Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Анатомічна будова серця. Серцевий цикл. Значення клапанного апарату

Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної системи

Система кровообігу складається з серця та судин: кровоносних і лімфатичних. Основне значення системи кровообігу полягає в постачанні кров'ю органів і тканин. Серце за рахунок своєї нагнітальний діяльності забезпечує рух крові по замкнутій системі судин. Кров безперервно рухається по судинах, що дає їй можливість виконувати всі життєво важливі функції, а саме транспортну (перенесення кисень і поживні речовини), захисну (містить антитіла), регуляторну (містить ферменти, гормони та інші біологічно активні речовини).

Серце людини - порожнистий м'язовий орган. Суцільний вертикальною перегородкою серце ділиться на дві половини: ліву і праву. Друга перегородка, що йде в горизонтальному напрямі, утворює в серці чотири порожнини: верхні порожнини-передсердя, нижні-шлуночки. Маса серця новонароджених в середньому дорівнює 20 г. Маса серця дорослої людини складає 0,425-0,570 кг. Довжина серця у дорослої людини досягає 12-15см, поперечний розмір 8-10 см, переднезадній 5-8 см. Маса і розміри серця збільшуються при деяких захворюваннях (вади серця), а також у людей, які тривалий час займаються напруженим фізичною працею або спортом.

Стінка серця складається з трьох шарів: внутрішнього, середнього і зовнішнього. Внутрішній шар представлений ендотеліальною оболонкою (ендокард), яка вистилає внутрішню поверхню серця. Середній шар (міокард) складається з поперечно-смугастої м'язи. Мускулатура передсердь відокремлена від мускулатури шлуночків сполучнотканинною перегородкою, яка складається з щільних фіброзних волокон - фіброзне кільце. М'язовий шар передсердь розвинений значно слабкіше, ніж м'язовий шар шлуночків, що пов'язане з особливостями функцій, які виконує кожен відділ серця. Зовнішня поверхня серця покрита серозною оболонкою (епікард), яка є внутрішнім листком навколосерцевої сумки-перикарда. Під серозною оболонкою розташовані найбільш крупні коронарні артерії та вени, які забезпечують кровопостачання тканин серця, а також велике скупчення нервових клітин і нервових волокон, іннервують серце.Перикард і його значення. Перикард (серцева сорочка) оточує серце як мішок і забезпечує його вільний рух. Перикард складається з двох листків: внутрішнього (епікард) і зовнішнього, зверненого у бік органів грудної клітини. Між листками перикарда є щілина, заповнена серозною рідиною. Рідина зменшує тертя листків перикарда. Перикард обмежує розтягування серця наповнює його кров'ю і є опорою для коронарних судин.

У серці розрізняють два види клапанів-атріовентрикулярна (передсердно-шлуночкові) і півмісяцеві. Атріовентрикулярна клапани розташовуються між передсердя і відповідними шлуночками. Ліве передсердя від лівого шлуночка відділяє двостулковий клапан. На кордоні між правим передсердям і правим шлуночком знаходиться тристулковий клапан. Краю клапанів сполучені з папілярними м'язами шлуночків тонкими і міцними сухожильними нитками, які провисають в їх порожнину.

Півмісяцеві клапани відділяють аорту від лівого шлуночка і легеневий стовбур від правого шлуночка. Кожен Півмісяцева клапан складається з трьох стулок (кишеньки), в центрі яких є потовщення - вузлики. Ці вузлики, прилягаючи, один до одного, забезпечують повну герметизацію при закритті Півмісяцева клапанів.

Серцевий цикл і його фази. У діяльності серця можна виділити дві фази: систола (скорочення) і діастола (розслаблення). Систола передсердь слабше і коротше систоли шлуночків: в серці людини вона триває 0,1 с, а систола шлуночків - 0,3 с. діастола передсердь займає 0,7 с, а шлуночків - 0,5 с. Загальна пауза (одночасна діастола передсердь і шлуночків) серця триває 0,4 с. Весь серцевий цикл триває 0,8 с. Загальна тривалість різних фаз серцевого циклу залежить від частоти серцевих скорочень. При більш частих серцевих скорочень діяльність кожної фази зменшується, особливо діастоли.

Значення клапанного апарату в русі крові через камери серця. Під час діастоли передсердь атріовентрикулярна клапани відкриті і кров, яка надходить з відповідних судин, заповнює не тільки їх порожнини, але і шлуночки. Під час систоли передсердь шлуночки повністю заповнюються кров'ю. При цьому виключається зворотний рух крові в порожнисті і легеневі вени. Це пов'язано з тим, що в першу чергу скорочується мускулатура передсердь, що утворює гирла вен. У міру наповнення порожнин шлуночків кров'ю стулки атріовентрикулярна клапанів щільно стуляються і відділяють порожнину передсердь від шлуночків. В результаті скорочення папілярних м'язів шлуночків у момент їх систоли сухожильні нитки стулок атріовентрикулярна клапанів натягаються і не дають їм вивернутися в бік передсердь. До кінця систоли шлуночків тиск в них стає більше тиску в аорті і легеневої стовбурі.

Це сприяє відкриттю Півмісяцева клапанів, і кров з шлуночків надходить до відповідних судини. Під час діастоли шлуночків тиск в них різко падає, що створює умови для зворотного руху крові у бік шлуночків. При цьому кров заповнює кишеньки Півмісяцева клапанів і обумовлює їх змикання.
Таким чином, відкриття і закриття клапанів серця пов'язане із зміною величини тиску в порожнинах серця.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1887; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.