мозку

Е. Мозочку

8. В корі якої частки кінцевого мозку локалізована рухова зона?

А. Скроневій

В. Тім’яній

С. Потиличній

D. Острівцевій

Е. Лобовій

9. В якому з відділів головного мозку розташовані бічні шлуночки?

А. Задньому мозку

В. Кінцевому мозку

С. Довгастому мозку

D. Середньому мозку

Е. Проміжному мозку

10. Субарахноїдальний простір розташований:

А. Між твердою і павутинною оболонкою мозку

В. Між павутинною і судинною оболонками

С. Над твердою оболонкою мозку

D. Над павутинною оболонкою мозку

Е. Під судинною оболонкою мозку

11. Ядра яких черепно-мозкових нервів містить довгастий мозок?:

А. ІХ – ХІІ п. ч/м нервів

В. V – VІ п. ч/м нервів

С. ІІІ - І V п. ч/м нервів

D. І – ІІ п. ч/м нервів

Е. VІІ – VІІІ п. ч/м нервів

12. Яка частка кінцевого мозку має перед центральну закрутку?:

А. Лобова

В. Тімяна

С. Потилична

D. Скронева

Е. Острівець

13. В корі якої частки кінцевого мозку локалізована слухова зона?

А. Скроневій

В. Тім’яній

С. Потиличній

D. Острівцевій

Е. Лобовій

14. Назвіть складові частини довгастого мозку:

А. Ніжки та покрив ніжок

В. Таламус, гіпоталамус, епіталамус

С. Піраміди, оливи

D. Міст та мозочок

Е. Мозолисте тіло, склепіння

 

Анатомія спинномозкових нервів

1. Яка кількість спинномозкових нервів?

А. 31 пара

В. 12 пар

С. 10 пар

D. 35 пар

Е. 4 пари

2. Спинномозкові нерви утворюються при злитті:

А. Попереднього і бокового канатика мозку

В. Заднього і бокового канатиків мозку

С. Переднього і заднього корінців мозку

D. Переднього і заднього рогів

Е. Волокон кінського хвоста

3. Які гілки спинномозкового нерва приймають участь в утворенні сплетення?

А. Передні

В. Задні

С. Сполучні

D. Оболонні

Е. Всі гілки

4. Який нерв шийного сплетення за функцією змішаний?

А. Малий потиличний нерв

В. Великий вушний нерв

С. Шийний поперечний нерв

D. Діафрагмальний нерв

Е. Надключичний нерв

5. Передній корінець спинного мозку утворений:

А. Аксонами чутливих нейронів

В. Аксонами рухових нейронів

С. Аксонами вставних нейронів

D. Дендритами чутливих нейронів

Е. Дендритами мотонейронів

6. Задній корінець спинного мозку утворений?:

А. Аксонами рухових нейронів

В. Аксонами чутливих нейронів

С. Дендритами чутливих нейронів

D. Дендритами рухових нейронів

Е. Аксонами проміжних нейронів

7. Яку ділянку тіла іннервує сідничний нерв крижового сплетення?:

А. Сідничну ділянку

В. Задню поверхню стегна

С. Гомілку і стопу

D. Задню поверхню стегна, гомілку і стопу

Е. Передню поверхню стегна

 

8. Який з перелічених нервів іннервує плевру і перикард?:

А. Серединний

В. Діафрагмальний

С. Міжреберні

D. Надключичні

Е. Затульний

9. Який нерв відноситься до плечового сплетення?:

А. Ліктьовий

В. Міжреберний

С. Діафрагмальний

D. Задній вушний

Е. Надключичний

10. Який нерв відноситься до довгих гілок плечового сплетення?

А. Довгий грудний нерв

В. Дорсальний нерв лопатки

С. Надлопатковий нерв

D. Підлопатковий нерв

Е. Серединний нерв

 

11. Який нерв відноситься до плечового сплетення?:

А. Міжреберний

В. Діафрагмальний

С. Серединний

D. Надключичний

Е. Поперечний нерв шиї

12. Який нерв іннервує задню поверхню гомілки і підошовну поверхню стопи?

А. Загальномалогомілковий

В. Великогомілковий

С. Передній малогомілковий

D. Бічний малогомілковий

Е. Підшкірний

13. Який нерв відноситься до плечового сплетення?:

А. Міжреберний

В. Надключичний

С. Діафрагмальний

D. Променевий

Е. Задній вушний

 

Анатомія черепномозкових нервів

 

1. Який черепний нерв іннервує мімічні м’язи?

А. Відвідний нерв

В. Трійчастий нерв

С. Блукаючий нерв

D. Лицевий нерв

Е. Додатковий нерв

2. Який черепний нерв іннервує зуби та ясна верхньої та нижньої щелеп?

А. Відвідний нерв

В. Трійчастий нерв

С. Додатковий нерв

D. Нюховий нерв

Е. Окоруховий нерв

3. Назвіть чутливі черепні нерви:

А. Нюховий, зоровий, відвідний нерви

В. Присінково - завитковий, трійчастий нерви

С. Окоруховий нерв

D. Блоковий нерв

Е. Нюховий, присінково - завитковий, зоровий нерв

4. Який номер має нюховий черепно-мозковий нерв?:

А. І пара

В. V пара

С. VІІ пара

D. ІХ пара

Е. Х пара

5. Яка назва VІІІ пари черепних нервів?:

А. Очний

В. Зоровий

С. Лицевий

D. Присінково-завитковий

Е. Трійчастий

6. Як називається ІІ пара черепномозкових нервів?:

А. Під’язиковий

В. Додатковий

С. Відвідний

D. Блукаючий

Е. Зоровий

7. Який черепний нерв іннервує органи грудної та частково черевної порожнини?

А. Відвідний нерв

В. Трійчастий нерв

С. Блукаючий нерв

D. Нюховий нерв

Е. Додатковий нерв

8. Який черепний нерв іннервує жувальні м'язи?

А. Відвідний нерв

В. Трійчастий нерв

С. Додатковий нерв

D. Нюховий нерв

Е. Окоруховий нерв

9 . Мішаний черепно-мозковий нерв, має назву:

А. Нюховий

В. Окоруховий

С. Трійчастий

D. Під’язиковий

Е. Присінково-завитковий

10. Черепномозковий нерв, що відноситься до чутливих:

А. Окоруховий

В. Блоковий

С. Відвідний

D. Блукаючий

Е. Зоровий

11. Черепномозковий нерв, що відноситься до чутливих:

А. Окоруховий

В. Блоковий

С. Нюховий

D. Лицевий

Е. Трійчастий

12. Назвіть черепний нерв, який іннервує бічний прямий м’яз очного яблука:

А. Відвідний нерв

В. Трійчастий нерв

С. Окоруховий нерв

D. Блоковий нерв

Е. Зоровий нерв

13. Черепномозковий нерв, що відноситься до рухових:

А. Нюховий

В. Зоровий

С. Присінково-завитковий

D. Окоруховий

Е. Блукаючий

 

Анатомія вегетативної нервової системи

 

1. Центри симпатичної частини вегетативної нервової системи розташовані:

А. В передніх рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

В. В задніх рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

С. В бічних рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

D. В спинномозкових вузлах

Е. В стовбурі головного мозку і в S2-4 крижових сегментах спинного мозку

2. Центри парасимпатичної частини вегетативної нервової системи розташовані:

А. В передніх рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

В. В задніх рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

С. В бічних рогах спинного мозку на рівні С8 – L1-2

D. В спинномозкових вузлах

Е. В стовбурі головного мозку і в S2-4 крижових сегментах спинного мозку

3. Де локалізуються вегетативні ганглії парасимпатичної частини вегетативної нервової системи?

А. В при хребтових вузлах

В. В перед хребтових вузлах

С. В довгастому мозку

D. В стінці внутрішніх органів та поблизу них

Е. В спинному мозку

4. Симпатичний стовбур утворений:

А. Паравертебральними вузлами

В. Спинномозковими вузлами

С. Чутливими вузлами

D. Прегангліонарними волокнами

Е. Постгангліональними волокнами

5.Чим представлений периферійний відділ вегетативної нервової системи?

А. Прегангліонарними і постгангліонарними волокнами

В. Спинномозковими вузлами

С. Чутливими вузлами

D. Паравертебральними вузлами

Е. Ядрами бічних рогів

6. Які парасимпатичні волокна прегангліонарні?

А. Довгі

В. Короткі

С. Аферентні

D. Чутливі

Е. Рухові

7. Які симпатичні волокна прегангоіонарні?

А. Довгі

В. Короткі

С. Аферентні

D. Чутливі

Е. Змішані

8. Які симпатичні волокна постгангліонарні?

А. Довгі

В. Короткі

С. Аферентні

D. Чутливі

Е. Рухові

9. Які парасимпатичні волокна постгангліонарні?

А. Аферентні

В. Чутливі

С. Довгі

D. Короткі

Е. Змішані

10. Підкорковий центр вегетативної нервової системи розташований в:

А. В кінцевому мозку

В. В мозолистому тілі

С. В гіпоталамусі

D. В довгастому мозку

Е. В спинному мозку

11. Де розташовані симпатичні вузли?

А. Бокові роги спинного мозку

В. В симпатичних стовбурах

С. В довгастому мозку

D. В задньому мозку

Е. В середньому мозку

12. Де розташовані парасимпатичні вузли?

А. В довгастому мозку

В. Бокові роги спинного мозку

С. Задні роги спинного мозку

D. Біля внутрішніх органів

Е. В симпатичних стовбурах

13. Окоруховий нерв має ядра парасимпатичної нервової системи в:

А. В кінцевому мозку

В. В мозолистому тілі

С. В довгастому мозку

D. В ніжках середнього мозку

Е. В спинному мозку

 

 

Анатомія ендокринної системи

 

1.Ендокринні залози продукують свій секрет в:

А. Порожнистий орган

В. Ротову порожнину

С. Кров

D. Назовні

Е. В саму залозу

2. Яка залоза розташована у турецькому сідлі?

А. Епіфіз

В. Гіпофіз

С. Щитоподібна

D. Вилочкова

Е. Прищитоподібні

3. Який гормон гіпофіза регулює ріст та розвиток кісток?

А. Соматотропний

В. Тиреотропний

С. Адренокортикотропний

D. Вазопресин

Е. Гонадотропний

4. Назвіть речовину, яка синтезується ендокринними залозами?

А. Фермент

В. Гормони

С. Слина

D. Слиз

Е. Сік

5. Який гормон гіпофіза впливає на функцію щитоподібної залози?

А. Соматотропний

В. Тиреотропний

С. Адренокортикотропний

D. Вазопресин

Е. Гонадотропний

6. Як називається передня частка гіпофізу?:

А. Нейрогіпофіз

В. Аденогіпофіз

С. Проміжна

D. Шишкоподібне тіло

Е. Залоза дитячого віку

7. Як називається задня частка гіпофізу?:

А. Нейрогіпофіз

В. Аденогіпофіз

С. Проміжна

D. Шишкоподібне тіло

Е. Залоза дитячого віку

8. Що відноситься до ендокринної частини підшлункової залози?:

А. Хромафінні клітини

В. Острівці Лангерганса

С. Фолікули

D. Сітчаста зона

Е. Ацинуси

9. Епіфіз розташований в:

А. Гіпоталамусі проміжного мозку

В. Епіталамусі проміжного мозку

С. Метаталамусі проміжного мозку

D. Таламусі проміжного мозку

Е. Середньому мозку

10. Яка із залоз пошкоджується при дефіциті йоду в питній воді?

А. Прищитоподібна

В. Щитоподібна

С. Надниркова

D. Статева

Е. Підшлункова

11. Який відділ нервової системи регулює діяльність ендокринних залоз?

А. Довгастий мозок

В. Мозочок

С. Гіпоталамус

D. Міст

Е. Середній мозок

12. Який гормон гіпофіза стимулює ріст та розвиток фолікулів яєчника?

А. Соматотропний

В. Лютеїнізуючий

С. Адренокортикотропний

D. Вазопресин

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 873; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.201 сек.